Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

TPO: wanneer je echt wilt weten wat er aan de hand is

TPO gaat verder waar andere vormen van onderzoek stoppen. In deze vernieuwende methode van psychodiagnostiek staat de samenwerking tussen diagnosticus/behandelaar en cliënt centraal. De onderzoeksvragen worden geformuleerd in samenwerking met de cliënt. De cliënt is niet alleen bron van informatie, maar vooral een belangrijke deelnemer in het onderzoek. En dit levert veel meer inzichten op.

TPO is een nieuwe vorm van psychologisch onderzoek, die werd ontwikkeld door Stephen Finn (www.therapeuticassessment.com).

Teenager having a therapy session

Voor wie is Therapeutisch Psychologisch Onderzoek?

Wat als je tegen problemen thuis, in vriendschappen of op je werk aan loopt die je niet begrijpt en dus ook niet opgelost krijgt? Een TPO kan hierin uitkomst bieden. TPO is geschikt voor:

  • volwassenen (18+)
  • jongeren (12-18 jaar) en hun ouders/verzorgers
  • kinderen (5-12 jaar) en hun ouders/verzorgers

TPO kan om verschillende redenen worden ingezet:

  • Wanneer een behandeling is vastgelopen: Het kan voorkomen dat een behandeling om onduidelijke redenen vastloopt. TPO is dan bij uitstek geschikt om cliënten en behandelaren te helpen uit de impasse te komen en weer richting te kunnen geven aan de behandeling.
  • Wanneer reguliere diagnostiek onvoldoende inzicht geeft in de problemen: Bij TPO wordt onderzoek gedaan naar het dilemma waar mensen tegenaan lopen en wordt getracht hierin verandering te brengen door de samenwerking in het onderzoek.
  • Bij veel negatieve ervaringen met eerdere diagnostiek, doordat cliënt te weinig betrokken was bij de probleemstelling: Cliënten hebben soms al een lange hulpverleningsgeschiedenis, waarbij zij meerdere keren zijn onderzocht. Soms voelen zij zich onvoldoende betrokken bij een diagnostisch proces en de terugkoppeling van de resultaten ervan. Ze voelen zich onbegrepen en niet gehoord, wat maakt dat ze weinig vertrouwen hebben in psychologisch onderzoek. In TPO staat samenwerking en transparantie tussen cliënt en onderzoeker centraal, waardoor het onderzoek beter aansluit bij de vraag van de cliënt en daardoor uiteindelijk meer effect heeft op de behandelresultaten.

Doel van TPO

Een TPO kan je helpen om het begrip over jezelf, anderen en de wereld te veranderen. Samen met de onderzoeker ga je op zoek naar de ontbrekende puzzelstukken om te begrijpen waar je problemen vandaan komen.

In sommige gevallen biedt TPO voldoende ruimte om direct, zonder extra ondersteuning, positieve effecten te bereiken. In andere gevallen is er na een TPO een behandeling nodig. De adviezen uit het TPO helpen dan om de behandeling richting te geven.

Quotes van cliënten

“… de testen pasten bij mijn vragen maar ook de antwoorden waren echt antwoorden op mijn vragen…”

 “ … omdat ze met mij de uitslag heel goed doornam en de reden waarom die testen werden gedaan. En ik merkte het ook later aan groepsgenoten. Dat je er dan net iets…Ja op een of andere manier, anders erin stond. Minder hard zoekend of zo…”

 “ … nu was het echt samen kijken, ik had echt het gevoel dat we het samen deden…”

Naar Intake, Indicatiestelling en diagnostiek