Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Schematherapie voor volwassenen, de verschillende behandelvormen

Wat is Schematherapie?

Lees het op de pagina Schematherapie of bekijk onderstaande video.  

Er zijn drie Schematherapie-doseringen mogelijk:

klinische, deeltijd- en ambulante Schematherapie

1. Klinische Schematherapie voor volwassenen (Halsteren)

Halsteren: 
Groepstherapie in de kliniek
Behandelduur: maximaal 6 maanden.

Waarom een klinische opname?

In de kliniek worden mensen opgenomen voor wie het goed is om even los te staan van de eigen thuissituatie. Het geeft je de mogelijkheid om je leven met afstand te aanschouwen en ruimte om andere keuzes te maken Je beschikt als je bent opgenomen niet meer over je oude bekende vluchtroutes en loopt daarmee sneller tegen je onderliggende problemen en gevoelens aan.

Welke behandelvormen bieden we tijdens de klinische opname aan?

Tijdens de klinische opname bieden we een combinatie van psychotherapie, vaktherapie, sociotherapie en systeemtherapie aan. Je maakt deel uit van een groep van maximaal tien cliënten. Door de intensieve omgang met elkaar en de behandelstaf leer je veel over jezelf en wordt je uitgedaagd om nieuw gedrag te oefenen.
De behandeling duurt maximaal 6 maanden, mogelijk gevolgd door een tweedaags deeltijdprogramma van eveneens maximaal zes maanden. In deze fase pas je de inzichten uit de klinische fase in je eigen omgeving toe.  Meer informatie lees je in de folder Klinische schematherapie volwassenen .

2. Gefaseerde Deeltijd Groeps Schematherapie voor volwassenen (Halsteren)

GDGS bestaat uit groepstherapie en individuele gesprekken.

Fase 1 (modusbewustwording, wat zijn mijn gedragspatronen?) bestaat uit:

  • Twee tot drie dagen per week deeltijdbehandeling in een groep, verdeeld over maandag, dinsdag en/of woensdag
  • Door groepspsychotherapie krijg je meer zicht op je problemen en ga je samen met de andere groepsleden op zoek naar mogelijkheden om deze aan te pakken. We gebruiken ervaringsgerichte therapievormen met een breed scala aan werkvormen, materialen en technieken.
  • Persoonlijke gesprekken met een therapeut (op basis van een strippenkaart).
  • Duur: maximaal 18 weken.

Fase 2 (modusmanagement, gericht op vaardigheden in het dagelijks leven) bestaat uit:

  • Een tot twee dagen per week deeltijdbehandeling in een groep, verdeeld over maandag, dinsdag en/of woensdag
  • Persoonlijk begeleiderschap door een sociotherapeut.
  • Duur: maximaal 36 weken.

3. Ambulante Schematherapie voor volwassenen (Amsterdam, Rotterdam, Halsteren, Den Bosch)

We werken ambulant om mensen zo goed mogelijk te helpen in hun eigen omgeving de problemen op te lossen waar ze tegenaan lopen.

Amsterdam: Intensieve vorm van ambulante behandeling met zowel groepstherapie als individuele gesprekken, gedurende maximaal 18 maanden.  In Amsterdam bieden wij ambulante Schematherapie alleen aan voor cliënten met borderlineproblematiek.

Den Bosch:
Wekelijks 1,5 uur groepstherapie en 45 minuten individuele therapie.

Rotterdam:
We bieden wekelijks 1,5 uur groepstherapie en 45 minuten individuele therapie.

Halsteren:
We bieden groepsbehandeling op basis van wekelijks 1,5 uur groepsschematherapie.
We bieden een tweede groepsbehandeling op basis van wekelijks 1,5 uur groepstherapie en 45 minuten individuele therapie, specifiek voor clienten met BPS.

Behandelduur: De behandelduur varieert van minimaal 6 maanden tot maximaal 18 maanden. Vanaf 6 maanden wordt iedere 3 maanden in overleg tussen de cliënt en het behandelteam besloten of verlenging van de behandeling zinvol is. De optimale behandelduur hangt af van de voortgang op de behandeldoelen (het behandeleffect) en de verwachtte effecten van een extra termijn.

Cliënt tevredenheid

Cliënten gaven ons in 2018 gemiddeld een 8,0 voor deze behandeling.

“Ik moest leren minder perfect te zijn en mezelf minder in de put te praten.“

Ik wil hulp!   <- Terug naar Schematherapie