Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Wachttijden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2022

Om u zo goed mogelijk te informeren, presenteren wij de wachttijden op onze website.
Dit zijn gemiddelde wachttijden. Graag wijzen wij u erop dat deze wachttijden sterk kunnen wisselen.

Voor actuele informatie voor wachttijden voor intake of een specifieke behandeling kunt u het beste contact opnemen met het Klantburo van de Viersprong via: https://www.deviersprong.nl/contact/.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar helaas zijn onder andere door COVID-19 de wachttijden op sommige locaties opgelopen. Een andere factor die hierbij meespeelt, is dat het aantal aanmeldingen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek toeneemt. Hierdoor lopen niet alleen de wachttijden voor behandeling, maar ook de wachttijden voor intakes op. De Viersprong doet er alles aan om u zo snel mogelijk in een intaketraject op te nemen. Daarnaast proberen we samen met u en verwijzers te kijken op welke manier er overbruggingszorg geregeld kan worden als dat nodig is.

De Viersprong heeft met alle zorgverzekeraars een contract. In deze contracten staan afspraken die betrekking hebben op het gespreid toelaten van cliënten binnen de organisatie. Op basis hiervan wordt u uitgenodigd voor een intake. Ook hierdoor kan de voor u geldende wachttijd afwijken van de hieronder genoemde wachttijd. U kunt hierover overigens altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om  wachtlijstbemiddeling. Kijk daarvoor op de website van uw zorgverzekeraar.

Overzicht van onze wachttijden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Wachttijd tot intake volwassenen

Voor alle locaties geldt:

Intake                                                                                   8 – 30 weken

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)               16 – 20 weken

TPO Locatie Amsterdam                                                      8 – 12 weken

Wachttijd tot behandeling volwassenen

De wachttijd voor behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek bij de verschillende locaties is aan veranderingen onderhevig, en verschilt per doelgroep.
We maken een onderscheid in behandelingen voor cliënten met meer externaliserende problematiek en met internaliserende problematiek.

Internaliserende problematiek (cluster C problematiek)

Bij cliënten met internaliserende problematiek keren de klachten zich meestal naar binnen. Er is vaak sprake van klachten die betrekking hebben op gevoelens van angst of depressie. Deze klachten zijn veelal langdurend aanwezig, en hebben een groot effect op het dagelijkse leven. Denk hierbij aan negatieve effecten in het zelfbeeld, in sociale contacten, in relaties of in het uitvoeren van werkzaamheden. Wanneer deze klachten, ondanks verschillende behandelpogingen, in sterke mate aanwezig blijven en een negatief effect hebben op het dagelijkse leven, kan het zijn dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.
Cliënten met deze internaliserende problemen worden, wanneer er sprake is van meerdere symptomen, meestal gediagnosticeerd met een ontwijkende, vermijdende, dwangmatige of afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. De Viersprong heeft hiervoor verschillende behandelinterventies ontwikkeld.

Externaliserende problematiek (cluster B problematiek)

Bij cliënten met externaliserende problematiek is vaak sprake van klachten die wat meer naar buiten gericht zijn of in alle geval  eveneens een grote impact hebben op de omgeving.  Ze hebben vaak betrekking op het omgaan met emoties, bijvoorbeeld forse stemmingsschommelingen of emotionele reacties na stressvolle situaties of bij onverwachte gebeurtenissen. Deze cliënten ervaren veel problemen in contacten met anderen en in relaties. Doordat zij moeite hebben hun emoties onder controle te houden, reageren deze cliënten vaak impulsief, soms wat agressief, of dwingend. Anderen om hen heen ervaren deze reacties als onprettig, waardoor er in toenemende mate problemen ontstaan.

Cliënten met deze externaliserende problemen worden, wanneer er sprake is van meerdere symptomen, gediagnosticeerd met een borderline, narcistische, theatrale of anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. Ook voor deze problematiek (met uitzondering van de anti-sociale persoonlijkheisstoornis) heeft de Viersprong verschillende behandelinterventies ontwikkeld.

