Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Veelgestelde vragen

Vragen over aanmelden

Moet ik mij identificeren als ik start met een behandeling bij de Viersprong?

Ja, volgens de Nederlandse wet geldt er een identificatieplicht voor iedereen die zorg ontvangt in Nederland. De legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. U kunt zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Dat is een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. De Viersprong legt het soort identiteitsbewijs vast, samen met het nummer. We maken geen scan. We checken of de  identiteitsgegevens overeenkomen met het BSN nummer van de aangemelde cliënt.

Wat gebeurt er nadat ik een aanmelding heb gedaan? Hoe weet ik of mijn aanmelding is binnengekomen? 

Nadat we uw aanmeldgegevens hebben ontvangen, gaan we deze verwerken. Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

De cliënt, verwijzer en de (eventuele) huidige behandelaar ontvangen binnen twee weken bericht van ons (per mail of per post).

Mocht u binnen twee weken niets van ons horen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 76 56 883 (centrale medische administratie van de Viersprong).

Waar vind ik de Viersprong verwijskaart?

 

 

 

Kan ik bij de Viersprong een online zelftest doen voor persoonlijkheidsstoornissen?

Ja, je kunt zo’n online zelftest direct doen.
Ga hiervoor naar de overzichtspagina persoonlijkheidsstoornissen en scroll een stukje naar beneden voor de zelftest.

Wat zijn contra indicaties (exclusie criteria) voor behandeling persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen?

Algemene exclusiecriteria (contra-indicaties) voor behandeling volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek zijn:

 • IQ < 80 (grens wordt op casusniveau geëvalueerd)
 • schizofrenie of schizofreniforme stoornissen
 • autismespectrumstoornissen
 • organisch cerebrale aandoening
 • onvoldoende beheersing Nederlandse taal
 • geen ziektekostenverzekering
 • geen woon- of verblijfplaats

Verwijskaart met indicaties voor het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen

Lees in onze verwijskaart wat verdere indicaties en contra-ndicaties (exclusie criteria) zijn voor het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen.

Ik overweeg een patiënt naar de Viersprong te verwijzen, maar wil graag overleggen met iemand uit het intaketeam of verwijzing zinvol is.

Belt u ons dan voor telefonisch overleg. U kunt individuele casuïstiek daar bespreken. Mocht u niet tijdens kantoortijden kunnen bellen, stuurt u dan een bericht aan info@deviersprong.nl met uw telefoonnummer en de tijden dat u bereikbaar bent. Onze intake-coördinator kan u dan terugbellen.

Ik wil weten of ik met mijn problemen (of van mijn kind) op het juiste adres ben bij de Viersprong

Lees eerst de omschrijvingen bij Hulp bij. Herken je jezelf hier (gedeeltelijk) in, of de problemen van je kind?

Je kunt ook nog deze ervaringsverhalen van anderen lezen:

Als je twijfelt of wij iets voor je kunnen doen, bel ons dan voor telefonisch overleg.

Heeft de Viersprong behandelmogelijkheden voor mensen met psychotische klachten?

De Viersprong heeft geen expertise in huis met betrekking tot schizofrenie en psychotische stoornissen. Deze zijn juist een contra-indicatie voor behandeling

Waarvoor kan ik bij de Viersprong terecht?

Voor wie

De Viersprong biedt GGZ behandelingen bij persoonlijkheidsproblemen en gedragsproblemen. Wij onderzoeken en behandelen mensen uit heel Nederland:

 • Jongeren en volwassenen die problemen ondervinden als gevolg van een persoonlijkheidsstoornis. Veel van hen hebben al langere tijd klachten en eerdere behandelingen hebben onvoldoende geholpen;
 • Jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun gezin;
 • Complexe problemen in relaties en gezinnen;
 • Gezinnen waarin de kinderen ernstig worden mishandeld en verwaarloosd;
 • Ouderparen en hun kinderen, die zijn verwikkeld in een vechtscheiding.

Voor wat

 • Intake en diagnostiek voor behandeling
 • Second opinion
 • Consultatie
 • Diagnostische expertise / Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)
 • Behandeling persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren en volwassenen met
  • Mentalization Based Treatment (MBT)
  • Schematherapie (ST)
  • Dialectische Gedragstherapie (DGT)
  • Psychodynamische psychotherapie, o.a. Transactionele Analyse (TA)
 • Behandeling gedragsproblemen jongeren met systeeminterventies FFT / MST / MST-PSB
 • Behandeling complexe problemen in gezinnen met systeemtherapie
 • Behandeling gezinnen bij vechtscheiding (Kinderen Uit de Knel)
 • Behandeling kindermishandeling en verwaarlozing in gezinnen met MST-CAN

Herken je dit? Ervaringsverhalen van volwassenen


Annelies, 30 jaar

Annelies is 30 en voelt zich nergens thuis. Ze heeft dat gevoel al heel lang en is geneigd om rond te zwerven en zich van niemand iets aan te trekken. Ze woont op een appartement maar onderhoudt het niet goed. Er is een huurschuld ontstaan omdat ze haar geld impulsief uitgeeft aan kleding en snoep. Ook gebruikt ze regelmatig te veel alcohol en is ze bekend met drugsgebruik (cocaïne en marihuana), hoewel dat gelukkig maar bij periodes is. Toch reageert ze zich altijd wel op zichzelf af door teveel te eten (hoewel ze broodmager is) en door zichzelf pijn te doen (met haar hoofd tegen de muur bonken en zichzelf krassen op armen en buik).

Ze heeft wel eens een vriend maar is bang voor de seksuele relatie. Ze sluit zich dan in zichzelf op, waarbij ze zich als van bovenaf bekijkt en niet meer in haar lichaam is. Ze heeft vaak het idee dat anderen er alleen maar op uit zijn om misbruik van haar te maken en ze heeft geen idee waarom. Deze relaties zijn in het verleden regelmatig ontaard in boosheid en geweld. Nu trekt ze zich vaker terug om dit te voorkomen en laat zich negatief uit over zichzelf en de andere mensen. Ze heeft al een paar keer geprobeerd om een einde aan haar leven te maken, zonder succes. Het liefste wil ze ergens bij horen, dingen samen doen, maar deze kant laat ze zelden of nooit toe. In plaats daarvan vervalt ze al gauw weer in impulsief negatief gedrag of provoceert zij weer afwijzing. Ze zegt: “Soms denk ik wel eens: het is maar beter zo, want ik kan hier toch niets aan veranderen”, maar soms wil ze ook uit deze patronen leren kunnen ontsnappen. Dat is een moeilijke weg die ze niet alleen weet te vinden of te bewandelen.

Mogelijke behandeling: Schematherapie volwassenen


Joanne, 45 jaar

Joanne is 45 en is een alleenstaande moeder van drie kinderen. Ze is als kind mishandeld. Ze wilde heel graag kinderen en zet zich zeer voor hen in. Ze voelt zich door de kinderen vaak afgewezen. De oudste dochter van 17 is sinds een jaar uit huis, nadat er ruzie was ontstaan over haar vriend, die Joanne niet goed voor haar vond omdat hij steeds haar geld innam. Er is een OTS opgelegd en sindsdien woont haar dochter in een pleeggezin. Joanne is hier erg boos over en maakt zich nog steeds erge zorgen om haar dochter. Tegelijkertijd is zij ook boos op haar en voelt zich afgewezen. De middelste jongen is zeer opstandig, druk en agressief al van kinds af aan. Joanne doet haar best, maar ze verliest soms haar geduld waarbij ze hem uitscheldt en hij agressief kan worden. Ze is bang voor hem. Haar jongste dochter is 14. Zij spijbelt steeds vaker en haar schoolresultaten worden steeds slechter. Joanne wil dat het goed met haar gaat. Ze legt haar strikte grenzen op en zwaardere straffen, zoals een maand huisarrest en ze schreeuwen of zwijgen tegen elkaar. Op een ander moment kan zij zeer toegeeflijk zijn. Cindy is al eens weggelopen en blijft dan bij haar vriend. Joanne is bang dat zij deze keer weg zal blijven.

