All posts by Lisette Timmerman

Lees voor
Translate

Symposium Mentaliseren in het onderwijs 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni 2022 van 17:30 uur tot 20:00 uur organiseert de Viersprong een symposium Mentaliseren in het onderwijs. Voor wie is deze avond bedoeld? Leerkrachten, zorgcoördinatoren en counselors in het basis- en middelbaar onderwijs. Onderwerpen als ‘waarom dit project’, ‘wat is mentaliseren’, ‘hoe kunnen onderwijs en behandeling elkaar helpen’ komen aan bod. Deelname is gratis. 

Klik hier om de volledige uitnodiging te lezen en jezelf direct aan te melden. 

 

 

 

 

Lees voor
Translate

Mooie tijd voor een nieuwe start!

Geldt dit voor jou? Ben jij opzoek naar dié nieuwe uitdaging? Kom dan speeddaten bij de Viersprong! Wij ontmoeten jou graag in een informele setting. Een moment om rustig kennis te maken en al jouw vragen direct aan ons te stellen.

Een perspectief op een beter leven voor mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan. Dat is het doel van de Viersprong. Als hoog specialistische ggz-instelling bieden we cliënten en hun naasten oplossingen die echt werken en hen sterker maken.

De Viersprong jeugd heeft mooie evidence based,  systemische behandelprogramma’s welke worden aangemerkt als TOP GGZ. Wij bieden verschillende varianten van Multi System Therapy (MST) en Flexibel Interventie Team (FIT) Meer weten over de programma’s, kijk dan snel verder op: Systeembehandelingen voor effectieve hulp aan kind EN ouders (deviersprong.nl)

Onze vestiging in Rotterdam groeit snel. Daarom ook dat wij opzoek zijn naar meerdere collega’s voor de verschillende teams. Kijk snel verder om te zien naar welke nieuwe collega’s wij opzoek zijn. Nieuwsgierig geworden? Graag nodigen wij jou uit om met een virtuele kop koffie bij ons de sfeer te komen proeven, al jouw prangende vragen te stellen en zo te bepalen of er een match is. En wie weet ga jij binnenkort een nieuwe uitdaging met ons aan. Nu of misschien wat verder in de toekomst.

Werken bij de Viersprong betekent samen met gedreven collega’s, vanuit kleine teams, het verschil maken in gezinnen. Met MST (Multi Systeem Therapie) of FIT (Flexibel Interventie Team) ervaar je een prettige mix van vrijheid, autonomie, steun en structuur van het team met een duidelijke methodiek. De Viersprong is relatief klein en wendbaar. Hierdoor is veel mogelijk voor persoonlijke ontwikkeling. Dit begint al bij een intensieve scholing die wij aanbieden bij de start. Daarnaast wordt er wekelijks veel aandacht besteed aan supervisie. En kun je zelf grotendeels je werkdagen indelen. Gaat jouw voorkeur uit naar MST? Dan geldt reistijd is werktijd.

Benieuwd naar onze verschillende behandelmethoden? Wij vertellen je graag meer:

  • MST (Multi systeem therapie) is een intensieve behandeling voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar die te kampen hebben met gedragsproblemen, waaronder vaak delinquent gedrag. Tijdens de MST-behandeling wordt niet alleen het gedrag van de jongere behandeld. Ook gaan de ouders samen met een MST-therapeut kijken hoe de gezinsleden momenteel met elkaar omgaan en hoe dit verbeterd kan worden. MST is bedoeld om een uitplaatsing te voorkomen of een terugplaatsing goed te laten verlopen  Contactpersonen Iris Kornet@deviersprong.nl 06-22778859 en Sophie Sophie.Kapiteijn@deviersprong.nl 06-55821603
  • MST ID (Intellectual Disability) Een gespecialiseerde vorm van Multi Systeem Therapie voor ouder(s) en of jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Contactpersonen Miranda van.Dijk@deviersprong.nl 06-52437766 en Brenda Brenda.Hedemann@deviersprong.nl 06-11602677
  • MST CAN (Child Abuse and Neglect) richt zich op de behandeling van kindermishandeling en/of verwaarlozing in gezinnen met kinderen tussen de 6 en 17 jaar. Ouders kunnen binnen deze vorm ook behandeld worden, bijvoorbeeld bij verslaving en/of trauma. Contactpersonen Janke Jellema@deviersprong.nl 06-12743614 en Annemarie annemarie.mol-fibbe@deviersprong.nl 06-10137439
  • MST PSB (Problem sexual behaviour) richt zich op de behandeling van jongeren tussen de 10 en de 17 die de grens bij een ander of bij zichzelf overgaan op seksueel gebied, denk dan aan plegers, maar ook aan jongeren die in aanraking komen met prostitutie of loverboy problematiek of natuurlijk via social media. Daarnaast werken we ook aan eventuele problemen op de andere levensgebieden, zoals beschreven bij het reguliere programma. Contactpersonen Monique Nijsen@deviersprong.nl 06-50122633 en Erik erik.van.tongeren@deviersprong.nl 06-20485864
  • Fit (Flexibel Interventie Team) de focus van het FIT team ligt op systeemtherapie. Het team biedt gezinstherapie vanuit verschillende stromingen binnen de systeemtherapie. In de behandeling wordt de focus gelegd op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, met elkaar communiceren en de wijze waarop mensen vanuit de relationele context betekenis geven aan klachten. Contactpersoon Marieke Vonk@deviersprong.nl 06-13754246

