Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Hoe werkt het Centraal Intake Team (CIT)

Werkwijze van het Centrale Intake team

Als gespecialiseerd, bovenregionaal centrum voor persoonlijkheidsproblematiek, is er bij onze cliënten sprake van ernstige problematiek. Cliënten hebben vaak meerdere intakes en behandelingen bij verschillende instellingen gehad, met nog onvoldoende resultaat. De Viersprong voelt daarom voor cliënten soms als “de laatste strohalm”. Dit maakt dat een intake bij de Viersprong meteen een ander uitgangspunt heeft.

Cliënten worden naar ons verwezen voor een intensieve psychotherapeutische behandeling. Die psychotherapeutische benadering zetten we al tijdens de intakefase neer. Wij willen dat cliënten in de intake gaan voelen en ervaren wat zij nodig hebben voor een succesvolle behandeling. En dat zij daarin een eigen verantwoordelijkheid hebben. Het is een traject dat we nadrukkelijk samen met de cliënt en hun naasten doorlopen om tot een succes te komen.

Gerichte focus op eigen rol

Omdat wij als specialistisch centrum laat in de keten van zorg zitten, is vaak al veel informatie bekend van collega’s uit eerdere intakes en/of behandelingen. Dat geeft ons dan ook meer ruimte om tijdens de intake de focus te leggen op de relatie, de motivatie, de weerstand en de afweer. We staan samen met de cliënt stil bij wat er zich in het ‘hier-en-nu’ in de relatie afspeelt en we focussen op hoe de cliënt spreekt en nadenkt over eerdere behandelingen, zijn eigen gedrag en houding. Hierdoor krijgen we meer zicht op het vermogen en de mate van bereidheid voor een intensieve psychotherapie.
Door samen met cliënten stil te staan bij wat er zich in het ‘hier-en-nu’ in de relatie afspeelt en te focussen op hoe de cliënt spreekt en nadenkt over eerdere behandelingen, zijn eigen gedrag en houding, krijgen we meer zicht op het vermogen en de mate van bereidheid voor een intensieve psychotherapie. We staan samen met de cliënt stil bij wat er nu écht nodig is om wél te veranderen. Dat is, onzes inziens, van groter belang dan een uitgebreide anamnese (die vaak al voorhanden is). Wij willen in de intake zorgen dat cliënten weten waarvoor ze kiezen en wat daarvoor nodig is van hun kant. Dat ze bewust kunnen nadenken over de behandeling en hun gedrag/houding en er bewust voor kunnen kiezen of ze met zichzelf (en ons) op een psychotherapeutische wijze aan de slag willen gaan.

Heldere verwachtingen

We focussen dus minder op informatieverzameling en meer op het proces. Daarmee krijgt de client een goed beeld van hoe psychotherapie bij de Viersprong eruitziet en wat zij zelf daarin te betekenen hebben. Op deze manier heeft een behandeling bij de Viersprong een maximale kans van slagen.

Verschillende perspectieven samenbrengen

Naast de ‘psychotherapeutische’ intake, zijn er ook vragenlijsten (BSI; SIPP; SCID-PV/SV) en een diagnostisch interview (SCID-P/S; STiP) gericht op gestructureerde en classificerende diagnostiek. Deze meer ‘beschrijvende’ en ‘geobjectiveerde’ diagnostiek vergelijken we met de indrukken en het contact van de intake. Zo heeft één collega zich gefocust op het contact en de dynamiek van de cliënt en een andere collega op de zelfrapportage en de klachten/problemen van de cliënt. Deze verschillende perspectieven brengen we samen tot een integratief beeld.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek nemen we alles met de cliënt door en delen we het integratief beeld. We kijken of onze werkwijze op de problematiek aansluit op de verwachtingen van de cliënt. Hierover gaan we in gesprek. Als de gevormde beelden erg uiteen liggen, bespreken we dat ook met cliënt. Als we samen besluiten voor een behandeling te gaan, maken we afspraken over wat er nodig is om te veranderen, bespreken we de verschillende behandelopties en de bereidheid daartoe.