Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Wachttijden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2023

Om u zo goed mogelijk te informeren, presenteren wij de wachttijden op onze website.
Dit zijn gemiddelde wachttijden. Graag wijzen wij u erop dat deze wachttijden sterk kunnen wisselen.

Voor actuele informatie voor wachttijden voor intake of een specifieke behandeling kunt u het beste contact opnemen met het Klantburo van de Viersprong via: https://www.deviersprong.nl/contact/.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar helaas zijn onder andere door COVID-19 de wachttijden op sommige locaties opgelopen. Een andere factor die hierbij meespeelt, is dat het aantal aanmeldingen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek toeneemt. Hierdoor lopen niet alleen de wachttijden voor behandeling, maar ook de wachttijden voor intakes op. De Viersprong doet er alles aan om u zo snel mogelijk in een intaketraject op te nemen. Daarnaast proberen we samen met u en verwijzers te kijken op welke manier er overbruggingszorg geregeld kan worden als dat nodig is.

De Viersprong heeft met alle zorgverzekeraars een contract. In deze contracten staan afspraken die betrekking hebben op het gespreid toelaten van cliënten binnen de organisatie. Op basis hiervan wordt u uitgenodigd voor een intake. Ook hierdoor kan de voor u geldende wachttijd afwijken van de hieronder genoemde wachttijd. U kunt hierover overigens altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om  wachtlijstbemiddeling. Kijk daarvoor op de website van uw zorgverzekeraar.

Overzicht van onze wachttijden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Wachttijd tot intake volwassenen

Voor alle locaties geldt:

Intake      3 – 15 weken

Wachttijd tot Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) volwassenen:

TPO Locatie Amsterdam  8 – 16 weken

TPO Locatie Rotterdam   8 – 16 weken

TPO Locatie Bergen op Zoom   16 – 20 weken

TPO Locatie Den Bosch   24 – 30 weken

 

Wachttijd tot behandeling volwassenen

De wachttijd voor behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek bij de verschillende locaties is aan veranderingen onderhevig, en verschilt per doelgroep.
We maken een onderscheid in behandelingen voor cliënten met meer externaliserende problematiek en met internaliserende problematiek.

Internaliserende problematiek (cluster C problematiek)

Bij cliënten met internaliserende problematiek keren de klachten zich meestal naar binnen. Er is vaak sprake van klachten die betrekking hebben op gevoelens van angst of depressie. Deze klachten zijn veelal langdurend aanwezig, en hebben een groot effect op het dagelijkse leven. Denk hierbij aan negatieve effecten in het zelfbeeld, in sociale contacten, in relaties of in het uitvoeren van werkzaamheden. Wanneer deze klachten, ondanks verschillende behandelpogingen, in sterke mate aanwezig blijven en een negatief effect hebben op het dagelijkse leven, kan het zijn dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.
Cliënten met deze internaliserende problemen worden, wanneer er sprake is van meerdere symptomen, meestal gediagnosticeerd met een ontwijkende, vermijdende, dwangmatige of afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. De Viersprong heeft hiervoor verschillende behandelinterventies ontwikkeld.

Externaliserende problematiek (cluster B problematiek)

Bij cliënten met externaliserende problematiek is vaak sprake van klachten die wat meer naar buiten gericht zijn of in alle geval  eveneens een grote impact hebben op de omgeving.  Ze hebben vaak betrekking op het omgaan met emoties, bijvoorbeeld forse stemmingsschommelingen of emotionele reacties na stressvolle situaties of bij onverwachte gebeurtenissen. Deze cliënten ervaren veel problemen in contacten met anderen en in relaties. Doordat zij moeite hebben hun emoties onder controle te houden, reageren deze cliënten vaak impulsief, soms wat agressief, of dwingend. Anderen om hen heen ervaren deze reacties als onprettig, waardoor er in toenemende mate problemen ontstaan.

Cliënten met deze externaliserende problemen worden, wanneer er sprake is van meerdere symptomen, gediagnosticeerd met een borderline, narcistische, theatrale of anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. Ook voor deze problematiek (met uitzondering van de anti-sociale persoonlijkheisstoornis) heeft de Viersprong verschillende behandelinterventies ontwikkeld.

