Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Privacystatement

Voor cliënten de Viersprong

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

In het belang van uw onderzoek en behandeling slaan wij uw persoons- en gezondheidsgegevens op in ons electronisch patiëntendossier (epd). De Viersprong bewaart de informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij de administratie en uw intake, diagnostiek en behandeling hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

De Viersprong bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht ons uw dossier 15 jaar te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaren we totdat zij 34 jaar zijn (15 jaar na de 18e verjaardag).

Gegevensuitwisseling

Om ervoor te zorgen dat uw onderzoek of behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met uw zorgverzekeraar (als u 18 jaar of ouder bent) of de gemeente (bij jongeren tot 18 jaar).

We zijn verplicht om aan de zorgverzekeraar informatie te verstrekken over de hoofddiagnose die van toepassing is (bv Persoonlijkheidsstoornissen; Aandachtstekort- en gedragsstoornissen). U kunt hiertegen bezwaar maken door een privacyverklaring in te vullen: Privacyverklaring Volwassenen

Bij gemeenten vullen we een productcategorie en productcode in op onze factuur (bv Persoonlijkheid 12.000 tot 18.000 minuten). U kunt hiertegen bezwaar maken door een privacyverklaring in te vullen: Privacyverklaring Jeugd. Vanaf 2018 zeggen de codes op de factuur niets meer over de diagnose en is  bezwaar hiertegen maken niet meer nodig.

Voor andere uitwisseling van gegevens vragen wij u vooraf om toestemming. U ontvangt daarvoor een toestemmingsformulier via het cliëntenportaal van de Viersprong of per post.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek: neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming

Indien u vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt  u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Viersprong, Marike van der Veeken, via mail marike.vd.veeken@deviersprong.nl of tel. 088- 76 56 753 (tijdens kantoortijden).

Indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek, dient u direct telefonisch contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via 06- 4617 4115 (ook buiten kantoortijden). Bij een datalek kunt u bv. denken aan een verloren of gestolen laptop met tot personen herleidbare gegevens, verlies van een papieren dossier of een inbraak door een hacker. Maar ook wanneer u ten onrechte informatie van een andere cliënt te zien krijgt, is dat een datalek.

Klachten over uw privacy?

Lees hier wat u kunt doen als u een klacht hebt over hoe in de Viersprong wordt omgegaan met uw privacy en uw persoonsgegevens.

 

Voor sollicitanten de Viersprong

Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd indien je niet voor een functie bij de Viersprong in aanmerking komt. Indien we je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we je daarvoor apart om toestemming.