Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

MBT-K voor kinderen (5 t/m 12 jaar) met hechtingsproblematiek

MBT-K een behandeling voor kinderen (5 t/m 12 jaar) met hechtingsproblematiek en hun (pleeg/adoptie) ouders

MBT-K janko-ferlic-284664-unsplash

Kinderen waarbij sprake is van een (ernstige) hechtingsproblematiek hebben moeite de gevoelens, gedachten en gedragingen van anderen en zichzelf te begrijpen.

Wanneer dit speelt, kan dit leiden tot ernstige emotionele en/of gedragsproblemen en verstoorde relaties met anderen en zichzelf. Dit kan een kind beletten om psychisch door te groeien.

MBT-K (Mentalization Based Treatment voor kinderen) is een behandelvorm waarbij de focus ligt op het opheffen van de ontstane barrières. Dit doen we door de inzet van specifieke MBT interventies. Het is een intensief ambulant programma, waarbij individuele (spel)therapie en systeemtherapie nauw samen ingezet worden om zowel de mentaliserende vaardigheden bij kind en ouders te vergroten. Ook is er een nauwe samenwerking met andere belangrijke systemen om het kind heen (zoals school, logeerhuis en/of woongroep).

Voor wie is deze behandeling? MBT-K is een behandeling voor (pleeg/adoptie) ouders en kinderen waarbij bij het kind sprake is van:

  • een vermoeden van (ernstige) hechtingsproblematiek;
  • die sterke negatieve gevoelens hebben over zichzelf en/of anderen;
  • die langere tijd last hebben van angst- stemmingswisselingen;
  • die (zelf)destructief gedrag vertonen en dreigen vast te lopen op meerdere gebieden.

Doel van de behandeling De belangrijkste doelen zijn:

  • Kinderen ontwikkelen de capaciteit om emoties te identificeren, reguleren en uiten.
  • Verbeteren en versterken van het vormen en onderhouden van relaties met anderen
  • Het versterken van het ouderlijk reflectief functioneren> ouders helpen de capaciteit te ontwikkelen om nieuwsgierig te zijn naar de gedachtes, gevoelens, behoeftes en intenties van hun kind, helpen hen te beseffen dat deze verschillend kunnen zijn van hoe zijzelf denken en voelen en wat de invloed van hun gedrag op het kind is en andersom (de interactie tussen ouder en kind)
  • Ouders helpen een veilige basis te vormen zodat het kind vanuit een veilige basis de wereld kan ontdekken en kan terugvallen op de ouder in situaties van stress.

Hoe ziet de MBT-K behandeling eruit?

MBT voor kinderen is een intensieve vorm van therapie. Systeemtherapie en individuele (spel)therapie worden nauw samen ingezet om mentaliserende vaardigheden bij zowel de ouders/verzorgers als het kind te vergroten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking zijn met eventueel andere belangrijke systemen om het kind heen (zoals school, logeerhuis en/of woongroep).

Het is een intensieve behandeling die 15 tot maximaal 36 weken duurt. In de eerste 3 tot 4 sessies wordt samen met ouders en kind in kaart gebracht welke problemen er spelen en wat de focus van de behandeling wordt. Samen maken we een verhaal van de problematiek die speelt. Daarna volgt de eerste behandelfase, waarna na 8 sessie door middel van een gezamenlijke evaluatie bekeken wordt of er al voldoende verandering bewerkstelligt is of dat verlenging wenselijk is. Deze verlenging kan maximaal 3 keer plaatsvinden, waar steeds opnieuw tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden.

Oudergesprekken en individuele (spel)therapie vinden gelijktijdig plaats en in dezelfde frequentie. Belangrijk is dat ouders bereid zijn te kijken naar hun eigen functioneren als ouder in relatie met hun kind.

Samen met ouders en kind wordt bekeken welke belangrijke anderen ook bij de therapie betrokken zullen worden en op welke wijze.

De Viersprong biedt MBT-K aan vanuit:

Contact

Voor meer informatie over deze behandeling kunt u contact opnemen met Hanneke van Aalst. U kunt haar bellen op telefoonnummer 06 – 22 65 19 35 of 088 – 76 56 832. Ze is bereikbaar op maandag (tot 14.00 uur), dinsdag en donderdag. U kunt ook contact opnemen met Joyce Willems- van der Helm, op telefoonnummer  06 – 51 55 25 94. Tenslotte is het ook mogelijk om te e-mailen naar MBT-P&K@deviersprong.nl.

Hanneke van Aalst MBT-K