Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Zelfs kwetsbare cliënten met persoonlijkheidsstoornissen hebben baat bij confronterende psychotherapie

Dat concludeert Janine van Manen in haar proefschrift “Treatment selection in personality disorders” dat zij op 26 januari 2016 verdedigde in het Erasmus MC. Zij onderzocht de indicatiestelling voor behandeling bij 700 cliënten met persoonlijkheidsstoornissen in 6 verschillende behandelcentra voor persoonlijkheidsproblematiek in Nederland.

Achtergrond
Persoonlijkheidsstoornissen komen regelmatig voor in de algemene populatie; één op de tien mensen heeft deze stoornis. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben vaak jarenlang problemen op het gebied van werk, ontspanning en relaties, waarvan zijzelf en hun omgeving last hebben. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat psychotherapie dé aangewezen behandeling is voor deze stoornis. Psychotherapie kan op verschillende manieren worden ingezet. Er is een meer destabiliserende methode waarbij de therapeut de cliënt confronteert met zijn of haar gedrag en probeert bewustwording te creëren ten aanzien van onderliggende gedachten en gevoelens. Of gekozen kan worden voor een meer stabiliserende aanpak, waarbij de therapeut empathisch luistert, richting en adviezen geeft, kortom; meer steunend is.

Conclusie
Uit onderzoek blijkt dat clinici veelal geen confronterende therapie geven aan meer kwetsbare cliënten uit angst voor behandeldrop-out, toename van de klachten of suïcide. Uit nieuw onderzoek onder meer dan 700 patiënten blijkt deze verwachting onjuist: ook de kwetsbare cliënten hebben baat bij een confronterende behandeling, zelfs meer dan bij een steunende behandeling. Uiteraard moet die confronterende behandeling dan wel gegeven worden in een omgeving die voldoende veilig en betrouwbaar is. Daarom is het advies om bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen vooral de meer confronterende behandelingen te overwegen, ongeacht de psychologische capaciteiten van de cliënt, waarbij de therapeut moet zorgen voor voldoende veiligheid in de behandeling.

Onderdeel van grootschalig onderzoek
Het onderzoek dat Janine deed is onderdeel van het SCEPTRE project, een grootschalig prospectief onderzoek in 6 verschillende behandelcentra voor persoonlijkheidsproblematiek in Nederland: GGZWNB, Altrecht, Pro Persona, Arkin, Zaans Medisch Centrum en de Viersprong. In dit project volgden onderzoekers 5 jaar meer dan 900 cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, met als doel het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van de behandelingen en indicatiestelling voor behandeling. SCEPTRE is geïnitieerd vanuit de VISPD, de onderzoeksafdeling van de Viersprong, in samenwerking met o.a. de universiteit van Amsterdam, Leiden en Erasmus MC.