Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Cliënt aanmelden

Het Viersprong online aanmeldformulier, geschikt voor cliënten en verwijzers

Dit aanmeldformulier voldoet aan de door AVG gestelde voorwaarden voor het bewaken van privacy en de veiligheid van de aanmeldgegevens. Het aanmeldformulier kan zowel door (ouders van minderjarige) cliënten, als door verwijzers worden ingevuld. Verwijzers kunnen ook naar de Viersprong verwijzen door gebruik te maken van ZorgDomein.

De velden zonder sterretje zijn niet verplicht, maar u helpt ons om uw aanmelding sneller te verwerken als u deze velden ook in kunt vullen.

Wanneer kunt u beter niet naar de Viersprong verwijzen?

De Viersprong is gespecialiseerd in het behandelen van specifieke doelgroepen. Uw cliënt en u zijn er niet bij gebaat als wij u een behandelaanbod zouden doen dat niet passend is bij uw hulpvraag. Daarom kunt u hier zien wat onze contra-indicaties zijn voor volwassenen. Bij twijfel of vragen schroom niet om contact met ons op te nemen 088 7656 216 (Viersprong Klantburo).

Samenwerking is van belang om uw verwijzing goed in behandeling te kunnen nemen

Aan het einde van onderstaand formulier vragen we u om informatie van eerdere behandelingen en persoonlijkheidsonderzoeken (diagnostische informatie en belangrijke behandelverslagen). Stuurt u s.v.p. deze informatie mee zodat we goed kunnen screenen en u en uw cliënt professioneel, tijdig en eerlijk feedback kunnen geven.

Cliënt aanmelden

Een cliënt aanmelden, hoe doe ik dat?

Dit deel van deze pagina is bedoeld voor cliënten of verwijzers die nog niet eerder naar de Viersprong zijn/hebben doorverwezen of waarbij dat een tijd geleden was. We geven hieronder achtergrondinformatie over ons verwijzingsproces.

Wilt u liever toch direct ons online aanmeldformulier invullen? Scrollt u dan naar boven.

Wilt u eerst meer informatie over het Viersprong aanmeldproces?

Heeft u nog niet eerder een aanmelding gedaan bij de Viersprong en wilt u meer weten hoe u dit het beste kunt doen? Een verwijzing naar de Viersprong kan door verschillende instanties en op verschillende manieren gedaan worden.
Klik daarom eerst hieronder aan namens welke instantie u de aanmelding wilt doen.

  • Aanmelding door een geldige verwijzer: Huisarts / Jeugdarts / Medisch specialist (met geldige verwijsbrief). Lees meer
  • Aanmelding door een gecertificeerde instelling (jeugdbescherming, jeugdreclassering) of wijkteam vanuit de gemeente. Lees meer
  • Aanmelding door de huidige behandelaar (andere specialisten en hulpverleners van psychiatrische praktijken en instellingen). Lees meer
  • Aanmelding door (ouders van) de cliënt zelf, met gegevens van huisarts/medisch specialist/jeugdarts en huidige behandelaar. Lees meer

Wat er gebeurt nadat u een aanmelding hebt gedaan (en wat u moet doen als u na 2 weken nog geen bericht hebt ontvangen): lees meer

Na screening van de aanmelding plannen wij het 1e gesprek, het intakegesprek. 
De intake zal in principe digitaal afgenomen worden of er moeten dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. Je hebt de vrijheid om aan te geven de intake face-to-face te willen. De consequentie hiervan kan zijn dat je langer moet wachten voordat de intake afgenomen kan worden.

Voor systeembehandelingen zoals MST en FFT kunt u het beste eerst telefonisch vooroverleg met ons voeren. Op deze pagina (aanmelden voor systeembehandelingen) vindt u per soort systeembehandeling het bijbehorende telefoonnummer en andere relevante informatie. Na dit telefonisch vooroverleg kunt u het online aanmeldformulier invullen om de aanmelding definitief te maken. Vergeet u niet om in het online aanmeldformulier in te vullen met welke Viersprong medewerker u heeft gesproken.

Cliënten tot 18 jaar
In het geval van cliënten tot 18 jaar, controleert de Viersprong na aanmelding eerst of zij een contract heeft met de gemeente waar de ouder met gezag woont, voor de soort zorg die wordt gevraagd. We nemen contact op met de contactpersoon bij de gemeente om de aanmelding te melden of beschikking aan te vragen.

Meer informatie

De Viersprong is gespecialiseerd in het behandelen van specifieke doelgroepen. Hier kunt u zien wat onze contra-indicaties zijn voor volwassenen.  U kunt voorafgaand aan uw verwijzing voor een jeugdige of volwassene overleggen met het Viersprong Klantburo (088 7656 216).

Cliënt(e) heeft onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; en/of cliënt(e) heeft geen ziektekostenverzekering; en/of cliënt(e) heeft geen vaste woon- of verblijfplaats; en/of cliënt(e) heeft een juridische verplichting tot zorg of een antisociale persoonlijkheidsstoornis; en/of cliënt(e) heeft een verstandelijke beperking (richtlijn IQ < 80); en/of cliënt(e) heeft een organisch cerebrale aandoening; en/of cliënt(e) heeft een diagnose in het autisme spectrum; en/of cliënt(e) heeft schizofrenie of een schizofreniforme stoornis; en/of cliënt(e) heeft een (onbehandelde) eetstoornis, extreem overgewicht of een BMI < 17,5; en/of cliënt(e) heeft (onbehandelde) verslaving.