Cliënten geven ons een
7,4
CQ-index

Nieuws

De nieuwsberichten die GGz de Viersprong op haar website laat zien over onderzoek en GGz behandelingen.

Behandelen bij Vechtscheiding onderzoek en resultaten

Behandelen bij vechtscheiding: eerste onderzoek geeft positieve KUK resultaten weer

Behandelen bij vechtscheiding: presentatie onderzoeksrapport

Op 23 maart 2017 werd het onderzoeksrapport: Vechtscheidingen Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en veranderingen na Kinderen uit de knel gepresenteerd.
Een gevarieerd publiek; professionals van jeugdzorginstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten, therapeuten van GGZ instellingen, medewerkers kenniscentra en nog veel meer hebben kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek over behandelen bij vechtscheiding.

Inhoud van het KUK onderzoek

In het Kinderen uit de Knel (KUK) onderzoek werden de volgende variabelen gemeten:

 • Ervaringen van kinderen met de conflicten en scheiding tussen ouders
 • Veranderingen bij de ouders
 • Veranderingen bij de kinderen
 • Nieuwe inzichten en processen

Algemene conclusies uit het KUK onderzoek:

De volgende resultaten werden gevonden in het Kinderen uit de Knel (KUK) onderzoek.

 • Afname van conflicten en conflicten worden constructiever en minder ernstig
 • Ouders neigen naar meer vergeving en acceptatie van de scheiding
 • Niet op alle domeinen intra- en interpersoonlijk functioneren verandering
 • Weinig verschillen mannen en vrouwen; veel processen werken hetzelfde
 • Meer onderzoek nodig naar processen binnen gezinnen

Meer weten over hoe KUK bij de Viersprong werkt?

Lees dan hier verder over hoe KUK werkt.

Meer weten over het KUK onderzoek?

Lees dan hier verder over het KUK onderzoek.

Verhuisbewegingen bij de Viersprong in Halsteren en Bergen op Zoom

Vanaf 6 maart intake en diagnostiek in Bergen op Zoom

De Intake en diagnostiek van jongeren en volwassenen vinden vanaf 6 maart a.s. plaats op de vestiging van de Viersprong in Bergen op Zoom aan de Peter Vineloolaan 50 (Plein 13). Cliënten ontvangen bericht wanneer zij hier welkom zijn voor hun intake en/of diagnostiek.

Vanaf 6 maart receptie Halsteren in een ander gebouw

Vanaf maandag 6 maart a.s. zit de receptie van de Viersprong Halsteren in een ander gebouw op het terrein aan de Beeklaan 2. Dit gebouw bevindt zich naast het andere parkeerterrein bij de bushalte. » Lees meer

gedragsproblemen kind oplossen

Gedragsproblemen kind oplossen? Word als gezin een sterker team!

Gedragsproblemen kind oplossen? Het kan. Als je als gezin beter met elkaar om leert gaan. En leert om als gezin weer een sterker team te worden.

Valt jouw kind uit op de middelbare school, of dreigt dit te gebeuren? Is jouw kind verbaal of fysiek agressief of laat hij/zij andere zorgelijke ontwikkelingen zien? Hebben jullie als gezin veel ruzie met elkaar? Dan weet je dat er met je kind en in jullie gezin echt wat aan de hand is.

Het gedrag  van je kind is in veel gevallen namelijk te verklaren doordat je als gezin -vaak onbewust- niet het beste uit elkaar haalt. Zo kun je als gezin vastlopen  in patronen en gewoonten waardoor problemen niet opgelost raken. Hierdoor kom je als ouders  klem te zitten. Maar ook je kind komt klem te zitten en maakt daarom soms verkeerde keuzes. Het kan zelfs zo zijn dat je kind daardoor uit huis geplaatst moet worden.

Nu het goede nieuws:
Er is een gezinsbehandeling die helpt: Functional Family Therapy (FFT).

» Lees meer

Help pubers met borderline op tijd, dat is effectief

Meestal openbaart borderline zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies.

Aldus Joost Hutsebaut, verbonden aan de Viersprong en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: “Met de juiste hulp kunnen bepaalde problemen worden voorkomen, als er tenminste vroegtijdig wordt begonnen met de behandeling. Op jonge leeftijd zijn de problemen nog vaak gemakkelijker te tackelen. Dat is een stuk lastiger bij mensen die al jarenlang met deze problemen leven.”

