Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Klachten of suggesties

Op deze pagina vind je informatie over:

  • Klachten afkomstig van cliënten
  • Klachten afkomstig van cursisten van de Viersprong Academy
  • Tips voor de Viersprong

1) Klachten van cliënten

Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op je wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met je omgaan. Klachten van cliënten behandelen we serieus en respectvol.

Wat je kunt doen als je een klacht hebt
Bespreek je klacht eerst met de betrokken medewerker. Een direct gesprek is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Daarmee voorkom je voor jezelf dat de problemen blijven voortbestaan en je stelt de medewerker(s) in staat de hulpverlening te verbeteren.

Lukt het niet om met hem of haar tot een oplossing te komen, ga dan in gesprek met de zorgmanager van de afdeling.

Wanneer je er met de medewerker of de zorgmanager niet uitgekomen bent, kun je per mail een klacht indienen bij de Viersprong via klachten@deviersprong.nl. De onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact met je op om de klacht te bespreken en overlegt met jou hoe de bemiddeling vormgegeven kan worden om de onvrede op te lossen of de relatie te herstellen.

Klachtbemiddeling heeft altijd de voorkeur, maar mocht dit niet lukken dan kan je klacht formeel in behandeling genomen worden. Voor klachten over de behandeling van jongeren tot 18 jaar die vallen onder de Jeugdwet is er de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie. Voor klachten over de behandeling van volwassenen is er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (www.degeschillencommissiezorg.nl). De klachtenfunctionaris kan je daarover informeren.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vind je in de flyer klachtbehandeling voor cliënten van de Viersprong en de klachtenregeling. Je kan deze folder ook opvragen via telefoonnummer 088 – 7656 200.

2) Klachten van cursisten van de Viersprong Academy

Hier vind je de klachtenprocedure en het klachtenformulier (pdf) / klachtenformulier (Word) van de Viersprong Academy.

3) Tips?

Jouw TIP maakt de Viersprong beter. Wij streven voortdurend naar optimale dienstverlening. Daarom zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen die jij met de Viersprong hebt opgedaan. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Door jouw opmerkingen of tips met ons te delen, helpt je ons om de kwaliteit van de dienstverlening, waar nodig, te verbeteren. Download hier onze TIP-kaart. Deze is ook te vinden in de Viersprong op alle locaties. Je kan de ingevulde kaart inleveren bij de receptie van de Viersprong in Halsteren of per post opsturen naar:

De Viersprong,
t.a.v. afdeling kwaliteit
Antwoordnummer 14006
4660 WE Halsteren

Je kan je tip ook per mail aan ons doorgeven door een bericht te sturen aan info@deviersprong.nl

Meer informatie