Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Nieuws

De nieuwsberichten die GGz de Viersprong op haar website laat zien over onderzoek en GGz behandelingen.

Foto MST-PSB sexting teenager
Lees voor
Translate

Verhaal van een moeder die haar dochter wil beschermen tegen sexting

Ik ben een alleenstaande moeder en samen met mijn zoon en dochter heb ik heel wat doorgemaakt. Eindelijk heb ik werk gevonden en in ons nieuwe huis probeer ik de rust te krijgen die we zo nodig hebben. Het is hard werken, want met mijn dochter gaat het niet zo goed. Mijn instinct zegt dat er van alles gaande is, maar ik kom er maar niet achter wat. Ze is vaak weg zonder dat ik weet waar ze is, ze zit voortdurend op haar telefoon en soms bellen er jongens en meiden die ik niet ken. Ik probeer uit alle macht informatie van haar te krijgen, maar dan krijgen we alleen maar meer ruzie. Dan hoor ik via via dat er naaktfoto’s rondgaan van onze dochter, sexting dus. Dit geeft alleen maar meer zorgen en ik ben bang dat ze in handen van een loverboy is gevallen. Als ik besef dat het zo niet langer kan, bespreek ik het met mijn huisarts en worden we doorgestuurd naar MST-PSB van De Viersprong.

We kunnen vrij snel starten met therapie en eigenlijk had ik verwacht dat de therapeut met mijn dochter aan de slag zou gaan. Aangezien ik de moeder ben en het weer moet oppakken als hulpverlening weg is, starten we met een plan die ervoor moet zorgen dat ik meer grip krijg op mijn dochter. Ik vind dat lastig, want het betekent in eerste instantie dat ik nog meer op mijn bordje krijg. Maar al snel merk ik dat het wel werkt en dat ze vaker thuis is. We hebben het in de therapie over de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe het komt dat mijn dochter zoveel bezig is met seks, jongens en aandacht vragen. Ik leer met haar hierover te praten, maar ook om duidelijke regels en afspraken neer te zetten. We doen een soort spel over hoe je je seksuele grenzen bewaakt en wat wel en niet kan en mag. Zelfs  mijn zoon doet mee. Persoonlijk vind ik het het aller moeilijkst om hulp vragen te vragen bij de situatie waarin wij nu zitten. Eigenlijk ben ik gewend om alles alleen te doen en weten mijn zus en mijn beste vriend niet zo goed wat er aan de hand is met mijn dochter. Omdat het mij helpt om hierover te praten, vertel ik hen stapje voor stapje, met de hulp van de therapeut, wat er thuis speelt. Mijn angst dat ze mij het kwalijk nemen klopt natuurlijk niet, dat wist ik achteraf wel, maar toch is het moeilijk. Ze willen mij juist helpen en eigenlijk vind ik het wel fijn, want op dagen dat ik werk is mijn dochter nu bij haar tante en hoef ik mij geen zorgen te maken dat ze wegloopt.  Mijn dochter is best veel veranderd, maar ik nog meer. Omdat er meer duidelijkheid is, durf ik haar steeds meer te vertrouwen. Er is meer rust gekomen in huis en we kunnen eindelijk gaan leven in plaats van óverleven.

Meer weten over de MST-PSB behandeling?
Lees dan hier verder.

Lees voor
Translate

Twee nieuwe leden in raad van toezicht de Viersprong

Imke Frijters en Saskia van der Wouden zijn benoemd in de raad van toezicht van de Viersprong.  

Imke Frijters heeft na haar studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij een aantal ministeries gewerkt. In het dagelijks bestaan is Imke zelfstandig interim manager en organisatie adviseur. Ze voert opdrachten uit in het publieke domein, waaronder onderwijs, jeugdzorg, gemeenten, culturele instellingen en ministeries. Zij was op interim basis onder meer directeur bij de Jeugdautoriteit en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Haar expertises zijn financiën en bedrijfsvoering, organisatie(her)inrichting en organisatieverandering, strategie en positionering. Daarnaast is Imke een ervaren toezichthouder in het middelbaar beroepsonderwijs, bij woningcorporaties en gehandicaptenzorg.

Saskia van der Wouden is sinds enkele jaren werkzaam als directeur behandelzaken bij GGz Centraal regio Flevoland. Ze is opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. In de afgelopen jaren heeft ze diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies gehad, waaronder lid raad van toezicht bij ggz-instelling Emergis. Als het gaat over het inhoudelijk werken dan ligt haar passie bij de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen en herstel bevorderend werken.

Bestuurders Hester den Hartog en Walter Franken: “Wij zijn blij met de nieuwe versterking van de raad van toezicht en kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

Lees voor
Translate

MST-er Naomi Owens genomineerd voor Whatever It Takes award

Naomi Owens, MST therapeut in team West-Brabant West, werd door haar supervisor Suzanne Pruijssers aangemeld voor de Whatever It Takes (WIT) award die MST Services (Amerika) ieder kwartaal uitreikt. Vervolgens werd Naomi ook daadwerkelijk genomineerd door MST Services, waarmee ze de WIT ook daadwerkelijk kan winnen.

Aan de nominatie is een mooi succesverhaal verbonden dat Naomi en Suzanne hieronder graag met je delen. Hierin lees je gelijk terug waarom Naomi aangemeld werd en hoe een MST therapeut een grote rol kan spelen in de maatschappelijke omgeving rondom jongeren die worstelen met problemen en hun naasten. Naomi zette een bijeenkomst op voor ouders die met andere ouders wilden brainstormen over de problemen van hun kinderen en de struggle waarmee zij zelf te maken hebben.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Inge van Laer, Hilde de Saeger en Maarten VanHoyland winnen de Rorschach Literature Award!

Inge van Laer (gezondheidszorgpsycholoog bij de Viersprong) schreef samen met Hilde de Saeger (specialismeleider diagnostiek bij de Viersprong) en Maarten VanHoyland het winnende artikel: Implementation of the Rorschach in an evidence-based setting: A sisyphean task?! Klik hier om het te lezen. Het artikel is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Rorschach en de implementatie hiervan, maar mogelijk ook om handvaten te hebben omtrent hoe nieuwe zaken te implementeren wanneer er vooroordelen over bestaan.Inge: “Het artikel gaat over hoe wij de Rorschach inmiddels 12 jaar geleden in de Viersprong hebben geïntroduceerd. De Rorschach is één van de meest onderzochte psychologische testen en tegelijkertijd waarschijnlijk ook de test waar de meeste vooroordelen over bestaan. Dat is vooral de uitdaging geweest bij de implementatie van deze test, namelijk draagvlak creëren bij management, vervolgens teams en collega’s en uiteindelijk ook bij cliënten. De wijze waarop het ons gelukt is, is door niet op te boksen tegen vooroordelen maar in te zetten op samenwerking vertrekkende vanuit begrijpen waar de tegenstand vandaan komt en daarover in gesprek gaan.”

» Lees meer

Jonge dader seksueel grensoverschrijded gedrag
Lees voor
Translate

MST-PSB in de praktijk

Hoe een gezin in een MST-PSB traject belandt en er uiteindelijk sterker uitkomt

Wij zijn twee hardwerkende ouders, die altijd onze kinderen hebben willen beschermen. We hebben ze goed opgevoed. Maar dan ontdekken we dat onze zoon porno kijkt. Best wel veel ook.  We praten er met hem over en bedenken wat regels. Het gaat een tijdje goed. Maar op een gegeven moment staat de politie op de stoep met de mededeling dat hij seksuele handelingen heeft verricht met een klein jongetje. Ons leven staat op zijn kop. Onze zoon lijkt onze zoon niet meer en eigenlijk weten we niet wie we moeten geloven. We zijn boos, maar ook geschrokken en schamen ons als we over straat lopen.

Via de politie komen we bij de jeugdbescherming terecht. Door de hulpverlener worden we bij de Viersprong aangemeld voor MST-PSB. Er komt 3 keer per week een therapeut bij ons thuis die met ons als ouders en het gezin aan de slag gaat. We kijken eerst waardoor onze zoon in deze situatie terecht is gekomen, waardoor het seksueel grensoverschrijdende gedrag gekomen is. Gelukkig krijgt niemand de schuld van wat er gebeurd is. We maken een veiligheidsplan, onderzoeken samen met de therapeut en onze zoon de oorzaken. Hieruit komt een duidelijk plan waarmee we gaan werken.   Ook kijken we naar waarom hij het zo moeilijk vindt om vrienden mee naar huis te nemen en wat we moeten vertellen tegen zijn kleinere zusje. We voeren moeilijke gesprekken, waarin we met de hulp van de therapeut met onze zoon bespreken wat hij heeft gedaan. Dit bereiden we eerst uitgebreid voor met de therapeut. Ze zit erbij als we met hem praten hierover en ze helpt ons hiermee.  Want als hij dit kan vertellen aan ons als ouders, dan kan hij in het vervolg alles waar hij mee zit vertellen. We leren hoe we anders kunnen reageren op elkaar, wat onze zoon nodig heeft om zich aan de grenzen te houden en gelukkig kunnen we af en toe zelfs ook lachen. Na 7 maanden snapt onze zoon heel goed waarom het niet goed is wat hij heeft gedaan, maar kunnen we het er nu wel met zijn allen over hebben en achter ons laten. Hij heeft zelfs een excuusbrief geschreven. We zijn trots op hem, maar ook op hoe we dit als gezin hebben gedaan en op alle positieve veranderingen die we hebben gerealiseerd.

Wilt u meer weten over de MST-PSB behandeling bij de Viersprong?
Lees dan hier verder.

Lees voor
Translate

Onverwachte resultaten van gezinsgericht werken in de gesloten jeugdzorg in combinatie met systeeminterventies


Tussen 2016 en heden is een landelijke en door ZonMw gesubsidieerde studie naar gezinsgericht werken (GGW) in de gesloten jeugdzorg – lees JeugdzorgPlus (JZ+) – uitgevoerd. Hieraan namen 7 JeugdzorgPlus instellingen, groepsmedewerkers en 405 gezinnen deel. Het betrekken van ouders en het informele sociale netwerk bij de behandeling van jongeren is niet alleen een belangrijke doelstelling van de transformatie van de jeugdzorg (zie ook actieprogramma Zorg voor de Jeugd van de overheid) maar ook een inhoudelijke pijler van de behandeling. De problemen van de jongere en het systeem zijn vaak niet los van elkaar te behandelen. Eerder onderzoek wijst uit dat behandelresultaten van jongeren vaak positiever zijn wanneer ouders onderdeel zijn van de behandeling. Ondanks dat verwacht wordt dat gezinsgericht werken in de JZ+ gunstige effecten heeft, is er nog geen onderzoek waaruit blijkt dat dit daadwerkelijk zo is.
» Lees meer

Schematherapie Jongeren Den Bosch
Lees voor
Translate

Ervaringen van een jongere met schematherapie


Ik groei op in een gezin met twee lieve en hardwerkende ouders, die het heel druk hebben. Ik heb een jonger zusje dat erg boos kan worden en er is vaak ruzie tussen haar en mijn ouders. Hier gaat veel aandacht naartoe en ik heb geleerd om me vooral aan te passen. Binnen ons gezin hebben we het niet vaak over hoe we ons voelen. » Lees meer

Lees voor
Translate

Mooie grote subsidie voor onderzoek naar (kosten)effectiviteit van MBT-early

De Viersprong heeft in samenwerking met Mentaal Beter, GGZ Breburg en Tranzo een subsidie van ZonMW gekregen om onderzoek te doen naar de werkzaamheid van vroege interventie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze subsidie zal ons toelaten om onderzoek te doen naar MBT-early, een behandeling voor jonge pubers met borderline, die zes jaar geleden ontwikkeld werd binnen de Viersprong.​​​​​​​

» Lees meer

MBT-A cliënt op stoel
Lees voor
Translate

Ervaring van een 14-jarige met het programma MBT-A

Hoe het met mij ging voor de behandeling

Een paar jaar geleden (ik was een jaar of 13) voelde ik me waardeloos over mezelf en voelde ik me alleen. Niemand begreep me, ik voelde me boos op andere mensen en begon een muur om me heen te bouwen. Ik vond het moeilijk om bij mijn gevoelens stil te staan dus dan ging ik liever blowen. Op school vond ik het moeilijk om mezelf te concentreren en kreeg ik paniekaanvallen als ik proefwerken moest maken, dus docenten maakten zich ook zorgen. 

