Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Opname mogelijkheid voor jongere

Opname van jongere: de kans op echt herstel

Klinische schematherapie, een behandeling waarbij je in de Viersprong kliniek in Halsteren wordt opgenomen, is een oplossing voor jongeren die langdurig angstig en kwetsbaar zijn. Hoewel dit op het eerste gezicht een vergaande stap lijkt, kan dit weleens de juiste oplossing zijn.

Sommige jongeren lopen vast op school of werk, binnen het gezin en in contacten met leeftijdgenoten en anderen. Ze voelen zich onzeker, zonderen zich vaak af en blijven thuis van school, waardoor ze niet meer meedoen aan het dagelijks leven en geïsoleerd raken. Het lukt hen niet dit patroon te doorbreken, ook niet met eerder geboden hulp en begeleiding van bijvoorbeeld ouders of school.

Herken je dit misschien? Lees dan meer: ernstige angst en teruggetrokkenheid.

Er is een oplossing: opname van de jongere

De Viersprong biedt speciaal voor jongeren zoals jij de klinische behandeling KST-A: Klinische Schematherapie voor Adolescenten. Je bent dan vijf dagen per week opgenomen. In het weekend ga je naar huis.

De behandeling duurt zo kort mogelijk en zo lang als nodig, maar niet langer dan 6 maanden. De behandelduur hangt af van de voortgang op je behandeldoelen (het behandeleffect) en van het verwachte effect van een extra termijn.

Tijdens deze behandeling worden je onderliggende problemen grondig aangepakt met behulp van Schematherapie. Je maakt deel uit van een groep jongeren van (bijna) 15 tot 18  jaar, die allemaal al langere tijd met problemen rondlopen en die soms dezelfde of gelijksoortige problemen hebben als jij. Samen met de groep en je behandelteam werk je aan het doorbreken van de negatieve gedragspatronen, die je steeds weer in de problemen brengen. De opname van jongere wordt vooraf gegaan door een voorbereidingsfase (step up) en opgevolgd met een nazorgtraject (step down). Deze behandeling, waarbij je door de week niet thuis bent, noemen we klinisch.

Waarom opname van jongere en behandeling in een groep?

Waarom een klinische behandeling? Waarom een opname? Doordat je bent opgenomen in de kliniek ben je tijdelijk weg van mogelijk negatieve invloeden uit je leefomgeving. In je nieuwe omgeving krijg je de kans te oefenen in nieuwe situaties, met andere mogelijkheden en met andere jongeren. Je krijgt er andere aandacht, steun en structuur. Je gaat onderzoeken wat je emoties zijn, hoe je doorgaans denkt, hoe je je gedraagt en in welke valkuilen steeds op de loer liggen. Je gaat kijken hoe je beter met lastige situaties kunt omgaan, zodat je ze uiteindelijk de baas wordt.

De groep waarin je opgenomen wordt bestaat uit maximaal 10 jongeren. Je doorloopt het programma samen met deze groepsgenoten. Je hebt onder andere groepstherapie, dramatherapie, psycho-motorsiche therapie en verschillende groepsbesprekingen. Ondertussen houd je contact met het thuisfront.

Je slaapt alleen op een kamer. Je mobiele telefoon mag je bij je houden. De weekeinden breng je thuis door en samen met jou en andere gezinsleden worden systeemgesprekken gevoerd. Voortzetting van school/een studie is tijdens de opname helaas niet haalbaar. Deze zaken kun je daarna weer oppakken als je je weer sterker voelt.

De groep is belangrijk voor je behandeling. In de groep loop je tegen je vastgeroeste patronen aan en wordt je ermee geconfronteerd of worden er vragen aan je gesteld. De groepschematherapie die wij bieden is gestoeld op onze jarenlange ervaring met Schematherapie in groepen (Muste e.a., 2009) en het internationale model van groepschematherapie (Farrell en Shaw, 2012).

Behandel resultaat klinische schematherapie

Tijdens de opname oefen  je op nieuwe, andere en betere manieren uiting te geven aan je gevoelens, kun je leren anders naar jezelf te kijken en kun je oefenen op andere manieren met je omgeving om te gaan. Bij je behandeling hoeft niet alles perfect te gaan. Je mag leren met vallen en opstaan. Aan het eind van de rit zijn veel van je klachten en/of lasten in sterke mate verminderd. Je weet hoe je je staande kunt houden in voor jou moeilijke situaties. In de laatste periode van je behandeling bereid je je weer voor op het leven buiten de Viersprong: thuis of op kamers, je sociale contacten, studie of werk. Je bent sterk genoeg om het leven weer op te pakken. Na je vertrek kun je nog terecht voor nazorg als je daaraan behoefte hebt.

Onze ervaring leert: met deze behandeling bereiken jongeren in korte tijd grote effecten.

Wil je meer informatie?

Bel gerust ons Klantburo om je verder te laten informeren of voor advies. Het Klantburo van de Viersprong is bereikbaar via 088-76 56 216 of via mail: klantburo@deviersprong.nl.

Ik wil hulp!