Hoe herken je borderline in de pubertijd?

» Lees meer

Lastige Puber helpen met ThuisBest

Lastige, misschien zelfs criminele puber hoort ook thuis te wonen … altijd?

Je eigen kind … het lijkt soms wel een criminele puber

Hoe lastig een kind ook is: als ouder wil je dat het kind thuis woont. Zelfs als je zelfs wel een denkt dat het een criminele puber is.
Maar soms lukt dat even niet omdat de verhouding tussen ouder(s) en kind verstoord is geraakt.
Daarvoor bestaat het ThuisBest zorgtraject.

Het zorgtraject ThuisBest combineert een MST behandeling met een korte uithuisplaatsing van het kind.
Op systemische manier krijgen zowel het kind als de ouders hulp en sturing. Vanaf dag 1 van de uithuisplaatsing wordt gewerkt aan terugkeer van het kind naar huis. Dankzij ThuisBest komt de positieve vibe bij het gezin terug, ondanks dat er heel wat aan de hand kan zijn.

ThuisBest is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal of schadelijk gedrag van henzelf en/of hun omgeving. Zowel op straat, school en in het gezin. De jongere moet een machtiging gesloten jeugdzorg hebben.

Op de website van het NJI staat ThuisBest verder beschreven.
Je kunt ook de website van ThuisBest hier bekijken.

Herstellen openheid om te leren uit nieuwe sociale ervaringen

Bron: Nieuwsbrief Blik op Hulp, januari 2017

Epistemic trust belangrijk voor het slagen van een behandeling bij borderlineproblematiek

Epistemic trust – openheid bij de cliënt om te leren uit nieuwe sociale ervaringen – is belangrijk voor het slagen van een behandeling bij borderlineproblematiek. Psychotherapeut Dr. Joost Hutsebaut hield hierover op 12 januari 2017 een lezing in Zwolle tijdens het congres ‘Ondersteunen van mentaliseren’ van het Euregionaal congresbureau.

“Epistemic trust kun je herstellen”. Lees het verhaal van Joost Hutsebaut  op de website Blik op hulp

Joost Hutsebaut is o.a. werkzaam als psychotherapeut bij de Viersprong

de Viersprong groeit – Nieuwsbrief

januari 2017

In deze nieuwsbrief o.a.:

Lees meer hieronder of bekijk nieuwsbrief als Pdf

 

 

 • Wij zoeken nieuwe medewerkers voor onze groei
 • Vraagtekens of vastlopende behandeling?
 • Nieuw in Amsterdam voor jongeren met borderline
 • Start MST team in Tilburg
 • MST ook effectief voor zeer gewelddadige jongeren
 • Nieuwe kortdurende behandelingen voor volwassenen met persoonlijkheidsproblemen
 • Zij bezorgen weinig overlast, maar vallen buiten de boot in de klas. Hulp bij ernstige angst en teruggetrokkenheid bij jongeren
 • Hulp voor jongeren met borderline & Belang van vroegsignalering
 • Nieuwe trainingen  o.a. interview persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5 en trainingen Mentalization Based Treatment
 • Nominatie MST-CAN team Den Bosch
 • Nieuw lid Raad van Bestuur
 _________________________________________________________________________________________________________________ » Lees meer

MST is ook effectief voor behandeling gewelddadige jongeren

Behandeling gewelddadige jongeren: is dat realistisch?

Ja. Ook gewelddadige en zelfs zeer gewelddadige jongeren kunnen goed behandeld worden. Maar daar is wel wat voor nodig!
Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. MST-behandeling is een alternatief voor (dreigende) uithuisplaatsing.

Wetenschappelijk onderzoek toont het aan

In Nederlands wetenschappelijk onderzoek is nu aangetoond dat MST ook effectief is bij extreem gewelddadige jongeren, vergeleken met de rest van de MST doelgroep.

MST blijkt voor beide groepen even effectief te zijn, dus zelfs de meest gewelddadige jongeren profiteren van deze behandeling. Bovendien is MST voor de gehele doelgroep (dus ook voor de extreem gewelddadige jongeren) effectiever dan andere behandelingen (treatment as usual). Dit werd aangetoond in een Nederlandse Randomized Controlled Trial (RCT).

