Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Opname: Klinische Schematherapie voor (Jong) Volwassenen

Voor wie is Klinische Schematherapie (KST-V) bedoeld?

KST-V is ontwikkeld voor (jong) volwassenen die op meerdere gebieden in hun leven langdurig vastlopen. Vaak heeft eerdere behandeling onvoldoende of maar tijdelijk resultaat gehad. Mensen die binnen KST-V behandeld worden hebben meestal problemen op de volgende gebieden:

 1. Een zeer negatief zelfbeeld of niet goed weten wie je bent en wat je wil.
 2. Zelfkritiek die je belemmert om stappen te durven zetten in je leven.
 3. Problemen in contact met anderen en in het bijzonder in intieme relaties. Deze problemen kunnen heel uiteenlopend zijn. Denk hierbij aan weinig vertrouwen in anderen of juist te veel leunen op de ander, anderen niet dichtbij durven laten komen, te snel hechten aan anderen, leven als een kluizenaar, je onderwerpen in contact met anderen, je boven de ander stellen.
 4. Problemen op het gebied van werk zoals geen werk kunnen behouden, terugkerend burn-out raken, studie of werk niet afgerond krijgen, conflicten op het werk.
 5. Problemen met emoties en klachten die voortkomen uit de manier waarop je met je emoties hebt leren omgaan zoals eetbuien of te weinig/niet eten, gameverslaving, veel netflixen, extreem veel werken, slaapproblemen, lichamelijke klachten, veelvuldig piekeren.
 6. Moeite om op een gezonde manier voor jezelf te zorgen. Hierbij kan je denken aan moeite hebben met een dagstructuur aanhouden, genoeg bewegen en gezond eten, een fijne daginvulling hebben.
  Als we kijken naar de diagnose die vaak verbonden wordt aan bovenstaande problemen dan is KST-V ontwikkeld voor mensen met hardnekkige cluster C-persoonlijkheidsstoornissen (Vermijdend, Afhankelijk of Dwangmatig) of andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen (mengbeeld cluster B en C persoonlijkheidstrekken), waarbij meestal sprake is van bijkomende klachten als een (chronische) depressie, trauma gerelateerde stoornis, (chronische) angststoornis, lichamelijke klachten of een eetstoornis. Een belangrijk kenmerk verder is dat de angst om te veranderen vaak groot is en het nodig is om voldoende houvast te bieden in combinatie met voldoende druk om tot verandering te komen.

Wat is schematherapie?

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. In Schematherapie wordt gekeken naar wat je als kind hebt meegemaakt en wat er in je geschiedenis heeft ontbroken aan basisbehoeften om je gezond te kunnen ontwikkelen. Schematherapie helpt je dus om de oorsprong van gedragspatronen te begrijpen en daarna te veranderen. We gaan kijken hoe je jeugdervaringen doorwerken in je dagelijkse leven nu. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert daarbij ook om op een gezondere manier voor deze behoefte op te komen. Hierdoor verandert je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Je gaat je stap voor stap beter voelen, beter voor jezelf zorgen en beter voor jezelf opkomen.

Wat is kenmerkend voor Klinische Schematherapie?

Je kunt schematherapie in verschillende vormen krijgen: individueel, in een groep of een combinatie van beide. Klinische Schematherapie is een combinatie van groeps- en individuele therapie. Ook de werkvormen kunnen verschillen. Het programma KST-V bevat zowel psychotherapie, vaktherapie (psychomotore therapie en beeldende therapie), sociotherapie, systeemtherapie en farmacotherapie. Alle werkvormen zijn hoofdzakelijk ervaringsgericht met schematherapie als verbindend behandelkader. Naast de ervarings-gerichte focus is een belangrijke werkzame factor dat je binnen KST-V een intensieve samenwerking aangaat met je groepsgenoten. Door elkaar te steunen, te stimuleren en door elkaar uit te dagen helpt de groep je om je patronen te doorbreken, juist op die momenten waarin je het het hardst nodig hebt. De groep en de therapiemomenten vormen een belangrijke gelegenheid om in een veilige omgeving te oefenen met nieuw gedrag. Belangrijke mensen uit je omgeving kunnen betrokken worden bij je behandeling zodat je ook steeds beter met hen om kunt gaan.

