Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Tag Archives: MST

Lees voor
Translate

MST supervisor van de Viersprong uit Rotterdam wint ‘Whatever it takes award’ van MST Services

MST supervisor Brenda Hedemann heeft in 2018 het lastige besluit moeten nemen om haar MST team tijdelijk on hold te zetten. Dit vanwege financiële onzekerheden die optraden door de nieuwe financieringsregeling voor jeugd in Rotterdam. Ze heeft zich in die periode gericht op PR-werkzaamheden en veel contacten gelegd met hoofdaannemers en andere belangrijke stakeholders. Tijdens die afspraken heeft ze uitgelegd wat de Viersprong met een Multi Systeem Therapie (MST) behandeling voor gezinnen kan betekenen.

Onderscheiding van MST Services uit Amerika gekregen
Voor deze dappere beslissing werd Brenda door MST Services, de overkoepelende wereldwijde MST organisatie, genomineerd. Ze won ook daadwerkelijk de ‘Whatever it takes award’. Dat is een uitzonderlijke prestatie waarvoor ze in april door haar collega’s en MST Nederland in het zonnetje werd gezet. Hedemann is de derde Nederlandse winnaar van de award in de afgelopen 15 jaar. Inmiddels is Brenda weer werkzaam als MST supervisor.   

» Lees meer

Lees voor
Translate

VVD 2de kamerlid Tielen op bezoek bij de Viersprong

Judith Tielen, 2e kamerlid namens de VVD, was op 18 januari te gast op de locatie van de Viersprong in Rotterdam.
De evidence based behandelprogramma’s van de jeugdafdeling van de Viersprong, zoals MBT, MST  en MST-PSB waren onderwerp van gesprek.

Mevrouw Tielen was onder de indruk van het verhaal van de moeder van een cliënt. Tijdens het bezoek kwam een mooi gesprek op gang tussen deze moeder als ervaringsdeskundige, mevrouw Tielen, de managers van de Viersprong, de supervisoren en de therapeut van de behandelprogramma’s.
Gezamenlijk kwamen constructieve gedachten tot stand over hoe de behandelingen nog beter te maken en wat vanuit de politiek gedaan kan worden om de specialistische zorg vanuit de jeugd GGZ toegankelijk te maken voor alle jongeren en gezinnen in Nederland die dit hard nodig hebben.

Het was een levendige en inspirerende bijeenkomst en we gaan graag in op de uitnodiging van mevrouw Tielen voor een tegenbezoek in de Tweede Kamer.

Lees voor
Translate

Politieke belangstelling voor de Viersprong: D66 op bezoek

Op 24 juli heeft Rens Raemakers, 2e kamerlid van D66 een bezoek gebracht aan de Viersprong. In de Villa in Halsteren werd hij ontvangen door de accountmanagers van afdeling Verkoop.

Rens Raemakers heeft ook mevrouw Jovita Dorigo, burgerraadslid voor D66 in de gemeente Bergen op Zoom uitgenodigd bij zijn bezoek aan te sluiten. De politici waren geïnteresseerd in de systemische werkwijzen binnen de jeugd-ggz. Vanuit GGZ Nederland is voorgesteld een werkbezoek te brengen aan de Viersprong.

 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Sterk Huis en de Viersprong gaan samenwerken. Een nieuw team: MST Sterk Huis Goirle is een feit! 

 

Vanaf 1 april 2018 biedt Sterk Huis in samenwerking met de Viersprong Multi Systeem Therapie (MST) aan. Een gecombineerd team met twee therapeuten van Sterk Huis en twee therapeuten van de Viersprong gaan dit vanuit Sterk Huis bieden zodat expertise en ervaring gedeeld kan worden. Op 8 mei presenteert het team zich tijdens een stakeholdersbijeenkomst.

Samenwerking met Sterk Huis voor MST

 

 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Vacature Projectleider Zorginnovatie

Vacature Projectleider Zorginnovatie

Welke partijen zijn betrokken bij de zorginnovatie uit deze vacature?

