Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index
Positieve beoordeling Nji

Multi Systeem Therapie (MST)

Voor wie is Multi Systeem Therapie (MST) geschikt?

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. MST-behandeling is een alternatief voor (dreigende) uithuisplaatsing.

Wat is deze therapie en hoe kunnen we je ermee helpen?

Multi Systeem Therapie is een therapie aan huis en richt zich op de levensgebieden waarin de jongere problemen ondervindt: thuis, op school, in de vrije tijd en met vrienden. MST is een systeembehandeling. Dat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. Samen met de ouders en andere betrokkenen bij het gezin, brengt de MST-therapeut in kaart welke factoren het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen. Er wordt gekeken hoe iedereen mee kan helpen en een taak kan krijgen bij de verandering die nodig is. Er worden hierover concrete afspraken met elkaar gemaakt.

Om wat voor pubers gaat het?

MST is bedoeld voor jongeren die:

  • zich grensoverschrijdend gedragen
  • in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie
  • vaak een hoog schoolverzuim hebben
  • soms betrokken zijn bij loverboy problematiek (zelf loverboy zijn, of slachtoffer zijn van een loverboy)
  • vaak gevaarlijk gedrag vertonen

Ook kunnen deze jongeren betrokken zijn bij een vechtscheiding tussen hun ouders.

Hoe wij gezinnen helpen met MST, bekijk de video:

Een moeder in MST: Ik ben nu voorbereid op confrontaties met mijn kind. Ik weet hoe te reageren en ben zelfverzekerder. Door het als ouders anders te gaan doen, merk je dat het werkt. …Er is geen fysieke agressie meer, er wordt niet meer gespijbeld.”

Lees ook het interview met de moeder van Daniël (15), die koos voor MST: “Wij moesten als ouders grenzen gaan stellen en de regie terugkrijgen. Ik had alle hoop opgegeven”  Lees meer

Duur van de behandeling

De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij de ouders/verzorgers thuis. Je kunt de MST-therapeut of een collega 24 uur per dag bereiken. 

Maatschappelijke opbrengsten & cliënt tevredenheid

Bij MST meten we de maatschappelijke opbrengsten. Zie hieronder de resultaten over de periode 2012-2016.

  • 90% van de jongeren woont na de MST-behandeling nog thuis
  • 83% van de jongeren heeft na de MST-behandeling een zinvolle dagbesteding (school, werk)
  • 81% van de jongeren is na de MST-behandeling niet opnieuw in de fout gegaan met crimineel gedrag (heeft niet gerecidiveerd)
  • 51% van de jongeren is 2 jaar na de MST-behandeling niet opnieuw in de fout gegaan met crimineel gedrag (heeft niet gerecidiveerd)

Gemiddeld rapportcijfer 2016 door ouders gegeven: 7.49. 

Het fundament van MST: wetenschappelijk onderzoek

Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door MST het herhalen van ernstig crimineel gedrag (recidive) vermindert, het functioneren van het gezin verbetert en het aantal uithuisplaatsingen daalt. MST is op het hoogste niveau erkend door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) (zie Databank effectieve jeugdinterventies). In recent onderzoek is ook de kosteneffectiviteit van MST in Nederland aangetoond. MST is dus niet alleen bewezen effectief, maar ook bewezen kosteneffectief.

Vanuit welke locaties bieden wij MST aan?

Ik wil hulp!

Terug naar Systeembehandelingen