Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Transference Focused Therapie (TFP)

NB: momenteel hebben we bij TFP te maken met minimale capaciteit, waardoor er beperkte instroom mogelijk is. 

Wat is TFP?

TFP staat voor Transference Focused Therapie. Het is een individuele psychodynamische behandeling dat onder andere model heeft gestaan voor de Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT). TFP is aanvankelijk ontwikkeld voor de behandeling van cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, maar wordt ondertussen ook toegepast bij cliënten met andere persoonlijkheidsproblematiek.

TFP is met name een goede behandelmethode wanneer de psychische klachten gerelateerd zijn aan problemen in het contact met anderen en wanneer men worstelt met heftige gevoelens van bijvoorbeeld verlatenheid, eenzaamheid en/of boosheid.

In de psychodynamische therapie gaat men er van uit dat vroege ervaringen, zowel de fijne als de nare, meebepalend zijn voor hoe we naar de wereld kijken en wat onze automatische verwachtingen zijn van anderen. Je ‘mind’ en je lijf zijn als het ware efficiënt afgestemd op je ervaringen, zoals je bij het fietsen ook niet meer hoeft na te denken hoe te reageren in het verkeer. Of zoals je bij het autorijden vanzelf doorschakelt naar een hogere versnelling als je harder gaat rijden. Behalve:…….. als je bergafwaarts rijdt, want dan moet je niet automatisch door- , maar juist terugschakelen. Daar moet je dus bij nadenken, omdat de omstandigheden anders zijn. En dit fenomeen geldt ook voor andere functies zoals hoe we met anderen omgaan. We zijn geneigd om te reageren zoals we altijd gewend waren, ook als de omstandigheden anders zijn. Dat gaat gaandeweg zo automatisch dat het ons niet meer bewust is. Die vroege ervaringen worden als het ware overgedragen (in het Engels: transfered) op de huidige situatie.

In de TFP proberen we zicht te krijgen op de patronen die je je hebt eigen gemaakt, in welke mate die passen in de huidige omstandigheden, en in hoeverre die in het nadeel van jou en van anderen werken.

Een belangrijk aspect van TFP is ook de expliciete aandacht voor leefstijl. Wanneer we ons ellendig voelen, dan kunnen we vertroosting zoeken in zaken die op de korte of lange duur in ons nadeel werken, niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om overmatig middelengebruik en een problematische dagbesteding, maar bijvoorbeeld ook automutilatie kan een punt van aandacht zijn. Juist omdat het vaak niet makkelijk is om een ongezonde leefstijl om te buigen, krijgt het in een TFP-behandeling waar nodig vanaf het begin de volle aandacht.

Voor wie is TFP geschikt en welke behandelingen zijn er?

TFP is in de eerste plaats een geschikte behandeling voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis of soortgelijke problematiek die bereid zijn om met hulp van de psychotherapeut te onderzoeken wat hen drijft of remt en hoe dat problemen oplevert met de eigen gezondheid en in het contact met anderen. Het is een individuele therapie dat veelal wordt aangeboden in een frequentie van tweemaal per week.

TFP kan ook worden ingezet voor cliënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis of soortgelijke problematiek. De, wederom individuele, therapie wordt dan aangeboden in een frequentie van eens per week.

Anders dan DIT is TFP een behandeling waarbij niet op voorhand wordt afgesproken hoelang deze zal duren. Het wordt overgelaten aan de cliënt en de therapeut samen om gaandeweg te beslissen wanneer de therapie het beste kan worden afgesloten. Dat kan dus korter dan een jaar zijn, maar ook langer. Er wordt hiervoor gekozen wanneer de verwachting is dat voor een effectieve behandeling mogelijk meer tijd nodig is.

Wat is het doel van een TFP-behandeling?

Net als bij andere behandelingen is het doel van TFP om het nadenken te versterken over jezelf, over anderen en over de omstandigheden, zodat je in spanningsvolle omstandigheden minder als vanzelf ‘op de automaat’ reageert, en wanneer dat toch wel gebeurt je je makkelijker kan hernemen. Een centraal aandachtsgebied van TFP is het contact met andere personen in je leven en waar en hoe dat leidt tot onderling plezier of juist tot spanning en onbehagen. Een belangrijk doel van TFP is dus dat je niet alleen minder last hebt van onaangename gevoelens als angst en boosheid, maar ook dat de relaties met anderen fijner zijn.

Ik wil hulp!