Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Privacystatement

Voor cliënten de Viersprong

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens

In het belang van uw onderzoek en behandeling slaan wij je persoons- en gezondheidsgegevens op in ons elektronisch patiëntendossier (epd). De Viersprong bewaart de informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij de administratie en jouw intake, diagnostiek en behandeling hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van je persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

De Viersprong bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht ons je dossier 20 jaar te bewaren. Indien je jouw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij dossier@deviersprong.nl. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaren we totdat zij 38 jaar zijn (20 jaar na de 18e verjaardag).

Gegevensuitwisseling

Om ervoor te zorgen dat je onderzoek of behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met je zorgverzekeraar (als je 18 jaar of ouder bent) of de gemeente (bij jongeren tot 18 jaar):

 • Zorgverzekeraar
  Naast de verplichte gegevens (naam, adres, bsn cliënt en naam behandelaar en geleverde zorg), moeten wij ook op de factuur de DSM-diagnose hoofdgroep (bijv. persoonlijkheidsstoornissen) en de zorgvraagtype op de factuur vermelden.
 • Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)
  Per 1 september 2023 zijn wij verplicht om informatie over de zorgvraagtypering (vragen op de HoNOS+, geadviseerde en gekozen zorgvraagtype) aan te leveren aan de NZA. Hierbij wordt ook informatie over zorggebruik per maand meegeleverd.
  De zorgverzekeraar deelt in 2022 en 2023 de DSM-diagnose en de zorgvraagtype met de NZA.De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de NZA, die naar de AP expliciet heeft verklaard dat zij geen gegevens zal ontvangen die rechtstreeks tot de cliënt te herleiden zijn, strenge voorwaarden voor het ontvangen van deze gegevens opgelegd.Meer informatie:
  Informatiekaart informatiestromen (NZA)
  Patiëntfolder zorgvraagtypering
  AP begrenst gebruik ggz-gegevens

  Als je bezwaar hebt tegen het delen van de DSM-diagnose en de zorgvraagtype met de zorgverzekeraar (en NZA) kun je de privacyverklaring volwassenen invullen en afgeven aan jouw behandelaar. De behandelaar zal deze verklaring mede ondertekenen en aan je dossier toevoegen. De administratie zorgt er dan voor dat deze gegevens niet op de factuur vermeld worden.

 • Gemeenten
  Bij gemeenten worden op de factuur codes ingevuld die niets zeggen over de diagnose.

Voor noodzakelijke kwaliteitsbewaking van onze MST- en FFT-behandelingen delen wij gegevens met respectievelijk MST Services en FFT llc in de Verenigde Staten. Deze instellingen bevinden zich buiten de EU, waardoor exta waarborgen voor privacybescherming nodig zijn. Met MST Services is een “Modelagreement EU for personal data transfer processors” gesloten. FFT llc is geregistreerd voor het EU-U.S. Privacy Shield. Dit houdt in dat de gegevens  die wij aanleveren door deze partijen afdoende worden beschermd. Om je gegevens extra te beschermen laten wij persoonsgegevens zoveel mogelijk weg.  Daardoor zijn de gegevens niet tot personen in Nederland herleidbaar.

Voor andere uitwisseling van gegevens vragen wij je vooraf om toestemming. Bij de uitnodiging van de intake ontvang je de Flyer ‘Wat je moet weten als je bij ons in zorg komt‘. In deze flyer lees je meer over hoe wij met je gegevens omgaan.

Wetenschappelijk onderzoek

De Viersprong doet veel wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we meer te weten over het effect van behandelingen en kunnen we (nog) meer mensen beter maken. Die kennis helpt zodat we de juiste behandeling voor de juiste duur kunnen bieden. Jouw gegevens staan in een elektronisch cliënten dossier (ECD) zoals de diagnose, type behandeling en resultaten van de behandeling. In sommige gevallen doen we dossieronderzoek. Dit wil zeggen dat we dossiergegevens gebruiken om op geaggregeerd niveau (gegevens van meerdere cliënten worden samengevoegd tot statistische gegevens) inzicht te krijgen in bepaalde onderzoeksvragen. Je gegevens worden dan geanonimiseerd en geaggregeerd uit het ECD gehaald. Hierdoor zijn je gegevens niet te herleiden naar jou als persoon. Mocht je bezwaar hebben tegen deelname aan dit type onderzoek dan kan je dat aangeven met een bericht naar dossier@deviersprong.nl. Als we een onderzoeksproject starten over jouw behandeling en we willen aanvullende vragenlijsten afnemen, dan vragen we je op dat moment opnieuw om toestemming. Je kunt dan ook aangeven dat je niet wilt deelnemen.

Voor verwijzers de Viersprong

Om een cliënt te onderzoeken en te behandelen is het noodzakelijk  dat wij enkele  identificerende persoonsgegevens van de verwijzer vastleggen. Dit is nodig om de behandelingsovereenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren (o.a. om met contact op te nemen bij intake en na afronding van de behandeling) en om onze zorg betaald te krijgen door de gemeente of zorgverzekeraar (gerechtvaardigd belang).

Voor sollicitanten de Viersprong

Als je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd indien je niet voor een functie bij de Viersprong in aanmerking komt. Indien we je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we je daarvoor apart om toestemming.

Voor medewerkers van de Viersprong

Wanneer je bij ons werkt is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens vastleggen, om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.

Hoe wij omgaan met gegevens van bezoekers op deze website (cookie gegevens)

Op deze website vind je ook informatie over het gebruik van cookies op deviersprong.nl.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek:

Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming

Heb je vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de Viersprong, via e. beveiligingsincident@deviersprong.nl of telefonisch via 06 – 13 05 37 48 (bij geen gehoor 06 – 83 55 66 31).

Als je vermoedt dat er sprake is van een datalek, neem je direct (ook buiten kantoortijden) telefonisch contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via 06-13053748 (bij geen gehoor 06 – 83 55 66 31). Een datalek is bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop met tot personen herleidbare gegevens, verlies van een papieren dossier of een inbraak door een hacker. Maar ook wanneer je ten onrechte informatie van een andere cliënt te zien krijgt, is dat een datalek.

Klachten over je privacy?

Lees hier wat je kunt doen als je een klacht hebt over hoe in de Viersprong wordt omgegaan met je privacy en persoonsgegevens.

Privacyreglement

Meer informatie lees je in ons privacyreglement.

Meer informatie