Er is thuis steeds meer ruzie en Joanne voelt zich afgewezen. Ze heeft een zelfmoordpoging gedaan omdat ze het niet meer zag zitten. Bureau jeugdzorg is voor alle drie de kinderen betrokken. Joanne voelt zich door de gezinsvoogd niet begrepen en slecht behandeld. Zeker nu deze een time-out opname voor haar jongste dochter Cindy heeft voorgesteld. Zij heeft het idee dat zij een moeilijk mens is en totaal gefaald heeft als moeder en dat de gezinsvoogd dat ook zo ziet. Zij voelt zich niet serieus genomen, omdat de gezinsvoogd een paar keer te laat was: ‘ze doet ons erbij omdat het moet’. Joanne denkt soms dat het allemaal niet meer hoeft, dat zij er maar beter niet meer kan zijn, tegelijkertijd wil zij graag een beter contact met haar kinderen, maar ze denkt niet dat dit haar alleen zal lukken en vertrouwen in de jeugdhulpverlening heeft ze niet meer, die vinden haar een lastige zeurpiet. Ze wil ondersteuning en het tegelijkertijd zelf kunnen blijven doen. Ze wil niet opnieuw een kind in een OTS-regeling.

Mogelijke behandeling:
Multi Systeem Therapie Child Abuse & Neglect (MST-CAN)Nicole, 34 jaar

Nicole is 34 en heeft een gezin met twee kinderen. Ze voelt zich somber en leeft in constante strijd met haar man Marc en beiden overwegen om de relatie te beëindigen. Ze beschuldigen elkaar ervan de oorzaak te zijn van de steeds terugkerende ruzies. Nicole heeft echter besloten om er nu zelf werk van te gaan maken en in therapie te gaan. Ze is vastbesloten om haar eigen aandeel in de problemen tot een oplossing te brengen, zelfs als ze hiervoor moet worden opgenomen in een kliniek. Ze beseft dat er in veel relaties iets verkeerd gaat tussen haar en anderen en dat dat waarschijnlijk te maken heeft met wat ze vroeger thuis heeft meegemaakt. Ze is eigenlijk bang dat de spanningen thuis die nooit opgelost raakten, maar wel chronisch tot een nare sfeer en veel onveiligheid geleid hebben, haar altijd zullen blijven achtervolgen, zoals nu in haar relatie met Marc. Soms neemt Nicole de kinderen mee naar haar ouders om de situatie thuis een tijdje te kunnen ontvluchten. Maar sinds kort begint haar werk er ook onder te lijden. Nicole staat voor de klas en kan haar aandacht er niet meer bijhouden. Steeds meer tijd overdag vervalt ze in somberheid en gepieker zonder veel resultaat. De angst die ze voelt in haar dagelijkse leven neemt steeds meer toe en ze heeft nu een punt bereikt waarop ze besloten heeft: tot zover en niet verder, nu ga ik aan mezelf werken en ik wil het dit keer grondig doen.

Mogelijke behandeling: Transactionele Analyse


Eva, 33 jaar

Eva is 33. Haar leven is één grote puinhoop en dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Of zo lijkt het toch. Het lijkt alsof ze in alles mislukt: geen baan kunnen houden, geen man kunnen houden en straks pakken ze ook nog haar kind af. Ze loopt al jaren te knokken om zichzelf recht te houden. Geregeld gaat ze helemaal onderuit. Ze heeft al drie serieuze zelfmoordpogingen ondernomen. Dan denkt ze dat haar dochtertje beter af zou zijn zonder haar. Maar nadien voelt ze zich erg schuldig en schaamt ze zich dat ze zo’n slechte moeder is, omdat ze haar dochter bijna in de steek heeft gelaten. En dus gaat ze maar door. Al jaren helpen drugs en alcohol haar om overeind te blijven. Haar armen staan vol littekens van het krassen. Daar probeert ze wel mee te stoppen sinds ze moeder is, maar dat wil ook niet altijd lukken. Mannen zijn ook een ramp in haar leven. De goeie stoot ze af en met de slechte stort ze zich in onmogelijke relaties, vaak vol geweld. De enige die een beetje constant bleef in haar leven, is haar moeder, al is die relatie nu ook weer niet altijd gezellig te noemen. Het aantal hulpverleners is niet meer op de vingers van één hand te tellen. Vaak kreeg ze te horen dat ze nog niet klaar was voor psychotherapie. Ja, wanneer dan wel?

Mogelijke behandeling: Mentalization-Based Treatment (MBT)Herken je dit? Ervaringsverhalen van jongeren

 

 Mariska, 13 jaar  Marco, 14 jaar  Maaike, 14 jaar

Mariska is dertien en blijft soms thuis van school. Ze piekert over haar vader die als hij veel drinkt erg boos kan zijn thuis. Als hij thuis komt gaat ze met haar broer Roel van zes naar oma. Oma zegt altijd dat alles goed komt. Haar vader bedoelt het niet zo, denkt Mariska. Ze probeert ’s avonds thuis extra haar best te doen, omdat hij dan soms minder mept. Haar moeder is al lang erg somber en blijft soms in haar bed. Mariska helpt haar moeder dan om wat te eten en doet boodschappen. Haar broer Roel is erg druk bij oma en op school en heeft vaak ruzie met leeftijdgenootjes. Hij dreigt met woorden naar volwassenen wanneer zij hem willen corrigeren en heeft de juf geschopt. Zijn school heeft gezegd dat ze niet meer met hem verder kunnen. Hij weet niet wat er nu gaat gebeuren. De juf van Roel heeft tegen Mariska gezegd dat zij een zorgmelding hebben gedaan. Mariska is bang dat dit de problemen alleen maar erger maakt. Toen er mensen thuis kwamen helpen voor Roel en er gezegd werd dat ze misschien uit huis moesten, is het allemaal erger geworden. Soms denkt ze dat ze dood wil.

Mogelijke behandeling: MST-CAN

Marco is veertien. Hij is net opgepakt voor diefstal. Niet toevallig, want hij is al een tijdje ‘op het verkeerde pad’. Het begon na de scheiding van zijn ouders. Zijn vader zag hij niet vaak meer, het leek alsof hij zich niet meer interesseerde in Marco nadat hij zijn nieuwe vriendin leerde kennen. Zijn moeder werd depressief na de scheiding en liet hem maar wat begaan. Marco leerde foute vrienden kennen, met wie hij – vaak tijdens de schooluren – omging. Beetje rondhangen, wat vandalisme, stelen. Tenminste een plek waar hij zich nog wat oké voelde. Zijn moeder weet vaak niet waar hij is. Zijn ouders maken vaak ruzie over de opvoeding van Marco. Dat was al zo voor de scheiding, maar nu staan ze helemaal niet meer op één lijn.

Mogelijke behandeling: MST of  FFT

Maaike is veertien. Sinds iets meer dan een half jaar is ze zichzelf helemaal kwijt. Haar ouders herkennen niet meer het meisje uit de basisschool. Niet dat alles toen gemakkelijk liep voor haar, maar de laatste maanden loopt het echt helemaal uit de hand. Bij de minste aanleiding kan ze ontploffen. Haar stemming wisselt tien keer op een dag. Ze heeft snel het idee dat anderen haar afwijzen. Vriendschappen verlopen met ups en downs. Thuis zijn er geregeld conflicten. Ze voelt zich schuldig aan alles. Op andere momenten is ze boos op alles en iedereen om haar heen. Maaike is een half jaar geleden begonnen met krassen. Eerst hield ze het nog verborgen, maar uiteindelijk zijn haar ouders erachter gekomen. Misschien is dat maar goed ook, want op school kan ze haar problemen hoe langer hoe moeilijker verbergen. Haar schoolresultaten beginnen steeds meer te lijden onder haar problemen.

