Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Wat kost mijn behandeling? (tot 18 jaar)

De gemeente betaalt de behandeling

De gemeente betaalt voor de behandeling van kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar) bij de Viersprong. De Viersprong controleert na aanmelding of zij een contract heeft met de gemeente waar de ouder met gezag woont, voor de soort zorg die wordt gevraagd.
Er is dus geen sprake van een eigen bijdrage door de client.

Welke gemeente is verantwoordelijk voor de kosten?

De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Indien onduidelijk is welke gemeente verantwoordelijk is, kunt u een stappenplan raadplegen op de website www.voordejeugd.nl. Hiermee kunt u zelf zien wie in uw geval de verantwoordelijke gemeente is.

Reiskosten

Of uw reiskosten worden vergoed kunt u navragen bij de gemeente die verantwoordelijk is voor de kosten.

Als uw kind 18 jaar wordt

Als uw kind 18 jaar wordt gelden de regels voor volwassen cliënten. Ook als uw kind al voor de 18e verjaardag in behandeling is. Vanaf de 18e verjaardag worden de kosten vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering van uw volwassen kind. Onze zorg valt vanaf 18 jaar onder het eigen risico.  In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,-. Indien uw kind heeft gekozen voor een hoger eigen risico in het basispakket van de zorgverzekering, geldt dat ook voor de zorg die door de Viersprong wordt geleverd.