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan voor een online speeddate door een van onze collega’s te contacteren. Dit kan door of  een email te sturen of door te bellen. We plannen dan direct een afspraak. Geen enkel probleem als je nog niet weet naar welk behandelmodel jouw voorkeur uitgaat, we kunnen je ook over de andere modellen iets vertellen. In de mail die je ter bevestiging ontvangt vind je ook meteen de MS teams link voor de speeddate(s). 

Wanneer vinden de speeddates plaats? 

Datum

Erik PSB

Miranda ID

Iris MST

Sophie MST

Marieke FIT

Janke CAN

Anne Marie CAN

Brenda ID

Monique PSB

19 april 2022

19 uur tot 20 uur

17 uur tot 19 uur

13 uur tot 14 uur

 

 

 

 

20 uur tot 21 uur

 

20 april 2022

 

 

 

 

13 uur tot 14 uur

 

 

 

 

21 april 2022

 

17 uur tot 19 uur

 

 

 

 

 

9 uur tot 11 uur

20 uur tot 21 uur

 

22 april 2022

 

 

 

Hele dag

 

 

 

 

 

25 april 2022

 

17 uur tot 19 uur

13 uur tot 14 uur

 

9 uur tot 10 uur

13 uur tot 14 uur

 

 

 

26 april 2022

9 uur tot 10 uur

17 uur tot 19 uur

13 uur tot 14 uur

 

 

 

 

20 uur tot 21 uur

9 uur tot 10 uur

28 april 2022

 

17 uur tot 19 uur

 

 

10.30 uur tot 13 uur

14 uur tot 15 uur

 

20 uur tot 21 uur

 

29 april 2022

14 uur tot 16 uur

 

 

Hele dag

 

11 uur tot 12 uur

 

 

14 uur tot 16 uur

2 mei 2022

9 uur tot 10 uur

 

13 uur tot 14 uur

 

 

 

 

 

9 uur tot 10 uur

3 mei 2022

 

 

13 uur tot 14 uur

 

 

 

 

9 uur tot 11 uur

 

4 mei 2022

 

 

 

 

 

 

16 uur tot 17.30 uur

 

 

6 mei 2022

 

 

 

Hele dag

 

 

 

 

14 uur tot 16 uur

9 mei 2022

 

17 uur tot 19 uur

13 uur tot 14 uur

 

 

11 uur tot 12 uur

 

 

 

10 mei 2022

19 uur tot 20 uur

17 uur tot 19 uur

13 uur tot 14 uur

 

 

 

16 uur tot 17.30 uur

20 uur tot 21 uur

 

11 mei 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mei 2022

9 uur tot 11 uur

17 uur tot 19 uur

 

 

11 uur tot 12 uur

14 uur tot 15 uur

 

20 uur tot 21 uur

9 uur tot 11 uur

13 mei 2022

 

17 uur tot 19 uur

 

Hele dag

 

 

 

 

14 uur tot 16 uur

 

 

Lees voor
Translate

Met lager intensieve behandelprogramma’s kunnen meer BPS-cliënten worden behandeld

Proefschrift: The Impact of Treatment Intensity on Mentalization-Based Treatment for  Borderline Personality Disorder

Door in te zetten op lager intensieve behandelprogramma’s kan effectieve behandeling voor méér cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis toegankelijk worden gemaakt. Dat is de belangrijkste uitkomst van het proefschrift van onze collega en klinisch psycholoog/psychotherapeut Maaike Smits. Op 1 april 2022 promoveert zij op een grootschalig, door ZonMW gesubsidieerd, multicentre onderzoekproject dat ze uitvoerde met collega’s van de Viersprong, Arkin/NPI en Lentis.

