Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Kinderen uit de Knel (KUK)

Behandeling voor beter ouderschap bij ernstige vechtscheidingsproblemen: Kinderen uit de Knel (KUK)

Vechtscheidingen helpen oplossen

Kinderen uit de Knel (KUK) is een groepsbehandeling voor ouderparen en hun kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar, waarin de ouders leren beter samen te werken in het belang van de kinderen.

De behandeling heeft als doel kinderen uit de knel te halen die de dupe dreigen te worden van de strijd tussen hun ouders. In de behandeling wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatie en nieuwe wegen vinden om met conflictgebieden om te gaan. Dit zodat de kinderen zich (weer) veilig kunnen voelen om zich goed te ontwikkelen.

Een gesprek met Jeugdrechter Ina Slot en gezinsbehandelaar Charlotte Boonstra. Bekijk video:

Niet de ander maar jijzelf kunt de situatie verbeteren

De behandeling Kinderen uit de Knel helpt gescheiden ouders om inzicht te krijgen in wat hun gedrag met de kinderen doet. Het zorgt ervoor dat zij beter leren communiceren met de ex-partner, specifiek in het bijzijn van de kinderen.

KUK helpt ouders in een vechtscheiding in te zien: Niet de ander maar jijzelf kunt de situatie verbeteren. En de kinderen profiteren daar vervolgens van.

Leeftijd van de kinderen

De KUK behandeling is geschikt voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Duur van de behandeling

De KUK behandeling bestaat uit acht groepsbijeenkomsten, die om de twee weken plaatsvinden.

  • op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (Den Bosch en Bergen op Zoom);
  • op maandagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur (Rotterdam).

Aparte oudergroep en kindgroep

Er is een oudergroep en een aparte kindergroep, die gelijktijdig plaatsvinden. KUK is een systeembehandeling, wat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. In voorbereiding op de groepsbehandeling vinden intakegesprekken en een netwerkbijeenkomst plaats.

Resultaten

We bouwen voort op de expertise van het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. De ervaring heeft tot nu toe laten zien dat deze groepsbehandeling goed werkt. De positieve KUK onderzoekresultaten die in maart 2017 gepresenteerd zijn, vindt u hier.

Toelatingseis KUK (exclusiecriterium) 

Belangrijke voorwaarde voor het starten van een KUK traject is de garantie dat er tijdens de behandeling geen sprake zal zijn van een rechtzaak tussen de ouders. 

De locaties waar wij deze behandeling aanbieden

Ik wil hulp!

Terug naar Systeembehandelingen