» Lees meer

Zwangere vrouw MBT Parents bij huilbaby
Lees voor
Translate

Ervaring van een jonge moeder met het programma MBT-Parents

Tijdens de zwangerschap

We waren allebei heel erg blij met de zwangerschap en de komst van ons eerste kindje. De eerste maanden voelde het heel goed, maar naarmate de zwangerschap vorderde en de bevalling dichterbij kwam werd ik steeds vaker overvallen door angst en paniek. Angst voor de bevalling, angst dat er iets ernstig mis zou zijn met ons kindje en angst dat ik niet in staat zou zijn een goede moeder te zijn. De meest vreselijke gedachten kwamen in mijn hoofd op en soms zelfs zo erg dat ik het liever allemaal niet meer wilde. Als ik er voorzichtig iets over probeerde te zeggen voelde het alsof niemand mij begreep en al snel besloot ik mijn mond te houden en te doen alsof alles goed ging.
Een tweede moeilijk moment kwam toen ik hoorde dat we een zoon kregen. Ik schaam mij nog steeds voor de gedachte, maar ik had gehoopt op een dochtertje. Zelfs tegen mijn man heb ik dit toen niet durven zeggen.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Verdienen aan Jeugdzorg? Niet bij Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong

Afgelopen weekend schreven onderzoeksjournalisten van Follow the Money en het Brabants Dagblad uitgebreid over de enorme winsten die sommige private aanbieders van jeugdhulp en dagopvang maken in de regio Hart van Brabant. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong hebben meegewerkt aan het onderzoek Follow the Money. We juichen het toe dat er gedegen journalistiek onderzoek gedaan wordt naar iets wat ons grote zorgen baart. Er zit een weeffout in het systeem, namelijk dat de tariefstructuur niet passend is voor complexe jeugdhulp. Het tarief voor complexe jeugdhulp is te laag, terwijl voor lichtere zorgvormen sprake is van te ruime tarieven. Daardoor zijn er inderdaad aanbieders van lichte jeugdzorg die forse winst maken, terwijl de gemeenten grote tekorten hebben. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Rendement onder druk

De Viersprong merkt dat in veel regio’s te lage tarieven worden gehanteerd. Kostenstijgingen worden niet automatisch vertaald in hogere tarieven waardoor behandelmarges in toenemende mate onder druk komen te staan.

Schril contrast

De private organisaties, die hoge rendementen maken, zeggen vaak dat ze dat kunnen, omdat ze  “het zo efficiënt organiseren en dat dat het verschil is met grote organisaties”.  Ze noemen niet dat zij vooral kinderen en gezinnen met lichte problematiek bedienen en dat gezinnen en kinderen met complexe vragen bij andere organisaties zoals Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong terecht komen. Zorg en behandeling die vanwege de complexiteit nu eenmaal meer kost.

Niet in een hokje

Een kind of gezin past vaak niet in één categorie hulp, in één bepaald ‘hokje’; het gaat vaak om een combinatie van problematiek op het gebied van GGz, ondersteuning bij een (licht) verstandelijke beperking en/of jeugd- en opvoedproblemen. Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong hebben dan ook vaak elkaars expertise nodig. Wij durven het aan met gemeenten één opdracht af te spreken. Maar dan moeten we wel samen de uitgangspunten ontwikkelen en de grote administratieve lasten waar wij, net als gemeenten zelf, mee te maken hebben drastisch inperken. Onze boekhouding hebben wij geopend voor de onderzoeksjournalisten en openen wij ook graag voor gemeenten.

Wat willen wij?

De jeugdzorg die specialistische organisaties als wij in onze regio bieden, staat onder druk. Het is noodzakelijk dat onze organisaties uit de stress van de slechte financiële cijfers komen. Maak onderscheid in tarieven en budget tussen jeugdhulp bij lichte problematiek enerzijds en specialistische jeugdhulp anderzijds. De perverse prikkel dat je met eenvoudiger werk veel geld kunt verdienen, moet eruit. Toets op resultaten en de inzet. Stop met de verspilling van inzet in administratieve processen en maak in samenwerking tussen gemeenten en deze cruciale organisaties een stevig basis met een heldere visie voor duurzame kansen voor kinderen en gezinnen. En zie dat complexe problematiek om andere hulp en om meer inzet op preventie vraagt: in toenemende mate spelen armoede en onveiligheid een belangrijke rol.

Van follow the money, naar follow the child.

Boek en Appel voor leerkracht basisschool
Lees voor
Translate

“Ik mag mezelf uiten. Dat heb ik bij de Viersprong mogen leren, gelukkig ook tijdens de Corona-periode”

Lisette is een enthousiaste vrouw, die zich met hart en ziel inzet voor haar baan in het onderwijs.
Tot zover niets aan de hand. Maar Lisette kan te lang en te hard werken en zo over haar grenzen heen gaan. Vervolgens slaapt ze ’s nachts niet goed en lijdt haar concentratie overdag hieronder.  Zo ontstaat er een negatieve spiraal. Deze probeert Lisette te doorbreken, ze zoekt naar oplossingen, waar gaat het toch fout? Ze begint te piekeren. Dat helpt niet, ze komt er niet uit. Uiteindelijk raakt Lisette oververmoeid en moet ze zich ziek melden bij haar werk. Dat was geen gemakkelijk besluit. Maar haar lichaam kòn echt niet meer. Als ze zich na een aantal maanden iets beter begint te voelen gaat ze over haar situatie in gesprek met haar huisarts. Ze bespreken dat dit harde werken en het vervolgens oververmoeid raken een patroon is bij Lisette dat zich twee keer eerder heeft aangediend.

» Lees meer

Lees voor
Translate

De Viersprong ontwikkelt leidraad behandelmodificatie

De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin heeft een kwetsbare groep cliënten in zorg, voor wie continuïteit van zorg belangrijk is. We behandelen cliënten op onze locaties en in hun thuissituatie. De coronacrisis stelde ons voor een grote uitdaging om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. 

De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin kent twee TOPGGz-afdelingen; Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren en Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen. We hebben een kwetsbare groep cliënten in zorg, voor wie continuïteit van zorg belangrijk is. We behandelen cliënten op onze locaties en in hun thuissituatie. De coronacrisis stelde ons voor een grote uitdaging om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. 

Uiteraard hebben we, net als andere ggz-instellingen te maken met het beleid van het RIVM, maatregelen van de Rijksoverheid en de richtlijn ggz en corona. Zowel beleid als richtlijnen werden herzien en geactualiseerd, op basis waarvan wij ons interne beleid ook noodgedwongen moesten wijzigen. Vanaf de start van de coronacrisis hebben we gewerkt met een interne leidraad. Inmiddels hebben ook wij intern verschillende versies van de leidraad gepubliceerd. Daar waar we in een eerste versie vooral geprobeerd hebben zoveel mogelijk face-to-face te blijven doen, zijn we in een nieuwe versie overgestapt op videobellen en werken we met de nieuwste versie weer toe naar face-to-face contacten. 

Leidraad behandelmodificatie belangrijk middel
De leidraad behandelmodificatie, bestaande uit bijna 40 pagina’s, gidst de behandelaren door de verschillende behandelmodificaties. Hij is samengesteld door onze inhoudelijke specialisten (specialismeleiders), de geneesheer-directeur, manager RD&E en de zorgmanagers.  
In de leidraad:
•    staan de consequenties van alle richtlijnen op onze zorgpaden;
•    worden drie verschillende categorieën van voortzetting van de behandeltrajecten beschreven;
•    staan richtlijnen en voorkeur keuzes voor cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden contacten;
•    worden voor alle vijf de specialismes mogelijke behandelvormen uitgewerkt;
•    staan tips voor behandelen via videobellen; 
•    staan richtlijnen en tips voor het herstarten van face-face-contacten op locaties met in achtneming van 1,5 meter afstand;
•    staan richtlijnen, tips en creatieve oplossingen voor het behandelen van cliënten/gezinnen in thuissituaties;
•    staan richtlijnen en tips voor medewerkers die niet-cliëntgebonden werkzaamheden verrichten;
•    staat de veiligheid van medewerkers en cliënten bij alle beslissingen die gemaakt moeten worden voorop!

Om onderdelen uit de leidraad te kunnen beschrijven, hebben behandelaren hun kennis en ervaring gedeeld. Ze trokken er bijvoorbeeld een middag voor uit, schreven mogelijke scenario’s en speelden die na. Denk aan wat als een cliënt ineens stopt tijdens een behandeling via videobellen? Wat als er geen connectie tot stand komt tussen de behandelaar en cliënt? Zo zijn er veel tips ontstaan en gedeeld over hoe binnen iedere methodiek videobellen een plek te geven. Overal is heel zorgvuldig over nagedacht en vervolgens is het uitgewerkt in kaders, voorbeelden en tips in de leidraad.

Hoe werd deze leidraad geïmplementeerd?
Het belangrijkste doel van de leidraad is om samen met de cliënt tot een aangepast behandeltraject te komen. Dat biedt duidelijkheid voor de cliënt en de behandelaar en gebeurt op basis van shared decision making. Dit is voor iedere cliënt, behandelaar, behandelprogramma en locatie weer anders. Vandaar dat er op iedere locatie een lokaal operationeel crisisteam is ingericht. Zij zijn met de leidraad als kader aan de slag gegaan en hebben deze doorvertaald in lokale afspraken waar behandelaren vervolgens mee aan de slag konden. We zagen daarin een grote mate van zelforganisatie als het gaat om deze nieuwe, bijzonder complexe, logistieke uitdaging. Daar zijn we trots op!

Samenwerking met cliënten zorgt voor behandelafspraken naar ieders tevredenheid 
Onze leidraad ging niet alleen in op de behandelinhoud, we hebben ook geprobeerd om samen met cliënten afspraken te maken over hoe hun traject werd aangepast. Hierbij werden keuzes besproken als doorgaan met de behandeling (en dus blijven werken aan verandering). Tijdelijk stopzetten van de behandeling (met beperkte contacten tussentijds). Of voor wie het niet mogelijk was om veranderingsgericht te blijven werken, maar ook niet om de behandeling on hold te zetten, een keuze optie om een aangepast traject te volgen gericht op stabiliseren.

Shared decision making 
80% van de clienten die in behandeling zijn, is samen met de behandelaar individueel akkoord gegaan met de aanpassing van de behandeling. Daarvan kiest 90% voor categorie A, hetgeen staat voor het doorgaan met op verandering gerichte behandeling in aangepaste vorm! Dit behandeltraject volgt zoveel mogelijk het bestaande zorgpad of is een afgeleide/ afgeschaalde versie hiervan. De structuur van de behandelplanbesprekingen en evaluatiemomenten blijft staan en de duur van de behandeling blijft, eventueel met een aanpassing vanwege verminderde intensiteit, gehandhaafd.

Doordat de leidraad duidelijke kaders en richtlijnen biedt, lukte het behandelaren en cliënten om tot dit resultaat te komen. En de flexibiliteit van zowel de cliënt als de behandelaar heeft bijgedragen aan de mooie overeenstemming. Al deze afspraken worden netjes in het cliëntensysteem vastgelegd en gemonitord. 

Creatieve oplossingen 
We hebben diverse mooie en creatieve oplossingen voorbij zien komen. Teams hebben video’s gemaakt en naar hun cliënten gestuurd om hen op de hoogte te houden van hoe de dag van de behandelaar eruit ziet en dat ze aan hun cliënten denken. Er werden zonnebloemzaadjes verstuurd met een warme boodschap dat er aan de cliënten gedacht werd. Multi-systeem therapie werd wandelend in het park, in het zonnetje in de tuin en voor het raam gegeven. Ook hebben we zelf warme en waardevolle reacties van cliënten ontvangen. 

