Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Intake, indicatiestelling en diagnostiek

Intake, indicatiestelling en diagnostiek: hoe doet de Viersprong dit?

De intake zal in principe face-to-face afgenomen worden of er moeten dringende redenen zijn om hiervan af te wijken.

Het intakeproces bij de Viersprong ziet er als volgt uit:

Let op: dit geldt niet voor systeembehandelingen bij kinderen en jongeren en ouders in vechtscheiding. Zie daarvoor hieronder ‘Intake voor systeembehandelingen’

  1. Voorbereiding intakegesprek. Na je aanmelding hebben we vaak contact om aanvullende informatie te krijgen zodat we een compleet beeld van je hebben. Deze informatie dient als voorbereiding op het intakegesprek.
  2. Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek brengt de intaker met jou je problemen verder in kaart en bespreken jullie wat nodig zou zijn (je zorgbehoefte).
  3. Doelgerichte basisdiagnostiek: Je vult een aantal vragenlijsten in. Soms doen we ook een interview, om je problemen (diagnose) verder in kaart te brengen (semi-gestructureerd interview DSM).
  4. Adviesgesprek: In het adviesgesprek ontvang je op basis van je zorgbehoefte en diagnose een advies, welke behandeling een oplossing kan bieden voor je problemen. Hierover neem je samen met de intaker een besluit. Als de intaker twijfelt over de indicatie, zal deze een collega consulteren of wordt je besproken in een expert panel. Als de Viersprong de voor jou best passende behandeling niet in huis heeft, geven we je advies en informatie over geschikt behandelaanbod elders. Hiermee ronden wij onze intake, indicatiestelling en diagnostiek af.

De intake voor systeembehandelingen
(MST, FFT, Systeemtherapie, Kinderen uit de Knel)

Na de aanmelding onderzoeken we welke behandeling het meest passend is. Soms is hiervoor nog een intakegesprek nodig. Als duidelijk is welke therapie het best past, proberen wij die zo spoedig mogelijk te beginnen. Lukt dat niet binnen enkele weken, dan denken we actief mee om de tussenliggende periode zo effectief mogelijk te overbruggen.

Naast reguliere intake, biedt de Viersprong ook:

  • Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)
  • Second Opinion

Hieronder kunt u daar meer over lezen.

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

TPO kan om verschillende redenen worden ingezet:

  • Wanneer een behandeling elders vastgelopen is.
  • Als reguliere diagnostiek onvoldoende inzicht geeft in de problematiek.
  • Bij veel negatieve ervaringen met eerdere diagnostiek.

In deze vernieuwende methode van psychodiagnostiek staat de samenwerking tussen diagnosticus en cliënt centraal. In een TPO formuleert de intaker de onderzoeksvragen samen met jou. Meer informatie over TPO.

Second opinion

Een second opinion is geschikt als u graag wil dat we meedenken in een lopende behandeling/diagnostisch traject. We geven dan antwoorden op uw vragen. Tijdens het second opinion traject houden wij met u telefonisch overleg, voeren wij desgewenst dossieranalyses uit en/of worden wij betrokken bij het zien en onderzoeken van de cliënt. Een second opinion kan ook worden aangevraagd bij een meningsverschil tussen u en uw cliënt.