Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Help pubers met borderline op tijd, dat is effectief

Meestal openbaart borderline zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies.

Aldus Joost Hutsebaut, verbonden aan de Viersprong en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: “Met de juiste hulp kunnen bepaalde problemen worden voorkomen, als er tenminste vroegtijdig wordt begonnen met de behandeling. Op jonge leeftijd zijn de problemen nog vaak gemakkelijker te tackelen. Dat is een stuk lastiger bij mensen die al jarenlang met deze problemen leven.”

Hoe herken je borderline in de pubertijd?

RTL Nieuws vroeg dit aan Joost Hutsebaut en publiceerde hierover het volgende  (Bron: RTL Nieuws):

Wordt jouw kind soms enorm boos of verdrietig zonder duidelijke aanleiding? Of blijft elke emotie achterwege, waar je die wel zou verwachten? Wees dan alert, het zijn signalen die kunnen duiden op borderline. Een heel nare stoornis, waarbij snel herkennen een wereld van verschil maakt. Joost Hutsebaut noemt vier probleemgebieden of kwetsbaarheden waar een puber met borderline aan herkend kan worden:

Emoties

Van pubers met borderline is bekend dat ze zich vaak heel boos voelen, of juist heel leeg. Ze ervaren de dingen in ieder geval heel intens of hebben te maken met plotselinge stemmingswisselingen.

Soms lijkt het verband tussen aanleiding en emotie te ontbreken. Dan kan het zomaar voorkomen dat de aanleiding gering is en de emotie heel sterk. Die komt dan snel en fel. Iemand met borderline schiet daarin sneller door.

Wat je ook ziet, zijn jongeren die te weinig voelen, zegt Hutsebaut. Die houden hun emoties ‘onder controle’ door ze te onderdrukken. De meeste jongeren wisselen hierin af, waardoor ze op sommige momenten overspoeld worden door emoties terwijl ze zich op andere momenten leeg of vlak voelen.

Impulsief

Het tweede probleemgebied (namelijk impulsiviteit) hangt samen met emotionele instabiliteit, zegt Hutsebaut. Jongeren ervaren weinig controle over hun impulsen. Denk hierbij aan zelfbeschadiging of zelfmoordpogingen omdat de jongere zich in een gemoedstoestand bevindt waarin die geen andere uitweg meer ziet.

Een en ander kan ook resulteren in eetbuien of impulsief koopgedrag. Of bijvoorbeeld een telefoonabonnement dat in een keer wordt opgemaakt, een bankrekening die leeg wordt getrokken, alcoholmisbruik of ander risicovol gedrag.

Wisselingen in het zelfbeeld

Ja, natuurlijk heeft iedere puber wel eens aarzelingen over zichzelf. Bij pubers met borderline gaat dat gevoel heel diep. Ze kennen zichzelf niet, of voelen zich constant alleen maar waardeloos. Er is soms echt sprake van zelfhaat, zegt Hutsebaut. Die jongeren weten niet waar ze naartoe moeten met hun leven en kunnen erg snel wisselen in de keuzes die ze hierin maken, bijvoorbeeld in wat ze willen studeren.

Relaties

Hierin maakt Hutsebaut onderscheid tussen twee groepen. De ene groept gaat heel intense relaties aan, waarbij heel snel vriendschappen worden gesloten en mensen zich heel snel blootgeven. Ze kunnen vervolgens ook heel snel teleurgesteld raken in de ander. En dan die persoon heel ver van zich afwerpen. Dus eerst wordt de persoon op een voetstuk geplaatst en daarna verketterd.

De tweede groep houdt personen uit wantrouwen op afstand. Die raken snel geïsoleerd, zegt Hutsebaut.

Als je aan het begin van de puberteit kunt beginnen met een behandeling, kan worden voorkomen dat problemen groter worden

Met de vier kwetsbaarheden hoopt Hutsebaut dat borderline snel(ler) kan worden opgespoord. Dat is namelijk van belang voor de behandeling. “Als je aan het begin van de puberteit kunt beginnen met een behandeling, kan worden voorkomen dat problemen groter worden en kan er zelfs heel adequaat behandeld worden”, zegt Hutsebaut. “Of je kan voorkomen dat de problemen zich gaan opstapelen en steeds meer invloed gaan krijgen in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld op school.”

Er is een behandeling voor pubers met borderline: MBT-early

MBT-early is een behandeling voor pubers vanaf 12 jaar, die wordt aangeboden bij de Viersprong in Bergen op Zoom. Vanaf de zomer van 2017 wil de Viersprong deze behandeling ook in Den Bosch starten. MBT is de afkorting van de methodiek “Mentalization Based Treatment” en “early” staat voor tijdig ingrijpen.

Het is een  is een kortdurende behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met emotionele problemen. In de behandeling wordt zowel gewerkt met de jongere, als met de mensen rondom de jongere, zoals ouders, maar ook school.

Joost Hutsebaut is een van de behandelaren in MBT-early: “MBT-early probeert zo vroeg mogelijk in te grijpen, zodat de negatieve spiraal waar je in zit gestopt kan worden. Hierdoor kun je vooorkomen dat je problemen erger worden en uiteindelijk misschien blijvend zijn.  De behandeling bestaat uit 16 tot 22 gesprekken met een behandelaar van de Viersprong, die wekelijks plaatsvinden in een periode van 4 tot 6 maanden. De meeste sessies zijn alleen met jou, in sommige sessies worden ook je ouders/verzorgers uitgenodigd.”

Meer weten over MBT-early? Klik hier

Ik wil hulp!