Publicatie:

Asscher, J.J., Deković, M., Van den Akker, A.L., Prins, P.J.M., & Van der Laan, P.H. (2016). Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, published online. DOI: 10.1177/0306624X16670951

Meer informatie over Behandeling van jongeren met MST

Vraagtekens of vastlopende behandeling?

Loopt uw behandeling van een cliënt vast? Of hebt u in uw praktijk te maken met een cliënt(en) die na jaren nog steeds niet goed weet wat er met hem/haar aan de hand is?

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) biedt dan mogelijk uitkomst. Bij een vastgelopen behandeling van uw cliënt kunt u de Viersprong om advies vragen. Lees hier meer over TPO en wanneer dit helpend kan zijn.

TPO is mogelijk op alle locaties van de Viersprong, o.a. voor volwassenen in Amsterdam. In Rotterdam, Den Bosch en Halsteren is TPO mogelijk voor zowel jongeren als volwassenen.

Bel voor een TPO in Amsterdam 088-7656111 / Rotterdam 088-76 56 501 / Den Bosch 088-76 56 601 / West-Brabant: 088-76 56 200

De Viersprong houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Naar aanleiding van de deponering van onze jaarrekening 2015 is in diverse media recent aandacht besteed aan de hoogte van de uitkering in verband met einde dienstverband (beëindigingsvergoeding) aan een bestuurder. Hierdoor ontstaat ten onrechte de indruk dat de Viersprong zich niet aan de WNT houdt. De Viersprong hecht eraan te benadrukken dat zij zich te allen tijde aan wet- en regelgeving houdt, dus ook in dit geval aan de WNT.  » Lees meer

Hoe herken je borderline? Wees alert op deze signalen

Borderline herkennen: het is mogelijk als je weet hoe

Zaterdag 10 december 2016 zond het RTL4 nieuws een item uit over het belang van vroegsignalering bij borderline. In dit item worden Naomi en haar moeder geïnterviewd en Joost Hutsebaut, Klinisch Psycholoog, werkzaam bij de Viersprong en het Kennisinstituut Persoonlijkheidsstoornissen. Op de website van RLT Nieuws verscheen een uitgebreid artikel over hoe je de signalen van borderline bij jongeren herkent.

Bekijk hier beide nieuwsitems:

» Lees meer

Nieuwe GGZ behandelingen voor volwassenen met persoonlijkheidsproblemen

Nieuwe GGZ behandelingen voor cliënten met persoonlijkheidsproblemen

De Viersprong biedt in Halsteren twee nieuwe behandelingen voor volwassen cliënten met persoonlijkheidsproblemen: TPO-E (Therapeutisch Psychologisch Onderzoek – Extended) en DIT (Dynamische Interpersoonlijke Therapie).

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek –extended (TPO-E)

TPO-extended is een nieuwe behandeling die voortbouwt op de gunstige effecten van Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO). Na een ‘klassiek’ TPO volgt een korte individuele of groepsinterventie, die bedoeld is om de veranderingen die door het TPO in gang gezet zijn, verder te versterken. TPO-E gaat dus verder waar TPO stopt. De behandeling is bedoeld voor mensen met uiteenlopende persoonlijkheidsstoornissen, die nu niet terecht kunnen in een van de bestaande programma’s binnen de Viersprong of die eerder kiezen voor een korte, gerichte interventie in plaats van een langdurige en intensieve behandeling.

Lees meer over TPO-E voor volwassenen.

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

DIT is een behandeling voor mensen wiens klachten voortkomen uit zich herhalende patronen van vertekende verwachtingen met betrekking tot zichzelf en anderen, waarbij deze patronen hun oorsprong vinden in hechtingservaringen en -stijlen. In deze behandeling wordt je geholpen om het verband tussen klachten en interactiepatronen te gaan zien, beter te gaan begrijpen en daarmee tot andere verwachtingen te komen, waarmee ook je klachten zullen verminderen.

Lees meer over DIT voor volwassenen.

multi-cultureel-gezin-Rotterdam

Week tegen de kindermishandeling 2016

De week tegen de Kindermishandeling 2016 komt eraan. Deze zal gehouden worden van 14 t/m 20 november 2016. Tijdens deze week pleiten diverse organisaties voor het doorbreken van de cirkel van geweld binnen het gezin.

