Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Onderzoek wijst uit: Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief

Door Charlotte Boonstra (MST-PSB supervisor) en Aurelie Lange (Principal Investigator) van de Viersprong is onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van MST-PSB. Hiervoor werden onder andere ROM-gegevens gebruikt. Er is een interessant en wetenswaardig artikel over gepubliceerd.

Centraal stond:

  • zicht te krijgen op lange termijn effecten van MST-PSB in NL.
  • het krijgen van kwalitatieve gegevens over hoe gezinnen MST-PSB hebben ervaren (hiervoor zijn interviews afgenomen).
  • het maken van onderscheid tussen jongeren die slachtoffers gemaakt hebben met hun grensoverschrijdende gedrag en jongeren die met hun grensoverschrijdende gedrag vooral voor zichzelf een gevaar zijn. Voor deze tweede groep kloppen verwijzers steeds vaker bij MST-PSB aan, terwijl MST-PSB oorspronkelijk ontwikkeld is voor die eerste groep. Het is dus relevant om ook op die tweede groep beter zicht te krijgen.

Samenvatting van het artikel

Het artikel beschrijft de behandelresultaten van de MST-PSB (Multisystemic Therapy – Problem Sexual Behavior) in Nederland voor jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en daarbij een of meerdere slachtoffers maken, alsook voor jongeren met seksueel wervend gedrag waarbij geen slachtoffers gemaakt worden.

Methode
Van 184 jongeren die tussen 2009 en 2016 behandeld zijn, werden de behandeluitkomsten aan het einde van de behandeling en achttien maanden na de behandeling onderzocht.

Resultaten
Zowel net na afronding van de behandeling met MST-PSB als achttien maanden na afronding laat de therapie positieve behandelresultaten zien. Dit is in overeenstemming met resultaten uit eerder Amerikaans onderzoek.

Discussie
Dit onderzoek geeft eerste aanwijzingen voor de effectiviteit van MST-PSB in Nederland. Vervolgonderzoek is nodig om het behandeleffect van MST-PSB te vergelijken met andere behandelingen voor jeugdige zedendelinquenten, alsook met behandelingen voor jongeren die seksueel wervend gedrag vertonen.

 Meer informatie over MST-PSB in relatie tot het onderzoek

  • Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief. Dat laat een recent Nederlands onderzoek zien onder 184 jongeren die behandeld zijn met MST-PSB bij de Viersprong. Na 18 maanden rapporteren ouders dat 85% van de jongeren geen nieuw politiecontact gehad heeft, 88% geen seksueel grensoverschrijdend gedrag meer vertoond heeft, 87% thuis woont en dat 86% van de jongeren een zinvolle dagbesteding heeft.
  • MST-PSB richt zich op jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen waarbij geen sprake is van instemming of gelijkheid. Zo was 52% van de onderzochte groep verwezen vanwege aanranding of betasting, 19% vanwege verkrachting en had 44% meerdere slachtoffers gemaakt.
  • Daarnaast worden bij MST-PSB steeds vaker jongeren aangemeld die door hun seksueel grensoverschrijdende gedrag vooral een gevaar zijn voor zichzelf, zoals het rondsturen van naaktfoto’s of het hebben van seks onder sociale druk of invloed van drank en drugs. Het huidige artikel maakt een onderscheid tussen beide type jongeren.
  • Met name voor deze tweede groep zijn nog weinig alternatieve behandelprogramma’s voorhanden, waardoor onderzoek hiernaar van belang is. Het huidige onderzoek toont aan dat MST-PSB ook voor deze groep positieve uitkomsten kan behalen, al bleek ongeveer een kwart van deze jongeren te weinig baat te hebben bij MST-PSB: het grensoverschrijdende gedrag nam te weinig af, waardoor de onveiligheid bleef en de jongere alsnog uit huis geplaatst werd. Aangezien de onderzochte groep echter heel klein was (n=16), is meer onderzoek nodig.

Nieuwsgierig naar de resultaten?

Het artikel is gepubliceerd in het blad ‘Kind en adolescent’. Benieuwd naar het gehele artikel? Klik hier.

Wilt u meer weten over de MST-PSB behandeling?

Meer informatie over de MST-PSB behandeling vindt u op de MST-PSB webpagina.