Mogelijke behandeling:
Jezelf de baas met MBT early

 Tim, 16 jaar  Bart, 16 jaar  Lisa, 17 jaar 

Tim is zestien. Hij gaat al twee jaar niet naar school. Het begon met een stom voorval, waarbij de leraar hem in de klas voor aap had gezet. De hele klas had gelachen en Tim voelde zich erg stom. Nadien is hij niet meer gegaan. Hij vult zijn dagen met gamen en chatten. Zijn ouders zijn radeloos, hebben al van alles geprobeerd, maar Tim vindt vooral dat ze aan zijn hoofd zeuren. Eigenlijk voelt Tim zich al langer niet goed in zijn vel. Hij is als kind op school gepest, wat hem onzeker heeft gemaakt. Die onzekerheid is alleen maar verergerd nadat hij naar de middelbare school is gegaan. Hij is altijd een piekeraar geweest, bedacht op voorhand allerlei mogelijke scenario’s van wat er zou kunnen gebeuren en hoe hij daarop zou kunnen reageren. Daarin lijkt hij ook wel wat op zijn moeder, die ook steeds alles graag onder controle houdt. Tim wil wel veranderen, maar weet niet goed hoe. Hij heeft ook niet het idee dat anderen echt snappen hoe groot de drempel naar school is. Hij schaamt zich en zou het liefst niemand meer onder ogen hoeven te komen.

Mogelijke behandeling:
Schematherapie voor adolescenten

Bart is zestien. Hij voelt zich al een tijdje down. Hij irriteert zich voortdurend aan zijn ouders. Vaak voelt hij zich van binnen woedend. Met die gevoelens weet hij zich geen raad. Blowen helpt om het in zijn hoofd wat rustig te houden. Echte vrienden heeft hij niet. Hij vertrouwt maar weinig mensen, durft ook niet echt open te zijn. Bart is bang wat anderen dan van hem zullen denken. Hij voelt alsof hij heeft gefaald. Hij voelt zich waardeloos en onbegrepen door anderen.

Mogelijke behandeling:
Jezelf de baas met MBT early

 Lisa is zeventien. Ze voelt zich al jaren slecht in haar vel. De laatste twee jaar is alles verergerd. Haar stemming lijkt wel een achtbaan: van vrolijk naar depressief naar kwaad naar leeg en weer terug. Vaak zonder dat ze zelf een aanleiding ziet. Veel vrienden heeft ze niet en de vriendschappen die ze heeft, zijn vaak erg wisselend en lopen vaak stuk. Eigenlijk is er niemand die haar echt kent. Lisa voelt zich dan ook eenzaam. Met haar ouders zijn er vaak heftige conflicten. Ze heeft het gevoel dat ze niets goed doet in hun ogen, zeker niet nadat ze op school gestopt is. Vaak twijfelt ze of ze niet gewoon een rotkind is. Alleen maar een last voor anderen. Op zulke momenten heeft ze gedachten aan de dood. Soms snijdt ze dan in haar armen of gaat ze drinken of blowen. Ze heeft er geen idee van hoe ze verder moet met haar leven. Behandelingen hebben nog weinig of niets uitgehaald. Ze heeft weinig vertrouwen in therapeuten want die hebben net zoals anderen haar al zo vaak in de steek gelaten.

Mogelijke behandeling:
MBT voor adolescenten 

 

Wat is het loket voor Jeugdzorg in mijn gemeente?

Op deze website vind je een overzicht van de jeugdloketten en jeugdteams in de grotere gemeenten. Bij de kleinere gemeenten kun je meestal terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin of de gemeente zelf.

Hoe kan ik me aanmelden?

Op deze pagina vind je informatie over de manieren waarop je je kunt (laten) aanmelden bij de Viersprong.

Vragen over behandelingen

Heeft de Viersprong een folder met het totale jeugdaanbod?

Ja. Deze folder kunt u hier inzien.

Wat is het LTA jeugd aanbod van de Viersprong in 2017 en 2018?

De Viersprong is ook nauw betrokken bij de transitie jeugd in Nederland. De Viersprong heeft het volgende LTA (Landelijk Transitie Arrangement ook genoemd: landelijke raam overeenkomst) jeugd aanbod:

Jeugd GGZ LTA Aanbod 2017 en 2018

 

De PDF met dit aanbod kunt u vinden op:
Jeugd GGZ LTA Aanbod 7 dec 2017

 

Bieden jullie EMDR of trauma-begeleiding in de behandelprogramma’s?

In sommige behandelprogramma’s kan individueel EMDR worden aangeboden als aanvulling op de behandeling en als dat geïndiceerd is voor de cliënt.

Cliëntervaring Deeltijd Jongvolwassenen

Laura leerde dat zij haar emoties mag uiten en raakte haar angst kwijt

Al jaren zag ik allerlei psychologen, psychiaters, instellingen en behandelaren. Maar nog leefde ik puur vanuit mijn hoofd en vanuit angst. Van mijn 13e tot ongeveer mijn 20ste worstelde ik met de eetstoornis anorexia nervosa. Ik was een echte controleerder en legde mezelf strenge regels op. Na een lange wachttijd kwam ik in de deeltijdgroep jongvolwassenen van de Viersprong.

Het leven als een strijd om mijn gewicht

Mijn eetstoornis  bepaalde wat ik wel en niet mocht eten,  hoeveel ik mocht eten, hoeveel ik daarvoor moest sporten en vooral wat ik niet mocht. Iedere dag was een strijd met mezelf. Een strijd die op den duur over leven en dood ging. Mijn haren vielen uit, ik menstrueerde niet, had altijd koude en blauwe handen en voeten, had donsharen op mijn armen en benen en piekerde nachtenlang. Jarenlang had ik mezelf uitgehongerd en daarmee mijn gevoel op een laag pitje gezet. Na mijn behandeling in een eetstoorniskliniek werd ik ontslagen met een normaal gewicht.

Na overwonnen eetstoornis koken en eten door jonge vrouw

Mijn gewicht is ok, maar nu verschuift het naar strijd om angst

De eetstoornis zat echter nog steeds in mijn hoofd. Ik kreeg angst- en depressieve klachten en zag het leven soms niet meer zitten. Hartkloppingen, bang om fouten te maken, heftige gevoelens van paniek en angst werden de dagelijkse sleur van mijn leven. De Viersprong was mijn redding. Hier veranderde ik van een angsthaas naar iemand die haar emoties begon te delen. Ruim 10 jaar had ik niet gehuild. Ik moest altijd sterk zijn van mezelf, mocht me niet kwetsbaar opstellen en huilen kon al helemaal niet.

Wat ik leerde in therapie

In therapie leerde ik mijn emoties te gaan uiten en delen. In het begin vond ik dit onwijs eng en confronterend. Jørgen mijn behandelaar hield me keer op keer een spiegel voor. Dit was wat ik nodig had. Niet iemand die me zielig vond en met me mee praatte, maar iemand die me de realiteit liet zien en me hier op een andere manier over liet nadenken. Ik voelde me gezien. Ik voelde me gehoord en eindelijk kon ik zijn wie ik was. Al die tijd had ik mijn gevoel in de doofpot gestopt.

Uiten van mijn emoties als sleutel voor herstel

Het mogen uiten van mijn emoties is voor mij de sleutel geweest naar mijn herstel. Het mogen zijn wie ik ben, met mijn kwaliteiten en mijn kwetsbaarheden.

 

Meer weten?

 • Meer informatie over de Deeltijdbehandeling voor jongeren bij de Viersprong in Halsteren lees je hier.
 • Laura helpt nu zelf mensen die worstelen met eetproblemen. Contact opnemen met Laura? Kijk op haar website

 

Een moeder vertelt over haar ervaringen met MST

Je kind thuis niet meer te houden. Je kind gaat ook niet naar school. Hoe kun je als ouder geholpen worden?  

Daniël (15) werd verwezen naar de Viersprong MST, nadat zijn moeder bij Bureau Jeugdzorg wanhopig aan de bel trok. Want Daniël zat ‘aan de grond’, en daarmee ook zijn ouders. Zijn moeder vertelt:

“Hij gebruikte drugs, stal thuis en buitenshuis, kwam ‘s avonds niet opdagen en bleef nachten weg van huis, hield zich niet aan afspraken en ging af en toe niet naar school. Dit ging ons opbreken en ook met Daniël ging het heel erg slecht. Er moest iets gebeuren.