Lees voor
Translate

Praktische tips voor psychodiagnostiek in Coronatijd

Deze Coronatijd vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en oplettendheid van de behandelaar. In de meeste gevallen zijn face-to-face contacten omgezet naar een andere vorm van contact, zoals videobellen. Juist voor psychodiagnostiek, in sommige gevallen een essentieel onderdeel van de behandeling van een cliënt, is videobellen erg ingewikkeld. Het afnemen van bepaalde psychologische tests met een online vragenlijst, is niet mogelijk.  Op verschillende plekken in de samenleving wordt nagedacht over hoe er invulling gegeven kan worden aan het herpakken van fysieke contacten, uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand. Wij denken ook weer na over hoe dit, specifiek voor het doen van psychodiagnostiek, mogelijk is.

De Viersprong helpt behandelaren ook in deze tijd waar ze kan. Onze diagnostiek collega’s hebben een aantal praktische tips uitgewerkt, deze zijn te vinden in dit document en bedoeld ter inspiratie! 

Meer weten over diagnostiek en hoe je dit in de praktijk toe kunt passen. Bekijk het aanbod diagnostiek training, zoals de online SCID-5-S en SCID-5-P training, de AMPD training of TPO(-A) training op www.deviersprongacademy.nl

Lees voor
Translate

Ontwikkelingen t.a.v. MST voor jongeren met autisme

25 maart 2020

De Viersprong krijgt regelmatig de vraag of zij ook Multi Systeem Therapie (MST) kan aanbieden aan jongeren met (kenmerken van) autisme. Echter, op dit moment zijn wij nog niet voldoende geschoold om MST bij deze doelgroep toe te passen. Vandaar dat er aan de ontwikkeling van een handreiking voor therapeuten MST wordt gewerkt, aan de hand waarvan zij MST kunnen toepassen voor jongeren die worden gekenmerkt door een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In het voorjaar van 2020 heeft de Viersprong een pilot opgestart in de regio Meijerij (Noord Oost Brabant), samen met Buro3O dat gespecialiseerd is in het behandelen van deze jongeren. Eind 2020 is de pilot positief geëvalueerd en is besloten om de pilot te verlengen tot eind 2021.

Lees voor
Translate

Jongeren met borderline kenmerken: welke mentaliserende behandeling past het beste bij welk stadium?

De Viersprong maakt al enkele jaren gebruik van een model van klinische stadiëring om jongeren met borderline (BPD) problematiek een gepaste behandeling te geven. Immers: niet bij iedereen heeft de borderline problematiek zich al even ver ontwikkeld.

In een nieuw artikel wordt deze visie beschreven. Joost Hutsebaut, als behandelaar en principal investigator werkzaam bij de Viersprong, werkte samen met Carla Sharp (Houston) en Martin Debanné (Genève, Londen) aan dit artikel. In het document worden 5 stadia genoemd waarin sprake kan zijn van BPD, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Voor ieder stadium geldt een andere, best passende behandeling.
Vroeginterventies die de Viersprong aanbiedt, zoals Kids@risk (stadium 0-1), MBT-early (stadium 1-2), MBT-A (stadium 2-3) worden daarbij ook genoemd.

​​​​​​​Bovendien wordt in het artikel beargumenteerd waarom een focus op mentaliseren niet alleen kan helpen om symptomen van borderline te behandelen, maar ook om jongeren weerbaarder te maken om ontwikkelingstaken goed aan te pakken.

Verder lezen?
Het artikel staat hier online.

Nieuw MST-PSB team in West-Brabant
Lees voor
Translate

Nieuw MST-PSB team in West-Brabant

Op 1 maart 2020 wordt een nieuw MST-PSB team opgestart in West-Brabant. MST-PSB staat voor Multi Systeem Therapie voor Problem Sexual Behavior. Het MST-PSB team staat direct beschikbaar voor nieuwe casussen. Onze wachttijd is kort: tussen de 2 en 3 weken.

MST-PSB (problematisch seksueel gedrag) is er voor jongeren van 9 tot 17,5 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en/ of ook sexting en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen. Deze gedragsproblemen kunnen in sommige gevallen zelfs zo ernstig zijn, dat de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden.

» Lees meer

Lees voor
Translate

De Viersprong Amsterdam verbreedt in 2020 het behandelaanbod voor volwassenen met Dynamische Interpersoonlijke Therapie en individuele behandelingen

In 2020 wordt het behandelaanbod uitgebreid. Hierdoor worden ook in Amsterdam onze behandelingen toegankelijk voor cliënten met andere dan borderline persoonlijkheidsstoornissen. Aan deze doelgroepen bieden wij in 2020 onder andere individuele schematherapie en de psychodynamische behandeling DIT aan. Specifiek zijn cluster C cliënten meer dan welkom. Cluster C cliënten worden vooral gekenmerkt door gevoelens van angst en teruggetrokkenheid. Aan deze doelgroep bieden wij in 2020 individuele Schematherapie en de psychodynamische behandeling DIT aan.

» Lees meer
Lees voor
Translate

De Viersprong neemt deel in prestigieus EU project over het verspreiden van kennis van mentaliseren

De theorie van mentaliseren benadrukt het belang van het menselijk vermogen om betekenis toe te kennen aan het eigen gedrag en aan het gedrag van anderen. Daarbij is het inzicht in de onderliggende emoties, wensen en gedachten van de ander van groot belang. Als je begrijpt waarom de ander zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt, dan ben je beter in staat op een passende manier te reageren. Binnen de Viersprong komt deze benadering expliciet terug in de MBT behandelingen.

» Lees meer
Lees voor
Translate

Spetterend congres op een regenachtige dag

‘Tweede professionaliseringsgolf in de zorg en ggz?’

Vrijdag 4 oktober 2019 was een natte dag, maar toch wisten ruim 130 gasten de Kunsthal in Rotterdam te vinden om het congres Bewogen tijden! van de Viersprong te bezoeken. Nadat de paraplu’s en natte jassen opgeborgen waren, konden de congresbezoekers genieten van iets warms voordat ze zich naar de indrukwekkende zaal begaven.

Centraal stond het thema ‘Wat maakt van ons een betere behandelaar?’. Diverse sprekers namen ons mee in hun gedachtegoed en ervaringen.   We blikken terug op deze geslaagde dag: 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Publieksdag ’20 jaar (Stichting) Borderline’ op 9 november

De Stichting Borderline organiseert dit jaar wederom een publieksdag! Deze dag vindt plaats op zaterdag 9 november bij Seats2meet te  Utrecht.

Deze dag is voor mensen met borderlineproblematiek, maar ook voor familieleden en naastbetrokkenen, hulpverleners, docenten, studenten en alle andere geïnteresseerden.

Het thema van deze publieksdag is “20 jaar (Stichting) Borderline”. In  de plenaire sessies hoort u wat er in 20 jaar op behandelgebied is  veranderd, én hoe iemand met Borderline dit heeft ervaren.

Tijdens deze middag wordt dus zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’s die direct met borderline te maken hebben. Daarnaast is er gelegenheid om bij de stands van GGZ-instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.  

Meer (praktische) informatie over onder andere de aanmeldprocedure kunt u vinden op de website van de Stichting Borderline.

Lees voor
Translate

Onderzoek naar het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen

 

 

In DSM-5 is een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD) opgenomen. Dat model definieert persoonlijkheidsstoornissen vanuit enerzijds beperkingen in zelf- en interpersoonlijk functioneren (‘ernst’) en anderzijds kenmerkende persoonlijkheidstrekken. Het model geeft ons mogelijk een completer beeld van cliënten en geeft handvatten voor indicatiestelling en behandelplanning.

Binnen de Viersprong zijn we al enige tijd bezig met het ontwikkelen van instrumenten rondom het alternatieve model (STiP 5.1 & LPFS-BF 2.0) en sinds enkele maanden is deze manier van werken geïmplementeerd binnen de voordeur in Bergen op Zoom. Een aantal cliënten krijgt naast het reguliere intaketraject een extra afspraak om persoonlijkheidsproblematiek volgens dit alternatieve model te onderzoeken. We zijn daarbij geïnteresseerd in twee onderzoeksvragen.

 • Enerzijds kijken we naar verschuivingen in prevalentie van verschillende persoonlijkheidsstoornissen (bijvoorbeeld: hebben de mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis volgens het traditionele model ook een borderline persoonlijkheidsstoornis volgens het alternatieve model?). Dit onderzoek loopt.
 • Anderzijds zijn we nieuwsgierig naar de bruikbaarheid van dit model in de klinische praktijk waarbij we zowel het perspectief van behandelaren als van cliënten willen meenemen. We zetten daarvoor een Randomized Controlled Trial op waarbij cliënten random verdeeld worden over een traditioneel- of alternatief intaketraject.

Het onderzoeksteam bestaat uit Joost Hutsebaut, Jan Henk Kamphuis, Hilde de Saeger en Laura Weekers (promovenda).

Lees voor
Translate

Jaarcongres Bewogen tijden! op 4 oktober

 
Ben jij vandaag een betere behandelaar dan gisteren? Ben je een betere behandelaar dan één, 5, 10 of 30 jaar geleden? Welke patiënten hebben van jou een betere behandelaar gemaakt? Welke behandelaars, opleiders en wetenschappers hebben jou geïnspireerd?

De samenleving verandert. De politiek verandert. De zorg verandert. De visies op ziekte en genezing veranderen. Onze taken als psychiater,psycholoog of verpleegkundige veranderen. Maar maken al deze veranderingen ook dat wij betere behandelaars worden? Wij vragen het aan enkele vooraanstaande sprekers, zoals Damiaan Denys, Machteld Huber, Frans Schalkwijk, Patrick Luyten, Sjoerd Colijn, Rosi Reubsaet, Jan van Busschbach en Joost Hutsebaut.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Raad van Bestuur compleet met benoeming van Hester den Hartog en trots op gewonnen ‘Whatever it takes award’

Nieuwsbrief voor verwijzers, mei 2019

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws:

 • Raad van Bestuur compleet: Hester den Hartog nieuw lid Raad van Bestuur de Viersprong.
 • Congressen: 4 oktober:Jaarcongres de Viersprong; Bewogen tijden! 21/22 november: MBT-congres: Mentalizing beyond clinical disorders: Resolving the puzzle.
 • ‘Whatever it takes award’ gewonnen: door MST supervisor uit Rotterdam.
 • Hulp aan jongeren: MBT voor jongeren met borderline kwetsbaarheid vanaf 12 jaar.
 • Hulp aan volwassenen: Korte opname effectief en doelmatig bij persoonlijkheidsstoornis cluster C. Pilot DIT ambulant in Den Bosch en Amsterdam. DIT deeltijd volwassenen van 3 naar 2 dagen.
 • Hulp aan ouders en kinderen: Nieuwe succesvolle KUK groepen van start in Bergen op Zoom en Den Bosch / Eindhoven.
 • Klantburo: Terugbelverzoek voor verwijzers mogelijk.
 • Promotie: Hilde de Saeger; Therapeutic Assessment in Patients with Personality Disorders.
 • Bedrijfsvoering: Kwaliteitsmanagementsysteem de Viersprong goed op orde. Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
 • Voorjaarsdag Psychotherapie: Of je het nou wil of nie.
 • Trainingsaanbod de Viersprong Academy
 • Vierspronglocaties in Nederland

» Lees meer

Lees voor
Translate

Vijfde Internationale MBT Congres op 21 en 22 november 2019

Dit jaar organiseert MBT Nederland het vijfde Internationale MBT Congres op 21 en 22 november in de Philharmonie te Haarlem. 

