Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

From_implementation_to_therapeutic_alliance
Lees voor
Translate

Modeltrouw en werkrelatie Multi Systeem Therapie kunnen elkaar versterken.

Modeltrouw staat voorop binnen de Viersprong. Terecht?

De Viersprong hecht veel belang aan behandelmethodiek. Door tijdens de behandeling goed in het oog te houden welke resultaten je wilt bereiken en welke stappen je daarvoor als behandelaar moet zetten, behaal je de beste resultaten.
Maar kun je wel altijd zo goed vasthouden aan de methodiek? Gaat het niet veel meer om de werkrelatie die de behandelaar met haar/zijn cliënt heeft? 

Aurelie Lange, werknemer bij de Viersprong, deed in het kader van haar promotie onderzoek naar de rol van modeltrouw en werkrelatie binnen Multi Systeem Therapie (MST) binnen het ZonMw onderzoeksprogramma.

Onderzoek naar Multi Systeem Therapie (MST)
MST is een therapie aan huis en richt zich op de levensgebieden waarin de jongere problemen ondervindt: thuis, op school, in de vrije tijd en met vrienden. MST is een systeembehandeling. Dat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. Er wordt gekeken hoe iedereen mee kan helpen en een taak kan krijgen bij de verandering die nodig is.

Er was nog weinig bekend over het afzonderlijke en gecombineerde belang van de werkrelatie en modeltrouw voor de totstandkoming van de MST behandelresultaten. Modeltrouw betekent dat een behandelaar de behandeling uitvoert zoals die uitgevoerd moet worden. Met de werkrelatie wordt de band tussen de behandelaar, de cliënt en zijn/haar naasten bedoeld.
Uit het onderzoek van Lange blijkt dat deze factoren elkaar kunnen versterken. Dit betekent dat een goede werkrelatie het makkelijker kan maken om de behandeling uit te voeren zoals die bedoeld is. Omgekeerd kan modelgetrouw handelen ervoor zorgen dat de werkrelatie verbetert.   Modeltrouw en werkrelatie kunnen dus heel goed samen gaan.

Dit is belangrijke en waardevolle informatie voor MST behandelingen waarbij niet alleen de jongere maar ook zijn/haar omgeving betrokken wordt. Behandelresultaten kunnen verder verbeteren.
MST is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden. Lange is werkzaam bij de Viersprong en zet haar kennis in bij de behandelingen die de Viersprong biedt.

Benieuwd naar meer informatie over Multi Systeem Therapie (MST) bij de Viersprong?

Promotie Aurelie Lange
Aurelie Lange verdedigde op 31 januari 2018 aan het Erasmus MC in Rotterdam haar proefschrift ‘From implementation to alliance: the role of therapist adherence within multisystemic therapy’.

Ze is naast promovenda de hoofdonderzoeker van de onderzoekslijn systeeminterventies bij de Viersprong. Bestuurder Verheul: ‘Wij zijn trots dat haar onderzoeksresultaten direct ingezet kunnen worden bij de behandelingen die wij aanbieden. Dit draagt bij aan een beter leven voor onze cliënten en hun naasten. Wij bieden oplossingen die echt werken en hen sterker maken’.

Bent u als professional geïnteresseerd in het onderzoek? Het proefschrift en een samenvatting zijn online beschikbaar.

Vragen? Stel ze via e-mail.