Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Transactionele Analyse (TA)

Voor wie is Transactionele Analyse een oplossing?

Als je als kind opgroeit in een gezin waarin niet alles op rolletjes loopt dan kun je klem komen te zitten tussen je eigen behoeftes en de behoeften van je opvoeders. Het kan je gevoel en het denken over jezelf en de wereld veranderen.

Je bent door de omstandigheden gedwongen een standpunt over jezelf en/of de wereld in te nemen, dat je hielp toen je kind was. Op latere leeftijd blijkt het een besluit te zijn waar je veel last van hebt. We hebben hier een speciaal woord voor: het scriptbesluit, lees hier over een voorbeeld van zo’n scriptbesluit.

Als je als kind eenmaal een scriptbesluit genomen hebt, zul je in je verdere leven alles wat gebeurt hiermee uitleggen. Daarmee bevestig je keer op keer dat je besluit klopt. En zo is er is geen ruimte voor andere ervaringen die je iets anders, iets positievers vertellen.

Wat is onze TA therapie en hoe kunnen we je ermee helpen?

TA is een groepsbehandeling voor volwassenen. De groep bestaat uit maximaal 10 mensen. In de groep spelen we jouw gewone leven na. Je doet ervaringen op in contacten met anderen, die lijken op het echte leven buiten de groep. Via het leren verdragen en onderzoeken van je gevoelens in de groep, leer je je belevings- en gedragspatronen herkennen. Als je het eenmaal herkend hebt kun je gaan experimenteren het doorbreken van je minder productieve gedragspatronen.

De methodiek Transactionele Analyse (TA) is ontwikkeld door psychiater en psychoanalyticus Eric Berne

Bekijk video: Hoe wij cliënten behandelen met Transactionele Analyse

Je neemt een nieuw besluit….en sluit een contract

Vanuit je ervaringen in de groepsbehandeling ga je ontdekken hoe je in elkaar zit, waar je pijn zit en naar wie je boosheid gericht is. Dan kun je een nieuw besluit nemen en hiermee je leven een positieve wending geven. In de eerste week maak je – samen met ons – een contract, waar je de hele behandeling mee zult werken. Het contract bestaat uit twee zinnen: 1) een zin met de kern van je problemen en 2) een zin met je behandeldoel. Je schrijft op waar je nu eindelijk eens aan toe wilt komen, zoals niet meer zorgen voor anderen. Of jezelf laten zien met je eigen zorgen en gevoelens. En dus ophouden met je te verstoppen en het zorgen voor anderen.

Je moet een sterke wens hebben om te veranderen

Gebeurtenissen die je niet hebt verwerkt moet je hier onder ogen zien. Je gaat aan de slag om ze te verwerken en leert hoe je je eigen gedragspatronen kunt doorbreken. Voor het slagen van de behandeling is je motivatie en persoonlijke inzet heel belangrijk.

Onderdelen van de behandeling

De TA-behandeling bestaat uit psychotherapie, sociotherapie, beeldende therapie, muziektherapie, boogschieten en bewegingstherapie.

  • In de psychotherapie leer je door voortdurende feedback van staf en groepsleden hoe je omgaat met jezelf en met anderen. Je gaat patronen herkennen in je gedrag, ontdekt waardoor ze zijn ontstaan en dat ze als doel hadden om met pijnlijke gevoelens, situaties en ervaringen uit het verleden om te gaan en om pijn niet te hoeven voelen. Door deze pijn weer te beleven en u zelf als kind te gaan begrijpen, kun je afscheid nemen van het verleden.
  • Sociotherapie richt zich op situaties in het hier en nu: relaties, wonen, werk/studie, sociale contacten, vrije tijd, lichaam/zelfverzorging, financiën. Je kunt probleemsituaties uit je dagelijks leven inbrengen en onderzoeken in de therapie. Met de andere groepsleden krijg je de gelegenheid om gedachten, observaties en ervaringen uit te wisselen en zodoende meer inzicht te krijgen in je functioneren en in je patronen. Met jou wordt gekeken hoe je in je dagelijks leven kunt experimenteren met ander gedrag.
  • De vaktherapieën bestaan uit beeldende therapie (met gebruikmaking van verschillende materialen als klei en verf je belevingen en gedrag onderzoeken, uiten en beïnvloeden), bewegingstherapie (door middel van oefeningen lichamelijke signalen beter herkennen en uiten en nieuwe en andere bewegingsvormen oefenen ), muziektherapie en boogschieten (werken aan kracht en doelgerichtheid, samenwerking en veiligheid). Deze bieden je andere invalshoeken om jezelf te leren kennen en om aan je problemen te werken.