Mentalizing beyond clinical disorders: Resolving the puzzle
De focus van het congres ligt op verbreding van uw kennis op het gebied van mentaliseren in een reeks van klinische aandoeningen. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de meest recente onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van MBT.

Aanmelden voor het congres kan via de website: www.mbtnederland.nl/mbt-congres. U vindt daar ook het volledige programma.  

 

Lees voor
Translate

MST supervisor van de Viersprong uit Rotterdam wint ‘Whatever it takes award’ van MST Services

MST supervisor Brenda Hedemann heeft in 2018 het lastige besluit moeten nemen om haar MST team tijdelijk on hold te zetten. Dit vanwege financiële onzekerheden die optraden door de nieuwe financieringsregeling voor jeugd in Rotterdam. Ze heeft zich in die periode gericht op PR-werkzaamheden en veel contacten gelegd met hoofdaannemers en andere belangrijke stakeholders. Tijdens die afspraken heeft ze uitgelegd wat de Viersprong met een Multi Systeem Therapie (MST) behandeling voor gezinnen kan betekenen.

Onderscheiding van MST Services uit Amerika gekregen
Voor deze dappere beslissing werd Brenda door MST Services, de overkoepelende wereldwijde MST organisatie, genomineerd. Ze won ook daadwerkelijk de ‘Whatever it takes award’. Dat is een uitzonderlijke prestatie waarvoor ze in april door haar collega’s en MST Nederland in het zonnetje werd gezet. Hedemann is de derde Nederlandse winnaar van de award in de afgelopen 15 jaar. Inmiddels is Brenda weer werkzaam als MST supervisor.   

» Lees meer

Lees voor
Translate

Promotie Hilde de Saeger: Therapeutic Assessment in Patients with Personality Disorders

Hilde De Saeger is Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut en specialismeleider diagnostiek binnen de Viersprong. Ze werkt vanuit de locatie in Bergen op Zoom. Het doel van haar proefschrift was om Therapeutisch Psychologisch onderzoek bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis te onderzoeken. Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) verwijst naar een semi-gestructureerde methode voor geïndividualiseerd psychodiagnostisch onderzoek waarbij de samenwerking tussen de cliënt en de onderzoeker cruciaal is voor het succes van de interventie.

Het proefschrift toont aan dat TPO van toegevoegde waarde kan zijn bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

 • In vergelijking met een geloofwaardige, motiverende behandelinterventie die standaard in de 1ste lijns ggz in Nederland wordt gebruikt, blijkt dat TPO tot meer tevredenheid leidde bij cliënten met persoonlijkheids- en comorbiditeitsproblemen.
 • Deze TPO-cliënten verwachten een beter behandelresultaat en rapporteerden een duidelijkere focus voor hun toekomstige behandeling.
 • De cliënten hadden een sterker gevoel van verbondenheid met hun onderzoeker.
 • In een vervolgstudie anderhalf jaar later rapporteerden cliënten dat ze nieuwe inzichten in hun persoonlijke functioneren hadden gekregen en dat ze waren geraakt door de relationele aspecten van hun TPO, met name het gevoel van eigenaarschap dat het activeerde.

Het hele proefschrift lezen?
Klik hier om het proefschrift van Hilde te lezen. Het wachtwoord is 1104. 

Promotie 11 april 2019
Hilde promoveerde op donderdag 11 april om 10.00 uur. Locatie: Agnietenkapel (Oudezijds Voorburgwal 231) te Amsterdam.

Lees voor
Translate

Hester den Hartog nieuw lid Raad van Bestuur de Viersprong

De Raad van Toezicht van GGZ-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, heeft Hester den Hartog tot lid van de Raad van Bestuur benoemd met ingang van 1 mei 2019.

Den Hartog is sinds 2017 Zorgmanager van de klinische behandelprogramma’s bij de Viersprong. Daarnaast is zij werkzaam als Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Eerder was ze werkzaam als Manager Zorg en behandelaar bij PsyQ. Ze begon haar loopbaan bij RIAGG Rijnmond.

Binnen de Viersprong heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de verdere professionalisering van de klinische afdelingen en bij afdelingsoverstijgende innovaties van het zorgaanbod. Daarnaast was zij onder andere voorzitter van de werkgroep Shared Decision Making.

Raad van Toezicht voorzitter Becker Awad: “Wij zijn verheugd dat we Hester den Hartog als lid van de Raad van Bestuur kunnen benoemen. Mede door haar inzet is de kwaliteit van zorg centraler komen te staan binnen de Viersprong.”

Het nieuwe bestuurslid wordt verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke processen binnen de Viersprong. Zij gaat samenwerken met Walter Franken, die sinds 2017 lid is van de Raad van Bestuur en per 1 mei 2019 wordt benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur.

Hester den Hartog en Walter Franken

 

Hester den Hartog new member of the Board of Directors of the Viersprong

Hartog will be joining the Board of Directors. From May1st  2019 the Board of Directors will consist of chairman of the board Walter Franken and member of the board Hester den Hartog.

Den Hartog has been a healthcare manager for the clinical treatment programs at the Viersprong since 2017. She is also a Clinical Psychologist and Psychotherapist. Before joining the Viersprong she worked as a healthcare manager and practioner at various mental healthcare institutes.

Within the Viersprong she has played an important role in professionalising the clinical departments and cross-departmental care innovations. She has been acting as chairwoman of the Share Decision Making Work Group.

The new member of the board will be responsible for content of our healthcare support within the Viersprong.

Lees voor
Translate

Publieksdag Cluster C 11 mei


De Triade Cluster C en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen organiseren op 11 mei voor het eerst een Publieksdag Cluster C.

Deze dag is bedoeld voor cliënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis en hun naasten. Op deze dag krijgen ze informatie over Cluster C en de behandelmogelijkheden, kunnen ze ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Alle informatie is te vinden op de website www.kenniscentrumPS.nl

Logo Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
Lees voor
Translate

Inspraak van de cliënt bij de Viersprong: onze perspectieven op Shared Decision Making

Nieuwsbrief voor verwijzers, februari 2019

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Shared Decision Making: Verschillende perspectieven op samen met de cliënt beslissingen maken.
 • Hulp aan jongeren: Kennismaking met aanbod in Amsterdam. Kids@Risk: Scholenproject voor gezonde persoonlijkheidsontwikkeling in West-Brabant. Klinische schematherapie voor adolescenten. Introductie van FIT. MBT voor jongeren met borderline kwetsbaarheid vanaf 12 jaar.
 • Hulp aan volwassenen: Geen wachttijd bij KKP-TA in Halsteren. Pilot GIT-PD gestart in Bergen op Zoom.
 • Hulp aan ouders en kinderen: MBT-Parents en MBT voor Kinderen in West-Brabant. Hoe MST en STOP elkaar als behandelingen aanvullen bij complexe scheidingen.
 • Congres: 5de internationale MBT-congres op 21 en 22 november 2019.
 • Onderzoek: Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief. Gezinsgericht werken werkt.
 • Politieke belangstelling: VVD 2de kamerlid mevrouw Tielen bezoekt locatie Rotterdam.
 • Trainingsaanbod de Viersprong Academy

» Lees meer

Lees voor
Translate

VVD 2de kamerlid Tielen op bezoek bij de Viersprong

Judith Tielen, 2e kamerlid namens de VVD, was op 18 januari te gast op de locatie van de Viersprong in Rotterdam.
De evidence based behandelprogramma’s van de jeugdafdeling van de Viersprong, zoals MBT, MST  en MST-PSB waren onderwerp van gesprek.

Mevrouw Tielen was onder de indruk van het verhaal van de moeder van een cliënt. Tijdens het bezoek kwam een mooi gesprek op gang tussen deze moeder als ervaringsdeskundige, mevrouw Tielen, de managers van de Viersprong, de supervisoren en de therapeut van de behandelprogramma’s.
Gezamenlijk kwamen constructieve gedachten tot stand over hoe de behandelingen nog beter te maken en wat vanuit de politiek gedaan kan worden om de specialistische zorg vanuit de jeugd GGZ toegankelijk te maken voor alle jongeren en gezinnen in Nederland die dit hard nodig hebben.

Het was een levendige en inspirerende bijeenkomst en we gaan graag in op de uitnodiging van mevrouw Tielen voor een tegenbezoek in de Tweede Kamer.

Lees voor
Translate

Onderzoek wijst uit: Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief

Door Charlotte Boonstra (MST-PSB supervisor) en Aurelie Lange (Principal Investigator) van de Viersprong is onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van MST-PSB. Hiervoor werden onder andere ROM-gegevens gebruikt. Er is een interessant en wetenswaardig artikel over gepubliceerd.

Centraal stond:

 • zicht te krijgen op lange termijn effecten van MST-PSB in NL.
 • het krijgen van kwalitatieve gegevens over hoe gezinnen MST-PSB hebben ervaren (hiervoor zijn interviews afgenomen).
 • het maken van onderscheid tussen jongeren die slachtoffers gemaakt hebben met hun grensoverschrijdende gedrag en jongeren die met hun grensoverschrijdende gedrag vooral voor zichzelf een gevaar zijn. Voor deze tweede groep kloppen verwijzers steeds vaker bij MST-PSB aan, terwijl MST-PSB oorspronkelijk ontwikkeld is voor die eerste groep. Het is dus relevant om ook op die tweede groep beter zicht te krijgen.

» Lees meer

Twee huishoudens
Lees voor
Translate

Hoe MST en STOP elkaar als behandelingen aanvullen bij complexe scheidingen 

“Je mag je eigen opvoedstijl hebben. Maar je moet wél met je ex-partner delen wat die stijl is en wat je doet.” (Henk, vader)

Noord-Brabant, december 2018. In gesprek met Henk, vader. Een trotse, liefhebbende vader. 

Een vader die goed begrijpt dat je in het leven soms de wind tegen kunt hebben. En anderen die in zulke situaties zijn beland, helpt. Beroepsmatig.
Henk is niet alleen vader, hij was ook de partner van Annemieke. Het ging niet goed tussen Henk en Annemieke en ze gingen scheiden en apart wonen. Dat was de beste oplossing, vonden ze, vooral ook voor de kinderen Daan (toen 11) en Suzanne (toen 12). 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Perspectieven op Shared Decision Making binnen de Viersprong in beeld

Shared Decision Making is een interessante evenwichtsoefening tussen de mate waarin de cliënt zelf inspraak wil en de grenzen van beroepscode en kwaliteitseisen van de hulpverlener. Het is een proces waarbij een goede samenwerking tussen beide partijen noodzakelijk is.

De werkgroep Shared Decision Making (Hester den Hartog (zorgmanager / klinisch psycholoog locatie Halsteren), Hilde de Saeger (klinisch psycholoog / specialismeleider locatie Bergen op Zoom), Mirte van Steen (cliëntenraad) en Sharon Clarke (basispsycholoog locatie Amsterdam)) maakte een video over de verschillende perspectieven op Shared Decision Making binnen de Viersprong.

Lees voor
Translate

Voorzitter Raad van Bestuur verlaat de Viersprong

Roel Verheul, sinds 2007 voorzitter Raad van Bestuur van de Viersprong, zal de ggz-instelling per 31 december 2018 verlaten. In die periode is de Viersprong van een aanbodgerichte therapeutische gemeenschap getransformeerd in een hedendaagse en vraaggerichte zorgonderneming. Het aantal medewerkers is meer dan vervijfvoudigd, terwijl het aantal patiënten bijna 20 keer groter werd.

Voorzitter Raad van Toezicht Becker Awad: “Namens mijn collega’s in de Raad van Toezicht wil ik Roel bedanken voor zijn jarenlange toewijding aan de Viersprong, als voorzitter Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht streeft er naar om zo snel mogelijk weer een voltallige Raad van Bestuur te hebben. Tot die tijd zal Walter Franken zorg dragen voor de continuïteit van de Raad van Bestuur.

Het is ons voornemen om in het tweede kwartaal van 2019 een symposium te organiseren over de actuele ontwikkelingen in het hoogspecialistische aanbod van de Viersprong. Dit is een goede gelegenheid om afscheid te nemen van Roel en voor de presentatie van de nieuwe Raad van Bestuur.”

