Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Wat kost mijn traject? (vanaf 18 jaar)

Wanneer u zich aanmeldt bij de Viersprong is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoelang de behandeling gaat duren. Vooraf is daarom meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Wel is het zo dat de kosten van uw intake, onderzoek en behandeling bij de Viersprong worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Daarom controleren we bij aanmelding of u verzekerd bentDe Viersprong brengt de kosten voor uw zorg rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar, ongeacht of u een natura-of restitutiepolis hebt afgesloten.  

De Viersprong heeft met alle zorgverzekeraars een contract, maar elke zorgverzekeraar heeft een budgetplafond bepaald voor het aantal behandelingen dat de Viersprong per kalenderjaar voor deze zorgverzekeraar mag doen. Wanneer een budgetplafond is bereikt, kan dat er (in de loop van het jaar) toe leiden dat onze zorg niet direct beschikbaar is. Als u hierover vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met het klantburo van de Viersprong. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht wat er nodig is om de bekostiging van de ggz eenvoudiger te maken voor zorginstelling, zorgverzekeraar en u als patiënt. Daarom gaat vanaf 01-01-2022 de bekostiging van de zorg in de ggz (en ook de forensische zorg) via het zorgprestatiemodel lopen. Al uw zorgprestaties (activiteiten) bij de Viersprong worden bekostigd via dit model. De prestaties weerspiegelen de daadwerkelijke geleverde zorg op een behandeldag, en de tarieven sluiten aan bij de hoogspecialistische ggz-behandeling die de Viersprong verleent. De overheid heeft berekend hoeveel een prestatie maximaal mag kosten. De Viersprong heeft met iedere zorgverzekeraar nog aparte tariefafspraken gemaakt. Uw zorgverzekeraar ontvangt duidelijke zorgnota’s waarop staat op welke datum u met wie een consult heeft gehad en hoelang dat duurde. Ook groepsconsulten en verblijfsdagen komen op deze manier op de zorgnota te staan. De zorgnota wordt regelmatig verzonden aan uw zorgverzekeraar. Dit kan betekenen dat u na de eerste contacten bij de Viersprong, meestal de intake en diagnostiek, al een rekening van uw eigen risico kunt verwachten. 

Vragen en antwoorden over de nieuwe bekostiging via het Zorgprestatiemodel 

De zorg bij de Viersprong wordt niet anders door het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging ervan. 

Moet ik iets doen wanneer ik in zorg ben in 2021 en ook in zorg verwacht te zijn in 2022? 
Nee, u hoeft zelf niets te doen. Wij brengen uw zorgkosten die zijn gemaakt tot en met 31-12-2021 in rekening bij uw zorgverzekering volgens de DBC bekostiging. De zorgkosten die voor u worden gemaakt vanaf 01-01-2022 worden in rekening gebracht volgens het zorgprestatiemodel. 

Hoe werkt het Zorgprestatiemodel? 
Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een intakegesprek, onderzoek, individuele behandelgesprekken (fysiek of online), groepsgesprekken of een periode dagen en nachten in een kliniek. 

In het Zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Soms is bij een consult nog iets extra’s nodig, bijvoorbeeld “intercollegiaal overleg” of een tolk. Deze activiteiten worden ook in rekening gebracht als toeslag of overige prestatie. Al deze zorgprestaties en extra’s staan op de zorgnota die wij aan uw zorgverzekeraar sturen.  

Welke informatie staat er op mijn factuur? 
Al uw individuele zorgprestaties, zoals intake, groepsbehandeling of inzet van een tolk, én de kosten daarvan, staan op uw factuur.  

Hoe zie ik de zorgprestaties van mijn behandeling? 
Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. U ziet op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via de “mijn omgeving” van uw zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u van uw zorgverzekeraar ontvangt. Uw zorgverzekeraar kan u helpen om uw declaratieoverzichten te begrijpen. Ook als u vragen heeft over een zorgprestatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met het klantburo van de Viersprong. 

Wie betaalt mijn behandeling? 
Intake, diagnostiek en behandeling bij de Viersprong wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekeraar. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekeraar worden vergoed. Uw traject bij de Viersprong kan dus betekenen dat u een rekening van uw zorgverzekeraar ontvangt van het eigen risico. 

Hoeveel betaal ik aan eigen risico? 
In 2020, 2021 en 2022 is het verplicht eigen risico €385,00. Dat betekent dat u de eerste €385,00 die u aan zorgkosten maakt, zelf betaalt. In ruil voor een lagere zorgpremie heeft u de mogelijkheid om een hoger eigen risico af te spreken met uw zorgverzekeraar, tot maximaal €885,00 per jaar. Wij hebben als organisatie geen zicht op de hoogte van uw eigen risico. Dit is een afspraak tussen u en uw zorgverzekeraar. 

Hoe wordt het eigen risico berekend? 
Van alle zorg die u afneemt en die valt onder de basisverzekering, zoals ziekenhuiszorg, medicatie, ggz-zorg of bloedprikken, vallen de kosten daarvan ook onder het eigen risico. Dat betekent dat u de eerste €385,00 aan zorgkosten zelf betaalt, tenzij u heeft gekozen voor een hoger eigen risico in het basispakket van uw zorgverzekering, dan worden ook de kosten van het eigen risico hoger.  

Moet ik eigen risico betalen? 
Heeft u in een kalenderjaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering, bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, bloedprikken of medicatie, dan kan het zijn dat u toen al uw eigen risico heeft betaald of een deel daarvan. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

Kan ik reiskosten in rekening brengen? 
Dit is afhankelijk van uw behandeling en uw verzekeraar. Het beste kunt u zelf bij uw zorgverzekering navragen of uw reiskosten worden vergoed. Wij kunnen zo nodig een door u opgesteld overzicht van de keren dat u de Viersprong hebt bezocht accorderen. 

Ik heb een buitenlandse zorgverzekeraar, kan ik bij de Viersprong in zorg komen? 
U kunt in behandeling komen bij de Viersprong als uw buitenlandse zorgverzekeraar u daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Omdat het om hoge kosten kan gaan, dient u altijd schriftelijk toestemming te hebben van uw buitenlandse zorgverzekeraar alvorens de Viersprong u in behandeling kan nemen. 

Tijdens de behandeling ontvangt u van de Viersprong een papieren zorgnota, die u eerst zelf binnen dertig dagen zult moeten voldoen. U kunt deze nota vervolgens declareren bij uw buitenlandse zorgverzekeraar.