Hoe vaak moeten kinderen in Nederland mishandeling ervaren?

De organisaties Augeo en TNO hebben onlangs een rapport geschreven waarin wordt beschreven hoeveel kinderen in Nederland te maken heeft met moeilijkheden thuis en hoeveel invloed dit kan hebben in hun verdere leven. Zie:  https://www.augeo.nl/nl-nl/news/een-op-de-negen-kinderen-heeft-het-moeilijk-thuis/

Wat betekent de week tegen de kindermishandeling 2016 voor de Viersprong?

De Viersprong helpt jongeren met het verwerken van ervaringen zoals kindermishandeling door verschillende behandelingen aan te bieden.

 • Zo biedt de Viersprong de MST-CAN behandeling bij kindermishandeling aan. Hierbij wordt niet alleen de jongere zelf geholpen, maar wordt ook het systeem (gezin) van de jongere erbij betrokken om de oorzaken bij de wortel aan te pakken.
 • Ook biedt de Viersprong Mentalization Based Treatment voor jongeren aan waarmee de jongere de bedoelingen van anderen weer beter kan leren begrijpen. Uiteindelijk leert de jongere hierdoor ook zichzelf weer beter kennen.

 

Internationale samenwerking binnen de GGz gesymboliseerd door de planeet aarde

Internationale samenwerking binnen de GGz

Internationale samenwerking binnen de GGz hoe vaak komt dit voor? Bij globalisering en internationale samenwerking wordt vaak gedacht aan internationale handel, maar ook op het gebied van het delen van kennis van GGz behandelingen is sprake van toenemende globalisering.

Door samen te werken in internationale netwerken inspireren we elkaar en verbetert de GGz wereldwijd.

In dit nieuwsbericht geven wij u voorbeelden van hoe de Viersprong internationale netwerken gebruikt om GGz kennis enerzijds op te doen en anderzijds te verspreiden.

 Voorbeelden van het binnenhalen van internationale GGz kennis naar Nederland:

De MST (Multi Systeem Therapie) behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar die in aanraking blijven komen met justitie. Deze kosteneffectieve behandeling is ontwikkeld in de Verenigde Staten als een intensieve therapievorm die gebruik maakt van de kracht van gezinnen en gemeenschappen. Vereenvoudigd gezegd gaat deze behandeling ervan uit dat alleen de criminele jongere proberen te veranderen niet voldoende is. Wat wel helpt is het veranderen van de jongere en het ondersteunen van het gezin/gemeenschap om de jongere heen. MST is inmiddels wereldwijd met 500 teams actief in 15 landen. In de 11 jaar dat MST in Nederland wordt aangeboden zijn al meer dan 5.000 jongeren succesvol geholpen.

Mentalization Based Treatment (MBT) werd ontwikkeld in Groot-Brittannie voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In 2004 werd deze behandeling in Nederland geïntroduceerd en vanaf die tijd verder ontwikkeld en verspreid in Nederland. Inmiddels is er ook MBT-behandeling voor adolescenten en voor ouders met jonge kinderen.

 Voorbeelden van het verspreiden van Nederlandse GGz kennis naar het buitenland:

Onderzoekers van de Viersprong ontwikkelden twee instrumenten voor het onderzoeken van persoonlijkheidspathologie: de SIPP en de LPFS-BF.  Deze instrumenten zijn beschikbaar voor onderzoekers en GGz-professionals wereldwijd.

In oktober 2016 inspireerde de Viersprong de voorzitter van de Australische stichting borderline en directeur van een GGz-organisatie voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornissen, Dr. Sathya Rao. Hij was onder de indruk van de manier waarop BPD-patiënten in Nederland worden behandeld.

Zijn reactie: “In my opinion you probably have the best BPD programs in the world considering the fact that a vast number of patients across the country can access high quality care… I believe the Netherlands is a heaven for BPD patients and de Viersprong is an inspiration for the rest of the world.”  

Hij prees onze kwaliteitssystemen en onderzoeksprojecten, niet alleen voor BPD-patiënten, maar ook de behandelingen voor antisociale jongeren: “The MST program that you run is something of an example for the rest of the world to learn from”.