Lang niet alle mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis krijgen een behandeling aangeboden volgens richtlijnen. Een van de behandelingen die wel onder die richtlijnen valt is Mentalization-based treatment (MBT). Die wordt aangeboden in verschillende behandelintensiteiten met uiteraard verschillen in bijbehorende kosten. Het onderzoek van Maaike Smits vergeleek twee van die behandelprogramma’s met verschillende behandelintensiteiten op het vlak van effectiviteit en kosteneffectiviteit. Over een tijdsspanne van drie jaar na start van de behandeling lieten cliënten in beide groepen grote verbeteringen zien. De intensievere 5-daagse deeltijdbehandeling bleek niet effectiever en niet kosteneffectiever te zijn dan het 2-daagse intensief ambulante programma. Wel was het verloop van verandertrajecten verschillend in beide groepen, vooral voor wat betreft de verbeteringen in relationeel functioneren. Cliënten in deeltijd verbeterden hierin sneller in de eerste intensieve hoofdbehandelingsfase, terwijl cliënten in intensief ambulant een meer geleidelijke, aanhoudende verbetering lieten zijn tijdens de intensieve fase en de follow-up. In studies naar subgroepen bleek dat ernstigere cliënten niet méér baat hebben bij een hogere intensiteit. Er werd daarnaast enige indicatie gevonden dat fors getraumatiseerde cliënten wellicht baat hebben bij een intensievere setting, hoewel dit resultaat om nog verder onderzoek vraagt.  

Deze resultaten hebben belangrijke implicaties voor het toekomstperspectief op MBT zorg voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Nog maar eens blijkt behandeling van cliënten met borderline persoonlijkheidsstoornis mogelijk, en blijkt er bij groot deel van de cliënten sprake van herstel. Maar bovenal, blijkt uit deze studie dat zeer hoog intensieve behandelprogramma’s daarvoor niet persé noodzakelijk zijn. Door inzet op lager intensieve programma’s, kan goede behandeling toegankelijk worden voor méér cliënten met goede klinische uitkomsten, zo luidt de belangrijkste conclusie in het proefschrift. Daarnaast bieden de resultaten en conclusies in het proefschrift aanleiding voor toekomstige doorontwikkelingen in MBT behandelingen, gericht op het verder vergroten van de effectiviteit, toegankelijkheid en herstelgerichtheid. Proefschrift Maaike Smits

 

Proefschrift Maaike Smits
Lees voor
Translate

TOPGGz-keurmerk voor de Viersprong

De komende vier jaar mogen we wederom met trots het TOPGGz-keurmerk voeren. Met onze afdelingen Persoonlijkheidsstoornissen bij Jongeren en Persoonlijkheidsstoornissen bij Volwassenen blijven we als organisatie volledig TOPGGZ gecertificeerd. Het keurmerk werd verlengd na een reguliere hervisitatie van stichting TOPGGz.

Sommige cliënten hebben een hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Niet elke ggz-instelling biedt dat hoogspecialistische aanbod. Dat maakt het vinden van de juiste weg niet altijd makkelijk. Daarom is er het TOPGGz-keurmerk. Het laat zien waar cliënten (en hun naasten en doorverwijzers) voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. De stichting TOPGGz beoordeelt, stimuleert en faciliteert die topklinische ggz. Zodat die transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is voor alle cliënten die dat nodig hebben. Daarvoor toetst de stichting topggz-instellingen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria. Elke vier jaar weer. En soms ook tussentijds. Juist die strenge criteria en frequente visitaties maken dat het kwaliteitsniveau blijft gehandhaafd. We zijn er dan ook erg trots op dat onze afdelingen het keurmerk wederom hebben behaald. Van harte gefeliciteerd aan iedereen die zich hiervoor elke dag weer inzet!

