Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Specialistische jeugdhulp Amsterdam-Amstelland in 2021

Specialistische jeugdhulp Amsterdam-Amstelland in 2021: wat de Viersprong levert

De Viersprong is voor 2021 gecontracteerd voor specialistische jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland in segment C (hoogspecialistisch). Binnen deze regio’s vallen de volgende gemeenten:

 • Aalsmeer
 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Diemen
 • Ouder-Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad

Achtergronden Zorgprofielen Specialistische jeugdhulp Amsterdam-Amstelland in 2021

De zorgprofielen in de regio Amsterdam-Amstelland zijn om een aantal redenen tot stand gekomen.

Zoals de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aangeeft in de notitie ‘Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2017 Jeugdregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland’ kunnen met deze zorgprofielen en met de contractering de volgende belemmeringen worden opgelost of verminderd:

 • Voorkomen dat veel zorg aan een gezin los van elkaar worden ingezet (“stapeling van hulp”).
 • Het nemen van integrale verantwoordelijkheid over de inzet van hulp aan het gezin. 1 partij  neemt de de regie en verantwoordelijkheid.
 • Het sturen op regie door het gezin zelf. Het gezin is eigenaar van het hulpplan, maar ook van het zoeken van de juiste zorgaanbieder. De Viersprong stuurt als onderdeel van de systeembehandelingen expliciet op  de regie door het gezin.

Wat zijn de zorgprofielen Specialistische jeugdhulp Amsterdam-Amstelland in 2021?

De jeugdzorg is in Amsterdam-Amstelland in 4 kwadranten is opgesplitst. De Viersprong is actief in het kwadrant ‘Intensief’ dat betekent dat zowel  de duur van de zorg lang is, als de intensiteit hoog.

Zorgprofielen Amsterdam-Amstelland 2018 in vier kwadranten

Ons jeugd GGz aanbod in jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland

Hieronder kunt u lezen voor welke zorgprofielen de Viersprong volgens het regionale contract (RTA) zorg biedt. De Viersprong is actief binnen segment c. Segment c staat op de ikzoekjeugdhulp website beschreven als: “Meervoudige, complexe, specialistische jeugdhulp (voor 1 kind). Vraagt om hoogspecialistische expertise.”

Zorgprofielen jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland 2021 binnen segment c Viersprong aanbod binnen de categorie Intensiteit Intensief
Profiel 2: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden Beschikbaar vanuit de Viersprong
Profiel 4: Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen Beschikbaar vanuit de Viersprong
Profiel 6: Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multi-problem gezinnen Beschikbaar vanuit de Viersprong
Profiel 8: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie Beschikbaar vanuit de Viersprong.

We bieden in deze regio ook hulp aan adolescenten met Borderline (BPS) kenmerken (leeftijdsgroep tot 18 jaar)

Binnen het LTA contract (Landelijk Transitie Arrangement) bieden we ook hulp aan jongeren tot 18 jaar, specifiek aan jongeren met Borderline (BPS) kenmerken. De Viersprong locatie Amsterdam-Duivendrecht biedt jongeren met borderline (BPS) de volgende behandel mogelijkheden binnen het LTA: >> Mentalisation Based Treatment (MBT)  >> Schematherapie

Contact opnemen met de Viersprong

Vragen vanuit deze gemeenten over dit segment beantwoorden wij graag.

  • Voor inhoudelijke vragen en casuïstiek kunt u contact opnemen met het klantburo: 088 7656216
  • Voor vragen over contractering en samenwerking kunt u contact opnemen met accountmanager Martine van Dijk: t 06 10 14 23 30 .