Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Missie en Organisatie

Onze missie

Een perspectief op een beter leven voor mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan. Dat is het doel van de Viersprong. Als hoogspecialistische ggz-instelling bieden we cliënten en hun naasten oplossingen die echt werken en hen sterker maken.

De Viersprong gaat verder dan anderen om bij de cliënt een duurzaam behandelresultaat te bereiken. Door energie te steken in wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen en verbeteren we onze behandelingen voortdurend. We delen die kennis met anderen, zodat meer mensen in Nederland een betere behandeling krijgen.
We leren cliënten en hun naasten om de problemen te voorkomen, op te lossen of hanteerbaar te maken, zodat zij een perspectief op een beter leven krijgen. Lees meer.

Meer over de Viersprong

Organisatiestructuur

Klik hier voor de pdf / printbare versie.

Bestuur

Raad van Toezicht:
De heer B.I. Awad, voorzitter
Mevrouw M. Bot , vicevoorzitter
Mevrouw J. Calkoen – Nauta
De heer J.A. van Kessel
Mevrouw R. van der Mast

Toezichtvisie en toezichtkader Raad van Toezicht

Raad van Bestuur:
De heer Walter Franken (m.i.v. 1 mei 2019 Voorzitter Raad van Bestuur)
Mevrouw Hester den Hartog (m.i.v. 1 mei 2019 lid van de Raad van Bestuur)

RvB de Viersprong Hester den Hartog en Walter Franken

Cliëntenraad: Lees meer

Jaarverslagen en cijfers

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016