Lees voor
Translate

Congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Who Cares?

De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen gaat de komende jaren richting geven aan de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Maar wat verandert er nu in de praktijk voor u als behandelaar of leidinggevende? Hoe moeten we de Zorgstandaard praktisch vormgeven? Wat houdt het concreet in voor uw eigen werk? Werkt de standaard u tegen in de praktijk of helpt het u vooruit in uw zorgverlening?

De Viersprong organiseert, in samenwerking met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, een tweedaags congres waarin we de stand van zaken opmaken. Op 26 november vinden de pre-congres workshops plaats, op dinsdag 27 november het congres.

» Lees meer

Lees voor
Translate

De Viersprong ontvangt opnieuw Tweede Kamerlid en viert 40 jaar KKP

Nieuwsbrief voor verwijzers, september 2018

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Bezoek ons congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Benieuwd wat de nieuwe Zorgstandaard over de beschikbare en actuele kennis over de zorg in Nederland voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis zegt? Zorg dat u erbij bent 27 november!
 • Politieke belangstelling: D66 op bezoek.
 • Hulp aan jongeren: introductie van FIT.  MBT voor jongeren met emotionele problemen vanaf 12 jaar.
 • Hulp aan volwassenen: introductie DIT ambulant in Rotterdam en GDGS in Halsteren.
 • Hulp aan ouders en kinderen: MBT-Parents en MBT voor Kinderen in West-Brabant. Nieuwe KUK groepen van start.
 • Jubileum: 40 jaar KKP-TA.
 • Onderzoek: zelftest geupdate.
 • Trainingsaanbod Viersprong Academy en MBT Nederland: nieuw MBT-early.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Politieke belangstelling voor de Viersprong: D66 op bezoek

Op 24 juli heeft Rens Raemakers, 2e kamerlid van D66 een bezoek gebracht aan de Viersprong. In de Villa in Halsteren werd hij ontvangen door de accountmanagers van afdeling Verkoop.

Rens Raemakers heeft ook mevrouw Jovita Dorigo, burgerraadslid voor D66 in de gemeente Bergen op Zoom uitgenodigd bij zijn bezoek aan te sluiten. De politici waren geïnteresseerd in de systemische werkwijzen binnen de jeugd-ggz. Vanuit GGZ Nederland is voorgesteld een werkbezoek te brengen aan de Viersprong.

 

» Lees meer

Lees voor
Translate

TOP GGz keurmerk in ontvangst genomen

Onze zorgmanagers namen op 27 juni het certificaat van het TOPGGz keurmerk in ontvangst. Het keurmerk is voor 4 jaar opnieuw verlengd voor diagnostiek en behandeling van volwassenen en jongeren! Hier zijn we natuurlijk heel trots op.

We feliciteren alle organisaties die het keurmerk (opnieuw) mochten ontvangen. 

TOP GGz keurmerk certificaat

TOP GGz certificaat

Lees voor
Translate

Nieuwsbrief de Viersprong mei 2018: De Viersprong heeft het TOPGGz keurmerk opnieuw behaald en is namens Crossroads in gesprek met Tweede Kamerleden

Nieuwsbrief voor verwijzers, mei 2018

 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws:

 • Samenwerking: Zorgcombinatie Crossroads gestart in West-Brabant en samenwerking in Goirle met Sterk Huis voor MST in de opstartfase.
 • Congressen en symposia: Waarom voelen cliënten weerstand bij verandering? Wat ligt eraan ten grondslag en hoe pak je dit als behandelaar aan?
 • Hulp aan jongeren: met Borderline (BPS). Seksueel grensoverschrijdend gedrag of die angstig, teruggetrokken en/of kwetsbaar zijn. Of waar sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing.
 • Hulp aan volwassenen: introductie DIT behandelmethodiek in deeltijd, preventie voor jonge ouders met Borderline, Transactionele analyse in deeltijd, ambulante schematherapie in Den Bosch effectief bij Borderline (BPS). 
 • Onderzoek en preventie: relatie modeltrouw en werkrelatie, implementatie MBT in kaart gebracht.
 • Huisvesting: uitbreiding in Den Bosch.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Sterk Huis en de Viersprong gaan samenwerken. Een nieuw team: MST Sterk Huis Goirle is een feit! 

 

Vanaf 1 april 2018 biedt Sterk Huis in samenwerking met de Viersprong Multi Systeem Therapie (MST) aan. Een gecombineerd team met twee therapeuten van Sterk Huis en twee therapeuten van de Viersprong gaan dit vanuit Sterk Huis bieden zodat expertise en ervaring gedeeld kan worden. Op 8 mei presenteert het team zich tijdens een stakeholdersbijeenkomst.

Samenwerking met Sterk Huis voor MST

 

 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Anthony Bateman Themadag, mis hem niet!


Op maandag 28 mei organiseert MBT-Nederland onder leiding van Anthony Bateman & Dawn Bales een themadag.
Mis deze kans niet en zie dé MBT-specialisten aan het werk.

Anthony Bateman MBT

Anthony Bateman, grondlegger van de MBT-methodiek, komt naar Nederland om samen met Dawn Bales een themadag te verzorgen. Deze dag staat in teken van MBT en co-morbiditeit. 

De volgende topics komen hierbij aan bod: 

 • Update model interventies en verdiepende kennis over dimensies van mentaliseren
 • Mentaliseren en de narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Mentaliseren en psychose
 • Mentaliseren en eetstoornissen

Naast theorie wordt er deze dag veel aandacht gegeven aan uw praktijksituaties. Samen gaan we oefenen met het opstellen van een mentaliserend profiel van onze eigen patiënten. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en er wordt via rollenspelen geoefend met het doorbreken van pre-mentaliserende modi en het in balans brengen van de dimensies van mentaliseren.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Therapie resistentie: bied daar maar eens weerstand aan!

 

Symposium Psychodynamische Psychotherapie

Op 5 oktober organiseert de Viersprong Acadamy een symposium waarin we inzoomen op begrippen als weerstand en therapie resistentie. 

 • Wat verstaan we onder ‘weerstand’ tegen verandering? 
 • Wat betekent het wanneer we spreken van therapieresistentie? 
 • En hoe bepalen deze begrippen ons therapeutisch denken en handelen.

Tijdens het symposium wordt u geïnspireerd en meegenomen in de (her)waardering van het Psychodynamisch gedachtegoed. Met de bijdragen van diverse behandelaren en specialisten van zowel binnen als buiten de Viersprong, brengen wij u een inhoudelijke maar ook heel praktische dag, met lezingen en workshops.

De aandacht gaat uit naar het begrijpen van de functionaliteit van de weerstand en de angst die eraan ten grondslag kan liggen.

Kijk op de website van de Viersprong Acadamy voor meer informatie. 
Gelijk aanmelden? Klik hier voor het inschrijfformulier.

Lees voor
Translate

Implementatie van MBT in kaart gebracht

 

Borderline proefschrift MBT

Dawn Bales bracht in het kader van haar promotie onderzoek in kaart hoe de implementatie van Mentalization-Based Therapy (MBT) in Nederland is verlopen.

In 2004 werd MBT in Nederland geïmplementeerd vanuit de ambitie kwalitatief hoogwaardige, evidence-based interventies op te zetten voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. MBT richt zich op het versterken van het vermogen tot mentaliseren; het begrijpen en verklaren van eigen en andermans gedrag vanuit achterliggende gedachten, gevoelens, behoeften en motivatie.

Het onderzoek van Bales heeft veel waardevolle resultaten opgeleverd. Belangrijke conclusies waar men verder op kan bouwen zijn:

 • MBT kan worden overgedragen naar de Nederlandse context met behoud van de gunstige behandelresultaten. MBT lijkt een van de veelbelovende behandelingen voor de Borderline Persoonlijkheidsstoornis te zijn.
 • Het is een complex proces en – zelfs wanneer het met succes is voltooid – blijft het proces kwetsbaar voor verstoringen op organisatorisch, team- en therapeutniveau.

Promotie Dawn Bales
Dawn Bales verdedigt op 28 februari 2018 haar proefschrift Quality in mind’ The implementation of Mentalization-Based Treatment in the Netherlands’. Dit vindt om 14.00 uur plaats in de Agnietenkapel in Amsterdam.

Bent u als professional geïnteresseerd in het onderzoek? Het proefschrift is online beschikbaar.

Vragen? Stel ze via e-mail.

Lees voor
Translate

Nieuwsbrief Viersprong januari 2018: Onderzoek wijst uit: jongeren worden geholpen door vroege erkenning persoonlijkheidsproblemen

Onderzoek wijst uit: jongeren worden geholpen door vroege erkenning persoonlijkheidsproblemen En: nu direct hulp aan jongeren met borderline (BPS) en aan multiprobleem gezinnen in Amsterdam

Nieuwsbrief voor verwijzers, januari 2018

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Hulp aan jongeren: met Borderline (BPS), in Multiprobleemgezinnen en bij schoolverzuim
 • Samenwerking:  Start zorgcombinatie Crossroads in West-Brabant West
 • Onderzoek en preventie: de waarde van vroegdiagnostiek, hechtingsproblemen voorkomen, promoties van Viersprong medewerkers
 • Hulp aan volwassenen: positieve effecten van korte opnames, introductie DIT behandelmethodiek, ambulante schematherapie in Den Bosch effectief bij Borderline (BPS)
 • Congressen en symposia: Waarom voelen cliënten weerstand bij verandering ? Wat ligt eraan ten grondslag en hoe pak je dit als behandelaar aan?

» Lees meer

From_implementation_to_therapeutic_alliance
Lees voor
Translate

Modeltrouw en werkrelatie Multi Systeem Therapie kunnen elkaar versterken.

Modeltrouw staat voorop binnen de Viersprong. Terecht?

De Viersprong hecht veel belang aan behandelmethodiek. Door tijdens de behandeling goed in het oog te houden welke resultaten je wilt bereiken en welke stappen je daarvoor als behandelaar moet zetten, behaal je de beste resultaten.
Maar kun je wel altijd zo goed vasthouden aan de methodiek? Gaat het niet veel meer om de werkrelatie die de behandelaar met haar/zijn cliënt heeft? 

Aurelie Lange, werknemer bij de Viersprong, deed in het kader van haar promotie onderzoek naar de rol van modeltrouw en werkrelatie binnen Multi Systeem Therapie (MST) binnen het ZonMw onderzoeksprogramma.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Persoonlijkheidsstoornis bij jongeren nog te weinig onderkend

Promotie Annelies Laurenssen

Persoonlijkheidsstoornis bij jongeren nog te weinig onderkend

Bij professionals lijkt een weerstand te bestaan om een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten te diagnosticeren. Uit promotieonderzoek van Annelies Laurenssen (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) blijkt dat slechts 9% van de ondervraagden uit een steekproef van 367 psychologen een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten stelt. De angst voor stigma en het idee dat dit niet is toegestaan zijn hier belangrijke redenen voor. De promotie vindt plaats op dinsdag 12 december 2017 aan de VU te Amsterdam.

 

» Lees meer

Hechting tussen moeder en kind met MBT-Parents
Lees voor
Translate

Voor ouders met borderline en jonge kinderen is er MBT-Parents

Nieuw bij de Viersprong in Bergen op Zoom

Voor ouders met borderline met jonge kinderen is er MBT-Parents

Voor (jonge) ouders met een borderline persoonlijkheidsstoornis en hun jonge kind biedt de Viersprong vanaf januari 2018 MBT-parents in Bergen op Zoom. MBT-Parents is een preventieve behandeling voor (tiener)ouders (vanaf 16 jaar, ook aanstaande ouders) met borderline problematiek en hun kind van 0 tot 5 jaar.

MBT-P heeft als doel hechtingsproblemen bij het kind te voorkomen. De behandeling richt zich op de interactie tussen de ouder en het jonge kind. Het leert de jonge ouder na te denken over het eigen gevoel en gedrag en wat dit betekent in het contact met het kind.