In onderstaande tabel wordt per locatie een onderscheid gemaakt.

Locatie

Problematiek

Wachttijd

Amsterdam

voor detail klik hier

Cluster B

Cluster C

6 tot 9 maanden

3 tot 6 maanden

Rotterdam

voor detail klik hier

Cluster B

Cluster C

9 tot 12 maanden

3 tot 6 maanden

Den Bosch

voor detail klik hier

Cluster B

Cluster C

1 tot 3 maanden

6 tot 9 maanden

Bergen op Zoom

voor detail klik hier

Cluster B

6 tot 9 maanden

Halsteren

voor detail klik hier

Cluster B

Cluster C

1 tot 3 maanden

3 tot 6 maanden

Historische wachttijd
De retrospectieve wachttijd toont de gerealiseerde wachttijd tussen advisering en start behandeling van het afgelopen jaar, per zorgpad. Het laat zien -voor de cliënten die momenteel bij de Viersprong in zorg zijn- hoelang zij hebben gewacht totdat hun zorgpad (behandeling) startte.
Deze wachttijd wijkt af van de wachttijd die zichtbaar is op de Vektis website (https://www.vektis.nl/). Dit komt omdat er bij de wachttijd die Vektis toont, geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende Viersprong zorgpaden. Bekijk hier het document met Vektis wachttijden.

Meer informatie

Per 01-08 locatie AmsterdamVerwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
DGT20 weken
DIT ambulant4 weken
GIT PD60 weken
MBT JoVo44 weken
MBT Ambulant intensief28 weken
MBT Ambulant intensief met CBTtijdelijke opname stop
MBT Ambulant regulier72 weken
ST ambulant JoVo12 weken
ST ambulant groep40 weken
ST ambulant individueel 12 – 24 weken
Per 01-08 locatie RotterdamVerwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
DIT ambulant20 – 24 weken 
GIT PD36 weken 
MBT JoVo78 weken 
MBT Ambulant regulier54 weken 
ST ambulant groep cluster B36 weken 
ST ambulant groep cluster C10 weken 
ST individueel (50 sessies)65 weken 
Per 01-08 locatie Den BoschVerwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
MBT JoVo36 weken
DIT ambulant3 weken
GIT PD36 weken
ST ambulant groep Borderline24 weken
ST ambulant groep Cluster C24 weken
ST ambulant individueel28 weken
Per 01-08 locatie Bergen op ZoomVerwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
GIT PD40 weken 
MBT JoVo38 weken
MBT 3 daagse Deeltijd intensief23 weken 
MBT Ambulant intensief65 weken 
MBT Ambulant regulier62 weken 
Per 01-08 locatie HalsterenVerwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
ST Klinisch (JoVo)30 weken
ST Klinisch18 weken
TA Klinisch1 week
DIT deeltijd Jong Volwassenen17 weken
DIT deeltijd Volwassenen45 weken
DIT ambulant/ PDT ambulant18 weken
GDGS8 weken
ST 50-sessiesinstroomstop
ST ambulant groep BPS35 weken
ST ambulant groep NAO/Cluster C7 weken
TA 2 daagse deeltijd7 weken

Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat aanmelding bij de Viersprong binnenkomt tot het moment dat de cliënt voor een intakegesprek (en/of onderzoeksgesprek) terecht kan. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, niet de historische wachttijd.

Behandelwachttijd = de prospectieve wachttijd = een schatting van de verwachte wachttijd tussen advisering (afsluiting van intake) en start behandeling. Deze wachttijd is afhankelijk van de wens van de cliënt en het specifieke behandelaanbod op de locatie. De behandelwachttijden zijn aan verandering onderhevig: zo kan de wachttijd bijvoorbeeld korter worden wanneer er een nieuwe behandelgroepen wordt gestart of wanneer een cliënt besluit zich terug te trekken en van de wachtlijst afgehaald wordt. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, niet de historische wachttijd.