 

Fusieplan van de Viersprong en GGz Breburg biedt onvoldoende voordelen

PERSBERICHT

Ggz-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, is al bijna 60 jaar zelfstandig. De instelling voelde zich gedwongen een fusiepartner te zoeken toen zij eind 2014 als gevolg van marktwerking in de zorg in financieel zwaar weer terecht kwam. Eind 2015 besloten de Viersprong en GGz Breburg om gezamenlijk de mogelijke voordelen van een bestuurlijke fusie te onderzoeken.

Na zorgvuldige afweging is de Viersprong tot de conclusie gekomen dat een bestuurlijke fusie met GGz Breburg niet genoeg meerwaarde heeft voor zijn cliënten, stakeholders en de organisatie zelf. De financiële voordelen blijken te klein om een bestuurlijke fusie te rechtvaardigen. Bij de afweging zijn de opvattingen van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en interne sleutelfiguren nadrukkelijk meegewogen. Zij zagen het hoog gewaarde profiel van de Viersprong als kleinschalige en klantvriendelijke zorgorganisatie met een duidelijke focus en identiteit door de fusieplannen in gevaar komen. De raad van toezicht en raad van bestuur willen de positie van de Viersprong als kleine, slagvaardige en efficiënte zorgorganisatie graag behouden. Op dit moment wordt onderzocht of en, zo ja, onder welke voorwaarden dat mogelijk is.

Hoewel de fusie van de baan is, ziet de Viersprong nog steeds kansen voor strategisch inhoudelijke en bedrijfsmatige voordelen in de samenwerking met GGz Breburg. De Viersprong denkt echter dat deze voordelen uitstekend kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld nog intensiever samen te werken in ketens voor bepaalde cliëntgroepen, topklinische zorg en e-health. Cliënten kunnen daar merkbaar van profiteren. Daar is echter geen bestuurlijke fusie voor nodig. Hoewel de raad van bestuur van GGz Breburg het besluit van de Viersprong betreurt, zetten beide organisaties de goede samenwerking als ketenpartners voort, zowel in de patiëntenzorg als in de coöperatie A59, het samenwerkingsverband van vijf GGZ-organisaties in Brabant.

 

De Viersprong biedt topklinische, derdelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin in Noord-Brabant, Rotterdam en Amsterdam. Meer informatie: www.deviersprong.nl

 

Schoolverzuim en uithuisplaatsing voorkomen – nieuwsbrief de Viersprong

In deze nieuwsbrief o.a.:

 

Lees meer hieronder of bekijk nieuwsbrief als Pdf

 • Schoolverzuim helpen voorkomen  – whitepaper
 • Vijf jaar psychotherapie in drie maanden
 • Inclusiecriteria klinische behandeling voor jongeren verruimd
 • Nieuw in Rotterdam: Gezinsbehandeling MST-CAN bij kindermishandeling en verwaarlozing
 • Goede behandelresultaten MST
 • MST-PSB voorkomt uithuisplaatsing jonge dader seksueel misbruik
 • DSM-5 vanaf 2017 leidend bij bepalen verzekerde zorg.
 • Trainingen DSM-5, Diagnostiek. Schematherapie, Mentalization Bssed Treatment
  » Lees meer

Klinische behandeling voor jongeren – inclusiecriteria verruimd

De klinische behandeling voor jongeren die de Viersprong aanbiedt  (Klinische Schematherapie Adolescenten, KST-a), is een oplossing voor jongeren van (bijna) 15 tot 18 jaar, die langdurig angstig en kwetsbaar zijn.

Ben je zelf een jongere of een ouder?

Klik dan hier voor uitgebreide informatie over deze behandeling, waarbij je als jongere 5 dagen per week in de Viersprong bent opgenomen. Daar vind je ook het verhaal van één van onze cliënten, die dit traject is doorgegaan

Bent u een verwijzer? Leest u dan hieronder verder.

De inclusiecriteria voor een opname zijn verruimd:

» Lees meer

Schoolverzuim voorkomen

Kent u een jongere die langdurig verzuimt van school? Wij helpen graag schoolverzuim voorkomen.

