Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

Wat is DIT?

DIT staat voor Dynamisch Interpersoonlijke Therapie. Het is een psychodynamisch behandelmodel, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor depressieve en angst klachten, maar wat ondertussen een breder toepassingsgebied kent.

DIT is een goed behandelmodel wanneer psychische klachten gerelateerd zijn aan problemen in het contact met anderen. Deze interpersoonlijke problemen ontregelen het stress-systeem waardoor het evenwichtig denken over zichzelf en over anderen (ook wel mentaliseren genoemd) verder wordt belemmerd. Het gevolg is een vicieuze cirkel met een verdere ondermijning van enerzijds het zelfvertrouwen en anderzijds het onderhouden van een goede relatie met anderen.

DIT baseert zich op de gehechtheidstheorie, het object-relationele model en de theorie over mentaliseren. De DIT dagbehandeling bevat de werkzame ingrediënten van eerder genoemde theorieën en de hierop gebaseerde psychodynamische therapieën (Lemma, Target, & Fonagy, 2011). De auteurs hebben op basis van bestaande manuals voor psychodynamische psychotherapie een inventarisatie gemaakt van competenties en werkzame factoren. Dit hebben ze geïntegreerd in DIT. Het is dus een integratief psychodynamisch model, ontwikkeld op basis van werkzame factoren van werkzame psychodynamische behandelingen.

Voor wie is DIT geschikt?

DIT is een intensief behandelprogramma wat zich richt op Cluster C persoonlijkheidsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek Niet Anderszins Omschreven (NAO), hoge complexiteit. Mensen met deze persoonlijkheidsproblemen zijn vaak angstig, gespannen en hebben een grote behoefte aan controle.

Zie je jezelf als iemand die behoefte heeft aan sociaal contact maar dit uit de weg gaat uit angst om afgewezen te worden? Heb je een laag gevoel van eigenwaarde waardoor je nood hebt aan geruststelling van anderen? Ben je ontzettend perfectionistisch? Ervaar je algemeen belemmerende patronen, gevoelens en gedachtes en heb je problemen met het dagelijks functioneren? Dan is DIT wellicht iets voor jou!

Belangrijk is dat je geïnteresseerd bent in jezelf, in hoe je je precies gedraagt. En in hoe je denkt en voelt in relatie tot jezelf en anderen. Als je een DIT behandeling volgt, dan wordt er door de behandelaar actief met je samengewerkt zodat vaak ook moeilijke of pijnlijke thema’s en gevoelens aan bod kunnen komen. Om dit te kunnen verdragen moet je over voldoende draagkracht beschikken en bij voorkeur een minimaal steunende sociale omgeving hebben waarbinnen je actief kan oefenen om nieuwe ervaringen op te doen.

Wat is het doel van een DIT-behandeling?

Een doelstelling van DIT is het vermogen tot mentaliseren, ook onder stressvolle omstandigheden, te versterken. Tevens worden in de therapie mogelijke verbanden onderzocht tussen de klachten en de relatiepatronen met anderen. Samen met de therapeut probeer je zicht te krijgen op de automatische belevingen die je doorheen je leven ontwikkeld hebt ten aanzien van anderen. Deze zijn mede bepalend voor inadequate relatiepatronen en teleurstellende ervaringen.

Beter mentaliseren, ook onder stressvolle omstandigheden en het bijstellen van niet meer passende en automatische belevingen over anderen, zijn belangrijke doelstellingen van de therapie. Hierdoor wordt het mogelijk om sneller dan voorheen teleurstellende ervaringen te corrigeren, wat helpt om toekomstige moeilijkheden te voorkomen.

Na een geslaagde DIT-behandeling heb je zicht gekregen op voorheen nog onbewuste gevoelens en motieven die een rol spelen op je problemen en op jezelf in relatie met anderen. Je bent beter in staat om te mentaliseren en na te denken over gevoelens en gedrag van jezelf en anderen, zodat relationele verhoudingen minder verstoord worden. Je gaat de functie van je klachten binnen dit patroon beter begrijpen en in staat zijn om nieuwe, meer constructieve ervaringen op te gaan doen in relatie tot jezelf en anderen.

Verschillende DIT behandelingen

We bieden onderstaande vormen van de DIT behandeling:

  • DIT deeltijd Jongvolwassenen Het behandelprogramma bestaat uit een tweedaagse deeltijd (dinsdag en donderdag) en omvat verschillende groepstherapieën; sociotherapie, psychotherapie en diverse vaktherapieën (beeldende therapie en bewegingstherapie). Het is voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. De behandeling duurt maximaal 12 maanden. Meer informatie lees je op deze aparte webpagina over DIT deeltijd jongvolwassenen en in de folder DIT deeltijd jongvolwassenen.
  • DIT deeltijd Volwassenen Het behandelprogramma bestaat uit een tweedaagse deeltijd (maandag en donderdag) en omvat verschillende groepstherapieën; sociotherapie, psychotherapie en diverse vaktherapieën (creatief beeldende therapie, danstherapie en netwerk). De behandeling duurt maximaal negen maanden. Door het unieke karakter dat individuele sessies worden gegeven in aanwezigheid van de groepsgenoten, krijgt vermijding minder ruimte en nemen de groepsgenoten de verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken op hun interpersoonlijke affectieve focus. Meer informatie lees je in de folder DIT deeltijd volwassenen.
  • DIT Ambulant Volwassenen Het behandelprogramma bestaat uit maximaal 40 sessies. De gesprekken vinden over het algemeen eenmaal per week plaats. Meer informatie lees je in de folder DIT volwassenen ambulant.

De Viersprong vestiging waar we DIT aanbieden

De Viersprong biedt DIT deeltijd en ambulant vanuit locatie Halsteren. En DIT Ambulant vanuit locatie Amsterdam, locatie Rotterdam en locatie Den Bosch.

Cliënt tevredenheid voor DIT

Cliënten gaven ons in 2023 gemiddeld een 7,9 voor deze behandeling .

Meer weten?

Als je wilt weten of een DIT-behandeling iets voor je is (of voor uw cliënt) of als je andere vragen hebt over dit programma, kun je  bellen naar de volgende contactpersonen:

In Halsteren (bereikbaar via nummer 088 – 76 56 200):

  • Tamara Nio (GZ Psycholoog) en Jenneke Rovers (Klinisch Psycholoog) voor deeltijd Jongvolwassenen
  • Sarah Campens (klinisch psycholoog) voor deeltijd Volwassenen
  • Bart Laps (psychotherapeut) voor ambulant Volwassenen

In Rotterdam (bereikbaar via nummer 088 – 76 56 501):

  • Chaim Shiboleth (psychotherapeut) voor ambulant Volwassenen.

In Den Bosch (bereikbaar via nummer 088 – 76 56 601):

  • Joost Fransen (zorgmanager) voor ambulant Volwassenen.
In Amsterdam (bereikbaar via nummer 088 – 76 56 111):

  • Margo Scheffer (psychotherapeut) voor ambulant Volwassenen.

Ik wil hulp!