Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Verdienen aan Jeugdzorg? Niet bij Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong

Afgelopen weekend schreven onderzoeksjournalisten van Follow the Money en het Brabants Dagblad uitgebreid over de enorme winsten die sommige private aanbieders van jeugdhulp en dagopvang maken in de regio Hart van Brabant. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong hebben meegewerkt aan het onderzoek Follow the Money. We juichen het toe dat er gedegen journalistiek onderzoek gedaan wordt naar iets wat ons grote zorgen baart. Er zit een weeffout in het systeem, namelijk dat de tariefstructuur niet passend is voor complexe jeugdhulp. Het tarief voor complexe jeugdhulp is te laag, terwijl voor lichtere zorgvormen sprake is van te ruime tarieven. Daardoor zijn er inderdaad aanbieders van lichte jeugdzorg die forse winst maken, terwijl de gemeenten grote tekorten hebben. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Rendement onder druk

De Viersprong merkt dat in veel regio’s te lage tarieven worden gehanteerd. Kostenstijgingen worden niet automatisch vertaald in hogere tarieven waardoor behandelmarges in toenemende mate onder druk komen te staan.

Schril contrast

De private organisaties, die hoge rendementen maken, zeggen vaak dat ze dat kunnen, omdat ze  “het zo efficiënt organiseren en dat dat het verschil is met grote organisaties”.  Ze noemen niet dat zij vooral kinderen en gezinnen met lichte problematiek bedienen en dat gezinnen en kinderen met complexe vragen bij andere organisaties zoals Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong terecht komen. Zorg en behandeling die vanwege de complexiteit nu eenmaal meer kost.

Niet in een hokje

Een kind of gezin past vaak niet in één categorie hulp, in één bepaald ‘hokje’; het gaat vaak om een combinatie van problematiek op het gebied van GGz, ondersteuning bij een (licht) verstandelijke beperking en/of jeugd- en opvoedproblemen. Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong hebben dan ook vaak elkaars expertise nodig. Wij durven het aan met gemeenten één opdracht af te spreken. Maar dan moeten we wel samen de uitgangspunten ontwikkelen en de grote administratieve lasten waar wij, net als gemeenten zelf, mee te maken hebben drastisch inperken. Onze boekhouding hebben wij geopend voor de onderzoeksjournalisten en openen wij ook graag voor gemeenten.

Wat willen wij?

De jeugdzorg die specialistische organisaties als wij in onze regio bieden, staat onder druk. Het is noodzakelijk dat onze organisaties uit de stress van de slechte financiële cijfers komen. Maak onderscheid in tarieven en budget tussen jeugdhulp bij lichte problematiek enerzijds en specialistische jeugdhulp anderzijds. De perverse prikkel dat je met eenvoudiger werk veel geld kunt verdienen, moet eruit. Toets op resultaten en de inzet. Stop met de verspilling van inzet in administratieve processen en maak in samenwerking tussen gemeenten en deze cruciale organisaties een stevig basis met een heldere visie voor duurzame kansen voor kinderen en gezinnen. En zie dat complexe problematiek om andere hulp en om meer inzet op preventie vraagt: in toenemende mate spelen armoede en onveiligheid een belangrijke rol.

Van follow the money, naar follow the child.