MBT-P is mogelijk als losse behandeling of kan zijn gekoppeld aan een behandeling van de ouder met Mentalization Based Treatment. Lees meer

U kunt uw cliënt hiervoor al aanmelden. U kunt dit als cliënt ook zelf.

cliënt aanmelden

 

Lees voor
Translate

Behandeling jongere met verslavingsproblemen – nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Behandeling jongere met verslavingsproblemen
 • Symposium over behandelen therapieresistentie
 • Goede resultaten korte opname voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis
 • Angstige jongere die (langdurig) verzuimt van school effectief geholpen met klinische schematherapie 
 • MST terug in Zuid-Holland Noord
 • Gezin kan direct starten in gezinsbehandeling FFT in West-Brabant
 • Nieuw in Rotterdam: MBT-early voor jongeren met emotionele problemen vanaf 12 jaar / Schematherapie in 30 sessies voor volwassenen met cluster C persoonlijkheidsproblematiek
 • De Viersprong Amsterdam heeft direct behandelplaats voor jongere met borderline
 • Ouders verwikkeld in vechtscheiding? Start volgende groepen Kinderen uit de Knel in Bergen op Zoom, Rotterdam, Den Bosch en Amsterdam.

Lees meer hieronder of bekijk deze nieuwsbrief als Pdf  » Lees meer

behandeling jongeren met verslavingsproblemen
Lees voor
Translate

Behandeling jongeren met verslavingsproblemen door de Viersprong

Nieuw initiatief: de Viersprong biedt behandeling jongeren met verslavingsproblemen

Intensieve systeembehandelingen bij middelenmisbruik in West-Brabant.

Het is belangrijk om middelenmisbruik bij jongeren snel en effectief aan te pakken vanwege de gevolgen voor de jongere, het gezin en de maatschappij. Vanaf oktober 2017 start de Viersprong in West-Brabant daarom twee initiatieven op voor de behandeling jongeren met verslavingsproblemen.

 • We hebben een MST Substance Abuse team opgezet, dat zich specifiek richt op jongeren met verslavingsproblemen.
 • We zijn samen met partner Kentra24 een GHB-pilot gestart, waarbij Kentra24 de detoxicatie voor haar rekening neemt en de Viersprong de intensieve systeembehandeling

» Lees meer

Lees voor
Translate

Publieksdag Borderline, 25 november 2017

Tref de Viersprong op de Publieksdag Borderline, zaterdag 25 november 2017 in Utrecht.

Je kunt je nu al inschrijven.

Het thema van deze publieksdag is Borderline een kleurenpalet. Hiermee bedoelt de organisatie dat iemand met borderline wel zwart of wit kan denken, maar als persoon uit veel meer mooie kleuren bestaat.

Tijdens deze middag wordt zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’sdie direct met Borderline te maken hebben.
Plenair zijn er twee sprekers, een ervaringsdeskundige en een familielid. Zij zullen ingaan op het thema van deze dag. Na het plenaire gedeelte kunt u twee workshops van uw keuze volgen. In de pauzes is er gelegenheid bij de informatiestands van GGZ instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.

In de workshops, die door professionals en/of ervaringsdeskundigen worden gegeven, zullen verschillende thema’s worden besproken. Bij aanmelding geeft u op welke workshops u wilt volgen. U geeft twee voorkeuren op + 1 reserve voor het geval beide workshops vol zijn. Klik hier voor het aanbod van de workshops

De middag zal worden afgesloten met een drankje en een hapje voor wie nog even wil blijven om na te praten.

Lees hier meer.

Lees voor
Translate

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij de Viersprong?

Werken bij de Viersprong? Volg ons op LinkedIn en mis geen vacatures

Volg dan de Viersprong LinkedIn pagina. Hierdoor krijg je automatische updates van al onze nieuwsberichten te zien, waaronder de nieuwste vacatures. 

Op het speciale gedeelte over Werken bij de Viersprong vind je alle openstaande vacatures, lees je meer informatie over hoe het is om bij de Viersprong te werken en vind je een video waarin behandelaars vertellen hoe zij hun werk bij de Viersprong ervaren.

De Viersprong volgen op LinkedIn

Lees voor
Translate

MST Substance Abuse voor jongere met een verslavingsprobleem

Multisysteemtherapie bij drugsgebruik? We bieden het aan in West-Brabant.

Het is belangrijk om drugsgebruik bij een jongere snel en effectief aan te pakken vanwege de gevolgen voor de jongere, het gezin en de maatschappij. In oktober 2017 is er daarom bij de Viersprong in West-Brabant een MST Substance Abuse team gestart dat zich specifiek richt op het helpen en behandelen van jongeren met verslavingsproblemen.

» Lees meer

De Viersprong in nieuw initiatief crisisopvang
Lees voor
Translate

De Viersprong in nieuw initiatief crisisopvang

Samenwerking op het gebied van crisisopvang

Memo en de Viersprong gaan in West-Brabant samen met gezinshuis.com gezinnen  helpen in de vorm van een nieuw initiatief.

Wat is een crisisgezinshuis?

Een crisisgezinshuis is een gezinshuis voor crisisopvang. De kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) die er terecht kunnen, komen uit een situatie waar de problemen zo hoog zijn opgelopen dat thuis wonen (even) niet meer mogelijk is. In deze situaties is het belangrijk dat er snel gehandeld kan worden. “Wonen” in een crisisgezinshuis heeft dan ook een tijdelijk karakter. Binnen drie weken is er een analyse gemaakt van de moeilijkheden en de krachten in de thuissituatie van het kind. Daarnaast is er een plan opgesteld om met behulp van behandeling en/of begeleiding in de thuissituatie het kind weer naar huis te laten gaan. Het eerste doel is gericht op het tot rust brengen en inzichtelijk maken van de situatie, daarna wordt gekeken naar wat er nodig is om weer thuis te kunnen gaan wonen.

Hoe wordt samengewerkt?

24 uur na de opname in het crisisgezinshuis is de zorg vanuit de Viersprong en/of Praktijk Memo in samenspraak met de gezinsouders en de jeugdprofessionals opgestart. Deze zorg leidt tot een behandeling voor het hele systeem rondom het kind of de jongere.

Wat is er nodig?

Gezinshuis.com is bezig met het opzetten van het gezinshuis en de werving van gezinsouders.

Werken als gezinshuisouder wat houdt het in?

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner, voor enkele kinderen en jongeren met vaak een complexe orthopedagogische problematiek. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van deze kinderen, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt mee aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden.

Interesse? Lees dan hier verder.

GGD Amsterdam over behandeling jongeren met problematisch seksueel gedrag
Lees voor
Translate

GGD Amsterdam over behandeling jongeren met problematisch seksueel gedrag

De GGD Amsterdam heeft in het blad inZicht van juli 2017 beschreven hoe MST-PSB als nieuwe behandeling in Amsterdam werkt.

MST-PSB als behandeling voor jongeren in Amsterdam met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zo wordt beschreven dat MST-PSB een intensieve gezinsbehandeling is die 5-7 maanden duurt. De behandeling is bedoeld voor jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen hebben. Door het hele gezin te behandelen, wordt een langdurige gedragsverandering bij zowel de jongere zelf als de overige gezinsleden bereikt.

Om wat voor jongeren gaat het?

Het gaat om jongeren met  ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige jongeren zijn met justitie in aanraking geweest en het kan ook gaan om meisjes die zich in het loverboy-circuit bevinden. De jongeren zijn tussen de 10 en 17.5 jaar oud.

Zijn deze jongeren eigenlijk wel gemotiveerd om behandeld te worden?

De meeste jongeren zijn bepaald niet gemotiveerd voor deze behandeling. Zij schamen zich voor wat ze gedaan hebben of voelen zich schuldig. Bovendien levert het bekennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak straf op.

Heeft een behandeling met een niet gemotiveerde jongere dan wel kans van slagen?

Ja, toch lukt het vaak om de jongere succesvol te behandelen. Het belangrijkst is dat de ouders gemotiveerd zijn om de problemen aan te pakken. Wij ondersteunen de ouders daarbij. Het mooie van deze behandeling is juist dat wanneer je het kind binnen het eigen gezin behandelt, het hele gezin zich mee-ontwikkelt. De verandering die een kind doormaakt is niet ergens anders gebeurd.

Hoe begint de MST-PSB behandeling?

De behandelaar maakt altijd eerst een analyse van de situatie. Daarbij hoort ook een veiligheidsplan op basis van wat er precies is gebeurd. We zijn gespecialiseerd in het opstellen van strakke veiligheidsplannen met het gezin. Dat kan vrij ver gaan, bijvoorbeeld dat broer en zus niet meer zonder toezicht samen in 1 ruimte mogen zijn.

Waar vind ik meer informatie over deze behandeling?

In deze PDF kun je de volledige brochure lezen.
Ook kun je hier verder lezen over MST-PSB op de Viersprong website.

Lees voor
Translate

De Viersprong heeft behandelplaatsen voor nieuwe cliënten – Nieuwsbrief

juli 2017

Overzicht aanbod de Viersprong in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en West-Brabant 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Jongere kan snel starten in borderlinebehandeling bij de Viersprong
 • Vraagtekens of vastlopende behandeling? Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (In Amsterdam nu ook voor jongeren)
 • Nieuw in Den Bosch voor cliënten met persoonlijkheidsproblemen: ambulante Schematherapie
 • Jongvolwassene met cluster-c problemen kan snel starten in 2-daagse deeltijd in Halsteren
 • In Amsterdam weer instromen in borderlinebehandelingen volwassenen zonder onderzoeksrestricties.
 • Uitbreiding Multisysteemtherapie in Leiden, Den Haag, Gouda e.o.
 • Gezinsbehandeling FFT: nu ook voor jongeren met gedragsproblemen in Zeeland
 • Behandeling vechtscheiding: Start volgende groepen Kinderen uit de Knel in september
 • Werken bij de Viersprong: Wat maakt het bijzonder, wat is de organisatiecultuur, hoe hoog ligt de lat?
 • Symposium Therapieresistentie en diverse trainingen

Lees meer hieronder of bekijk deze nieuwsbrief als Pdf.

  ______________________________________________________________________________________________________________________ » Lees meer
Lees voor
Translate

Ouders verwikkeld in vechtscheiding? Start nieuwe groepen Kinderen uit de Knel in september

Behandeling bij vechtscheiding: Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel (KUK) is een groepsbehandeling voor ouderparen en hun kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar, waarin de ouders leren beter samen te werken in het belang van de kinderen. De behandeling heeft als doel kinderen uit de knel te halen die de dupe dreigen te worden van de strijd tussen hun ouders. In de behandeling wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatie en nieuwe wegen vinden om met conflictgebieden om te gaan. Dit zodat de kinderen zich (weer) veilig kunnen voelen om zich goed te ontwikkelen.

Behandeling Kinderen uit de Knel is effectief bij vechtscheiding. Lees meer.

Tekening gemaakt door een kind in de groepsbehandeling Kinderen uit de Knel

Start volgende groepen Kinderen uit de Knel

In september 2017 starten nieuwe groepen Kinderen uit de Knel bij de Viersprong in Rotterdam / Dordrecht, West-Brabant (Halsteren / Bergen op Zoom / Breda) en Den Bosch. U kunt zich daar nu al voor aanmelden.

Cliënt aanmelden

 

cluster C angstig introvert of dwangmatig
Lees voor
Translate

Nieuw in Den Bosch voor behandeling persoonlijkheidsproblematiek

Ambulante Schematherapie voor cliënten met borderline- en cluster c-problematiek.

Vanaf oktober 2017 biedt de Viersprong in Den Bosch ambulante schematherapie voor volwassen cliënten met borderline-problematiek (emotionele instabiliteit) en cluster c- problematiek (zoals ernstige angst of vermijding, controle en perfectie) . In deze behandeling hebben cliënten wekelijks 1,5 uur groepstherapie en 45 minuten individuele therapie. Lees meer over Schematherapie en voor wie het bedoeld is

Aanmelden en starten in het voortraject is al mogelijk! Het groepsaanbod start in oktober.

