Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Pers

Perscontactpersoon

Pers kan contact opnemen met Marjolein Koenraadt, communicatieadviseur. Telefoon 088 – 76 56 742 / 06 – 11 60 26 79 e-mail: communicatie@deviersprong.nl
Bij haar afwezigheid kunt u contact opnemen met het secretariaat Raad van Bestuur van de Viersprong  088 – 76 56 760.

Voorwaarden de Viersprong bij perscontacten

De Viersprong verleent medewerking aan perscontacten onder de volgende voorwaarden. Bij het niet nakomen van de voorwaarden kan de Viersprong besluiten de medewerking aan de uitzending  / publicatie in te trekken.

  1. Voorinzage en correctie op feitelijke onjuistheden: De Viersprong krijgt ruim vóór uitzending of publicatie gelegenheid feitelijke onjuistheden te corrigeren.
  2. Geen persoonlijke herkenning cliënten, tenzij schriftelijke toestemming: Indien u tijdens uw aanwezigheid binnen de Viersprong of op locatie informatie verkrijgt over cliënten, die u in uw artikel / uitzending wilt gebruiken, dan dient dit zodanig geformuleerd/vormgegeven te zijn dat persoonlijke herkenning niet mogelijk is, in woord en beeld, tenzij de betrokkene(n) hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven (Door cliënt /wettelijk vertegenwoordiger te ondertekenen formulier: “Verklaring gebruik beeld-, geluid en/of fotomateriaal”). Het gaat hierbij om gerichte toestemming: de betrokkene moet precies weten waar het artikel/de uitzending voor gebruikt wordt. Als het artikel/de uitzending voor andere doeleinden gebruikt wordt, moet aan betrokkenen(n) opnieuw toestemming worden gevraagd. Houdt u er rekening mee dat een cliënt de toestemming ook weer kan intrekken.
  3. Herkenbaarheid de Viersprong + medewerkers: De Viersprong wordt in de uitzending / het programma / de publicatie genoemd, zodat duidelijk is waar de betrokkene(n) behandeld is/wordt of werkzaam is. Naam en functie van de geïnterviewde medewerker(s) wordt vermeld.
  4. Ontvangst exemplaar van opname/artikel: De Viersprong ontvangt een opname van de uitzending / afschrift van het artikel
  5. Gebruik opname/artikel door de Viersprong: De Viersprong mag de opname/het artikel met bronvermelding gebruiken voor voorlichting (aan verwijzers/beroepsbeoefenaren en cliënten) en kennisoverdracht aan beroepsbeoefenaren (in opleiding).
  6. Geheimhoudingsplicht:  U bent verplicht om vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die u over cliënten van de Viersprong hoort of ziet. Deze verplichting geldt vanzelfsprekend niet met betrekking tot het onderwerp over de cliënt(en) waarover u het artikel of uitzending maakt, mits deze cliënt(en) hiervoor schriftelijk toestemming heeft (hebben) gegeven.
  7. In het artikel vermelding van een link naar www.deviersprong.nl en ankertekst (te bepalen afhankelijk van het onderwerp).