Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Wat is het behandelaanbod op de verschillende locaties van de Viersprong?

  • Het behandelaanbod op de verschillende vestigingen: heeft de Viersprong een overzicht?
  • Wat zit waar?
  • Welke behandelingen worden op welke locatie en in welke gemeente gegeven?

Voor dit soort vragen kun je het beste ons locatieoverzicht bekijken.