Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Specialistische jeugdhulp West-Brabant-West in 2021

Specialistische jeugdhulp West-Brabant-West in 2021: wat de Viersprong levert

De Viersprong is voor 2021 gecontracteerd voor jeugdhulp West-Brabant-West.
Binnen deze regio’s vallen de volgende gemeenten:

Vragen van inwoners en verwijzers binnen deze gemeenten over de mogelijkheden van jeugdzorg bij de Viersprong beantwoorden wij graag. Neem hiervoor contact op met het klantburo: 088 76 56 216. Wij leveren zowel diensten vanuit Crossroads voor hoogcomplexe behandelingen als laagcomplexe behandelingen.

Zorgprofielen en arrangementen

In de regio West-Brabant West wordt gewerkt met zorgprofielen, gezinsplannen en arrangementen. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de zorgvraag van een jeugdige en zijn/haar gezin.

Zoals de Regio West-Brabant West op de website https://www.jeugdhulpwbw.nl/ aangeeft:
Het vertrekpunt is de zorgvraag van de jeugdige.

De negen gemeenten werken samen bij het organiseren van jeugdhulp en streven er naar dat jeugdigen en ouders zo veel mogelijk op eigen kracht opvoed- en opgroeihobbels nemen. Inwoners kunnen hiervoor ondersteund worden door de Jeugdprofessionals. Wanneer er zwaardere problematiek speelt dan door de Jeugdprofessional kan worden opgelost kan zorg worden ingezet. Het motto hierbij is ‘licht waar kan, zwaar waar nodig’. Het Zorg Informatie & Inkoop Team (ZI²T) verzorgt namens de negen gemeenten het contractmanagement, inkoop en monitoring van het stelsel.

Wat wordt bedoeld met laagcomplexe en met hoogcomplexe zorgproducten?

Met laagcomplexe zorgproducten wordt bedoeld dat er 1 type problematiek speelt waarvoor zorg nodig is. Met hoogcomplexe zorgproducten wordt bedoeld dat er meerdere problematieken spelen. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die last heeft van een verstandelijke beperking in combinatie met een kind met gedragsproblemen, waarbij bij kind of ouder ook nog sprake is van invloeden van autisme.

Wat zijn de zorgprofielen West-Brabant-West in 2021 voor laagcomplexe zorgproducten?

Onderstaande plaatje geeft aan dat de laagcomplexe zorgproducten in 4 kwadranten zijn opgesplitst. De Viersprong is actief in het kwadrant ‘Intensief’ dat betekent dat zowel  de duur van de zorg lang is, als de intensiteit hoog.

Zorgprofielen Amsterdam-Amstelland 2018 in vier kwadranten

Tabel met zorgprofielen Specialistische jeugdhulp West-Brabant-West in 2021, laagcomplexe zorgpproducten

Hieronder kunt u lezen voor welke zorgprofielen de Viersprong zorgproducten kan leveren, dit wordt aangegeven met ‘beschikbaar vanuit de Viersprong’.

Zorgprofielen West-Brabant-West 2021
Laagcomplex
Intensiteit Intensief
Profiel 1: Jeugdige met psychosociale problemen  en problematische relaties tussen ouders De oplossing zal meestal uit 1 van de volgende 2 behandelingen bestaan:

Profiel 2: Jeugdige met ontwikkelings- en   gedragsproblemen en ouders die problemen   ervaren met opvoeden De oplossing zal meestal uit 1 van de volgende 2 behandelingen bestaan:

Profiel 4: Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen De oplossing zal meestal uit 1 van de volgende 2 behandelingen bestaan:

Profiel 6: Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multi-problem gezinnen De oplossing zal meestal uit 1 van de volgende 3 behandelingen bestaan

Hoogcomplexe zorgproducten

Er is een kleine groep clienten, met een zeer zware zorgvraag met een onvoorspelbaar karakter, de zogenaamde ‘hoog complexe zorg’. Om de juist zorg te bieden is zowel een goede samenwerking in de keten noodzakelijk, als ook tussen verschillende disciplines van aanbieders.

Met ingang van 2018 is de regio West-Brabant West alleen nog overeenkomsten voor hoogcomplexe zorg aangegaan met (combinaties van) zorgaanbieders die aan elke denkbare hoogcomplexe zorgvraag kunnen voldoen, waarbij exclusies niet meer mogelijk zijn.

Het betreft hier zowel:

  • 2de als 3de lijns zorg
  • Voormalige J&O hulp als jeugd-GGz als jeugd-lvg als verslavingszorg
  • Ambulante als residentiële zorg

Kenmerken met betrekking tot de zorgvraag:

  • De problematiek van de cliënt en de omstandigheid waarin deze zich bevindt, hebben een nadrukkelijk nadelig effect op de voorspelbaarheid van het verloop van het traject en de kans op een duurzaam succes.
  • De zorgvragen van de doelgroep zijn dusdanig individueel en cliënt-specifiek dat deze niet in algemene kenmerken te benoemen zijn. Daarnaast is sprake van een sector overstijgende zorgbehoefte zoals J&O-, GGz- lvg als verslavingszorg
  • De doelstelling van hoogcomplexe zorg is altijd gericht op het stabiliseren/ herstellen van de stoornis of situatie om zorg af te kunnen schalen naar het niveau van de Jeugdprofessional, zo nodig gecombineerd met Duurzame zorg.

Welke hoogcomplexe zorgproducten levert de Viersprong in West-Brabant West?

De Viersprong is binnen West-Brabant West onderdeel van de zorgcombinatie Crossroads

Crossroads combinanten zijn Idris – Amarant en GGZ Breburg. Als onderaannemers zijn actief: SJSJ Almata (o.a. voor het zorgproduct ThuisBest), Memo (voor de zorgproducten Reset4all, J&O, schooltrajecten, dagbesteding) en Kompaan en de Bocht.

Logo Crossroads Zorgcombinatie

Zorgprofielen West-Brabant-West 2021 Hoogcomplex Crossroads aanpak op hoofdlijnen Beschikbaarheid
Intensiteit A Intensieve systeemgerichte ambulante behandeling beschikbaar
vanuit Crossroads
Intensiteit B intensieve systeemgerichte ambulante behandeling gecombineerd met klinische behandeling beschikbaar
vanuit Crossroads
Intensiteit C wonen + behandeling beschikbaar
vanuit Crossroads
Intensiteit D wonen met intensieve systeemgerichte behandeling beschikbaar
vanuit Crossroads
Intensiteit E wonen + intensieve systeemgerichte behandeling bij ernstige gedragsproblemen en psychische problemen en beneden normale intelligentie beschikbaar
vanuit Crossroads

Contact opnemen met de Viersprong

Wanneer u in West-Brabant West hulp zoekt voor laagcomplexe GGz zorg of hoogcomplexe GGz zorg vanuit Crossroads, neemt u dan contact op met ons klantburo. Voor de tijden, kijkt u op onze contactpagina.

Edit