Lees voor
Translate

Jeugdaanbod voor baby’s, kinderen & jongeren verhuist van Etten Leur naar Breda

Vanaf 1 april verhuist de Viersprong met een satelliet vestiging van Etten Leur naar Breda. De aanleiding was de opzegging van de huurovereenkomst van de dependance in Etten-Leur. Dit in combinatie met ruimtegebrek dat in de vestiging Bergen op Zoom is ontstaan door de start van nieuwe medewerkers. De krapte in de huisvesting in West-Brabant is al langer bekend, aangegeven in het medewerkerstevredenheidsonderzoek daterend uit 2019, en werd tijdens locatie bezoeken van de Raad van Bestuur opnieuw benoemd, maar werd tijdelijk minder urgent door het thuiswerken wegens Corona.

Het is een strategische keuze om een locatie in de regio Breda te houden, omdat dit voordelen biedt voor zowel gezinnen uit die regio als voor medewerkers van de Viersprong. Zo’n 25% van onze cliënten woont juist in deze regio en ook veel collega’s zijn woonachtig in en rondom Breda. Ook heeft Breda voor De Viersprong een geografisch interessante ligging midden tussen de locaties Rotterdam, Bergen op Zoom en Den Bosch.

Een mooie bijkomstigheid is dat de locatie in Breda meer m2 beschikbaar heeft dan de huidige locatie in Etten-Leur. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om niet alleen de MST en FFT-programma’s uit Etten-Leur in Breda te huisvesten, maar ook een deel van de gezinnen die behandeling krijgen vanuit MBT-Parents (0-5 jaar) en MBT-Kinderen (5-12 jaar) methodiek.

Samenvattend zorgt de verplaatsing naar Breda en de toename van m2 zowel voor meer ruimte voor de medewerkers als voor ontwikkelkansen in de regio Breda voor de baby’s, kinderen, jongeren en gezinnen die van het Viersprong aanbod kunnen profiteren.

Nieuwe locatie de Viersprong Westbroek 20-34 Breda

Lees voor
Translate

Nieuw verschenen boek: Het lichaam en psychisch functioneren

Binnen ons vakgebied richten we ons vaak meer op de psyche dan op het lichaam. Maar die twee kunnen we natuurlijk niet los van elkaar zien. Mens sana in corpore sano, wisten de Romeinen al. Daarom veel aandacht voor de relatie tussen lichaam en geest in het onlangs verschenen boek ‘Het lichaam en psychisch functioneren. Theorie, onderzoek en klinische toepassing’.

Het boek biedt, naast de kennis over lichaam en geest, ook handgrepen voor het handelen in de klinische praktijk. Het helpt behandelaren in de geestelijke en somatische gezondheidszorg om volwaardige en volledige patiëntenzorg te bieden. Een aanrader dus. 

Extra bijzonder: het boek kwam onder mede-redactie van onze collega en psychiater Kees Kooiman tot stand. Collega’s Dineke Feenstra en Liesbet Nijssens schreven bovendien met hoogleraar Patrick Luyten het hoofdstuk over de veranderende relatie tussen lichaam en geest gedurende de adolescentie. 

Lees voor
Translate

Nieuwe leden Raad van Toezicht de Viersprong

Annemarie van Elburg en Ron Axt zijn per 1 januari 2022 benoemd in de Raad van Toezicht van ggz-instelling de Viersprong. Joost van Kessel is gekozen als nieuwe voorzitter van de Raad.

Annemarie van Elburg is als kinder- en jeugdpsychiater toonaangevend specialist op het gebied van eetproblematiek bij jongeren. Ze is hoogleraar Klinische Psychopathologie aan de Universiteit van Utrecht en werkt als psychiater bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Ook is ze Medisch Directeur bij Co-eur. Zij heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, zowel als uitvoerend specialist, als leidinggevende en als wetenschapper.

Ron Axt heeft ruim 15 jaar ervaring als bestuurder in de zorgsector bij diverse organisaties en momenteel bij de VVT organisatie Groenhuysen in Roosendaal. Naast zijn bestuurlijke ervaring heeft Ron in de ouderenzorg, in het sociaal domein en in de sector van de Verstandelijke Gehandicaptenzorg toezichthoudende functies bekleed. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam.

Joost van Kessel, interim-manager / coach en lid van de Raad van Toezicht van de Viersprong sinds mei 2017, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt Becker Awad op, van wie de termijn is verstreken.