Ik had op dat moment alles aangegrepen, want als je kind zo jong ’s nachts wegblijft, ben je de wanhoop nabij. Wanneer je hem ‘s nachts probeert te traceren, wanneer je uit je omgeving de verhalen hoort en wanneer je het vermoeden krijgt dat er drugs in het spel is, moet er iets gebeuren. Hij mocht niet verder afglijden. We waren bang dat er op een dag een agent voor de deur zou staan om te vertellen dat Daniël er niet meer was. Want hij kwam toch in contact met mensen uit de drugswereld. Want wat zou er gebeuren als hij ze op een dag niet kon betalen?”

“Wij moesten als ouders grenzen gaan stellen en de regie terugkrijgen. Ik had alle hoop opgegeven”

Het was de grootste nachtmerrie van Daniëls moeder dat het verkeerd zou aflopen met haar zoon, dus volgde een intakegesprek voor een MST-behandeling bij de Viersprong. MST is een behandeling die plaatsvindt thuis en waarbij de behandelaar, ouders en kind intensief samenwerken. Het werd haar al snel duidelijk dat dit een grote inspanning van hen als ouders zou vragen en dat er heel veel zou moeten veranderen: “Dat je hem dingen moet gaan verbieden en dat je al weet wat zijn reactie gaat worden. Het stellen van regels zou onze zoon agressief maken, daar was ik bang voor en ik ging daardoor twijfelen: zouden we dit wel gaan redden? Maar er moest iets gebeuren. We moesten het een kans geven, want dit gaat om je kind en daar doe je alles voor. Nu we deze behandeling  hebben gedaan zou ik het andere ouders zeker aanraden.”

Wat is nu zo specifiek aan een MST-behandeling? 

“We waren in het gezin steeds bezig geweest met sussen: we deden alles om Daniël tevreden te houden om te zorgen dat er geen uitbarstingen waren in het gezin, want we hebben ook andere kinderen die erg van zijn agressie onder de indruk waren. Tijdens de intake hoorden we dat we met dit sussen moesten gaan stoppen en in plaats daarvan nee moesten gaan zeggen. Dat zijn we gaan doen.

“Stoppen met sussen en starten met ‘nee’ zeggen”

Wanneer we vervielen in ons oude gedrag van sussen en Daniël tevreden houden, werden we door de therapeut weer bij de les gehaald. We kregen daardoor niet de kans om het te laten verzwakken.

Dat is wat MST doet: Dat je op het moment dat je afstapt meteen weer bij de les gehaald wordt. Als ik Daniël dan bijvoorbeeld moest bellen om hem bv. tot iets te dwingen en dat liever niet deed omdat ik bang was dat er problemen van kwamen, dan moest ik van de MST-therapeut doorzetten en hem toch bellen. Op het moment zelf was dat weleens vervelend, maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk heel veel gebracht. Ik werd door de therapeut ook geholpen in hoe ik met hem het telefoongesprek moest voeren. Ik moest het bijvoorbeeld kort en bondig houden. Dan had ik mijn punt voldoende duidelijk gemaakt. En dat bleek te werken.”

Kleine stapjes

“Wat mij hielp om toch door te zetten, is dat ik wilde dat het met mijn kind goed ging en dat ik zag dat we kleine stapjes vooruit gingen, soms een stapje terug, maar dan weer verder vooruit. Ik ging gedurende het proces zien dat we zelf weer kleine stukjes gebied gingen terugwinnen. Het hielp enorm dat we daar complimenten voor kregen van de MST-therapeut. We kregen het te horen als we het fout deden, maar we kregen het ook dubbel en dwars te horen als we het goed deden. Dat geeft je dan zo’n enorme boost om door te gaan.”

Hoe kan het dat je iets dat je eigenlijk niet wilde toch deed?

“We werden door de therapeut gemotiveerd tot ander gedrag. We kregen handvaten hoe iets aan te pakken. Dit waren kleine dingen, waardoor het te overzien was, en daardoor hele kleine stapjes waren. Als je het dan doet, en je wint terrein, is het heel motiverend om door te gaan.

Wij moesten als ouders grenzen gaan stellen en de regie terugkrijgen. Ik had alle hoop opgegeven, maar met MST is dit gelukt!”

Naar Behandeling MST

Cliënt ervaring met de 3-maandsbehandeling TA Klinisch (KKP)

Cliënt ervaring: “Mijn behandeling bij de Viersprong is het zwaarste én beste wat ik in mijn leven heb gedaan…Met deze behandeling heb ik vijf jaar psychotherapie in drie maanden kunnen doen.”

“Ik ben een vrouw van 39, getrouwd en moeder van twee kinderen en werk als projectmanager in de zorg. Ik ben bij de Viersprong behandeld in KKP (kortdurende klinische psychotherapie, inmiddels heet dit TA Klinisch). In de afgelopen 20 jaar kreeg ik steeds vaker en langduriger sombere periodes, met uitval en burn-outs tot gevolg. Ik krabbelde steeds wel weer op, maar zag de toekomst ook steeds somberder in. De laatste 10 jaar sprak ik regelmatig een psycholoog. Alle inzichten in mijn pestverleden en kille thuis en daaruit voortvloeiende overlevingsmechanismen hielpen in eerste instantie, maar ik bleef vastlopen.

Als ik mijn behandeling bij de Viersprong in één zin moet samenvatten als cliënt ervaring: als het zwaarste én beste wat ik in mijn leven heb gedaan. Ik heb de Viersprong gedurende het hele proces, van intake en/ diagnose tot en met de nabehandeling als een hele professionele, betrouwbare partner ervaren en mijn behandelteam daarop aanvullend als erg betrokken en gedreven.

Alle inzichten in mijn pestverleden en kille thuis en daaruit voortvloeiende overlevingsmechanismen hielpen in eerste instantie, maar ik bleef vastlopen.

Na een zorgvuldig intakeproces bij de Viersprong, kreeg ik de diagnose: een combinatie van een drietal persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkeld ten gevolge van langdurig en groot emotioneel tekort in mijn jeugd. Het behandeladvies en de keuze voor KKP werden in nauw overleg besproken en gemaakt, rekening houdend met wat het beste voor mij en mijn thuissituatie was. Al met al duurde het zo’n 9 maanden van verwijzing incl. mijn motivatiebrief via de huisarts tot daadwerkelijke start van de behandeling. Ik heb dit niet als erg lang ervaren: De keuze om de motivatiebrief te schrijven en later de diagnose, waren belangrijke ankers voor mij. Voor de keuze voor KKP hadden ik en mijn thuisfront tijd nodig.

In de maanden tussen plaatsing op de wachtlijst en daadwerkelijke start, waren er enkele “oriëntatie dagen” en altijd de mogelijkheid om bij nood aan de bel te trekken. Achteraf gezien zat het hele voortraject heel goed en weloverwogen in elkaar. Ik heb me hierdoor vanaf het eerste contact vertrouwd, niet meer alleen, en geholpen gevoeld.

De behandeling zelf was heel intensief, in feite woonde en leefde ik 3 maanden lang van zondagavond tot vrijdagmiddag in een “ander” thuis. Naast de dagelijkse therapieblokken, vormde ik met de andere cliënten in de groep (mijn huisgenoten) en een vast, klein team van therapeuten, als het ware een groot gezin. In deze “24/7” setting werd je aangemoedigd en uitgedaagd om 100% van de tijd alles te zeggen wat je denkt en voelt en lag dat wat je zei en deed continu onder een vergrootglas.

Ik heb weer leren voelen en liefdevol naar mezelf kijken. En nu, weer terug in de dagelijkse praktijk, merk ik dat ik mijn oude overlevingsmechanismen niet meer nodig heb.

Alles in de behandelomgeving was georganiseerd op veiligheid én confrontatie. Daardoor heb ik ontzettend veel kunnen leren én ervaren. Er was ”geen ontsnappen aan”, niet door de hele setting van de behandeling en niet door de therapeuten, en juist dat was zo goed. Gewoonlijk na een uur of dagdeel psychotherapie ga je weer naar huis en verlies je jezelf vaak in de dagelijkse praktijk voordat je de kans hebt om wat je aan inzicht hebt opgedaan ook daadwerkelijk toe te passen en te ervaren.