Tijdig herkennen van problemen bij scholieren zodat we gezamenlijk schooluitval kunnen helpen voorkomen

Als docent, leerlingbegeleider of zorgcoördinator op een middelbare school, kunt u te maken hebben met allerlei problemen waar leerlingen mee worstelen of waarmee zij overlast veroorzaken, zoals: » Lees meer

Behandeling na seksueel misbruik

Seksueel misbruik en toch verder als gezin

MST-PSB voorkomt uithuisplaatsing jonge dader seksueel misbruik

Op 2 juni verscheen in de Verdieping van het dagblad Trouw een artikel over de 16-jarige Bart, die zijn zusje had misbruikt. Het is de beschrijving van een van onze casussen in het behandelprogramma MST-PSB (problem sexual behaviour). Het artikel schetst de factoren die bij Bart hebben bijgedragen aan zijn problematische gedrag, het seksueel misbruik. Ook vertelt het artikel hoe met MST-PSB een uithuisplaatsing is voorkomen. Bekijk hier het hele artikel in Trouw, de Verdieping: Verder na incest (Iris Pronk) » Lees meer

Nieuwsbrief de Viersprong – mei 2016

In deze nieuwsbrief o.a.:

Lees meer hieronder
of  bekijk nieuwsbrief als Pdf

 • Jongere die (langdurig) verzuimt van school effectief geholpen met schematherapie
 • Behandeling KUK bij vechtscheiding nu ook beschikbaar in Rotterdam
 • Korte opnames effectief en doelmatig bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. KKP behandeling leidt sneller tot grote en duurzame verbetering
 • Zelftest weet onderscheid te maken tussen mensen met en zonder persoonlijkheidsproblematiek
 • Vraagtekens of vastlopende behandeling? TPO biedt uitkomst
 • Zorgtraject ThuisBest: Meld je nog aan voor het congres op 9 juni!
_________________________________________________________________________________________________________________________

  “Ik ben zo blij dat ik deze kans gehad heb”

Bekijk video: Eén van onze cliënten vertelt haar verhaal  

 angstige en kwetsbare jongere aan het woord2

 

 

Jongere die (langdurig) verzuimt van school effectief geholpen met schematherapie 

Sommige jongeren lopen vast op school of werk, binnen het gezin en in contacten met leeftijdgenoten en anderen. Ze voelen zich onzeker, zonderen zich vaak af, blijven thuis van school en maken onhandige keuzes, waardoor ze niet meer meedoen aan het dagelijks leven en geïsoleerd raken. Het lukt hen niet dit patroon te doorbreken, ook niet met eerder geboden hulp en begeleiding van bijvoorbeeld ouders of school. Herkent u dit bij een jongere in uw omgeving? Lees meer over ernstige angst en teruggetrokkenheid

Klinische schematherapie is een effectieve oplossing voor jongeren die langdurig angstig en kwetsbaar zijn. Met deze behandeling bereiken jongeren in korte tijd grote effecten. Lees meer over deze behandeling 

_________________________________________________________________________________________________________________________

vechtscheiding en kinderen uitsnede

Behandeling KUK bij vechtscheiding nu ook beschikbaar in Rotterdam

Na de start in Zuid-Nederland gaat de Viersprong de Kinderen uit de Knel-groepsbehandeling nu ook aanbieden aan gezinnen in de regio Rotterdam.  Lees meer

  _________________________________________________________________________________________________________________________

Er is momenteel een korte wachttijd voor een KKP-behandeling bij de Viersprong!

proefschrift Long-term costs and effects of psychotherapy in personality disorders

Korte opnames effectief en doelmatig bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis

KKP behandeling leidt sneller tot grote en duurzame verbetering

Dat concludeert Eva Horn in haar proefschrift “Long-term costs and effects of psychotherapy in personality disorders” dat zij op 19 april 2016 verdedigde in het Erasmus MC. Zij onderzocht de kosten-effectiviteit van de intensieve behandeling “kortdurende klinische psychotherapie” (KKP), waarbij cliënten 3 maanden zijn opgenomen. Uit onderzoek onder 134 cliënten die ofwel de KKP ofwel een andere gespecialiseerde psychotherapeutische behandeling hebben doorlopen, blijkt dat de KKP sneller tot grote en duurzame verbetering kan leiden, zowel op de korte alsook op de lange termijn. Lees meer

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

zelftest persoonlijkheidsproblemen

Zelftest weet onderscheid te maken tussen mensen met en zonder persoonlijkheidsproblematiek

 De zelftest Persoonlijkheidsproblematiek op onze website die we eerder ontwikkelden, is inmiddels onderzocht op haar psychometrische kwaliteit. De test lijkt te meten wat deze moet meten Lees meer

 _________________________________________________________________________________________________________________

 

Teenager having a therapy session

Vraagtekens of vastlopende behandeling?