In onderstaande tabel wordt per locatie een onderscheid gemaakt.

Locatie

Problematiek

Wachttijd

Amsterdam

voor detail klik hier

Cluster B

Cluster C

6 tot 9 maanden

3 tot 6 maanden

Rotterdam

voor detail klik hier

Cluster B

Cluster C

9 tot 12 maanden

3 tot 6 maanden

Den Bosch

voor detail klik hier

Cluster B

Cluster C

1 tot 3 maanden

6 tot 9 maanden

Bergen op Zoom

voor detail klik hier

Cluster B

9 tot 12 maanden

Halsteren

voor detail klik hier

Cluster B

Cluster C

1 tot 3 maanden

3 tot 6 maanden

Historische wachttijd
De retrospectieve wachttijd toont de gerealiseerde wachttijd tussen advisering en start behandeling van het afgelopen jaar, per zorgpad. Het laat zien -voor de cliënten die momenteel bij de Viersprong in zorg zijn- hoelang zij hebben gewacht totdat hun zorgpad (behandeling) startte.
Deze wachttijd wijkt af van de wachttijd die zichtbaar is op de Vektis website (https://www.vektis.nl/). Dit komt omdat er bij de wachttijd die Vektis toont, geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende Viersprong zorgpaden. Bekijk hier het document met Vektis wachttijden.

Meer informatie

Per 01-03 locatie Amsterdam Verwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
DGT 52 weken
DIT ambulant 8 weken
GIT PD 28-52 weken
MBT JoVo 32 weken
MBT Ambulant intensief 52 weken
MBT Ambulant regulier 72 weken (tenzij start nieuwe groep dan 26) 
ST ambulant JoVo 48 weken
ST ambulant groep 16-18  weken
ST ambulant individueel 12-16 weken
Per 01-03 locatie Rotterdam Verwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
DIT ambulant 20 weken
GIT PD 30 weken
MBT JoVo 65 weken
MBT Ambulant regulier 52 weken
ST ambulant groep cluster B 52 weken
ST ambulant groep cluster C 24 weken
ST individueel (50 sessies) 65 weken
Per 01-03 locatie Den Bosch Verwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
MBT JoVo 25 weken
DIT ambulant 14 weken
GIT PD 42 weken
ST ambulant groep Borderline 74+ weken
ST ambulant groep Cluster C 74+ weken
ST ambulant individueel 26 weken
Per 01-03 locatie Bergen op Zoom Verwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
GIT PD 40 weken
MBT JoVo 74+ weken
MBT 3 daagse Deeltijd intensief 52 weken
MBT Ambulant intensief 74+ weken
MBT Ambulant regulier 74+ weken
Per 01-03 locatie Halsteren Verwachte wachttijd tot behandeling (na indicatie)
ST Klinisch (JoVo) 24 weken
ST Klinisch 11 weken
TA Klinisch
7  weken
DIT deeltijd Jong Volwassenen 2 weken
DIT deeltijd Volwassenen 34 weken
DIT ambulant/ PDT ambulant 16 weken
GDGS 12 weken
ST 50-sessies 1 weken
ST ambulant groep BPS 30 weken
ST ambulant groep NAO/Cluster C 24 weken
TA 2 daagse deeltijd 9 weken

Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat aanmelding bij de Viersprong binnenkomt tot het moment dat de cliënt voor een intakegesprek (en/of onderzoeksgesprek) terecht kan. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, niet de historische wachttijd.

Behandelwachttijd = de prospectieve wachttijd = een schatting van de verwachte wachttijd tussen advisering (afsluiting van intake) en start behandeling. Deze wachttijd is afhankelijk van de wens van de cliënt en het specifieke behandelaanbod op de locatie. De behandelwachttijden zijn aan verandering onderhevig: zo kan de wachttijd bijvoorbeeld korter worden wanneer er een nieuwe behandelgroepen wordt gestart of wanneer een cliënt besluit zich terug te trekken en van de wachtlijst afgehaald wordt. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, niet de historische wachttijd.