Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

Wat is DIT en hoe kunnen we je ermee helpen?

DIT is een relatief kortdurende, ambulante behandeling van 24 tot 40 sessies, waarin werkzame elementen uit meerdere psychodynamische behandelmodellen zijn samengevoegd.

Uitgangspunt is dat klachten als depressie en angst, maar ook veel relationele problemen die kenmerkend zijn voor persoonlijkheidsproblemen, voortkomen uit patronen hoe je jezelf en anderen ervaart. Deze patronen zijn in oorsprong verbonden aan je hechtingservaringen. Dat zijn de ervaringen die je hebt opgedaan gedurende je ontwikkeling, met belangrijke hechtingsfiguren, zoals je ouders/verzorgers.

Een (bewust of onbewust) ervaren bedreiging van je gehechtheidssysteem kan gevoelens van verlies, verlating of afwijzing oproepen. In reactie daarop kan je vermogen afnemen om helder en realistisch te blijven nadenken over de gevoelens en motieven van jezelf en anderen. Dat noemen we het vermogen om te “mentaliseren”. Als je vermogen om te mentaliseren onder druk komt te staan, kunnen er problemen ontstaan in je relaties op het werk, met vrienden en/of partner.

In deze behandeling word je geholpen om het verband tussen je klachten en relatiepatronen te gaan zien, beter te gaan begrijpen en daarmee tot andere verwachtingen en gedrag te komen, waarmee ook je klachten zullen verminderen.

De behandeling bestaat uit drie fases. Hierin wordt gewerkt met een specifiek geformuleerd “interpersoonlijk” focus op interacties en ervaringen die zich in het ‘hier en nu’ afspelen.

Voor wie is DIT geschikt?

DIT is een geschikte behandeling voor volwassenen met klachten van milde tot matig ernstige cluster-C persoonlijkheidsproblemen, bijvoorbeeld afhankelijke of ontwijkende persoonlijkheidsproblemen.

Belangrijk is dat je geïnteresseerd bent in jezelf en in hoe je je precies gedraagt, hoe je denkt en voelt in relatie tot jezelf en anderen.

Er wordt door de behandelaar actief met je samengewerkt binnen deze ambulante behandeling, waar vaak ook moeilijke of pijnlijke thema’s en gevoelens aan bod komen. Om dit te kunnen verdragen moet je over voldoende draagkracht beschikken en bij voorkeur een minimaal steunende sociale omgeving hebben.

Naast steun in je sociale omgeving, moet je ook beschikken over de gelegenheid om actief binnen relaties nieuwe ervaringen op te doen (in vriendschappen, op school / werk, bij sociale activiteiten, in familierelaties en/of partnerrelatie).

Wat is het doel van een DIT-behandeling?

Na een geslaagde DIT-behandeling heb je zicht gekregen op het ‘kernprobleem’ in verhouding tot jezelf en anderen, en op voorheen nog onbewuste gevoelens en motieven die daarin een rol speelden. Je zult beter in staat zijn om te mentaliseren en na te denken over gevoelens en gedrag van jezelf en anderen, zodat relationele verhoudingen minder verstoord worden. Je zult de functie van je klachten binnen dit patroon beter gaan begrijpen en in staat zijn om nieuwe, meer constructieve ervaringen op te gaan doen in relatie tot jezelf en anderen.

Meer weten?

Meer informatie lees je in de folder DIT voor Volwassenen.

Als je wilt weten of een DIT-behandeling iets voor je is (of voor uw cliënt) of als je andere vragen hebt over dit programma, kun je contact opnemen met Bart Laps, hoofdbehandelaar, via tel. 088- 76 56 200.

De Viersprong vestiging waar we DIT aanbieden

De Viersprong  biedt DIT vanuit locatie Halsteren.

Ik wil hulp!