Loopt uw behandeling van een cliënt vast? Of hebt u in uw praktijk te maken met een cliënt(en) die na jaren nog steeds niet goed weet wat er met hem/haar aan de hand is? Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) biedt dan mogelijk uitkomst. Lees hier meer over TPO en wanneer dit helpend kan zijn. TPO is mogelijk voor jongeren en volwassenen op alle locaties van de Viersprong. Bij een vastgelopen behandeling van uw cliënt kunt u de Viersprong om advies vragen. Bel 088-7656216 (ma t/m do 08:30-17:00 uur).

   _______________________________________________________________________________________________________________________

Overig nieuws

 

Probleemjongere helpen en behandelen

Thuis Best logo

Zorgtraject ThuisBest

Meld je aan voor het congres op 9 juni!

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing niet te voorkomen.

ThuisBest is een effectief en uniek zorgtraject dat gericht is op een snelle terugkeer naar huis. Het zorgtraject ThuisBest combineert multisysteembehandeling in de thuissituatie met kortdurende gesloten jeugdzorg. De jongere wordt zo kort mogelijk uit huis geplaatst, het gezin krijgt ondersteuning en de kosten voor de gemeente zijn beperkt. Tijdens een congres op 9 juni kunt u kennismaken met deze aanpak. Lees meer en meld u aan!

  _________________________________________________________________________________________________________________

MST light bestaat niet!

MST-Nederland heeft verschillende signalen gekregen dat er look-a-likes van multisysteemtherapie (MST) worden aangeboden bij gemeenten en verwijzers. Daarbij worden uitspraken zoals ‘MST-light’ en ‘wij doen hetzelfde als MST’ vaak gebruikt. Maar: MST light bestaat niet. Lees meer op de website van MST-Nederland

  _________________________________________________________________________________________________________________

 

MBT Handboek_introductiedag

 17 juni: Introductie nieuw MBT handboek

Bateman en Fonagy introduceren nieuwe ‘practical guide’

Het langverwachte nieuwe MBT-handboek is uit (“Mentalization-Based Treatment for personality disorders. A practical guide”). Tien jaar na de oude “practical guide” worden in deze grondig gereviseerde, nieuwe editie de basiselementen van MBT helder en kernachtig neergezet. Anthony Bateman en Peter Fonagy zullen het nieuwe handboek introduceren op 17 juni 2016 in Breda. Heb je het beroemde duo Bateman en Fonagy altijd al aan het werk willen zien? Grijp dan nu je kans en schrijf je in. Meer informatie over de Introductiedag nieuwe Practical Guide (Breda – 17 juni 2016 – 09.00-17.00 uur).

  _________________________________________________________________________________________________________________

 

ViersprongAcademy

 

Trainingen voor de ggz – Viersprong Academy

Bij de Viersprong Academy bent u als professional aan het juiste adres voor Schematherapie-en Diagnostiek-trainingen, incompany trainingen en supervisies. Op de website van de Viersprong Academy vindt u uitgebreide informatie en trainingsdata. Bekijk trainingskalender

De MBT(Mentalization-Based Treatment) trainingen worden verzorgd door MBT Nederland. Voor een overzicht van deze trainingen verwijzen wij u naar de website van MBT Nederland.

Nu actueel:

  _________________________________________________________________________________________________________________

 

GGz Viersprong Amsterdam-Duivendrecht

De Viersprong op nieuwe locatie in Amsterdam

Voorheen was de Viersprong gevestigd aan de Wibautstraat 118 in Amsterdam en aan de Rijksstraatweg 145 in Duivendrecht. Vanaf 25 april 2016 is de Viersprong in Amsterdam op een nieuwe locatie te vinden:

Nieuw adres:

de Viersprong Amsterdam
Biesbosch 67
1115 HG  DUIVENDRECHT

De andere contactgegevens blijven ongewijzigd:

T (088) 76 56 111
F (088) 76 56 120
E-mail:             amsterdam@deviersprong.nl

    _________________________________________________________________________________________________________________

Hebt u behoefte aan overleg?Een cliënt aanmeldenOnze wachttijden — Contact

Aanmelden nieuwsbrief: Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.

