Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Behandeling GITPD jeugd

GITPD jeugd is een behandelvorm voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen/omgeving. Soms is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis, maar het kan ook gaan om jongeren en gezinnen die dreigen vast te lopen vanuit kwetsbaarheden bij de jongere zelf en vanuit vastlopende interacties. De behandeling is erop gericht dat het langzamerhand beter gaat, de jongere beter kan omgaan de problemen en zich beter voelt. Het is niet zo dat dan alles is opgelost. Wel krijg je als jongere en gezin weer grip en kan je zelf problemen aanpakken.

De behandeling

Samen doelen opstellen

Onze behandelaren onderzoeken eerst samen met het gezin welke problemen er zijn en hoe deze problemen passen bij identiteit, zelfsturing, empathie en intimiteit & relaties. Daarna stellen zij samen met de jongere en het gezin doelen op voor deze vier probleemgebieden. Daarbij gaan ze uit van de hulpvraag van de jongere, het gezin en de omgeving. Als de doelen zijn afgestemd in een behandelplanbespreking, volgt daarna de behandeling.

Behandelen in periodes van 8 weken

Die verloopt in periodes van acht weken en bestaat uit individuele gesprekken gecombineerd met gezinsgesprekken. Dit kan aangevuld kan worden met individuele modules, zoals:

 • crisishantering (als je geregeld in crisis dreigt te raken),
 • traumabehandeling
 • of cognitieve gedragstherapie bij een specifiek probleem.

Evalueren

Na elke periode evalueren we de voortgang met de jongere en (afhankelijk van de situatie) ouders/verzorgers. We gaan na of de behandeling je helpt, welke doelen behaald zijn, welke doelen in de komende periode meer aandacht moeten krijgen en welke modules daar eventueel bij horen.

Als in de evaluaties duidelijk wordt dat de verandering niet goed op gang komt, zullen we met elkaar nagaan waar dat door komt en wat eraan gedaan kan worden. Ook zullen we dan met elkaar nadenken of het zinvol is om door te gaan. Als dat niet zo is, zullen we samen met jou en anderen zoals ouders, verwijzers of de huisarts kijken welke vorm van hulp dan wel is aangewezen.

Resultaat vasthouden

De laatste fase is gericht op hoe de jongeren en het gezin de vooruitgang kunnen blijven vasthouden.

Het behandelteam

Een individueel therapeut, een systeemtherapeut, een systeemtherapeutisch werker, sociotherapeut en een kinder- en jeugdpsychiater werken met elkaar in een aan GITPD team samen en overleggen wekelijks. Al deze experts zijn gespecialiseerd in het werken met complexe (persoonlijkheids-) problematiek bij jongeren en hun gezin/systeem.

Bij iedere behandeling zijn in ieder geval een individueel, een systeemtherapeut en een kinder- en jeugdpsychiater betrokken. De jongere heeft het meeste contact met de individueel therapeut, omdat die het overzicht houdt over de behandeling. De systeemtherapeut werkt met de relaties binnen het gezin en de psychiater is er voor het medisch/psychiatrisch beeld en als dat nodig blijkt ook voor medicatie.

Wederzijdse verwachtingen

De behandeling vraagt om een inspanning van twee kanten. Als jongere en gezin mag je van het behandelteam verwachten dat de behandelaars hun uiterste best doen om te helpen. Dat zullen we doen door op basis van samenwerking naar je te luisteren, proberen je problemen te begrijpen en je te helpen er anders naar te kijken of er anders mee om te gaan. Je mag bijvoorbeeld ook verwachten dat behandelaars hun afspraken nakomen en vertrouwelijk omgaan met jouw informatie.

Het behandelteam zal van de jongere en het gezin verwachten dat zij zich zo goed mogelijk openstellen om problemen te bespreken. Ook als je problemen ervaart in de samenwerking met de Viersprong. Een behandeling (of behandelaar) waar je minder vertrouwen in hebt zal minder goed werken. Natuurlijk is het ook van belang om open te zijn als het slechter met je gaat en er een crisis dreigt.

Bewezen effectief

GITPD is ontwikkeld door kwalitatief goede behandelingen voor persoonlijkheidsproblematiek met elkaar te vergelijken en daaruit de onderdelen te gebruiken waarvan is aangetoond dat die het beste werken. We vertrekken in de behandeling vanuit vier probleemgebieden die vaak voorkomen bij jongeren met persoonlijkheidsproblematiek. De eerste twee hebben te maken met de jongere zelf, de laatste twee met hun relaties met anderen:

 1. Identiteit
  Denk aan: niet goed weten wie je bent, jezelf veel aanpassen aan of afzetten tegen anderen, een negatief zelfbeeld of moeite om je emoties te herkennen en te kunnen hanteren.
 2. Zelfsturing
  Denk aan: moeite om bepaalde doelen vast te houden, omgaan met frustraties wanneer iets niet lukt, moeite om jezelf te begrijpen.
 3. Empathie
  Denk aan: moeite om je op anderen af te stemmen, begrijpen wat er tussen jou en anderen gebeurt.
 4. Intimiteit en relaties
  Denk aan: moeite om steun te vinden bij anderen, samenwerken met anderen, nabijheid en verbinding kunnen ervaren.

Deze aanpak is bij volwassenen al langer effectief gebleken, en wordt sinds enige tijd ook bij jongeren ingezet.

Bij vragen:

Heb je vragen over GITPD jeugd? Zoek dan contact met je huidige behandelaar of bel het klantburo van de Viersprong (tel. 088-7656216).