De Viersprong biedt Transactionele Analyse in de volgende varianten:

  1. Klinisch
  2. Deeltijd
  3. Ambulant

1. Klinische behandeling TA (Halsteren)
(wordt  ook wel KKP-TA genoemd) 

Een klinische TA-behandeling is een opname in onze kliniek. Deze duurt drie maanden en is verdeeld in twee blokken van zeven weken, waarin je bent opgenomen in de Viersprong in Halsteren. Ertussenin ben je een halve week thuis.

De eerste periode van zeven weken gebruik je om jezelf en je problemen te leren kennen en dat met anderen te bespreken. Je ontdekt dan ook de redenen waarom je vroeger met dit gedrag begonnen bent. Dan ga je een halve week naar huis om te reflecteren (de memoweek): Je gaat thuis aan de slag met de verandering die al in gang is gezet. Je staat stil bij wat heb ik al bereikt en wat wil ik nog veranderen? De volgende zeven weken staan in het teken van veranderen. Want als je het eenmaal weet, kun je oud gedrag loslaten en nieuw gedrag gaan oefenen. Zodat je tenslotte een betere manier hebt gecreëerd om je leven op een gezonde en fijne manier voort te zetten, samen met anderen.
Lees meer over effectiviteit TA klinisch (KKP).
Of bekijk onderstaande presentatie over de KKP-TA.

2. Deeltijd: 2- en 3-daagse deeltijdbehandeling TA (Halsteren) 

De tweedaagse deeltijdbehandeling TA vindt plaats op maandag en donderdag en duurt 12 maanden. De behandeling bestaat uit drie periodes van 4 maanden. Aan het eind van elke periode beëindigen de drie oudste groepsleden (de senioren) de behandeling en aan het begin van elke cyclus starten drie nieuwe groepsleden (de junioren).

De driedaagse deeltijdbehandeling TA vindt plaats op maandag, woensdag en donderdag en duurt 9 maanden. De behandeling bestaat uit drie periodes van 3 maanden. Aan het eind van elke periode beëindigen de drie oudste groepsleden (de senioren) de behandeling en aan het begin van elke cyclus starten drie nieuwe groepsleden (de junioren).

3. Ambulante 1-daagse deeltijdbehandeling TA (Halsteren)  

De ambulante 1-daagse deeltijdbehandeling TA vindt plaats op dinsdag en duurt maximaal 1 jaar. Wekelijks zijn er drie groepssessies bestaande uit groepspsychotherapie, sociotherapie en psychomotorische therapie. Het groepselement is essentieel en er zijn geen individuele sessies gangbaar. De 1 daagse deeltijd TA is goed voor mensen die kunnen profiteren van een groepsbehandeling en nog werkzaam zijn of een drukke familiesituatie hebben (bv. met jonge kinderen). Deze behandeling is geschikt voor 1) mensen die nog weinig therapie-ervaring hebben en nog veel te ontdekken hebben over zichzelf en 2) mensen die al een intensiever traject hebben gevolgd, maar opnieuw vastlopen en waarbij het zinvol is om gedurende langere tijd opgevolgd te worden. Lees meer over de Ambulante 1 daagse deeltijd TA

Wat bereik je ermee?      

Met Transactionele Analyse vergroot je je zelfbewustzijn en zelfinzicht doordat je leert op een andere manier naar jezelf te kijken. Je gaat begrijpen hoe het komt dat je met jouw manier van omgaan met andere mensen steeds weer in de problemen komt en je leert hoe je dit patroon kunt doorbreken. TA helpt je om je eigen kracht, humor en creativiteit weer te gebruiken om een autonoom en zelfsturend mens te zijn, die met liefde en aandacht leeft in het hier-en-nu.

Effectiviteit: Vergeleken met andere behandelingen leidt TA klinisch (ook wel kortdurende klinische psychotherapie: KKP) bij mensen sneller tot grote en duurzame verbetering, zowel op de korte als op de lange termijn. Mensen die de TA klinisch hebben doorlopen hebben tot drie jaar na behandeling beduidend minder klachten. Lees meer over dit onderzoek.


“Mijn behandeling bij de Viersprong is het zwaarste én beste wat ik in mijn leven heb gedaan…Met deze behandeling heb ik vijf jaar psychotherapie in drie maanden kunnen doen.”

Lees hier de ervaringen van een cliënte die de TA klinisch deed

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling varieert per variant

  • Klinische TA:               duurt 3 maanden
  • 3 daagse deeltijd TA:  duurt 9 maanden
  • 2 daagse deeltijd TA:  duurt 12 maanden
  • 1 daagse deeltijd TA:  duurt 12 maanden

Ik wil hulp!