Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
KUK biedt mediation oplossingen bij vechtscheidingen

Kinderen uit de Knel (KUK)

Behandeling voor beter ouderschap bij ernstige vechtscheidingsproblemen: Kinderen uit de Knel (KUK)

Vechtscheidingen helpen oplossen

Kinderen uit de Knel (KUK) is een groepsbehandeling voor ouderparen en hun kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar, waarin de ouders leren beter samen te werken in het belang van de kinderen.

De behandeling heeft als doel kinderen uit de knel te halen die de dupe dreigen te worden van de strijd tussen hun ouders. In de behandeling wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatie en nieuwe wegen vinden om met conflictgebieden om te gaan. Dit wordt gedaan om  de kinderen zich (weer) veilig te laten voelen. 

Een gesprek met Jeugdrechter Ina Slot en gezinsbehandelaar Charlotte Boonstra. Bekijk de video:

Niet de ander maar jijzelf kunt als ouder de situatie verbeteren

De behandeling Kinderen uit de Knel helpt gescheiden ouders om inzicht te krijgen in wat hun gedrag met de kinderen doet. Het zorgt ervoor dat zij beter leren communiceren met de ex-partner, specifiek in het bijzijn van de kinderen.

KUK helpt ouders in een vechtscheiding in te zien: niet de ander maar jijzelf kunt als ouder de situatie verbeteren. En de kinderen hebben daar baat bij.

Van de ouders wordt een actieve rol verwacht wanneer zij het KUK traject ingaan. De KUK therapeuten ondersteunen de ouders tijdens het traject, maar de verandering komt uit henzelf.

Leeftijd van de kinderen

De KUK behandeling is geschikt voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Duur en tijdstip van de behandeling

De KUK behandeling bestaat uit acht groepsbijeenkomsten, die om de twee weken plaatsvinden.

  • op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (Den Bosch en Bergen op Zoom)

Aparte oudergroep en kindgroep

Er is een oudergroep en een aparte kindergroep, die gelijktijdig plaatsvinden. KUK is een systeembehandeling, wat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. In voorbereiding op de groepsbehandeling vinden intakegesprekken en een netwerkbijeenkomst plaats.

Resultaten

We bouwen voort op de expertise van het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. De ervaring heeft tot nu toe laten zien dat deze groepsbehandeling goed werkt. De positieve KUK onderzoekresultaten die in maart 2017 gepresenteerd zijn, vindt u hier.

Toelatingseis KUK (exclusiecriterium) 

Belangrijke voorwaarde voor het starten van een KUK traject is de garantie dat er tijdens de behandeling geen sprake zal zijn van een rechtzaak tussen de ouders. Het is namelijk van belang dat ouders in openheid naar zichzelf en naar elkaar kunnen kijken.

De locaties waar wij deze behandeling aanbieden

Vragen over KUK of een aanmelding doen?

Bel ons klantburo: (088) 7656 216.

Of bel rechtstreeks met één van onze locaties

  • locatie Bergen op Zoom: 06 838 004 17
  • locatie Den Bosch/Eindhoven: 06 524 37 813

Ik wil hulp!

Terug naar Systeembehandelingen