Ik ben tijdens de KKP, naast herbeleven en verwerken van mijn verleden, al mijn dagelijkse problemen tegengekomen en heb heel veel kunnen oefenen met nieuw gedrag. Ik heb weer leren voelen en liefdevol naar mezelf kijken. En nu, weer terug in de dagelijkse praktijk, merk ik dat ik mijn oude overlevingsmechanismen niet meer nodig heb. Ik heb weer levensenergie, ben niet meer somber over de toekomst. Wanneer ik nu bang of verdrietig ben, herken ik waar het vandaan komt en kan ik dankzij de behandeling bij de Viersprong kiezen tussen “oud” en “nieuw” gedrag. Van beide heb ik tijdens de KKP kunnen ervaren wat het met me doet en me oplevert. Natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, waarbij het nabehandelingstraject bij de Viersprong in de eerste onzekere maanden wederom een  belangrijke houvast is.

Mijn stellige idee is dat ik met deze behandeling vijf jaar psychotherapie in drie maanden heb kunnen doen.

Ik weet niet hoe het nu met me zou gaan zonder deze behandeling bij de Viersprong, maar mijn stellige idee is dat ik met deze behandeling vijf jaar psychotherapie in drie maanden heb kunnen doen én me vele nieuwe sombere periodes en uitval bespaard zijn gebleven.”

Lees meer over de 3-maandsbehandeling TA Klinisch (KKP)

Ik overweeg een opname, maar hoe gaat dat als je kinderen hebt? Is er een mogelijkheid om ze met enige regelmaat te zien?

Bij een opname ga je alle of de meeste weekeinden naar huis. Dan kun je de kinderen zien. Maar er kunnen andere redenenen zijn om toch niet voor een opname te kiezen, bijvoorbeeld wanneer je geen goede opvang hebt voor de kinderen, of omdat een opname voor jou niet de aangewezen behandelvorm is. Tijdens de intake worden dit soort vragen allemaal meegenomen.

Is er bij de Viersprong ook gezinsopname mogelijk van een ouder met kind?

Bij ons kunt u niet terecht voor een opname van een ouder met kind. Wij nemen alleen volwassenen en jongeren op, en alleen los van elkaar.

Door wie word ik behandeld?

Door wie word ik behandeld?

Over onze behandelaren

 • De Viersprong is een instelling voor hoogspecialistische GGZ. Om die reden zijn op al onze afdelingen hoogopgeleide specialisten werkzaam, zoals een klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut en Gz-psycholoog. Zij vervullen de rol van eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar en kunnen ook je directe behandelaar zijn.
 • Afhankelijk van de behandelmethode of hoe intensief de behandeling is (enkel poliklinische gesprekken, behandeling gedurende een aantal dagdelen per week of een opname) zijn er uitvoerend hoofdbehandelaren, zoals de psycholoog NIP K&J en de Orthopedagoog Specialist NVO, en medebehandelaren, zoals een sociotherapeut bij je behandeling betrokken. Zij werken altijd in een team, waarin zij regelmatig overleggen en samen over het beloop en de kwaliteit van jouw behandeling waken.
 • Onze behandelaren zijn ingeschreven in het register of bij de vakvereniging van de specifieke behandelvorm die zij uitvoeren (MBT register, schematherapie register, VGCT, NVGP, NVRG).
 • Een aantal van onze behandelingen maakt daarnaast gebruik van een kwaliteitssysteem dat bewaakt of de behandeling goed wordt uitgevoerd (kwaliteitssystemen MBT en MST)

Wat is het behandelaanbod op de verschillende locaties van de Viersprong?

 • Het behandelaanbod op de verschillende locaties: heeft de Viersprong een overzicht?
 • Wat zit waar?
 • Welke behandelingen worden op welke locatie en in welke gemeente gegeven?

Voor dit soort vragen kun je onderstaande overzicht gebruiken.

Hieronder vind je ons behandelaanbod op de verschillende locaties:

Na screening van uw aanmelding plannen wij het 1e gesprek op de Vierspronglocatie waar de behandeling waarschijnlijk zal gaan plaatsvinden.

Locatie Amsterdam (Duivendrecht):

 • Indicatiestelling en diagnostiek voor jongeren en volwassenen met borderline
 • Expert diagnostiek
 • Second opinion
 • Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)
 • Behandeling jongeren en volwassenen met borderline: MBT, Schematherapie en DGT
 • Behandeling jongeren met problematisch seksueel grensoverschrijdend gedrag: MST-PSB
 • Behandeling gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt: MST-CAN
 • Behandeling voor jongeren met gedragsproblemen en hun gezinnen: MST

 

Locatie Rotterdam:

 • Indicatiestelling en diagnostiek jongeren en volwassenen
 • Expert diagnostiek
 • Second opinion
 • Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)
 • Behandeling jongeren met gedragsproblemen en hun gezinnen: MST en FFT
 • Behandeling jongeren met (vroege trekken) borderline: MBT-early, MBT-a
 • Behandeling jongeren met problematisch seksueel grensoverschrijdend gedrag: MST-PSB
 • Behandeling gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt: MST-CAN
 • Behandeling bij vechtscheiding Kinderen uit de Knel
 • Behandeling complexe problemen in gezinnen: Systeemtherapie
 • Behandeling volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek: MBT, Schematherapie

 

Locatie Halsteren:

 • Behandeling jongeren en volwassenen persoonlijkheidsproblematiek: TA, Schematherapie, DIT, TPO-e
 • Raad van Bestuur en ondersteunende afdelingen
 

Locatie Bergen op Zoom:

 • Indicatiestelling en diagnostiek jongeren en volwassenen
 • Expert diagnostiek
 • Second opinion, consultatie
 • Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)
 • Behandeling jongeren en volwassenen met borderline: MBT
 • Behandeling volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek: Schematherapie
 • Behandeling jongeren met gedragsproblemen en hun gezinnen: MST, FFT.
 • Behandeling complexe problemen in gezinnen: Systeemtherapie
 • Behandeling bij vechtscheiding Kinderen uit de Knel
 • MBT Nederland
 • RD&E: VISPD,  Viersprong Academy

Locatie Breda:

 • Behandeling voor jongeren met gedragsproblemen en hun gezinnen: FFT, MST
 • Behandeling gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt: MST-CAN

Locatie Den Bosch:

 • Indicatiestelling en diagnostiek jongeren en volwassenen
 • Expert diagnostiek
 • Second opinion
 • Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)
 • Behandeling jongeren en volwassenen met borderline: MBT
 • Behandeling volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek: Schematherapie
 • Behandeling gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt: MST-CAN
 • Behandeling bij vechtscheiding Kinderen uit de Knel
 • Behandeling voor jongeren met gedragsproblemen en hun gezinnen: MST, FFT
 • Behandeling complexe problemen in gezinnen: Systeemtherapie
 • Behandeling jongeren met problematisch seksueel grensoverschrijdend gedrag: MST-PSB

Waar biedt de Viersprong MST en overige systeembehandelingen aan?

FFT, Kinderen uit de Knel en systeemtherapie vinden plaats op een vestiging van de Viersprong.

De systeembehandelingen MST, MST-CAN en MST-PSB vinden thuis plaats bij gezinnen.

Voor een overzicht van welke behandelingen we in welke vestigingen aanbieden:
Zie ons behandelaanbod per locatie

Hoe weet ik of deze behandeling echt werkt?

Misschien ben je al eerder behandeld. Misschien heeft dat voor een deel geholpen en misschien vond je het effect juist wat klein. De Viersprong biedt bewezen effectieve behandelmethoden die veel cliënten verder helpen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier meer over het onderzoek dat de Viersprong doet.

Ook zijn er factsheets over enkele behandelprogramma’s, waarin de resultaten van de behandeling staan:

Vragen over persoonlijkheidsstoornissen

Is OCS hetzelfde als OCPS?

