Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Mentalization Based Treatment (MBT)

Wat is Mentalization Based Treatment en hoe kunnen we je ermee helpen?

Door Mentalization Based Treatment (MBT) leer je je eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Hierdoor leer je zogezegd beter ‘mentaliseren’. Dat helpt je om beter met anderen en jezelf om te gaan.

Waarom helpt mentaliseren zo goed?

Goed kunnen mentaliseren is belangrijk omdat je daarmee zowel een ander zijn beweegredenen en emoties kunt begrijpen, als je eigen redenen waarom je de dingen doet zoals je ze doet.  Doordat je de ander en jezelf beter begrijpt, wordt je zekerder van jezelf en ook steeds stabieler.

Je leert er veel en juist hier, bij de Viersprong is de genezingskans het hoogst, boven de 95 %. Het vraagt erg veel inzet en zelfreflectie, maar het helpt echt (cliënt met borderline)

Als je borderline hebt, neemt je vermogen om te mentaliseren snel af bij verhoogde spanning, bijvoorbeeld wanneer contacten met anderen intenser en hechter worden. Als dat gebeurt, word je overspoeld door emoties, voel je je snel bekritiseerd of afgewezen, vul je gedachten bij anderen in of reageer je impulsief. Ook kun je echte relaties vermijden en voel je je regelmatig leeg, alleen of waardeloos.

Mentalization-Based Treatment (MBT) is ontwikkeld in Engeland door Anthony Bateman in samenwerking met Peter Fonagy. Bekijk hieronder de video, waarin een cliënt vertelt hoe MBT-behandeling zijn leven heeft veranderd.

Hoe lang duurt de MBT behandeling?

De duur van de behandeling wordt bepaald door je behandeluitkomsten, die elke drie maanden gemeten worden via vragenlijsten en die bekeken worden aan de hand je individuele behandeldoelen. Je bekijkt aan de hand van deze uitkomsten samen met het behandelteam of je symptomen minder worden en of je de opgestelde doelen bereikt. Aan de hand daarvan bepaal je gezamenlijk de duur van het behandeltraject:

MBT voor jongeren (MBT-adolescenten) duurt 9 tot 18 maanden, MBT voor volwassenen duurt 12 tot 18 maanden. Daarna volgt nabehandeling. Zowel in de intensieve fase als in de nabehandeling wordt iedere drie maanden besproken of het zinvol is dat de behandeling wordt voortgezet. MBT-early (voor jongeren van 12 tot 18 jaar oud) duurt 4 tot 6 maanden (wekelijkse behandeling) gevolgd door een follow-up periode van 6 maanden. De maximale behandelduur van dit traject is 12 maanden.

Wat zijn de resultaten van deze behandeling?

Mentalization Based Treatment helpt je het (zelf)destructieve gedrag achter je te laten en je leven een positieve invulling te geven. Tijdens de nabehandeling zet de stijgende lijn zich voort.

Wetenschappelijk onderzoek in Engeland en Nederland toont aan dat MBT-behandeling zeer effectief is: de resultaten zijn zeer goed en blijvend. Ook na langere tijd voelen mensen zich beter. Download hier de factsheet MBT en lees meer over de effectiviteit van MBT.

Meer informatie over onze MBT-behandelingen

Wil je meer over de MBT behandeling weten? Lees dan verder over de behandelingen:

MBT voor jongeren

MBT voor volwassenen

MBT-Parents voor (tiener)ouders met borderline en jonge kinderen

De Viersprong vestigingen waar we MBT aanbieden

De Viersprong  biedt  Mentalization Based Treatment aan vanuit:

Belangrijk voor toelating en vergoeding vanuit de zorgverzekeraar: de maximale reistijd tot de behandellocatie mag niet meer dan een uur zijn.

Persoonlijke ervaringen:

“De MBT behandeling heeft van mij de beste versie van mezelf gemaakt”  

(beoordeling op Zorgkaart Nederland, november 2017).

Wil je wat uitgebreider weten hoe een cliënt MBT ervaart? lees dan hier verder over de ervaringen van een MBT-cliënt

Cliënt tevredenheid

Gemiddeld rapportcijfer 2016 door cliënten gegeven: 7. 

Ik wil hulp!