Cliënt aanmelden

Wij bieden deze behandeling ook aan in Amsterdam, Rotterdam en Halsteren (in Amsterdam alleen voor cliënten met borderlineproblematiek).

Lees voor
Translate

Nieuwsbrief de Viersprong

april 2017

Werken bij GGZ de Viersprong

Overzicht aanbod de Viersprong in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en West-Brabant 

 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Nieuw in Amsterdam: MST-PSB
 • Nieuw in Tilburg: MST
 • West-Brabant West: Pilot GHB. Verslaving vóór zijn
 • Behandeling Kinderen uit de Knel is effectief bij vechtscheiding
 • Hulp voor teruggetrokken en angstige cliënt
 • Help puber met borderline op tijd. Dat is effectief
 • Wij zoeken nieuwe medewerkers voor onze groei
 • Training Persoonlijkheidsstoornissen
 • Specialistische vervolgtraining MBT met Anthony Bateman 

Lees meer hieronder of bekijk deze nieuwsbrief als Pdf.

 _________________________________________________________________________________________________________________ » Lees meer
GGZ hulp voor gezinnen
Lees voor
Translate

Behandeling seksuele gedragsproblemen van een kind: Vanaf april ook in Amsterdam

Seksuele problemen en gedragsproblemen bij kinderen binnen het gezin. Een beladen kwestie, maar gelukkig ook behandelbaar.

Wat als er in het gezin sprake is van seksueel afwijkend gedrag van een kind, gekoppeld aan ‘lastig’ gedrag van dat kind en wellicht ook invloed ervan op broertjes/zusjes? Hoe krijg je het gezin als geheel weer goed functionerend, terwijl je tegelijk het seksuele afwijkende gedrag effectief behandelt? Seksuele problemen van een kind binnen of buiten het gezin zijn behandelbaar, gelukkig

De Viersprong biedt hiervoor MST-PSB aan, vanaf april 2017 ook in Amsterdam.

» Lees meer

GHB verslaving jongeren
Lees voor
Translate

GHB verslaving bij jongeren eerder en effectiever aanpakken. Pilot West-Brabant West.

GHB verslaving vóór zijn

Door over instellings- en gemeentegrenzen heen samen te werken en kennis uit te wisselen, kan de hulp aan jongeren die de zeer verslavende drug GHB gebruiken verbeteren. De Viersprong en Novadic-Kentron starten hiervoor op initiatief van de gemeente Etten-leur een GHB-pilot in West-Brabant West. Binnen deze regio zullen zoveel mogelijk partners worden betrokken om jongeren die een verhoogd risico hebben op een GHB verslaving zo vroeg mogelijk op te sporen en effectiever te helpen. » Lees meer

Behandelen bij Vechtscheiding onderzoek en resultaten
Lees voor
Translate

Behandeling Kinderen uit de Knel is effectief bij vechtscheiding

Onderzoeksrapport Behandeling bij vechtscheiding:
Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en veranderingen na Kinderen uit de knel

De behandeling ‘Kinderen uit de Knel’ voor kinderen in een vechtscheiding blijkt effectief. Conflicten tussen ex-partners lijken verminderd na de behandeling bij vechtscheiding. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) op 23 maart publiceerden.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Verhuisbewegingen bij de Viersprong in Halsteren en Bergen op Zoom

Vanaf 6 maart intake en diagnostiek in Bergen op Zoom

De Intake en diagnostiek van jongeren en volwassenen vinden vanaf 6 maart a.s. plaats op de vestiging van de Viersprong in Bergen op Zoom aan de Peter Vineloolaan 50 (Plein 13). Cliënten ontvangen bericht wanneer zij hier welkom zijn voor hun intake en/of diagnostiek.

Vanaf 6 maart receptie Halsteren in een ander gebouw

Vanaf maandag 6 maart a.s. zit de receptie van de Viersprong Halsteren in een ander gebouw op het terrein aan de Beeklaan 2. Dit gebouw bevindt zich naast het andere parkeerterrein bij de bushalte. » Lees meer

gedragsproblemen kind oplossen
Lees voor
Translate

Gedragsproblemen kind oplossen? Word als gezin een sterker team!

Gedragsproblemen kind oplossen? Het kan. Als je als gezin beter met elkaar om leert gaan. En leert om als gezin weer een sterker team te worden.

Valt jouw kind uit op de middelbare school, of dreigt dit te gebeuren? Is jouw kind verbaal of fysiek agressief of laat hij/zij andere zorgelijke ontwikkelingen zien? Hebben jullie als gezin veel ruzie met elkaar? Dan weet je dat er met je kind en in jullie gezin echt wat aan de hand is.

Het gedrag  van je kind is in veel gevallen namelijk te verklaren doordat je als gezin -vaak onbewust- niet het beste uit elkaar haalt. Zo kun je als gezin vastlopen  in patronen en gewoonten waardoor problemen niet opgelost raken. Hierdoor kom je als ouders  klem te zitten. Maar ook je kind komt klem te zitten en maakt daarom soms verkeerde keuzes. Het kan zelfs zo zijn dat je kind daardoor uit huis geplaatst moet worden.

Nu het goede nieuws:
Er is een gezinsbehandeling die helpt: Functional Family Therapy (FFT).

» Lees meer

Lees voor
Translate

Help pubers met borderline op tijd, dat is effectief

Meestal openbaart borderline zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies.

Aldus Joost Hutsebaut, verbonden aan de Viersprong en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: “Met de juiste hulp kunnen bepaalde problemen worden voorkomen, als er tenminste vroegtijdig wordt begonnen met de behandeling. Op jonge leeftijd zijn de problemen nog vaak gemakkelijker te tackelen. Dat is een stuk lastiger bij mensen die al jarenlang met deze problemen leven.”

Hoe herken je borderline in de pubertijd?

» Lees meer

Lastige Puber helpen met ThuisBest
Lees voor
Translate

Een lastige puber hoort ook thuis te wonen … altijd?

Je eigen kind … het lijkt soms wel een puber die het verkeerde pad opgaat

Hoe lastig een kind ook soms kan zijn: als ouder wil je het liefst dat het kind thuis woont. Zelfs als je je wel eens zorgen maakt of jouw kind niet het pad van de criminaliteit op gaat.
Maar soms lukt thuis wonen even niet omdat de verhouding tussen ouder(s) en kind tijdelijk verstoord is geraakt. Daarvoor bestaat het Thuis Best zorgtraject.

Het zorgtraject ThuisBest combineert een MST behandeling met een korte uithuisplaatsing van het kind.
Op systemische manier krijgen zowel het kind als de ouders hulp en sturing. Vanaf dag 1 van de uithuisplaatsing wordt gewerkt aan terugkeer van het kind naar huis. Dankzij ThuisBest komt de positieve vibe bij het gezin terug, ondanks dat er heel wat aan de hand kan zijn.

ThuisBest is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal of schadelijk gedrag van henzelf en/of hun omgeving. Zowel op straat, school en in het gezin. De jongere moet een machtiging gesloten jeugdzorg hebben.

Op de website van het NJI staat ThuisBest verder beschreven.
Je kunt ook de website van ThuisBest hier bekijken.

Lees voor
Translate

Herstellen openheid om te leren uit nieuwe sociale ervaringen

Bron: Nieuwsbrief Blik op Hulp, januari 2017

Epistemic trust belangrijk voor het slagen van een behandeling bij borderlineproblematiek

Epistemic trust – openheid bij de cliënt om te leren uit nieuwe sociale ervaringen – is belangrijk voor het slagen van een behandeling bij borderlineproblematiek. Psychotherapeut Dr. Joost Hutsebaut hield hierover op 12 januari 2017 een lezing in Zwolle tijdens het congres ‘Ondersteunen van mentaliseren’ van het Euregionaal congresbureau.

“Epistemic trust kun je herstellen”. Lees het verhaal van Joost Hutsebaut  op de website Blik op hulp

Joost Hutsebaut is o.a. werkzaam als psychotherapeut bij de Viersprong

Lees voor
Translate

de Viersprong groeit – Nieuwsbrief

januari 2017

In deze nieuwsbrief o.a.:

Lees meer hieronder of bekijk nieuwsbrief als Pdf

 

 • Wij zoeken nieuwe medewerkers voor onze groei
 • Vraagtekens of vastlopende behandeling?
 • Nieuw in Amsterdam voor jongeren met borderline
 • Start MST team in Tilburg
 • MST ook effectief voor zeer gewelddadige jongeren
 • Nieuwe kortdurende behandelingen voor volwassenen met persoonlijkheidsproblemen
 • Zij bezorgen weinig overlast, maar vallen buiten de boot in de klas. Hulp bij ernstige angst en teruggetrokkenheid bij jongeren
 • Hulp voor jongeren met borderline & Belang van vroegsignalering
 • Nieuwe trainingen  o.a. interview persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5 en trainingen Mentalization Based Treatment
 • Nominatie MST-CAN team Den Bosch
 • Nieuw lid Raad van Bestuur
 _________________________________________________________________________________________________________________ » Lees meer
Lees voor
Translate

MST is ook effectief voor behandeling gewelddadige jongeren

Behandeling gewelddadige jongeren: is dat realistisch?

Ja. Ook gewelddadige en zelfs zeer gewelddadige jongeren kunnen goed behandeld worden. Maar daar is wel wat voor nodig!
Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. MST-behandeling is een alternatief voor (dreigende) uithuisplaatsing.

Wetenschappelijk onderzoek toont het aan

In Nederlands wetenschappelijk onderzoek is nu aangetoond dat MST ook effectief is bij extreem gewelddadige jongeren, vergeleken met de rest van de MST doelgroep.

MST blijkt voor beide groepen even effectief te zijn, dus zelfs de meest gewelddadige jongeren profiteren van deze behandeling. Bovendien is MST voor de gehele doelgroep (dus ook voor de extreem gewelddadige jongeren) effectiever dan andere behandelingen (treatment as usual). Dit werd aangetoond in een Nederlandse Randomized Controlled Trial (RCT).

Publicatie:

Asscher, J.J., Deković, M., Van den Akker, A.L., Prins, P.J.M., & Van der Laan, P.H. (2016). Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, published online. DOI: 10.1177/0306624X16670951

Meer informatie over Behandeling van jongeren met MST

Lees voor
Translate

Vraagtekens of vastlopende behandeling?

Loopt uw behandeling van een cliënt vast? Of hebt u in uw praktijk te maken met een cliënt(en) die na jaren nog steeds niet goed weet wat er met hem/haar aan de hand is?

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) biedt dan mogelijk uitkomst. Bij een vastgelopen behandeling van uw cliënt kunt u de Viersprong om advies vragen. Lees hier meer over TPO en wanneer dit helpend kan zijn.

TPO is mogelijk op alle locaties van de Viersprong, o.a. voor volwassenen in Amsterdam. In Rotterdam, Den Bosch en Halsteren is TPO mogelijk voor zowel jongeren als volwassenen.

Bel voor een TPO in Amsterdam 088-7656111 / Rotterdam 088-76 56 501 / Den Bosch 088-76 56 601 / West-Brabant: 088-76 56 200

Lees voor
Translate

De Viersprong houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Naar aanleiding van de deponering van onze jaarrekening 2015 is in diverse media recent aandacht besteed aan de hoogte van de uitkering in verband met einde dienstverband (beëindigingsvergoeding) aan een bestuurder. Hierdoor ontstaat ten onrechte de indruk dat de Viersprong zich niet aan de WNT houdt. De Viersprong hecht eraan te benadrukken dat zij zich te allen tijde aan wet- en regelgeving houdt, dus ook in dit geval aan de WNT.  » Lees meer

Lees voor
Translate

Hoe herken je borderline? Wees alert op deze signalen

Borderline herkennen: het is mogelijk als je weet hoe

Zaterdag 10 december 2016 zond het RTL4 nieuws een item uit over het belang van vroegsignalering bij borderline. In dit item worden Naomi en haar moeder geïnterviewd en Joost Hutsebaut, Klinisch Psycholoog, werkzaam bij de Viersprong en het Kennisinstituut Persoonlijkheidsstoornissen. Op de website van RLT Nieuws verscheen een uitgebreid artikel over hoe je de signalen van borderline bij jongeren herkent.

