Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Corporate story

Op deze pagina:

  • Beter voor mensen met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin
  • Onderzoek en innovatie
  • Een historisch perspectief
  • De beste behandelprogramma’s
  • Voor meer mensen in Nederland de beste behandeling

Beter voor mensen met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin

De Viersprong is gespecialiseerd in diagnose en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen. De Viersprong gaat hiervoor verder dan anderen om een duurzaam behandeleffect te bereiken. Onze behandelingen zijn bewezen effectief. Bij de Viersprong weten we als geen ander dat de behandeling van complexe problematiek het nodige geduld, vasthoudendheid en kennis van zaken vereist. Geduld en vasthoudendheid zitten in onze genen. De benodigde kennis en ervaring hebben we in de loop van de jaren opgedaan. Sinds 2003 worden we daarbij geholpen door nauwe banden met verschillende universiteiten. Er zijn aan de Viersprong drie universiteiten en vier hoogleraren verbonden, die samen met ons de efficiëntie van bestaande behandelingen vergroten en innovatieve behandelingen voor nieuwe doelgroepen ontwikkelen.

Onderzoek en innovatie

Bij ons staat innovatie heel hoog in het vaandel. Door energie te steken in wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt de Viersprong steeds betere behandelingen. Voor het volledige diagnostiek- en behandelaanbod heeft de Viersprong het keurmerk TOPGGz Erkend.

De voortdurende verbetering en vernieuwing van de zorg verloopt volgens een vaste productontwikkelingcyclus: In de ontwikkelfase(1) en testfase (2) wordt een nieuw product ontwikkeld, beschreven en getest. In de daaropvolgende onderzoeksfase (3) worden de effectiviteit en efficiëntie onderzocht. Bij gebleken effectiviteit en efficiëntie worden in de transportfase (4) training- en supervisieprotocollen ontwikkeld, eventuele herhalingsstudies verricht en een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Ten slotte wordt in de spreidingsfase (5) vanuit een expertisecentrum vorm gegeven aan de spreiding van nieuwe producten over Nederland en daarbuiten. Deze cyclus van productontwikkeling vereist nauwe afstemming en interactie tussen wetenschappelijk onderzoek, zorgontwikkeling en innovatie, kennisverspreiding en expertisecentra.

In 2010 heeft onderzoeksbureau Capgemini de baten c.q. het rendement van de Viersprong onderzocht en kwam op basis van conservatieve berekeningen tot de conclusie dat de baten van de Viersprong minimaal 4,2 keer zo hoog zijn als de kosten. De directe baten van behandeling en innovatie zijn voor de cliënten van de Viersprong. De directe baten van kennisoverdracht komen terecht bij cliënten van andere instellingen. Daarnaast zijn er ook indirecte baten voor zorgverzekeraars (verminderde zorgkosten), werkgevers (minder kosten door arbeidsuitval) en overheden (minder kosten voor justitie en maatschappelijke opvang).

Een historisch perspectief

De Viersprong bestaat ruim 60 jaar. De historie begint in 1955 met de aankoop van villa Buitenrust, aan de rand van Halsteren (West-Brabant). Het initiatief komt van psychiatrisch instituut Vrederust, dat kansen ziet voor vernieuwing. Men heeft de ambitie om met een deel van de cliënten meer te bereiken, dan mogelijk is binnen de muren van de reguliere psychiatrie, in een speciaal daartoe te ontwikkelen ‘therapeutisch milieu’. Na twee jaar verbouwen nemen in april 1957 de eerste cliënten hun intrek in wat dan nog een neurosesanatorium heet. Een opname kan in die tijd al snel een jaar duren. De eerste hoofdbehandelaar is psychiater Zitman.
De naam van de nieuwe instelling wordt de Viersprong. De verbouwde villa staat immers niet alleen op een kruispunt van wegen, maar voor elke cliënt betekent opname hier ook dat hij of zij op een belangrijk kruispunt van zijn leven staat.

Pas in 1970 wordt de Viersprong zelfstandig. Onder leiding van psychiater Piet Jongerius is dan al de basis gelegd van de psychotherapeutische gemeenschap. De oude villa blijkt al snel te klein. In de uitgestrekte tuinen verrijzen daarom nieuwe paviljoens, waar ook ruimte is voor nieuwe behandelingen. In de loop der jaren bouwt de Viersprong een sterke reputatie op, zeker met de psychotherapeutische behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Deze reputatie krijgt de Viersprong niet in de laatste plaats omdat zij door de jaren heen haar innovatieve wortels trouw blijft. De Viersprong is al decennialang toonaangevend op het terrein van vernieuwende behandelingen voor mensen met persoonlijkheidsproblemen.

Vanaf het jaar 2000 komt de ontwikkeling van de instelling in een stroomversnelling. Patiënten en zorgverzekeraars weten de weg naar de instelling steeds beter te vinden. Mede dankzij de academisering (waarbij kennis door wetenschappelijk onderzoek wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en overgedragen), worden de uitstekende behandelresultaten inzichtelijk en transparant gemaakt. Een aantal nieuwe doelgroepen wordt benaderd en nieuwe behandelmethoden worden geïntroduceerd. Terwijl van 2000 tot 2010 de Nederlandse ggz in omvang ongeveer verdubbelt, ziet de Viersprong haar volume bijna verviervoudigen.

De tijd dat mensen vooral langdurig werden opgenomen is voorbij. We behandelen cliënten thuis, poliklinisch, in deeltijd en klinisch en niet langer dan nodig is. Onze activiteiten zijn inmiddels gespreid over locaties in Amsterdam, Rotterdam, West-Brabant en Den Bosch. Bij de Viersprong werken zo’n 530 medewerkers.

Villa Buitenrust

Villa Buitenrust

De historie van de Viersprong begint in 1955 in villa Buitenrust aan de rand van Halsteren (West-Brabant). Tot op de dag van vandaag is de villa in gebruik.

De beste behandelprogramma’s

Bij de Viersprong wordt alleen gewerkt met een selectie van de beste behandelprogramma’s die in hoge mate effectief, efficiënt, patiëntveilig en rendabel zijn. Voorbeelden zijn onder meer: Mentalization-Based Treatment (MBT), Multi Systeem Therapy (MST) en Therapeutische Psychologisch Onderzoek (TPO). Deze behandelingen genieten de nodige bekendheid in Nederland. Toch beoordelen we onze producten uiteindelijk op de mate waarin klanten er tevreden over zijn.

Voor meer mensen in Nederland de beste behandeling

We willen dat zoveel mogelijk mensen in Nederland de beste behandeling krijgen. Dat is nu nog niet altijd het geval. De ggz in Nederland biedt nog onvoldoende effectieve zorg aan mensen met complexe problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin. Daarom delen we onze kennis over diagnostiek en werkzame behandelmethoden met andere zorgaanbieders in Nederland via training, opleiding, supervisie en kwaliteitssystemen (certificering en licentiëring). Kwaliteitssystemen bij een behandelmethode zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van de behandelingen gegarandeerd blijven, ook na overdracht.