Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

MST-PSY; Multisysteemtherapie psychiatrie

In december 2021 is de Viersprong gestart met het eerste outreachende behandelteam voor psychiatrisch belaste jongeren en hun ouders. De behandeling is erop gericht op uithuisplaatsing te voorkomen en opnameduur te verminderen.

MST-PSY is een door MST Services ontwikkelde adaptatie van MST voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar die het risico lopen uit huis te worden geplaatst door ernstige gedragsproblemen, in combinatie met internaliserende psychiatrische problematiek.
MST-PSY is bewezen effectief voor zowel gedragsstoornissen/ externaliserende problematiek, als internaliserende problematiek (affectieve problemen, depressie, angst, denkstoornissen, bipolairiteit) binnen complexe systeemsituaties. Het team behandelt zowel de problematiek van de jongere als de interfererende psychiatrische problematiek van ouders, binnen de systemische context. Het MST PSY team ook interventies kan inzetten ten behoeve van individuele problematiek bij ouders, die de opvoedsituatie sterk beïnvloeden.

Het MST-PSY team is samengesteld en getraind vanuit de Viersprong locatie Den Bosch, afdeling jeugd systeeminterventies. Het team bestaat uit 3 tot 4 therapeuten, een gezinswerker, een supervisor en een psychiater. Er is nauwe samenwerking met de ontwikkelaars van het programma op implementatie en kwaliteitsborging. Het team gaat werken vanuit ketenpartnerschap met andere zorgaanbieders in de regio’s West-Brabant West en West-Brabant Oost (Crossroads).

Voor meer informatie, aanmeldingen of overleg kunt u contact opnemen met (088) 7656 601 (locatie Den Bosch).

Not found