Cliënten geven ons een
7,4
CQ-index

Schematherapie

Wat is schematherapie en hoe kunnen we je ermee helpen?

In Schematherapie wordt gekeken naar wat je als kind hebt meegemaakt en hoe je in de vervulling van je basisbehoeften gefrustreerd of gekwetst bent. Schematherapie helpt je dus om de oorsprong van gedragspatronen te begrijpen en daarna te veranderen. We gaan kijken hoe je jeugd ervaringen doorwerken in je dagelijkse leven nu. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert daarbij ook om op een gezondere manier voor deze behoefte op te komen. Hierdoor verandert je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Je gaat je stap voor stap beter voelen, beter voor jezelf zorgen en beter voor jezelf opkomen.

Wat vroeger nuttig was, hoeft het nu niet meer te zijn

Ieder mens is vrij om te leven zoals hij/zij dat zelf wil. Soms wordt je daarin beperkt doordat je wat teveel uitgaat van de beelden, het gevoel en het denken van vroeger. Dan bepaal je zelf niet meer voldoende hoe je wilt leven, maar wordt dat bepaald door vroegere ervaringen. En dat wil je niet. Of te wel: de oplossingen die vroeger werkten, belemmeren je nu en je wilt daar wat aan doen. Want je oude ervaringen kunnen je soms zelfs gaan overheersen. Voorbeelden zijn, dat je op momenten helemaal niets voelt of op een ander moment erg bestraffend naar jezelf kijkt… Je wilt dat eigenlijk niet, maar hoe verander je dit?

De oplossing: schematherapie. Hoe werkt het?

Herhalingspatronen doorbreken

Door steeds samen met de therapeuten en je groepsgenoten te kijken naar wat er gebeurt, kun je automatische en ook vaak niet productieve processen stopzetten. Je leert om in contact te komen met je onderliggende behoeften en op deze manier leer je om andere keuzes te maken. Je zult uitgedaagd worden om andere mogelijkheden uit te proberen. Belangrijke mensen uit je omgeving kunnen betrokken worden bij je behandeling zodat je ook steeds beter met hen om kunt gaan.

Nog een stapje duidelijker: hoe wij cliënten behandelen met Schematherapie

Bekijk hieronder onze korte video over schematherapie en hoe wij daarmee onze clienten behandelen.

De groep is belangrijk voor het therapieproces. In de groep loop je namelijk tegen je vastgeroeste patronen aan en wordt je ermee geconfronteerd. In de groep worden er vragen aan je gesteld. De groepschematherapie die we bieden is gestoeld op onze jarenlange ervaring met Schematherapie in groepen (Muste e.a., 2009) en het internationale model van groepschematherapie (Farrell en Shaw, 2012).

Lees meer over Schematherapie voor jongeren / Schematherapie voor volwassenen.

Duur van de behandeling

De duur van een de behandeling verschilt per cliënt.

Behandelresultaten & cliënt tevredenheid

Je hebt na de behandeling belangrijke veranderingen in je leven gebracht. Je klachten zijn veel minder geworden en soms helemaal verdwenen. Na afsluiting van de behandeling zul je nog wel door moeten gaan. Zo kun je het bereikte resultaat vasthouden en de veranderingen in het dagelijks leven toe blijven passen.
Gemiddeld rapportcijfer 2016 door cliënten gegeven: 7.5. 

Vanuit welke vestiging bieden wij schematherapie aan?

De Viersprong biedt deze behandeling aan vanuit:

Ik wil hulp!