Bestuurders Hester den Hartog en Walter Franken: “Wij danken Becker Awad en Roos van der Mast voor hun inzet als toezichthouder bij de Viersprong. Wij zijn blij met de vakinhoudelijke en bestuurlijke ervaring die de twee nieuwe leden met zich meebrengen en kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

De Viersprong is een slagvaardige hoog specialistische ggz organisatie die in een groot deel van Nederland actief en sterk groeiend is. De Viersprong biedt voor zowel volwassenen, jongvolwassenen en jongeren unieke behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen. Meer informatie: www.deviersprong.nl

Lees voor
Translate

De Viersprong opent locatie in Zeeland!

De juiste hulp. Dichtbij huis, zo snel en zo vroeg mogelijk. Dat gunnen we iedereen. Daarom opent De Viersprong een locatie in Goes. Vanaf april 2022 hopen we jongeren en hun gezinnen met persoonlijkheidsproblemen op een locatie in Zeeland te kunnen helpen.

Al langere tijd zijn er signalen dat er in Zeeland onvoldoende behandelaanbod is voor jongeren met persoonlijkheidsproblemen. Al jarenlang biedt de Viersprong vanuit locatie Bergen op Zoom hulp aan selecte groep Zeeuwse jongeren tussen de 12 en 18 jaar met persoonlijkheidsproblemen. Helaas hebben we veel Zeeuwse jongeren geen passende psychotherapie voor persoonlijkheidsproblemen kunnen bieden in verband met een te lange reisafstand naar Bergen op Zoom.  Deze reisafstand maakte dat we in urgente situaties niet snel genoeg bij het gezin waren en te veel interfereerde met het sociaal maatschappelijke leven van de jongere en het gezin. Deze afstand hopen we nu te verkleinen door een locatie in Goes te openen. 

Breed aanbod vanuit Goes
Vanuit de regio kwam meermaals de vraag naar voren of de Viersprong het aanbod uit kon breiden in Zeeland. Hierop gaat de instelling inspringen met een vestiging in de gemeente Goes. De doelstelling is een multidisciplinair team te ontwikkelen met een divers aanbod aan jeugdprogramma’s. Er wordt in het tweede kwartaal van 2022 gestart met een aanbod voor jongeren met borderline problematiek (MBT-A), naast specialistische diagnostiek en second opinions. Het behandelaanbod zal vervolgens uitgebreid worden binnen het portfolio van de Viersprong op basis van de aanmeldvragen van jongeren en gezinnen in combinatie met de competenties van de Zeeuwse medewerkers. Op latere termijn komt er wellicht ook een aanbod voor volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek.

Kansen en voordelen
De nieuwe locatie past bij de visie van De Viersprong: meer mensen beter maken, de zorg toegankelijk maken. We verwachten dat door een locatie te openen in Zeeland er een betere bereikbaarheid voor jongeren en gezinnen is voor onze specialistische interventies. Jongeren en gezinnen kunnen hierdoor tijdig profiteren van het behandelaanbod van de Viersprong. Door ons als Viersprong op een Zeeuwse locatie te positioneren hopen we ook een nog stevigere rol in de keten samenwerking te kunnen innemen. Hierdoor kunnen de jongeren en gezinnen gaan profiteren van een zorgaanbod zowel dicht bij huis als vanuit een krachtenbundeling tussen de Zeeuwse zorgaanbieders.  

Heb je zin om mee te bouwen aan een nieuwe locatie van de Viersprong in Goes? 
De Viersprong is op zoek naar Zeeuwse medewerkers die zin hebben in een nieuwe uitdaging op het gebied van het psychotherapeutisch behandelen van de jongeren en het systeem. Ook zoeken we collega s met diagnostische ambities die vanuit de TPO A methodiek jongeren en gezinnen willen helpen hun puzzel te leggen. Ben je een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, psycholoog/ orthopedagoog, systeemtherapeut of sociotherapeut en wil je je eens oriënteren? Kijk dan op de website www.werkenbijdeviersprong.nl naar de vacatures. Ook kun je vrijblijvend contact zoeken met Karen Braamse, klinisch psycholoog K & J & projectleider voor de Zeeuwse locatie. Zij is te bereiken via karen.braamse@deviersprong.nl en op 06-20932025