De stichtingen Prisma, De Viersprong, SJSJ Almata en Koraal Groep zijn vier zorgorganisaties die actief zijn in Noord-Brabant met ieder een eigen achtergrond in de jeugdzorg. Deze organisaties werken in de vorm van een consortium samen aan continue productontwikkeling en innovatie. Zij doen dit vanuit het besef dat dit noodzakelijk is om de jeugd van de toekomst beter te kunnen helpen/ behandelen op basis van evidence based onderzoek.
Primaire focus van vier zorgorganisaties is onderzoek naar de werking nieuwe producten voor jeugd met gedragsproblematiek en eventueel met een verstandelijke beperking. Gedeelde ambitie is om deze jeugd in de toekomst zo veel mogelijk in de eigen woon en leefomgeving te laten opgroeien. Het consortium werkt aan de ontwikkeling op basis van gekozen projecten. Zij dragen daarbij gezamenlijk zorg voor het projectmanagement. Kernactiviteit van de samenwerking is productontwikkeling van nieuwe (evidence based) behandel produkten/methoden.

MST-LVB en ThuisBest

Er zijn op dit moment twee projecten waaraan gezamenlijk gewerkt wordt. Dit vindt plaats in twee projectgroepen. De vier bestuurders van de samenwerkende zorgorganisaties vormen een stuurgroep waarin de voortgang van de projecten wordt besproken.

Zorginnovatie project 1: MST-LVB

MST (Multi Systeem Therapie) is een evidence based methode uit de Verenigde Staten die in Nederland reeds een aantal jaren wordt toegepast. Primair doel is om uithuisplaatsing van jeugdigen te voorkomen door een intensieve therapie en begeleiding van zowel jeugdige als het sociaal systeem waar zij onderdeel van uitmaken. De vier samenwerkende zorgorganisaties hebben het mandaat om te werken aan een adaptatie op MST die specifiek gericht is op jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Door middel van de behandeling en wetenschappelijk onderzoek wordt inzichtelijk of en hoe een specifieke MST-LVB-methodiek significante meerwaarde biedt voor jeugd, hun sociaal systeem en de maatschappij.

Zorginnovatieproject 2: ThuisBest

ThuisBest heeft tot doel een optimaal zorgtraject te creëren voor jongeren met een machtiging voor gesloten jeugdzorg. In een intensief traject wordt gewerkt om gedrag en veiligheid voor jeugd en omgeving te verbeteren. Met uiteindelijk doel om de verblijfsduur van de jongeren binnen de gesloten setting te verkorten cq te voorkomen. De vier zorgorganisaties werken hier eveneens samen aan de behandeling en het onderzoek.

Vacature Projectleider Zorginnovatie: gevraagd enthousiaste projectleider

Om de voortgang van de twee projecten en daarmee de samenwerking tussen de vier samenwerkende zorgorganisaties te optimaliseren zoeken we een projectleider (16 uur per week) voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt op basis van de voortgang en evaluatie besloten over een eventuele voortzetting.

Resultaatgebieden en kernactiviteiten projectleider:

Kernactiviteit:

 • Projectmanagement van de twee projecten MST-LVB en ThuisBest, op basis van projectplannen, heldere projectstructuur, begroting en voortgangsbewaking
 • Verbinden en faciliteren van de samenwerkende zorgorganisaties op inhoud en kwaliteit met een resultaatgerichte en borgende insteek.
 • Communicatie van voortgang/updates naar projectleden en stuurgroep

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring in/ affiniteit met de (jeugd)zorg
 • Aantoonbare ervaring projectmanagement en zelfstandig leiden van projecten
 • Resultaatgericht met oog voor de mensen en op basis van heldere afspraken. In staat om spiegel en criticus te zijn met een opbouwende stijl.
 • In staat om in- en externe ontwikkelingen en uitkomsten van de projecten om te zetten in concrete voorstellen en acties.
 • Netwerker: in staat om verbindingen met partijen en mensen aan te gaan. Coördineert, initieert en participeert. Mensen mee kunnen krijgen zonder hiërarchische bevoegdheid.

Arbeidsvoorwaarden en procedure

 • Tijdelijk 1 jaar (evaluatie na 1 jaar, met zicht op verlenging)
 • 16 uur per week
 • Salarisschaal FWG 60-65 (afhankelijk van opleiding en werkervaring)
 • Sollicitatie is mogelijk tot uiterlijk 1 april 2017
 • Op basis van briefselectie worden gesprekken gevoerd
 • Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Peeters, Manager Zorg en Expertise. (fpeeters@prismanet.nl) 06-20078008.

GGz vacatures de Viersprong Button