Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Doel van de Viersprong

Wat is het doel van de Viersprong? Welke missie heeft de Viersprong?

Een perspectief op een beter leven voor mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan. Dat is het doel van de Viersprong. Als hoogspecialistische ggz-instelling bieden we cliënten en hun naasten oplossingen die echt werken en hen sterker maken.

De Viersprong gaat verder dan anderen om bij de cliënt een duurzaam behandelresultaat te bereiken. Door energie te steken in wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen en verbeteren we onze behandelingen voortdurend. We delen die kennis met anderen, zodat meer mensen in Nederland een betere behandeling krijgen.
We leren cliënten en hun naasten om de problemen te voorkomen, op te lossen of hanteerbaar te maken, zodat zij een perspectief op een beter leven krijgen.

Iemands levensloop positief beïnvloeden

Iemands levensloop kan verstoord raken door extreme omstandigheden in samenhang met individuele kwetsbaarheid. De Viersprong helpt mensen en hun naasten om ernstige verstoringen in hun ontwikkeling te voorkómen of duurzaam te verhelpen.

Om ernstige problemen die ontstaan zijn duurzaam te verhelpen, bieden wij als zorgaanbieder hoogspecialistische GGz behandelingen. Vanuit onze rol als kenniscentrum en zorgontwikkelaar proberen we daarnaast om de volledige keten van preventie, diagnostiek en behandeling te verbeteren, zodat ernstige problemen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

 levensloopperspectief de Viersprong