Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Multi Systeem Therapie (MST) zet ouders in hun kracht

Positieve beoordeling NjiVoor wie is Multi Systeem Therapie (MST) geschikt?

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve behandeling voor gezinnen met jongeren tussen de 10 en 18 jaar die door ernstig grensoverschrijdend gedrag uit huis geplaatst dreigen te worden. De  gedragsproblemen van deze jongeren zijn voor henzelf maar ook voor hun omgeving inmiddels problematisch geworden.

MST = therapie toepassen waar het echt gebeurt: thuis

MST is therapie aan huis, d.w.z. tijdens de behandeling  ziet de behandelaar in het echt waar het niet lekker loopt met de jongere. En zo kan de behandelaar de ouders gericht helpen om de problemen op te lossen. Dit kan dus zijn: op school, werk, met vrienden of gewoon thuis met het gezin of familie, waar er bijvoorbeeld ruzie of een crisis ontstaat terwijl niemand hier gelukkig van wordt.

MST = samen aan doelen werken

Tijdens de MST-behandeling wordt niet alleen het gedrag van de jongere behandeld . Ook gaan de  ouders samen met een MST-therapeut kijken hoe de gezinsleden momenteel met elkaar omgaan en hoe dit verbeterd kan worden. Hierdoor krijgen de ouders een duidelijker beeld over actie-reactie-gevolg. Op deze manier kunnen de ouders leren wat de factoren zijn die ongewenst of problematisch gedrag van hun kind aanmoedigen of juist  afremmen.

MST = verschillende behandelvormen die ingezet worden, waar nodig

Binnen de MST-behandeling worden verschillende therapievormen toegepast: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, relatietherapie -indien nodig-, en mediation -indien nodig-.  De MST-therapeut voert deze behandelingen uit. De MST-therapeut is en blijft centraal aanspreekpunt voor de ouders.

MST = het gezin doet het samen

MST is een systeem therapie d.w.z. het  gezin/familie/naasten gaan gezamenlijk aan de slag tijdens deze behandeling. Vaak krijgt ieder gezinslid een eigen taak. Hierover worden afspraken gemaakt. Dit blijkt erg effectief te zijn om verandering in de  gezinssituatie te brengen. Het gezin doet het samen.

MST = bedoeld voor jongeren die je herkent aan:

  • grensoverschrijdend gedrag zoals: vechten, uitlokken van ruzie, moeite met regels, zichzelf of anderen in gevaar brengen, pesten
  • spijbelen, veel verzuim van school
  • in aanraking met politie of justitie dreigen te komen of al zijn geweest.

Heel vaak hebben deze jongeren last van hun eigen gedrag. Met de hulp van onze MST-therapeuten en hun ouders leren ze zichzelf steeds beter begrijpen. Zo krijgen ze inzicht in hun gedrag en leren ze hoe ze weer kunnen functioneren hoe ze zelf willen. Want een kind met gedragsproblemen is vaak een kind dat even niet goed weet hoe het zich anders kan gedragen.

Hoe wij gezinnen helpen met MST, bekijk de video:

Een moeder in MST: “ Ik ben nu voorbereid op confrontaties met mijn kind. Ik weet hoe te reageren en ben zelfverzekerder. Door het als ouders anders te gaan doen, merk je dat het werkt. …Er is geen fysieke agressie meer, er wordt niet meer gespijbeld.”

Lees ook het interview met de moeder van Daniël (15), die koos voor MST: “Wij moesten als ouders grenzen gaan stellen en de regie terugkrijgen. Ik had alle hoop opgegeven”  Lees meer

Voor welke leeftijden is MST geschikt?

De behandeling is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Duur van de behandeling

De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij de ouders/verzorgers thuis. Je kunt de MST-therapeut of een collega 24 uur per dag bereiken. 

Kracht van de MST-behandeling

De kracht van de MST-behandeling zit erin dat we snel van start kunnen gaan met het gezin, dat we vervolgens een intensieve samenwerking aangaan met de ouders en vooral: dat we de ouders in hun kracht zetten en hen helpen op het heft weer helemaal in eigen handen te nemen.

Maatschappelijke opbrengsten & cliënt tevredenheid

Bij MST meten we de maatschappelijke opbrengsten. Zie hieronder de resultaten over 2018-2019.

  • 96% van de jongeren woont na de MST-behandeling nog thuis
  • 85% van de jongeren heeft na de MST-behandeling een zinvolle dagbesteding (school, werk)
  • 96% van de jongeren is na de MST-behandeling niet opnieuw in de fout gegaan met crimineel gedrag (heeft niet gerecidiveerd en hoeft daarom geen behandeling in forensisch kader te ondergaan)

Ouder(s)/verzorger(s) gaven ons in 2023 gemiddeld een 7,8 voor deze behandeling.

Het fundament van MST: wetenschappelijk onderzoek

Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door MST het herhalen van ernstig crimineel gedrag (recidive) vermindert, het functioneren van het gezin verbetert en het aantal uithuisplaatsingen daalt. MST is op het hoogste niveau erkend door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) (zie Databank effectieve jeugdinterventies). In onderzoek is ook de kosteneffectiviteit van MST in Nederland aangetoond. MST is dus niet alleen bewezen effectief, maar ook bewezen kosteneffectief.

Vanuit welke locaties bieden wij MST aan?

Ik wil hulp!

Terug naar Systeembehandelingen