Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Behandeling problematisch seksueel gedrag MST-PSB

Kinderen uit de knel bij conflict scheidingVoor wie is deze behandeling voor problematisch seksueel gedrag bedoeld?

Een MST-PSB behandeling is er voor jongeren van 10 tot 17,5 jaar oud met ernstig seksueel grensoverschrijdend of risicovol (wervend) seksueel gedrag en eventuele bijkomende gedragsproblemen. Deze gedragsproblemen kunnen in sommige gevallen zelfs zo ernstig zijn, dat de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden.

Jongeren die dit gedrag laten zien, kunnen d.m.v. onze therapie goed worden behandeld binnen de context van het gezin. De gesprekken vinden thuis plaats en ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Juist ook omdat gezinsrelaties op scherp kunnen komen te staan als je kind seksueel grensoverschrijdend gedrag laat zien en zeker als er bijvoorbeeld sprake is van incest. Herstel van gezinsrelaties en hoe een zeden dader / pleger verantwoordelijkheid kan nemen zijn belangrijke speerpunten binnen de behandeling.

Ook wanneer de jeugdige geen dader / pleger is maar zichzelf juist kwetsbaar maakt op het gebied van seksualiteit (seksueel risicovol gedrag) bijv. door problematische sexting, scheve relaties, contact met een loverboy en wanneer er sprake is van sextortion (afpersing met naaktfoto’s of videobeelden) kan een MST-PSB behandeling een groot verschil maken. Naast het seksuele risicovolle gedrag kunnen andere gedragsproblemen ook meegenomen worden binnen de behandeling als aparte doelen.

Naast een veiligheidsplan dat bij aanvang van de behandeling gemaakt wordt zodat niet alleen onze client veilig is maar ook mogelijke slachtoffers wordt een systemische analyse gemaakt om te begrijpen welke factoren een rol spelen bij het instant houden van het seksueel grensoverschrijdende gedrag. Er kan sprake zijn van dwang, eerder (seksueel) trauma, moeite met herkennen of respecteren van grenzen van de ander of juist van jezelf, laag zelfbeeld en / of andere factoren. Deze factoren zullen we binnen de behandeling behandelen met verschillende interventies.

Wat is de MST-PSB therapie en hoe kunnen we er jongeren mee helpen?

MST-PSB is een specialisatie van Multi Systeem Therapie (MST). De afkorting PSB staat voor problem sexual behaviour. PSB wordt net als MST uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van de jongere, dat wil zeggen thuis, op school etc. De intensieve behandeling richt zich op de onderliggende oorzaken van de ernstige seksuele gedragsproblemen. MST-PSB is afgeleid van Multi Systeem Therapie (MST). Over MST bij de Viersprong kun je hier meer informatie vinden.

Duur van de behandeling

Een MST-PSB behandeling duurt 5 tot 7 maanden.

Resultaten

De behandeling richt zich op vermindering van alle risicofactoren in het netwerk van de jongere in samenwerking met gezin, familie, buurt, school en vrienden. Deze specialisatie is ontwikkeld in de Verenigde Staten en is, net als MST, bewezen effectief.

Een MST-PSB behandeling:

 • voorkomt uithuisplaatsing;
 • verbetert het sociale gedrag van de jongere;
 • vermindert het risico op herhaling van het seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • vergroot de veiligheid voor het slachtoffer, de jongere en de samenleving.

Op welke locaties biedt de Viersprong MST-PSB aan?

De Viersprong biedt MST-PSB vanuit:

 • de Viersprong Amsterdam voor de jeugdzorgregio’s Amsterdam Amstelland/Zaanstreek Waterland, Gooi & Vechtstreek, Haarlemmermeer, Zuid – en Midden Kennemerland en omstreken:
  Klantburo, 088 – 7656 216
 • de Viersprong Rotterdam voor de jeugdzorgregio’s Zuid-Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Midden-Holland en omstreken (zoals Delft, Zoetermeer, Gouda, Dordrecht en tussenliggende gemeenten), West-Brabant West:
  Erik van Tongeren, 06-2048 5864
  Monique Nijsen 06- 50122633
 • de Viersprong Den Bosch voor de jeugdzorgregio’s West-Brabant Oost, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant, Peel 6.1, Dommelvallei, Rivierenland, Eindhoven en omgeving:
  Lonneke Broekhoven, 06-2048 5958
 • de Viersprong Bergen op Zoom voor de volgende jeugdzorgregio’s West-Brabant-West, West-Brabant-Oost (regio Breda), Hart van Brabant (Tilburg) en Zeeland:
  Anastasia Verbruggen, 06 – 5289 0651
 • In Nijmegen, Arnhem en Ede:
  Lonneke Broekhoven, 06-2048 5958

Cliënt tevredenheid

Ouder(s)/verzorger(s) gaven ons in 2023 gemiddeld een 7,9 voor deze behandeling.

Ik wil hulp!

Terug naar Systeembehandelingen

Meer informatie