Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

MBT-A voor jongeren van 14-18 jaar

Wat is MBT-A?

MBT-A is de MBT behandeling voor adolescenten; jongeren van 14 t/m 18 jaar die te kampen hebben met een Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Hiervoor hebben we 2 behandelgroepen om jongeren zoveel mogelijk samen met hun leeftijdsgenoten te behandelen:

 • Een groep voor jongeren van 14-16 jaar
 • Een groep voor jongeren van 16-18 jaar

Heel wat hulpverleners stellen de BPS diagnose vaak uit tot de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Het is zeker erg belangrijk om voorzichtig om te gaan met diagnoses maar, uit onze ervaring en onderzoek is gebleken dat de problemen van jongeren zeer ernstig kunnen zijn. Zonder de juiste behandeling kan dit hun toekomst erg belemmeren. Daarom stellen wij de diagnose borderline wèl bij jongeren voordat ze 18 worden en bieden wij behandelingen om deze jongeren te helpen.

Hoe ziet de MBT-A behandeling eruit?

Voortraject MBT-A

De behandeling start bij het voortraject. Dit deel van het traject bestaat uit:

 • Kennismakingsgesprek met een systeemtherapeut (gezinstherapeut) en een sociotherapeut. Tijdens dit gesprek maak je kennis met elkaar en gaan jullie alvast uitstippelen waar jij aan wil werken tijdens deze behandeling.
 • 2x IT gesprek (individuele therapie) (45 minuten).Tijdens deze gesprekken ga je samen met de psycholoog een begin aan je behandelplan maken.
 • 1x per 2 weken IST gesprek (individueel sociotherapie) (30 minuten): Samen met je individuele sociotherapeut maak je al een begin aan je signaleringsplan. Het signaleringsplan gebruik je tijdens je gehele behandeling om inzicht te krijgen in je eigen (zelf) destructief gedrag en mogelijke suïcidaliteit zodat je dit kunt gaan verminderen. Samen met je sociotherapeut ga je bekijken wat voor jou de probleemgebieden zijn, is er tijd voor uitleg en vergroot je het commitment voor je behandeling.
 • 1x per 4 weken een gezinsgesprek met een systeemtherapeut.(60minuten).
 • Cursus MBT-i: introductie cursus MBT. Dit zijn 12 sessies waarin uitleg word gegeven over borderline problematiek en wat is nou mentaliseren en wat komt daar bij kijken. Deze cursus volg je samen met je ouders.
 • Huis en schoolbezoek door je individuele sociotherapeut: Om een goed beeld te krijgen van je woon en leefsituatie komt je sociotherapeut 1 keer een kijkje nemen bij jou thuis en je omgeving, dit is erg belangrijk zodat jullie met zijn allen een goed toekomstgericht plan kunnen maken als het gaat om school, werk, wonen, financiën etc.
 • Daarnaast is het ook mogelijk om een afspraak bij de psychiater te maken wanneer je medicatie gebruikt of vragen hebt hierover.

Hoofdtraject MBT-A

Het hoofdtraject duurt maximaal 12 maanden met de mogelijkheid om 2x 3 maanden te verlengen op indicatie.

 • 1x per week groepstherapie. (60 minuten)
 • 1x per week IT(individuele therapie) gesprek. (45 minuten). Dit is een individueel gesprek met een psycholoog. Je gaat samen aan de slag met het opstellen van jouw behandelplan en werkt deze regelmatig bij. Je gaat doelen die je wilt behalen opstellen en onderzoeken. Ook gaan jullie samen onderzoeken hoe al je problemen mogelijk samenhangen met elkaar en wat het effect hiervan is op jou en op interpersoonlijke relaties zodat je deze problemen kunt aanpakken.
 • Eerste 3 maanden 1x per week IST (45 minuten), daarna op indicatie 1x per 2 weken (30 minuten). Dit is een individueel gesprek met een sociotherapeut. Tijdens deze gesprekken ga je het signaleringsplan waar je in het voortraject al mee gestart was afmaken. Hierna vinden deze gesprekken op indicatie plaats. Tijdens deze gesprekken kun je help vragen of samen stappen zetten om je sociale contacten te verbeteren, re-integratie (zoals werk, opleiding, wonen, hobby).
 • 1x per 2 weken een gezinsgesprek.(60 minuten).
 • Daarnaast is het ook mogelijk om een afspraak bij de psychiater te maken wanneer je medicatie gebruikt of vragen hebt hierover.

Natraject MBT-A

De nabehandeling duurt maximaal 18 maanden. Samen met jou en je ouders word bepaald hoe de nabehandeling er uit komt te zien, je nabehandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • IT (individuele therapie) gesprek met de psycholoog.
 • Gezinsgesprekken.
 • IST (individuele sociotherapie) gesprek wanneer hier behoefte aan is wanneer er bijvoorbeeld grote veranderingen plaats vinden op school, werk of wonen.

Cliënt tevredenheid

Ouder(s)/verzorger(s) gaven ons in 2023 gemiddeld een 7,3.

MBT-A cliënt op stoel

Het ervaringsverhaal van een MBT-A cliënt

Hoe het is om zelf als cliënt het MBT-A programma te volgen kun je hier lezen. Je kunt ook de folder over MBT voor adolescenten bekijken.

De Viersprong vestigingen waar we MBT-A aanbieden

De Viersprong biedt Mentalization Based Treatment Adolescenten aan vanuit:

Ik wil hulp!

Edit