Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Transactionele Analyse (TA)

Voor wie is Transactionele Analyse een oplossing?

We gaan even terug naar je leven als kind. Als je als kind opgroeit in een gezin waarin niet alles op rolletjes loopt dan kun je klem komen te zitten tussen je eigen behoeftes en de behoeften van je opvoeders. Het kan je gevoel en het denken over jezelf en de wereld veranderen.

Je bent door de omstandigheden gedwongen een standpunt over jezelf en/of de wereld in te nemen, dat je hielp toen je kind was. Op latere leeftijd blijkt het een besluit te zijn waar je veel last van hebt. We hebben hier een speciaal woord voor: het scriptbesluit, lees hier over een voorbeeld van zo’n scriptbesluit.

Als je als kind eenmaal een scriptbesluit genomen hebt, grijp je in je verdere leven bij alles wat er gebeurt terug op dat besluit. Daarmee bevestig je keer op keer dat je besluit klopt. En zo is er is geen ruimte voor andere ervaringen die je iets anders, iets positievers vertellen.

Wat is onze TA therapie en hoe kunnen we je ermee helpen?

Transactionele Analyse (TA) is een groepsbehandeling voor volwassenen. De groep bestaat uit maximaal 10 mensen. In de groep spelen we jouw gewone leven na. Je doet ervaringen op in contacten met anderen, die lijken op het echte leven buiten de groep. Via het leren omgaan met en onderzoeken van je gevoelens in de groep, leer je je belevings- en gedragspatronen herkennen. Als je het eenmaal herkend hebt, kun je gaan experimenteren met het doorbreken van je minder productieve gedragspatronen.

De methodiek Transactionele Analyse (TA) is ontwikkeld door psychiater en psychoanalyticus Eric Berne

Bekijk video: Hoe wij cliënten behandelen met Transactionele Analyse

De variant die hier wordt getoond is kortdurende klinische psychotherapie (KKP-TA).

Je neemt een nieuw besluit….en sluit een contract

Vanuit je ervaringen in de groepsbehandeling ga je ontdekken hoe je in elkaar zit, waar je pijn zit en naar wie je boosheid gericht is. Vervolgens kun je een nieuw besluit nemen en hiermee je leven een positieve wending geven. In de eerste week maak je – samen met ons – een contract, waar je de hele behandeling mee werkt. Het contract bestaat uit twee zinnen: 1) een zin met de kern van je problemen en 2) een zin met je behandeldoel. Je schrijft op waar je nu eigenlijk je tijd aan wilt besteden, zoals niet meer zorgen voor anderen. Of jezelf laten zien met je eigen zorgen en gevoelens. En dus ophouden met je te verstoppen en het zorgen voor anderen.

Je moet een sterke wens hebben om te veranderen

Gebeurtenissen die je niet hebt verwerkt, moet je tijdens de behandeling onder ogen zien. Je gaat aan de slag om ze te verwerken en leert hoe je je eigen gedragspatronen kunt doorbreken. Voor het slagen van de behandeling is je motivatie en persoonlijke inzet heel belangrijk.

Onderdelen van de behandeling

De TA-behandeling bestaat uit psychotherapie, sociotherapie, beeldende therapie, muziektherapie, boogschieten en bewegingstherapie.

  • In de psychotherapie leer je door voortdurende feedback van staf- en groepsleden hoe je omgaat met jezelf en met anderen. Je gaat patronen herkennen in je gedrag. Je ontdekt waardoor ze zijn ontstaan en dat ze als doel hadden om met pijnlijke gevoelens, situaties en ervaringen uit het verleden om te gaan. Om pijn niet te hoeven voelen. Door deze pijn weer te beleven en jezelf als kind te gaan begrijpen, kun je afscheid nemen van het verleden.
  • Sociotherapie richt zich op situaties in het hier en nu: relaties, wonen, werk/studie, sociale contacten, vrije tijd, lichaam/zelfverzorging, financiën. Je kunt probleemsituaties uit je dagelijks leven inbrengen en onderzoeken in de therapie. Met de andere groepsleden krijg je de gelegenheid om gedachten, observaties en ervaringen uit te wisselen en zodoende meer inzicht te krijgen in je functioneren en in je patronen. Samen met jou wordt gekeken hoe je in je dagelijks leven kunt experimenteren met ander gedrag.
  • De vaktherapieën bestaan uit beeldende therapie (met gebruikmaking van verschillende materialen als klei en verf ga je belevingen en gedrag onderzoeken, uiten en beïnvloeden). Bewegingstherapie (door middel van oefeningen ga je lichamelijke signalen beter herkennen en uiten en nieuwe en andere bewegingsvormen oefenen ). Muziektherapie en boogschieten (werken aan kracht en doelgerichtheid, samenwerking en veiligheid). Deze therapieën bieden je andere invalshoeken om jezelf te leren kennen en om aan je problemen te werken.

