Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Privacystatement

Voor cliënten de Viersprong

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

In het belang van uw onderzoek en behandeling slaan wij uw persoons- en gezondheidsgegevens op in ons electronisch patiëntendossier (epd). De Viersprong bewaart de informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij de administratie en uw intake, diagnostiek en behandeling hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

De Viersprong bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht ons uw dossier 20 jaar te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaren we totdat zij 38 jaar zijn (20 jaar na de 18e verjaardag).

Gegevensuitwisseling

Om ervoor te zorgen dat uw onderzoek of behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met uw zorgverzekeraar (als u 18 jaar of ouder bent) of de gemeente (bij jongeren tot 18 jaar):

  • We zijn verplicht om aan de zorgverzekeraar informatie te verstrekken over de hoofddiagnose die van toepassing is (bv Persoonlijkheidsstoornissen; Aandachtstekort- en gedragsstoornissen). U kunt hiertegen bezwaar maken door een privacyverklaring in te vullen: Privacyverklaring Volwassenen
  • Bij gemeenten vullen we codes in op onze factuur die niets zeggen over de diagnose.

Voor noodzakelijke kwaliteitsbewaking van onze MST- en FFT-behandelingen delen wij gegevens met respectievelijk MST Services en FFT llc in de Verenigde Staten. Deze instellingen bevinden zich buiten de EU, waardoor exta waarborgen voor privacybescherming nodig zijn. Met MST Services is een “Modelagreement EU for personal data transfer processors” gesloten. FFT llc is geregistreerd voor het EU-U.S. Privacy Shield. Dit houdt in dat de gegevens  die wij aanleveren door deze partijen afdoende worden beschermd. Om uw gegevens extra te beschermen laten wij persoonsgegevens zoveel mogelijk weg.  Daardoor zijn de gegevens niet tot personen in Nederland herleidbaar.

Voor andere uitwisseling van gegevens vragen wij u vooraf om toestemming. Bij de uitnodiging van de intake ontvangt u de Flyer Wat je moet weten als je bij ons in zorg komt. In deze flyer leest u meer over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Voor verwijzers de Viersprong

Om uw cliënt te onderzoeken en te behandelen is het noodzakelijk  dat wij enkele  identificerende persoonsgegevens van u als verwijzer vastleggen. Dit is nodig om de behandelingsovereenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren (o.a. om met u te communiceren bij intake en na afronding van de behandeling) en om onze zorg betaald te krijgen door de gemeente of zorgverzekeraar (gerechtvaardigd belang).

Voor sollicitanten de Viersprong

Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd indien je niet voor een functie bij de Viersprong in aanmerking komt. Indien we je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we je daarvoor apart om toestemming.

Voor medewerkers van de Viersprong

Wanneer je bij ons werkt is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens vastleggen, om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.

Hoe wij omgaan met uw gegevens nu u bezoeker bent op deze website (cookie gegevens)

Op deze pagina kunt u informatie vinden over het gebruik van cookies op deze website.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek: neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming

Indien u vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt  u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Viersprong, Marcel van Dalen, via mail marcel.van.dalen@deviersprong.nl of tel. 088-76 56 723 of 06 -83 55 66 31.

Indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek, dient u direct telefonisch contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via 06 – 83 55 66 31 (ook buiten kantoortijden). Bij een datalek kunt u bv. denken aan een verloren of gestolen laptop met tot personen herleidbare gegevens, verlies van een papieren dossier of een inbraak door een hacker. Maar ook wanneer u ten onrechte informatie van een andere cliënt te zien krijgt, is dat een datalek.

Klachten over uw privacy?

Lees hier wat u kunt doen als u een klacht hebt over hoe in de Viersprong wordt omgegaan met uw privacy en uw persoonsgegevens.

Privacyreglement

Meer informatie leest u in ons privacyreglement.

Meer informatie