Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Oratie bijzonder hoogleraar preventie en vroege interventie persoonlijkheidspathologie

Op 2 december 2022 geeft klinisch psycholoog Joost Hutsebaut een oratie over preventie en vroege interventie bij persoonlijkheidsstoornissen. Daarmee aanvaardt hij officieel zijn benoeming als bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University. Na afloop deelt de orator zijn inaugurele rede op onze website. 

Waarom deze leerstoel

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lopen een sterk verhoogd risico op een hele reeks van negatieve gevolgen: ze zullen vaker andere psychische aandoeningen ontwikkelen en krijgen vaker last van lichamelijke problemen zoals obesitas, kanker of hartklachten. Hun levensverwachting is aanzienlijk lager dan gemiddeld. Daarnaast lukt het een aanzienlijk deel van hen niet om een opleiding af te maken of een baan te vinden en te houden. De tol van persoonlijkheidsstoornissen is dus zowel individueel als maatschappelijk hoog. Daarom wilde de Viersprong een leerstoel instellen voor een betere detectie, zodat kwetsbare jongeren sneller op de juiste plek in de hulpverlening terechtkomen.

Joost Hutsebaut zei hierover bij zijn benoeming: “Heel wat behandelaars aarzelen om persoonlijkheidsproblematiek vroeg in het beloop vast te stellen en te behandelen. Daardoor gaat vaak een kritieke periode voorbij zonder dat er behandeling wordt ingezet die voldoende afgestemd is op de kwetsbaarheden van deze jongeren en gezinnen. Als je vervolgens kijkt naar de enorme persoonlijke en maatschappelijke impact van persoonlijkheidsstoornissen op volwassen leeftijd, is dat zonde. Met deze leerstoel en het onderzoek dat eraan verbonden is, wil ik enerzijds graag bijdragen aan een betere detectie, zodat kwetsbare jongeren sneller op de juiste plek in de hulpverlening terechtkomen. Anderzijds wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van betere behandelingen die ook breed kunnen worden ingezet, zodat meer jongeren een gepaster – effectiever – behandelaanbod krijgen.”

De leerstoel maakt deel uit van het departement Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hutsebaut zal bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling en evaluatie van gespecialiseerde diagnostiek en van programma’s voor vroege interventie, en ook de kosteneffectiviteit van vroege behandeling onderzoeken. Daarnaast zal Hutsebaut onderwijs verzorgen in het masterprogramma Psychologie en Geestelijke Gezondheid van Tilburg University. Zo draagt zijn werk bij om individueel leed en maatschappelijke schade door persoonlijkheidsstoornissen zo veel mogelijk te voorkomen.

Achtergrond bijzonder hoogleraar

Prof.dr. J. Hutsebaut (geboren 1974) werkt sinds 2004 bij de Viersprong als klinisch psycholoog en onderzoeker. Hij studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde in 2003 aan diezelfde universiteit. Bij de Viersprong behandelt hij vooral jongeren met een (beginnende) borderline-persoonlijkheidsstoornis. Verder is hij ook één dag per week verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Hutsebaut doet onderzoek, begeleidt promovendi, heeft talrijke wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en is daarnaast co-auteur van ‘De kracht van mentaliseren’, een boek dat een breed lezerspubliek helpt om problemen in relaties te voorkomen door de eigen gevoelens en gedachten en die van anderen te leren herkennen en benoemen. Hutsebauts aanstelling is voor één dag in de week. Daarnaast blijft hij werkzaam bij de Viersprong en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.