Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

De Viersprong houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Naar aanleiding van de deponering van onze jaarrekening 2015 is in diverse media recent aandacht besteed aan de hoogte van de uitkering in verband met einde dienstverband (beëindigingsvergoeding) aan een bestuurder. Hierdoor ontstaat ten onrechte de indruk dat de Viersprong zich niet aan de WNT houdt. De Viersprong hecht eraan te benadrukken dat zij zich te allen tijde aan wet- en regelgeving houdt, dus ook in dit geval aan de WNT. 

Waarom blijkt de beëindigingsvergoeding te hoog te zijn geweest?

De beëindigingsvergoeding is destijds vastgesteld op basis van juridisch advies. Op basis van dit advies leek de vergoeding binnen de WNT-norm te vallen. De vergoeding zou aanmerkelijk hoger zijn geweest indien de oorspronkelijke arbeidsvoorwaardelijke afspraken zouden zijn gevolgd. De interpretatie van de WNT is echter juridisch complex. Daarom verrichten accountants bij het opmaken van de jaarrekening standaard een juridische hertoetsing inzake handelingen in het kader van de WNT. Bij die juridische hertoetsing is geconstateerd dat de beëindigingsvergoeding €30.000,- te hoog is geweest en niet paste binnen de vigerende WNT-norm. Daarom corrigeren we dit en zal de Viersprong het teveel betaalde bedrag terugvorderen.

Waarom is pas op 8 december jl. bekend geworden dat de beëindigingsvergoeding te hoog was?

Dat dit nu pas bekend is geworden heeft te maken met het feit dat voor de deponering van de jaarrekening 2015 voor alle ggz instellingen landelijk uitstel is verleend tot 1 december 2016. Dit uitstel houdt verband met de toegenomen complexiteit van de bekostigingssystematiek in de ggz. Daardoor is ook de juridische hertoetsing van handelingen in het kader van de WNT met 7 maanden opgeschoven. Na goedkeuring van onze Raad van Toezicht is de jaarrekening 2015 gedeponeerd op 8 december 2016. We konden de jaarrekening niet eerder deponeren, omdat onze accountant niet eerder klaar was. Eind november hebben we aan VWS gevraagd of het vragen van aanvullend uitstel nodig was, maar dat was niet het geval.

Waarom is het ten onrechte uitgekeerde bedrag nog niet terugbetaald?

De Viersprong houdt zich te allen tijde aan de WNT en zal het teveel betaalde bedrag vanzelfsprekend terugvorderen. Omdat de overschrijding van de norm om bovengenoemde reden pas recent is vastgesteld, moet terugvordering nog plaatsvinden.

Hoe is de financiële situatie van de Viersprong?

Als gevolg van de introductie van de marktwerking in de ggz kwam de Viersprong in 2014 in financieel zwaar weer terecht. In 2015 is een herstelplan gemaakt, dat inmiddels volledig is uitgevoerd. De acute dreiging van discontinuïteit behoort tot het verleden en de Viersprong heeft haar schulden onlangs afgelost. Vanaf dit jaar maakt de Viersprong weer winst. Er is erg veel vraag naar onze behandelingen, waardoor de Viersprong in de afgelopen jaren sterk is gegroeid en het toekomstperspectief er goed uitziet.

 

De Viersprong biedt topklinische, derdelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin in Noord-Brabant, Rotterdam en Amsterdam. Meer informatie: www.deviersprong.nl