Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Guideline Informed Treatment for Personality Disorders (GITPD behandeling)

Wat is GITPD?

GITPD is de afkorting van Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders. GITPD werd door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld om de behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Door schaarste in het aanbod, een gebrek aan gespecialiseerde behandelaren en daardoor lange wachttijden krijgt namelijk maar een beperkt aantal van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis een bewezen effectieve behandeling (zoals schematherapie, dialectische gedragstherapie of mentalization-based treatment). Om het aanbod van kwalitatief goede behandelingen voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te vergroten werd GITPD ontwikkeld.

Hoe is GITPD  ontwikkeld?

Mensen met persoonlijkheidsproblemen hebben in de regel problemen met:

1. Identiteit. Denk aan: niet goed weten wie je bent, overmatig aanpassen aan of afzetten tegen anderen, een negatief zelfbeeld of moeite om je emoties te herkennen en te hanteren.

2. Zelfsturing. Denk aan: moeite om doelen te stellen en vol te houden, moeite om eigen waarden en normen vast te houden of net te veeleisend zijn, moeite om jezelf en je eigen gedrag te begrijpen.

3. Empathie. Denk aan: moeite om anderen te begrijpen en geneigd zijn om te snel dingen in te vullen voor anderen, moeite om input van anderen te accepteren of last om te begrijpen waarom je in bepaalde relaties terecht komt.

4. Intimiteit. Denk aan: afstandelijkheid of wisselvalligheid in relaties, moeite om positieve en negatieve gevoelens samen te verdragen in intiemere relaties of moeite om samen te werken.

Hoe deze probleemgebieden zich uiten, kan erg verschillend zijn voor de diverse types van persoonlijkheidsstoornissen.

Hoe ziet de GITPD behandeling er concreet uit?

De behandeling van GITPD richt zich op de bovengenoemde vier probleemgebieden.

Fase 1: probleemgebieden in kaart brengen

In de eerste fase brengt je hoofdbehandelaar samen met jou jouw problemen in kaart en probeert te begrijpen hoe deze problemen aan de vier kerngebieden gekoppeld zijn. In een behandelplan zal hij/zij samen met jou doelen formuleren bij deze vier probleemgebieden, die specifiek op jou van toepassing zijn. In een behandelplanbespreking wordt gekeken of er overeenkomst is over deze doelen.

Fase 2: individuele therapie en groepstherapie

Nadien start je met een reeks modules of programmaonderdelen. Sommige van die modules vinden plaats in groepsverband, omdat ze aansluiten bij de vier gemeenschappelijke gebieden, andere modules zijn individueel en sluiten aan bij jouw individuele problemen.

Welke GITPD modules zijn er?

Individuele modules zijn bijvoorbeeld crisishantering (als je geregeld in crisis raakt), een module motivatie (als je ondersteuning nodig hebt bij het blijven volgen van de behandeling), een module systeemtherapie (als er belangrijke relatie- of gezinsproblemen bestaan die een rol spelen in je problemen) of een module case management (als er veel praktische problemen zijn).

Welke behandelaren zijn er voor mij tijdens het GITPD traject?

GITPD biedt een coachingsgroep, waarin je met enkele van je groepsgenoten bespreekt hoe je de geleerde kennis, vaardigheden en inzichten kan toepassen in je leven. Met jouw hoofdbehandelaar heb je om de week een gesprek, hij/zij volgt via die weg het hele behandelproces. Indien medicatie nodig blijkt, wordt er ook een psychiater betrokken bij jouw behandeling.

Voor wie is GITPD bedoeld?

GITPD is bedoeld voor alle mensen die last hebben van een persoonlijkheidsstoornis. Hoe uiteenlopend persoonlijkheidsstoornissen zich ook kunnen uiten, onderliggend hebben deze mensen gelijkwaardige problemen. Het is op deze onderliggende problemen dat de behandeling zich richt. In de modules ontmoet je dus mede-cliënten die allemaal last hebben van een persoonlijkheidsstoornis, maar waarbij de specifieke diagnose kan verschillen.

Wie kan terecht bij GITPD?

In principe kan elke cliënt die geïndiceerd is voor behandeling bij de Viersprong ook terecht bij GITPD. Dat betekent dus dat dezelfde algemene exclusiecriteria gelden als binnen de Viersprong in het algemeen: IQ<80, autismespectrumstoornissen, chronische psychotische stoornissen en acute aandoeningen waarvoor eerst andere hulp geïndiceerd is (denk aan: middelenverslaving of ernstige eetstoornissen). Naast deze algemene exclusies zijn er nog twee bijkomende exclusiecriteria: ernstige crisisgevoeligheid en antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Quote van een cliënt: “Ik ben nog steeds zo blij dat ik de kans heb gekregen deze therapie te mogen gaan doen en zelf ook aangepakt heb. Deze therapie was het laatste wat ik in mijn leven nog wilde proberen. Ik was klaar met al die therapieën in mijn leven en goddank is het gelukt hierin zoveel te bereiken en kan ik voor het eerst na deze therapie mijn leven ‘leven’ zoals het eigenlijk bedoeld is.”

Hoe lang duurt GITPD?

GITPD begint met 4 periodes van 8 weken
Na elke periode evalueren we met jou de voortgang. We gaan na of de behandeling je aan het helpen is, welke doelen in de komende periode meer aandacht moeten krijgen en welke modules daar eventueel bij horen. In totaal zijn er vier periodes van acht weken, samen 32 weken dus.

Vervolgtraject na deze 32 weken: oefenperiode van 3 maanden
Als je alle vier de periodes doorlopen hebt,  lassen we een oefenperiode in van drie maanden. Die is bedoeld om te kijken hoe het je lukt om de geleerde kennis en vaardigheden zelf toe te passen in je dagdagelijkse leven. In deze periode heb je enkele terugkomgesprekken met je hoofdbehandelaar. In totaal zal de behandeling ongeveer 1 jaar duren. Aan het einde evalueren we waar je staat en wat er eventueel nog nodig is.

Op welke locaties wordt GITPD aangeboden?

GIT-PD wordt aangeboden in Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Rotterdam. 

Hoe kan ik de aanmelding voor GITPD doen?

Aanmelden kan gedaan worden door contact op te nemen met het Viersprong klantburo. Klik hier voor de contactgegevens.

Meer informatie