Hoe ziet de behandeling er concreet uit?

De behandeling bestaat uit vier fasen:

 • In fase 1 richt de therapie richt zich op het verhelderen en bewust worden van je patronen. Je gaat begrijpen uit welke verschillende ‘kanten’ je bestaat en hoe deze kanten ontstaan zijn. Daarnaast worden in deze fase belangrijke afspraken met je gemaakt die nodig zijn om in de rest van het traject aan je patronen te kunnen werken. Deze fase rond je af door een bewuste keuze te maken om je patronen te gaan doorbreken en nieuwe patronen een kans te geven.
 • In fase 2 fase werk je intensief met je groep en het team samen aan het verwerken van (vroege) trauma’s/herinneringen die samenhangen met je oude patronen en ontwikkel je alternatieve manieren om over jezelf en anderen te denken en te voelen.
 • In fase 3 ligt de focus op het ontwikkelen van ander gedrag en nieuwe manieren om om te gaan met jezelf en met anderen. Je start in deze fase met re-integreren of vrijwilligerswerk.
 • In de laatste fase ligt de focus op het toepassen van wat je geleerd hebt in je dagelijks leven en op het uitbouwen van waardevolle daginvulling middels re-integratie of opleiding.

Binnen KST-V zijn er twee behandelgroepen, ingedeeld op leeftijd: jongvolwassenen (18-26 jaar) en volwassenen (25-65 jaar) met een gedeeltelijke overlap in leeftijden. Elke groep bestaat uit maximaal negen personen. Het programma in fase 1 en 2 is klinisch en in fase 3 en 4 zijn deeltijddagen zonder overnachting. Fase 1 en 2 is het meest intensieve deel en bestaat uit een behandelprogramma van vijf dagen met klinische overnachting binnen de kliniek in Halsteren. Door de intensieve omgang met je groepsgenoten en met de staf krijg je voortdurend de mogelijkheid om jezelf op vele manieren te zien, te beleven en te begrijpen.

Aan het einde en binnen iedere fase evalueren we samen met jou je ontwikkeling. Daarnaast maken we heldere afspraken over wat de focus wordt voor de komende fase en wat we van elkaar nodig hebben om jou verder in je proces te helpen. Op het moment van schrijven van deze folder zijn we het programma wat betreft de duur van de klinische fase en deeltijdfase aan het omvormen. Daardoor kan de duur per fase verschillen.

Voor wie is KST-V niet geschikt?

Het intensieve karakter van het KST-V-programma is niet voor iedereen geschikt. Voor cliënten met een volledige cluster B – persoonlijkheidsstoornis (Borderline, Narcistisch, Histrionisch, Antisociaal) zijn andere psychotherapeutische behandelvormen (binnen de Viersprong) aangewezen. Bij twijfel over of dit programma bij jouw klachten aansluit, bij vragen over de huidige duur van de behandeling en behandelfasen of als je als verwijzer twijfelt om iemand te verwijzen kun je contact opnemen met . één van de regiebehandelaren voor overleg.

In het kort:

 • Hoog Intensief programma op basis van schematherapie.
 • Geschikt voor (jong) volwassen cliënten met ernstige, hardnekkige cluster C-persoonlijkheids-stoornissen of andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen (mengbeeld cluster B en C persoonlijkheidstrekken), waarbij meestal sprake is van comorbide stoornissen.
 • Geschikt voor cliënten waarbij eerdere (specialistische) persoonlijkheidsgerichte behandeling onvoldoende resultaat heeft gebracht.
 • Ervaringsgericht werken.
 • Steun en stimulering door intensieve samenwerking met behandelgroep en behandelteam.