De Viersprong biedt Transactionele Analyse in de volgende varianten:

  1. Klinisch
  2. Deeltijd

1. Kortdurende klinische behandeling TA (Halsteren)

Kortdurende klinische behandeling TA wordt  ook wel kortdurende klinische psychotherapie – transactionele analyse (KKP-TA) genoemd)

Een klinische TA-behandeling is een opname in onze kliniek. Deze duurt drie maanden en is verdeeld in twee blokken van zeven weken, waarin je bent opgenomen in de Viersprong in Halsteren. Ertussenin ben je een halve week thuis.

De eerste periode van zeven weken gebruik je om jezelf en je problemen te leren kennen en dat met anderen te bespreken. Je ontdekt dan ook de redenen waarom je vroeger met dit gedrag begonnen bent. Dan ga je een halve week naar huis om te reflecteren (de memoweek): Je gaat thuis aan de slag met de verandering die al in gang is gezet. Je staat stil bij wat heb ik al bereikt en wat wil ik nog veranderen? De volgende zeven weken staan in het teken van veranderen. Want als je het eenmaal weet, kun je oud gedrag loslaten en nieuw gedrag gaan oefenen. Zodat je uiteindelijk een betere manier hebt gecreëerd om je leven op een gezonde en fijne manier voort te zetten, samen met anderen.

Wat vinden cliënten van deze behandeling?

Cliënten gaven ons in 2023 gemiddeld een 8,2 voor deze behandeling.Lees meer over effectiviteit TA klinisch (KKP). Of bekijk onderstaande presentatie over de KKP-TA.

2. Deeltijd: 2-daagse deeltijdbehandeling TA (Halsteren) 

De inhoud van de behandeling is hetzelfde als bij KKP-TA. De tweedaagse deeltijdbehandeling TA vindt plaats op maandag en dinsdag en duurt 9 maanden ( 12 met voorbereidingsgroep). De dagbehandeling bestaat uit drie periodes van 3 maanden. Aan het eind van elke periode beëindigen de drie oudste groepsleden (de senioren) de behandeling en aan het begin van elke cyclus starten drie nieuwe groepsleden (de junioren).

Wat vinden cliënten van deze behandeling?

Cliënten gaven ons in 2022 gemiddeld een 7,3 voor deze behandeling.

Wat bereik je ermee?   

Met Transactionele Analyse (TA) vergroot je je zelfbewustzijn en zelfinzicht doordat je leert op een andere manier naar jezelf te kijken. Je gaat begrijpen hoe het komt dat je met jouw manier van omgaan met jezelf en andere mensen steeds weer in de problemen komt. Je leert hoe je dit patroon kunt doorbreken. TA helpt je om je eigen kracht, humor en creativiteit weer te gebruiken en autonome beslissingen te nemen.

De behandeling wordt onder andere ingezet bij mensen met zogenoemde Cluster C persoonlijkheidsproblematiek (de vermijdende, afhankelijke en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis/problemen) en de andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis waarbij er vaak een mengbeeld is van cluster C en B trekken. Mensen met deze persoonlijkheidsproblemen zijn vaak angstig, gespannen en hebben grote behoefte aan controle. Tegelijkertijd ervaren ze juist vaak een verlies van controle over hun gevoelens, gedrag en in het contact met anderen. Vaak weten ze niet goed wie ze zijn en hebben daar ook last van.

Effectiviteit

Uit de SWOPG-studie KKP-TA: Vergeleken met andere behandelingen leidt KKP-TA (ook wel Kortdurende Klinische Psychotherapie – Transactionele Analyse genoemd) bij mensen sneller tot grote en duurzame verbetering, zowel op de korte als op de lange termijn. Mensen die de KKP-TA hebben doorlopen hebben tot drie jaar na behandeling beduidend minder klachten. Lees hier meer over de resultaten van dit onderzoek.

“Mijn behandeling bij de Viersprong is het zwaarste én beste wat ik in mijn leven heb gedaan…Met deze behandeling heb ik vijf jaar psychotherapie in drie maanden kunnen doen.” Lees hier de ervaringen van een cliënte die de TA klinisch deed

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling varieert per variant

  • Klinische TA:               duurt 3 maanden
  • 2-daagse deeltijd TA:  duurt 12 maanden

Meer informatie of aanmelden?

Bel met het klantburo 088 7656 216. Of meld je aan met onderstaande knop.

Ik wil hulp!

Meer informatie