Bekijk hier beide nieuwsitems:

» Lees meer

Lees voor
Translate

Nieuwe GGZ behandelingen voor volwassenen met persoonlijkheidsproblemen

Nieuwe GGZ behandelingen voor cliënten met persoonlijkheidsproblemen

De Viersprong biedt in Halsteren twee nieuwe behandelingen voor volwassen cliënten met persoonlijkheidsproblemen: TPO-E (Therapeutisch Psychologisch Onderzoek – Extended) en DIT (Dynamische Interpersoonlijke Therapie).

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek –extended (TPO-E)

TPO-extended is een nieuwe behandeling die voortbouwt op de gunstige effecten van Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO). Na een ‘klassiek’ TPO volgt een korte individuele of groepsinterventie, die bedoeld is om de veranderingen die door het TPO in gang gezet zijn, verder te versterken. TPO-E gaat dus verder waar TPO stopt. De behandeling is bedoeld voor mensen met uiteenlopende persoonlijkheidsstoornissen, die nu niet terecht kunnen in een van de bestaande programma’s binnen de Viersprong of die eerder kiezen voor een korte, gerichte interventie in plaats van een langdurige en intensieve behandeling.

Lees meer over TPO-E voor volwassenen.

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

DIT is een behandeling voor mensen wiens klachten voortkomen uit zich herhalende patronen van vertekende verwachtingen met betrekking tot zichzelf en anderen, waarbij deze patronen hun oorsprong vinden in hechtingservaringen en -stijlen. In deze behandeling wordt je geholpen om het verband tussen klachten en interactiepatronen te gaan zien, beter te gaan begrijpen en daarmee tot andere verwachtingen te komen, waarmee ook je klachten zullen verminderen.

Lees meer over DIT voor volwassenen.

multi-cultureel-gezin-Rotterdam
Lees voor
Translate

Week tegen de kindermishandeling 2016

De week tegen de Kindermishandeling 2016 komt eraan. Deze zal gehouden worden van 14 t/m 20 november 2016. Tijdens deze week pleiten diverse organisaties voor het doorbreken van de cirkel van geweld binnen het gezin.

Hoe vaak moeten kinderen in Nederland mishandeling ervaren?

De organisaties Augeo en TNO hebben onlangs een rapport geschreven waarin wordt beschreven hoeveel kinderen in Nederland te maken heeft met moeilijkheden thuis en hoeveel invloed dit kan hebben in hun verdere leven. Zie:  https://www.augeo.nl/nl-nl/news/een-op-de-negen-kinderen-heeft-het-moeilijk-thuis/

Wat betekent de week tegen de kindermishandeling 2016 voor de Viersprong?

De Viersprong helpt jongeren met het verwerken van ervaringen zoals kindermishandeling door verschillende behandelingen aan te bieden.

 • Zo biedt de Viersprong de MST-CAN behandeling bij kindermishandeling aan. Hierbij wordt niet alleen de jongere zelf geholpen, maar wordt ook het systeem (gezin) van de jongere erbij betrokken om de oorzaken bij de wortel aan te pakken.
 • Ook biedt de Viersprong Mentalization Based Treatment voor jongeren aan waarmee de jongere de bedoelingen van anderen weer beter kan leren begrijpen. Uiteindelijk leert de jongere hierdoor ook zichzelf weer beter kennen.

 

Internationale samenwerking binnen de GGz gesymboliseerd door de planeet aarde
Lees voor
Translate

Internationale samenwerking binnen de GGz

Internationale samenwerking binnen de GGz hoe vaak komt dit voor? Bij globalisering en internationale samenwerking wordt vaak gedacht aan internationale handel, maar ook op het gebied van het delen van kennis van GGz behandelingen is sprake van toenemende globalisering.

Door samen te werken in internationale netwerken inspireren we elkaar en verbetert de GGz wereldwijd.

In dit nieuwsbericht geven wij u voorbeelden van hoe de Viersprong internationale netwerken gebruikt om GGz kennis enerzijds op te doen en anderzijds te verspreiden.

 Voorbeelden van het binnenhalen van internationale GGz kennis naar Nederland:

De MST (Multi Systeem Therapie) behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar die in aanraking blijven komen met justitie. Deze kosteneffectieve behandeling is ontwikkeld in de Verenigde Staten als een intensieve therapievorm die gebruik maakt van de kracht van gezinnen en gemeenschappen. Vereenvoudigd gezegd gaat deze behandeling ervan uit dat alleen de criminele jongere proberen te veranderen niet voldoende is. Wat wel helpt is het veranderen van de jongere en het ondersteunen van het gezin/gemeenschap om de jongere heen. MST is inmiddels wereldwijd met 500 teams actief in 15 landen. In de 11 jaar dat MST in Nederland wordt aangeboden zijn al meer dan 5.000 jongeren succesvol geholpen.

Mentalization Based Treatment (MBT) werd ontwikkeld in Groot-Brittannie voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In 2004 werd deze behandeling in Nederland geïntroduceerd en vanaf die tijd verder ontwikkeld en verspreid in Nederland. Inmiddels is er ook MBT-behandeling voor adolescenten en voor ouders met jonge kinderen.

 Voorbeelden van het verspreiden van Nederlandse GGz kennis naar het buitenland:

Onderzoekers van de Viersprong ontwikkelden twee instrumenten voor het onderzoeken van persoonlijkheidspathologie: de SIPP en de LPFS-BF.  Deze instrumenten zijn beschikbaar voor onderzoekers en GGz-professionals wereldwijd.

In oktober 2016 inspireerde de Viersprong de voorzitter van de Australische stichting borderline en directeur van een GGz-organisatie voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornissen, Dr. Sathya Rao. Hij was onder de indruk van de manier waarop BPD-patiënten in Nederland worden behandeld.

Zijn reactie: “In my opinion you probably have the best BPD programs in the world considering the fact that a vast number of patients across the country can access high quality care… I believe the Netherlands is a heaven for BPD patients and de Viersprong is an inspiration for the rest of the world.”  

Hij prees onze kwaliteitssystemen en onderzoeksprojecten, niet alleen voor BPD-patiënten, maar ook de behandelingen voor antisociale jongeren: “The MST program that you run is something of an example for the rest of the world to learn from”.

 

logo GGZ de viersprong blauw
Lees voor
Translate

Fusieplan van de Viersprong en GGz Breburg biedt onvoldoende voordelen

PERSBERICHT

Ggz-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, is al bijna 60 jaar zelfstandig. De instelling voelde zich gedwongen een fusiepartner te zoeken toen zij eind 2014 als gevolg van marktwerking in de zorg in financieel zwaar weer terecht kwam. Eind 2015 besloten de Viersprong en GGz Breburg om gezamenlijk de mogelijke voordelen van een bestuurlijke fusie te onderzoeken.

Na zorgvuldige afweging is de Viersprong tot de conclusie gekomen dat een bestuurlijke fusie met GGz Breburg niet genoeg meerwaarde heeft voor zijn cliënten, stakeholders en de organisatie zelf. De financiële voordelen blijken te klein om een bestuurlijke fusie te rechtvaardigen. Bij de afweging zijn de opvattingen van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en interne sleutelfiguren nadrukkelijk meegewogen. Zij zagen het hoog gewaarde profiel van de Viersprong als kleinschalige en klantvriendelijke zorgorganisatie met een duidelijke focus en identiteit door de fusieplannen in gevaar komen. De raad van toezicht en raad van bestuur willen de positie van de Viersprong als kleine, slagvaardige en efficiënte zorgorganisatie graag behouden. Op dit moment wordt onderzocht of en, zo ja, onder welke voorwaarden dat mogelijk is.

Hoewel de fusie van de baan is, ziet de Viersprong nog steeds kansen voor strategisch inhoudelijke en bedrijfsmatige voordelen in de samenwerking met GGz Breburg. De Viersprong denkt echter dat deze voordelen uitstekend kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld nog intensiever samen te werken in ketens voor bepaalde cliëntgroepen, topklinische zorg en e-health. Cliënten kunnen daar merkbaar van profiteren. Daar is echter geen bestuurlijke fusie voor nodig. Hoewel de raad van bestuur van GGz Breburg het besluit van de Viersprong betreurt, zetten beide organisaties de goede samenwerking als ketenpartners voort, zowel in de patiëntenzorg als in de coöperatie A59, het samenwerkingsverband van vijf GGZ-organisaties in Brabant.

 

De Viersprong biedt topklinische, derdelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin in Noord-Brabant, Rotterdam en Amsterdam. Meer informatie: www.deviersprong.nl

 

Lees voor
Translate

Schoolverzuim en uithuisplaatsing voorkomen – nieuwsbrief de Viersprong

In deze nieuwsbrief o.a.:

Lees meer hieronder of bekijk nieuwsbrief als Pdf

 • Schoolverzuim helpen voorkomen  – whitepaper
 • Vijf jaar psychotherapie in drie maanden
 • Inclusiecriteria klinische behandeling voor jongeren verruimd
 • Nieuw in Rotterdam: Gezinsbehandeling MST-CAN bij kindermishandeling en verwaarlozing
 • Goede behandelresultaten MST
 • MST-PSB voorkomt uithuisplaatsing jonge dader seksueel misbruik
 • DSM-5 vanaf 2017 leidend bij bepalen verzekerde zorg.
 • Trainingen DSM-5, Diagnostiek. Schematherapie, Mentalization Bssed Treatment
  » Lees meer
Lees voor
Translate

Klinische behandeling voor jongeren – inclusiecriteria verruimd

De klinische behandeling voor jongeren die de Viersprong aanbiedt  (Klinische Schematherapie Adolescenten, KST-a), is een oplossing voor jongeren van (bijna) 15 tot 18 jaar, die langdurig angstig en kwetsbaar zijn.

Ben je zelf een jongere of een ouder?

Klik dan hier voor uitgebreide informatie over deze behandeling, waarbij je als jongere 5 dagen per week in de Viersprong bent opgenomen. Daar vind je ook het verhaal van één van onze cliënten, die dit traject is doorgegaan

Bent u een verwijzer? Leest u dan hieronder verder.

De inclusiecriteria voor een opname zijn verruimd:

» Lees meer

Lees voor
Translate

Schoolverzuim voorkomen

Kent u een jongere die langdurig verzuimt van school? Wij helpen graag schoolverzuim voorkomen.

Tijdig herkennen van problemen bij scholieren zodat we gezamenlijk schooluitval kunnen helpen voorkomen

Als docent, leerlingbegeleider of zorgcoördinator op een middelbare school, kunt u te maken hebben met allerlei problemen waar leerlingen mee worstelen of waarmee zij overlast veroorzaken, zoals: » Lees meer

Behandeling na seksueel misbruik
Lees voor
Translate

Seksueel misbruik en toch verder als gezin

MST-PSB voorkomt uithuisplaatsing jonge dader seksueel misbruik

Op 2 juni verscheen in de Verdieping van het dagblad Trouw een artikel over de 16-jarige Bart, die zijn zusje had misbruikt. Het is de beschrijving van een van onze casussen in het behandelprogramma MST-PSB (problem sexual behaviour). Het artikel schetst de factoren die bij Bart hebben bijgedragen aan zijn problematische gedrag, het seksueel misbruik. Ook vertelt het artikel hoe met MST-PSB een uithuisplaatsing is voorkomen. Bekijk hier het hele artikel in Trouw, de Verdieping: Verder na incest (Iris Pronk) » Lees meer