 

» Lees meer

Nieuws van GGZ de Viersprong

Zelftest weet onderscheid te maken tussen mensen met en zonder persoonlijkheidsproblematiek

Zelftest Persoonlijkheidsproblematiek van de Viersprong geeft snelle indruk van de ernst van persoonlijkheidsproblematiek

Eerste gevalideerde instrument voor DSM-5 Niveau van Persoonlijkheidsfunctioneren

De zelftest Persoonlijkheidsproblematiek op onze website, die werd ontwikkeld door de Viersprong, is inmiddels onderzocht op haar psychometrische kwaliteit. » Lees meer

Behandeling bij vechtscheiding (KUK) nu ook beschikbaar in Rotterdam

Kinderen uit de knel = Een behandeling voor beter ouderschap bij ernstige vechtscheidingsproblemen

Vechtscheidingen zijn inmiddels een veelvoorkomend maatschappelijk probleem. Wanneer ouders jarenlang verwikkeld zijn in een zeer problematische echtscheiding zijn de kinderen vaak de dupe. U zult in uw dagelijks werk ongetwijfeld voorbeelden tegenkomen van dergelijke vechtscheidingen. Het is pijnlijk voor de kinderen en zij raken hierdoor vaak ernstig beschadigd. Een solide behandeling bij vechtscheiding is daarom erg belangrijk. » Lees meer

Korte opnames effectief en doelmatig bij persoonlijkheidsstoornis

KKP behandeling leidt sneller tot grote en duurzame verbetering

Dat concludeert Eva Horn in haar proefschrift “Long-term costs and effects of psychotherapy in personality disorders” dat zij op 19 april 2016 verdedigde in het Erasmus MC. Zij onderzocht de kosten-effectiviteit van de intensieve behandeling “kortdurende klinische psychotherapie” (KKP), waarbij cliënten 3 maanden zijn opgenomen. Uit onderzoek onder 134 cliënten die ofwel de KKP ofwel een andere gespecialiseerde psychotherapeutische behandeling hebben doorlopen, blijkt dat de KKP sneller tot grote en duurzame verbetering kan leiden, zowel op de korte als op de lange termijn. » Lees meer

Vraagtekens of vastlopende behandeling?

TPO en second opinion mogelijk op alle locaties van de Viersprong

Loopt uw behandeling van een cliënt vast? Of hebt u in uw praktijk te maken met een cliënt die na jaren nog steeds niet goed weet wat er met hem/haar aan de hand is? Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) biedt dan mogelijk uitkomst. Lees hier meer over TPO en wanneer dit helpend kan zijn. » Lees meer

Kind met gedragsprobleem

Vroegtijdige behandeling borderline bij jongeren

“Littekens op de ziel door voortdurende teleurstelling en frustratie voorkomen”

Eind februari verscheen in een bijlage bij de Volkskrant een uitgebreid artikel over borderlineproblematiek bij jongeren en het belang van een vroegtijdige behandeling van borderline.  Lees hier het artikel.

De Viersprong behandelt jongeren met borderline met behulp van Mentalization Based Treatment (MBT) in Amsterdam, Bergen op Zoom en Den Bosch. In Bergen op Zoom kunnen jongeren vanaf 14 jaar instromen. In Amsterdam en Den Bosch vanaf 16 jaar. Lees hier meer.

Zelfs kwetsbare patiënten met persoonlijkheidsstoornissen hebben baat bij confronterende psychotherapie

Dat concludeert Janine van Manen in haar proefschrift “Treatment selection in personality disorders” dat zij op 26 januari 2016 verdedigde in het Erasmus MC. Zij onderzocht de indicatiestelling voor behandeling bij 700 patiënten met persoonlijkheidsstoornissen in 6 verschillende behandelcentra voor persoonlijkheidsproblematiek in Nederland.

» Lees meer

NJi erkent MST behandeling op het hoogste niveau: Meest effectieve behandeling voor zeer lastige puber

NJi erkent MST behandeling

Wetenschappelijk is bewezen dat de resultaten van MST (Multi Systeem Therapie), op de korte en lange termijn, beter zijn dan de resultaten van andere behandelingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Reden temeer voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om de interventie op het daartoe hoogste niveau, ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’ op te nemen in haar databank. » Lees meer