Dwangmatig-schoonmaken-min

De Viersprong behandelt cliënten met een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis (of obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPS) in DSM-IV termen).
Is er alleen sprake van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), zonder dat er ook een persoonlijkheidsstoornis is, dan bieden we geen behandeling.

Als de cliënt echter kenmerken van OCS heeft en er ook sprake is van een persoonlijkheidstoornis, dan kunnen we vaak wel een behandeling aanbieden.

Over het verschil tussen OCPS en OCS:

Mensen die last hebben van OCPS hebben over het algemeen niet zozeer de aandrang om rituele handelingen uit te voeren, terwijl dit juist een specifiek kenmerk van OCS is. Mensen die last hebben van OCPS gedragen zich vooral perfectionistisch en voelen zich gespannen als dingen -volgens hun maatstaven- niet ‘goed’ of ‘ordelijk’ zijn.  Meer informatie hierover is te vinden op Wikipedia.

 

 

Wat is een vermijdende persoonlijkheidsstoornis?

De vermijdende persoonlijkheidsstoornis is een DSM-5 term. Deze persoonlijkheidsstoornis verwijst naar wat in DSM-4 de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis genoemd werd,  Klik hier voor onze informatie over deze persoonlijkheidsstoornis.

Wat is een histrionische persoonlijkheidsstoornis?

De histrionische persoonlijkheidsstoornis is een DSM-5 term. Deze persoonlijkheidsstoornis verwijst naar wat in DSM-4 de theatrale persoonlijkheidsstoornis genoemd werd,  Klik hier voor onze informatie over deze persoonlijkheidsstoornis.

Praktische vragen

Is er wifi in de Viersprong? (toegang tot draadloos internet)

Op iedere Vierspronglocatie is wifi (toegang tot draadloos internet) beschikbaar. U vindt de inlogcode in de wachtruimte.

(Op locatie Halsteren alleen wifi in en rondom het receptiegebouw)

Moet ik ontslag nemen van mijn werk als ik word opgenomen?

Neem nooit ontslag! Ook niet als u een tijdelijk contract hebt, dat op de opnamedatum nog niet is verstreken.

Worden mijn reiskosten vergoed?

Of je reiskosten worden vergoed is afhankelijk van je zorgverzekeraar. Het beste kun je dit zelf navragen. Wij kunnen je zo nodig een overzicht sturen van de keren dat je de Viersprong hebt bezocht.

Wat kost mijn behandeling? (tot 18 jaar)

De gemeente betaalt de behandeling

De gemeente betaalt voor de behandeling van kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar) bij de Viersprong. De Viersprong controleert na aanmelding of zij een contract heeft met de gemeente waar de ouder met gezag woont, voor de soort zorg die wordt gevraagd.
Er is dus geen sprake van een eigen bijdrage door de client.

Welke gemeente is verantwoordelijk voor de kosten?

De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Indien onduidelijk is welke gemeente verantwoordelijk is, kunt u een stappenplan raadplegen op de website www.voordejeugd.nl. Hiermee kunt u zelf zien wie in uw geval de verantwoordelijke gemeente is.

Reiskosten

Of uw reiskosten worden vergoed kunt u navragen bij de gemeente die verantwoordelijk is voor de kosten.

Als uw kind 18 jaar wordt

Als uw kind 18 jaar wordt gelden de regels voor volwassen cliënten. Ook als uw kind al voor de 18e verjaardag in behandeling is. Vanaf de 18e verjaardag worden de kosten vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering van uw volwassen kind. Onze zorg valt vanaf 18 jaar onder het eigen risico.  In de jaren 2019 tot 2022 is het verplichte jaarlijkse eigen risico € 385,-. Indien uw kind heeft gekozen voor een hoger eigen risico in het basispakket van de zorgverzekering, geldt dat ook voor de zorg die door de Viersprong wordt geleverd.

De zorgverzekeraars hanteren rekenregels voor de toepassing van het eigen risico. Zo gelden er vaak ‘naar rato’ berekeningen: als uw kind aan het einde van een kalenderjaar 18 wordt, geldt voor dat kalenderjaar een lager eigen risico. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar voor de precieze rekenregels die op u van toepassing zijn.

Hoe lang is de wachtlijst?

Op deze pagina vind je informatie over de wachttijden voor intake en behandeling.

Wat kost mijn behandeling? (vanaf 18 jaar)

Vergoedingen

De kosten van intake, onderzoek en behandeling bij de Viersprong worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Bij aanmelding controleren we of u verzekerd bent. De Viersprong heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De Viersprong brengt de kosten in rekening bij uw zorgverzekeraar, ongeacht of u een natura- of restitutiepolis hebt. 

De Viersprong heeft met alle zorgverzekeraars een contract, maar elke zorgverzekeraar heeft een budgetplafond bepaald voor het aantal behandelingen dat de Viersprong per jaar voor deze verzekerden mag doen. Sommige zorgverzekeraars hebben meer zorg ingekocht dan andere. Dat kan er in de loop van het jaar toe leiden dat niet al onze zorg (direct) beschikbaar is voor iedereen. Op de pagina wachttijden geven wij aan wanneer het budgetplafond van een zorgverzekeraar is bereikt.

Eigen risico

Onze zorg valt voor volwassenen (vanaf 18 jaar) onder het eigen risico. In 2017 en 2018 is het verplicht eigen risico €385,-  Indien u heeft gekozen voor een hoger eigen risico in het basispakket van uw zorgverzekering, geldt dat ook voor zorg die door de Viersprong wordt geleverd.

Kosten bij het niet verschijnen op een afspraak

Wanneer u niet verschijnt op een afspraak (no-show) betaalt de zorgverzekeraar de tijd die voor u bij de behandelaar gereserveerd is niet aan de Viersprong. Als u een afspraak niet tijdig afzegt kan de Viersprong deze tijd bij u in rekening brengen.

Reiskosten

Uw reiskosten worden mogelijk vergoed. Dit is afhankelijk van uw behandeling. Het beste kunt u dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u zo nodig een overzicht sturen van de keren dat u de Viersprong hebt bezocht.

Buitenlandse zorgverzekeraar?

U kunt in behandeling komen bij de Viersprong als uw buitenlandse zorgverzekeraar u daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In dat geval ontvangt u van de Viersprong een papieren nota, die u eerst zelf binnen dertig dagen zult moeten voldoen. U kunt deze nota vervolgens declareren bij uw buitenlandse zorgverzekeraar. Omdat het om hoge kosten kan gaan, dient u altijd schriftelijke toestemming te hebben van uw buitenlandse zorgverzekeraar alvorens de Viersprong u in behandeling neemt.

Vragen over uw rechten als cliënt

Hoe gaat de Viersprong om met mijn persoonsgegevens?

Je leest het in ons privacystatement.

Hoe kan ik de PVP (patiëntvertrouwenspersoon) bereiken?

De patiënten vertrouwenspersoon (pvp) van de telefonische helpdesk van de stichting PVP geeft advies over de rechtspositie van ggz-patiënten. De helpdesk geeft ook advies als een patiënt een klacht heeft over zijn behandeling of over de manier waarop medewerkers van de instelling met hem of haar omgaan.

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Telefonisch
De helpdesk is telefonisch bereikbaar voor cliënten via 0900 – 444 8888 op: 
– maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur
– zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur .

Chat
Op maandag t/m donderdag is het mogelijk om tussen 19.00 en 21.00 uur te chatten met de helpdesk.

Mail
U kunt uw vraag of klacht ook mailen via helpdesk@pvp.nl.  U ontvangt binnen maximaal twee werkdagen antwoord.

Op de website van de Stichting PVP is ook veel informatie vinden, bijvoorbeeld over uw rechten of een voorbeeldbrief voor het inzien van uw dossier of het indienen van een klacht: https://www.pvp.nl

Geen bemiddeling
De helpdesk PVP kan niet voor u bemiddelen. Neemt u wanneer u bemiddeling wenst, contact op met de klachtenfunctionaris voor de Viersprong. U kunt contact zoeken met de klachtenfunctionaris van de Viersprong door een mail te sturen aan klachten@deviersprong.nl. Vermeld in uw mail dat u vraagt om bemiddeling door de klachtenfunctionaris.

