Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Systeembehandelingen

Wat zijn systeembehandelingen?

Systeembehandelingen zijn behandelingen waarbij niet alleen het kind aandacht krijgt en geholpen wordt, maar ook de opvoeder(s). Op deze manier kan het gehele systeem (het gezin) beter gaan functioneren.

Wat betekent het woord ‘systeem’ in  systeembehandelingen?

Met het woord  ‘systeem’ wordt ‘sociaal systeem’ bedoelt. Iedereen maakt deel uit van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt. Een sociaal systeem kun je zien als een team. In zo’n team beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan doordat jij en je teamgenoten op elkaar reageren.

Om wat voor onderlinge reacties gaat het?

Deze reacties op elkaar kunnen positief zijn, maar ook leiden tot  misverstanden en problemen.  Partners kunnen ruzie krijgen omdat ze iets anders willen in hun leven. Een kind kan faalangst op school ontwikkelen na de echtscheiding van zijn/haar ouders. Een gezin kan worstelen met de  ziekte van een gezinslid.

Wat doet een systeemtherapeut?

Een systeemtherapeut let goed op de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan. Daarnaast let de therapeut op de invloed vanuit de  omgeving: school, werk, buurt, religie en cultuur.  Ook let de systeemtherapeut op patronen die zich  van grootouder op ouder en van ouder op kind herhalen.

Samenwerking: waarom de systeemtherapeut het gezin nodig heeft

De systeemtherapeut heeft het gezin nodig om samen tot oplossingen te komen. Samen met cliënten wordt onderzocht waar klachten of problemen vandaan komen. Er wordt gezocht wie daarbij zou kunnen helpen (bijvoorbeeld familieleden, docenten, andere hulpverleners). Belangrijk: niet het zoeken naar oorzaken staat centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden om het anders, prettiger te doen.

Wat is het doel van systeemtherapie?

Het doel van de systeemtherapie is om in het gezin elkaar beter te begrijpen, elkaar meer te waarderen en het samen zoeken naar oplossingen. Het gezin moet een team gaan worden waarbij iedereen weer weet wat hij aan de ander heeft. Een systeemtherapeut probeert vooral de bestaande veerkracht en positieve eigenschappen van het gezin te benutten om tot oplossingen te komen.

Systeemtherapie bij grensoverschrijdend gedrag, voor jongeren met delict-risico:

In de volgende behandelingen werken wij vanuit de visie en de ervaring dat verbetering van diverse ernstige gedragsproblemen mogelijk is binnen de eigen opvoedingssituatie:

Bij gezinnen waar een licht verstandelijke beperking een rol speelt (bij het kind en/of de ouder(s) ):

Bij ernstige verwaarlozing en mishandeling in gezinnen:

Bij complexe problemen in gezinnen:

Ouders met kinderen in vechtscheiding:

Systeembehandelingen de Viersprong in West-Brabant:

MST en FFT supervisoren Viersprong West-Brabant

U kunt direct contact opnemen met de MST/FFT supervisoren van de Viersprong in West-Brabant. Op bovenstaande foto ziet u van links naar rechts:

  • Hanane al Khatari, MST supervisor, te bereiken op: 06 513 46 062
  • Natalie Bout, MST-SA supervisor, te bereiken op: 06 50602944
  • Suzanne Pruijssers, MST supervisor, te bereiken op: 06 27650682
  • Nikki de Nijs, FFT supervisor, te bereiken op: 06 502 98 597