Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Wat kost mijn behandeling? (vanaf 18 jaar)

Vergoedingen

De kosten van intake, onderzoek en behandeling bij de Viersprong worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Bij aanmelding controleren we of u verzekerd bent. De Viersprong heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De Viersprong brengt de kosten in rekening bij uw zorgverzekeraar, ongeacht of u een natura- of restitutiepolis hebt. 

De Viersprong heeft met alle zorgverzekeraars een contract, maar elke zorgverzekeraar heeft een budgetplafond bepaald voor het aantal behandelingen dat de Viersprong per jaar voor deze verzekerden mag doen. Sommige zorgverzekeraars hebben meer zorg ingekocht dan andere. Dat kan er in de loop van het jaar toe leiden dat niet al onze zorg (direct) beschikbaar is voor iedereen. Op de pagina wachttijden geven wij aan wanneer het budgetplafond van een zorgverzekeraar is bereikt.

Eigen risico

Onze zorg valt voor volwassenen (vanaf 18 jaar) onder het eigen risico. In 2019 en 2020 is het verplicht eigen risico €385,- .
Dat betekent dat u de eerste €385 die je aan zorgkosten maakt, zelf betaalt.  Indien u heeft gekozen voor een hoger eigen risico in het basispakket van uw zorgverzekering, geldt dat ook voor zorg die door de Viersprong wordt geleverd.

Ontvang ik ook een factuur als ik alleen een intake bij de Viersprong doe?

Ook een intake en onderzoek heeft consequenties voor uw eigen risico, omdat de instelling een DBC factureert aan de zorgverzekeraar, en u bij de instelling ‘zorg benut’.  Op de website van de Viersprong is dit ook te lezen bij de uitleg over uw factuur via deze link: Welke kosten staan er op de factuur van de Viersprong aan uw zorgverzekeraar? – GGz De Viersprong. Voor verdere uitleg over DBC’s kunt u kijken op deze link: https://www.zorgwijzer.nl/faq/dbc.

Welke zaken worden in rekening gebracht?

De Viersprong brengt de volgende zaken in rekening:

  • alle directe contacten met u : (digitale) intake- en behandelcontacten, telefooncontacten.
  • alle indirecte contacten over u: verslaglegging, multidisciplinair overleg binnen en buiten de instelling.

De behandelaren binnen de instelling schrijven tijd in uw dossier, en op basis van het afsluiten van het dossier wordt, zowel de directe als indirecte tijd, bij elkaar opgeteld en gefactureerd aan de zorgverzekeraar. Wij als instelling krijgen niet per uur betaald maar binnen een bepaalde categorie (DiagnoseBehandelCombinatie = DBC).

Kosten bij het niet verschijnen op een afspraak

Wanneer u niet verschijnt op een afspraak (no-show) betaalt de zorgverzekeraar de tijd die voor u bij de behandelaar gereserveerd is niet aan de Viersprong. Als u een afspraak niet tijdig afzegt kan de Viersprong deze tijd bij u in rekening brengen.

Reiskosten

Uw reiskosten worden mogelijk vergoed. Dit is afhankelijk van uw behandeling. Het beste kunt u dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u zo nodig een overzicht sturen van de keren dat u de Viersprong hebt bezocht.

Buitenlandse zorgverzekeraar?

U kunt in behandeling komen bij de Viersprong als uw buitenlandse zorgverzekeraar u daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In dat geval ontvangt u van de Viersprong een papieren nota, die u eerst zelf binnen dertig dagen zult moeten voldoen. U kunt deze nota vervolgens declareren bij uw buitenlandse zorgverzekeraar. Omdat het om hoge kosten kan gaan, dient u altijd schriftelijke toestemming te hebben van uw buitenlandse zorgverzekeraar alvorens de Viersprong u in behandeling neemt.

Wilt u weten hoe de Viersprong factureert?

Leest u dan hier de informatie over de Viersprong factuur.