 

 

Krijg ik een uitkering als ik word opgenomen?

Een opname in een ziekenhuis (want dat is de Viersprong) betekent dat je ziek bent. Dus zul je meestal in aanmerking komen voor een uitkering. Als je jonger bent dan 21 jaar en aangewezen op een bijstandsuitkering, is overleg met de Sociale Dienst van belang. Indien nodig kan onze maatschappelijk werker je hierover adviseren.

Wat als ouders van een cliënt niet meer samen zijn? (uw rechten en plichten)

Waarover gaat deze pagina

Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij de Viersprong. Wanneer uw kind 16 jaar is geworden, heeft uw kind volgens de wet volledige zeggenschap over de behandeling. Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan hebben de ouders volledige zeggenschap. Is uw kind 12 jaar of ouder, maar nog geen 16 jaar, dan hebben de ouders gedeeltelijke zeggenschap. In deze folder kunt u lezen wat dat betekent.

Deze digitale informatie is bedoeld om u te informeren over uw wettelijk vastgestelde rechten en plichten als (gescheiden) ouders. Verder wordt uitgelegd hoe hulpverleners van de Viersprong handelen als de ouders van het kind dat in behandeling is, niet meer samen zijn.

Als ouders niet meer samen zijn

Ouders kunnen om talloze redenen niet meer samen zijn. Bijvoorbeeld vanwege een (aanstaande) scheiding of vanwege relatieproblemen. Of er is tussen u en uw voormalige echtgenoot of echtgenote geen of weinig contact meer. Mogelijk verloopt door onenigheid en ruzie overleg tussen u beiden moeizaam. Voor de aanmelding en behandeling van uw kind is het echter van belang dat er wel overleg en samenwerking is. 

Verantwoordelijk voor welbevinden

Als u bij de geboorte van uw kind getrouwd was of geregistreerd partners was, dan heeft u beiden het gezag. Dat wil zeggen dat u als biologische (of adoptief-) ouders beiden verantwoordelijk bent voor het welbevinden van uw kind, ofwel: dat het goed gaat met uw kind. Dan hebt u ook beiden zeggenschap over de aanmelding en eventuele behandeling van uw kind bij de Viersprong. Dit houdt in dat u allebei toestemming moet geven voor de behandeling.

Het voorafgaand geven van toestemming vervalt alleen als in het belang van uw kind niet gewacht kan worden met behandeling. Dan wordt de behandeling gestart, ook als één van de ouders (nog) geen toestemming heeft gegeven. Bij de Viersprong heeft behandeling echter zelden een dergelijk spoedeisend karakter, dus hiervan zal niet snel sprake zijn. Als slechts één van beide ouders het ouderlijk gezag heeft, hoeft alleen die betreffende ouder toestemming voor behandeling te geven.

Ouderlijk gezag

Sinds 1998 is de hoofdregel dat u na een scheiding allebei het gezag behoudt over uw kind. U bent dan alle twee ‘gezagdragend’ en dus verantwoordelijk voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van uw kind. U hebt allebei het recht én de plicht om uw kind op te voeden en te verzorgen.

De rechtbank kan echter anders beslissen zodat niet beide ouders, maar nog slechts één van de ouders het gezag over het kind heeft.

Als u de ouder bent met de dagelijkse zorg (ook dan kan de andere ouder nog steeds gezag hebben), dan heeft u de plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken over het kind en moet u altijd advies vragen over beslissingen die u moet nemen, óók wanneer uw relatie met de andere ouder met gezag, (ernstig) bekoeld is. Hiervoor kunt u eventueel ook een tussenpersoon inschakelen. Deze taak kunt u niet aan een hulpverlener van de Viersprong overlaten.

Als u vindt dat het geven van informatie aan de andere ouder uw kind kan schaden, dan kunt u de rechter vragen hier een uitspraak over te doen. De rechter kan dan beslissen dat de informatieplicht niet meer geldt.

Wat zijn uw rechten en plichten?

In de wet is geregeld wat uw verantwoordelijkheden als ouder zijn na een scheiding. We zetten ze voor u op een rijtje.

Informatieplicht

Als gezagdragende ouders heeft u beiden recht op informatie over uw kind, zowel bij de aanmelding als bij de behandeling. De hulpverlener is verplicht om u deze informatie te geven zolang uw kind nog geen 16 jaar is. Als de hulpverlener vindt dat het geven van informatie in strijd is met het belang van uw kind, dan geeft de hulpverlener geen informatie.

Als u vindt dat u ten onrechte geen informatie krijgt, gaat u daarover eerst in gesprek met de hulpverlener. Een direct gesprek is de snelste mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Als u hier niet uit komt, dan kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de hulpverlener. Ook staat de mogelijkheid open om naar de klachtencommissie te gaan.

Wanneer een van beide ouders niet meer gezagdragend is, heeft de ouder zonder gezag nog steeds recht op informatie. Een ouder zonder gezag krijgt, alleen op eigen en schriftelijk verzoek, alleen feitelijke en globale informatie. De hulpverlener kan weigeren om informatie te geven als het informatie betreft die hij vanwege zijn beroepsgeheim ook niet aan de ouder met gezag zou verstrekken. Hij kan eveneens weigeren als hij van mening is dat informatieverstrekking in strijd is met het belang van kind. In dat geval kan de ouder zonder gezag hierover een klacht indienen bij de leidinggevende van de desbetreffende hulpverlener.

Stiefouderschap

Een stiefouder is alleen verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van uw kind en heeft juridisch gezien geen taak bij de behandeling. U mag natuurlijk wel samen met uw nieuwe partner naar een intakegesprek of een behandelsessie komen, maar de stiefouder wordt dan gezien als een ‘begeleider’ of ‘derde’. En een begeleider of derde is nadrukkelijk géén beslisser. Wanneer een stiefouder actief bij behandelbeslissingen betrokken wordt, moeten de gezagdragende ouders hiervoor toestemming geven. De rechter kan aan een stiefouder ook gezag over het kind toewijzen. In dat geval is de stiefouder geen begeleider of derde meer, maar wordt nu ‘wettelijk vertegenwoordiger’ en dient de hulpverlener in dit geval toestemming te vragen aan de stiefouder(s) met gezag.

(Gezins)Voogdij

Het kan zijn dat uw gezin wordt begeleid door een gezinsvoogd vanuit een Gecertificeerde Instelling, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Dit wordt gezinsvoogdij genoemd. In het geval van gezinsvoogdij blijven de ouders gezagdragend en blijven zij de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. Een gezinsvoogd is niet gezagdragend en ook geen wettelijk vertegenwoordiger. Daarom zijn hulpverleners niet verplicht om de gezinsvoogd te informeren over uw kind.

Ook is het mogelijk dat u tijdelijk of permanent uit het gezag wordt ontheven. De eindverantwoordelijkheid ligt dan bij de voogd en wordt door de rechter toegewezen.

Een voogd (dus niet de gezinsvoogd) neemt op last van de rechter de taak van de opvoeding van de ouders over. De voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van het kind. De voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en heeft dus wel wettelijk gezag.

Verschil tussen voogd en gezinsvoogd
  Voogd van Gecertificeerde Instelling, bv Bureau Jeugdzorg Gezinsvoogd
Aanleiding ouders zijn uit ouderlijk gezag ontzet/ ontheven bij een ondertoezichtstelling worden ouders beperkt in gezag, maar behouden zij hun opvoedings- en verzorgingstaak. Ouders worden verplicht begeleid.
Verantwoordelijkheid is wettelijk vertegenwoordiger en dus verantwoordelijk voor opvoeding en verzorging ondersteunt de ouders door aanwijzingen te geven tav opvoeding en verzorging.
is beslissingsbevoegd/ heeft gezag ja, door rechter toegewezen nee
rol bij toestemming in geval van medische behandeling is verantwoordelijk, dus moet toestemming geven is ‘derde’, ouders geven toestemming
     

Hoe werken we bij de Viersprong?

De wettelijke regels die in de vorige paragraaf zijn besproken, heeft de Viersprong verwerkt in de hulpverleningsprocedure. 

Aanmelding

Wanneer uw kind wordt aangemeld voor behandeling bij de Viersprong, dient u uw voormalige partner hiervan op de hoogte te stellen. De Viersprong nodigt, als het adres bekend is, ook de andere partner uit voor een intakegesprek.

Toestemming

Als beide ouders toestemming geven voor hulpverlening aan een kind tot en met 11 jaar, kan met de behandeling worden gestart. Als uw kind 12 jaar of ouder is, maar nog geen 16 jaar is, moet het kind zelf ook akkoord gaan met de behandeling. Dit wordt het ‘vereiste van dubbele toestemming’ genoemd. Is uw kind 16 jaar of ouder en wilsbekwaam, dan mag uw kind voor de wet zelfstandig toestemming geven voor behandeling en is toestemming van de gezagdragende ouder(s) niet meer nodig.

Uitzondering: Indien uw kind wordt opgenomen voor behandeling, dan dienen beide gezagdragende ouders hier toestemming voor te geven, tot uw kind 18 jaar is.

Als één van de ouders geen toestemming geeft voor hulpverlening, dan kan de behandeling formeel alleen starten wanneer de rechter daarover een uitspraak doet. Echter, als de psychische ontwikkeling van het kind door uitstel van de behandeling wordt geschaad, kan de hulpverlener de behandeling toch starten in het kader van ‘goed hulpverlenerschap’. In dat geval worden de redenen om toch met de hulpverlening te starten schriftelijk aan beide ouders medegedeeld en wordt er indien nodig een bericht naar de rechtbank of de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd.

In de behandelingen bij de Viersprong wordt gezinsgericht gewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat wordt samengewerkt met betrokken gezinsleden. Als een ouder toestemt met behandeling bij de Viersprong, maar niet bij de hulpverlening betrokken wil zijn, zal in overleg naar een oplossing gezocht worden. Wanneer een van u besluit niet betrokken te willen worden bij de behandeling, behoudt u wel het recht op informatie. 

Intake

In het eerste gesprek met de hulpverlener wordt besproken hoe de gezinssituatie is, en moet duidelijk worden wie gezag heeft over de cliënt. Tevens wordt, op basis van de systeemgerichte aanpak, bekeken welke veronderstelde gezinsleden bij de behandeling betrokken worden. Tijdens het intakegesprek staan de problemen van uw kind en uw visie hierop centraal. Uw eventuele relatieproblematiek zal niet worden besproken.

Behandelingsovereenkomst en individueel behandelplan

Helemaal in het begin ontvangt u een behandelingsovereenkomst waarin de rechten en plichten van de cliënt kort staan weergegeven. Dit document geeft een korte samenvatting van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (de WGBO). In de eerste weken van de behandeling wordt een individueel behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind (zie ‘toestemming’) moet (gezamenlijk) ingestemd worden met het individueel behandelplan. Bij de Viersprong wordt dit individueel behandelplan vaak ondertekend door (ouders van de) cliënt en de behandelaar. 

Rapportage en informatie

Van de gesprekken met de behandelaar wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. Wanneer u tegelijk op gesprek komt, is er een gezamenlijk gespreksverslag voor beide ouders. Komt u apart, dan volgt ook aparte verslaglegging in het dossier van uw kind. U hebt dan alleen inzage in het deel van het dossier waarin de algemene gegevens van uw kind zijn opgenomen en in de verslagen van uw eigen gesprekken. Bij afsluiting van een hulpverleningstraject waarbij slechts een van de ouders betrokken is geweest, ontvangt de andere ouder een schriftelijke melding over de afronding van de hulpverlening.

Gezagdragende ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind als deze jonger is dan 12 jaar. Als een kind ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, is inzage in het dossier in beginsel alleen toegestaan na toestemming van het kind. Als u inzage wilt in het dossier van uw kind dan maakt u dat kenbaar bij de behandelaar/ therapeut. Indien gewenst kan een afspraak gemaakt worden om met de behandelaar/therapeut samen het dossier in te zien.

Indien een van de ouders geen toestemming heeft gegeven voor behandeling, vervalt ook het recht op (gedeelde) cliëntenrechten voor deze ouder.

De rapportage over de behandeling is niet bedoeld voor juridische procedures betreffende de scheiding.

Denk ook aan mediation

Het kan zijn dat (de hulpverlening aan) uw kind in de knel komt vanwege het conflict dat er tussen u als ouders is. Als dit het geval is, adviseren wij u eerst mediation (bemiddeling) aan te vragen. Een bemiddelaar helpt u als ouders om samen, met respect voor elkaar, afspraken te maken. Dit leidt meestal tot snellere en betere oplossingen dan het starten van juridische procedures.

De Viersprong heeft zelf geen aanbod in bemiddeling, maar kan wel helpen bij de verwijzing. Voor meer informatie over bemiddeling kunt u kijken op www.mfnregister.nl

Hoe krijg ik inzage in mijn medisch dossier?

Je hebt als je patiënt bij ons bent of was, recht op correctie, inzage in en kopieën uit je dossier. In het dossier zitten gegevens van de verwijzing, intake, behandeling en ontslag.

Inzage in dossier

Als je inzage wenst in je dossier, bespreek dit dan met je behandelaar. Oud-patiënten moeten dit schriftelijk aanvragen.

Wie heeft welk recht

Partners en ouders van jeugdige patiënten ouder dan 16 jaar, hebben geen recht op inzage. De ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdige patiënten tussen 12 en 16 jaar hebben alleen met toestemming van de patiënt inzage in het dossier. Wel hebben zij recht op inzage in verslagen van gesprekken / behandelingen die henzelf betreffen. Hierin heeft de patiënt weer geen inzagerecht.

Welke rechten heb ik als cliënt?

De afgelopen jaren zijn er nogal wat patiëntenrechten in wetgeving vastgelegd. Zonder er hier uitgebreid op in te gaan, noemen we de belangrijkste rechten:

 • In de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) is onder meer geregeld, dat u recht heeft op informatie, zodat u een goede keuze voor een behandeling kunt maken en met uw behandelaar een behandelovereenkomst kunt sluiten. U heeft recht op inzage in uw dossier, u heeft de plicht uw behandelaar van goede informatie over uw probleem te voorzien, en mee verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van het behandelplan.
 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de aanpak van klachten van cliënten. Er is een patiëntenvertrouwenspersoon die u kan helpen als u een klacht hebt. Bekijk hier de folder over de klachtenbehandeling van cliënten bij de Viersprong . U kunt deze folder ook opvragen via telefoonnummer 088-7656 200. Ook regelt de Wkkgz dat medewerkers van de Viersprong voorvallen in de zorg veilig kunnen melden. De Viersprong heeft hiervoor een meldplein voor leren en verbeteren. Doel is dat collega´s incidenten met elkaar bespreken, dat zij ervan leren en op deze manier samen de zorg verbeteren. Een calamiteit of incident waar de cliënt merkbare gevolgen van heeft of kan krijgen moet direct aan de cliënt worden gemeld, genoteerd worden in het cliëntendossier én in het interne meldysteem worden gemeld. In het geval van een calamiteit wordt dit tevens gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg. Ook moet de Viersprong alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.
 • In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) is geregeld dat de cliëntenraad van de Viersprong adviesrecht heeft over het (behandel)beleid van de instelling. Vanuit verschillende behandelprogramma’s zit er een vertegenwoordiger in de cliëntenraad.

De patiëntvertrouwenspersoon (PVP) kan u adviseren en bijstaan als u vragen heeft over uw rechten.

Contactgegevens helpdesk PVP:

 • Telefonisch
  De helpdesk is telefonisch bereikbaar voor cliënten via 0900 – 444 8888 op: 
  – maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur
  – zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur .
 • Chat
  Op maandag t/m donderdag is het mogelijk om tussen 19.00 en 21.00 uur te chatten met de helpdesk.
 • Mail
  U kunt uw vraag of klacht ook mailen via helpdesk@pvp.nl.  U ontvangt binnen maximaal twee werkdagen antwoord.

Meer informatie vindt u op de website www.pvp.nl