Cliënten geven ons een
7,4
CQ-index

Psychodynamische Psychotherapie (PP)

Wat is psychodynamische psychotherapie en hoe kunnen we je ermee helpen?

In psychodynamische psychotherapie ligt de nadruk op je persoonlijke en interpersoonlijke belevingswereld:

 • Je persoonlijke belevingswereld zijn je gedachten, fantasieën, dromen, idealen, emotionele en lichamelijke gewaarwordingen.
 • Je interpersoonlijke belevingswereld is het denken en voelen over jezelf en anderen, en hoe dit tot uiting komt in klachtenpatronen en in patronen binnen je relaties.

In psychodynamische psychotherapie onderzoek je de achtergrond en de betekenis van je psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in je denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is je levensgeschiedenis belangrijk én hoe je nu functioneert. Wat betekenen de klachten?

Psychodynamische psychotherapie kan worden gegeven in een groep of individueel:

Individueel:

 • Ambulante psychodynamische psychotherapie:
  Je hebt 1x per week of per twee weken een gesprek met een psychotherapeut. In deze gesprekken ga je de achterliggende patronen in je denken en voelen verhelderen om van daaruit tot verandering te komen. Soms worden de gesprekken aangevuld met een vorm van vaktherapie.  Soms vindt een ambulante individuele behandeling plaats als voor- of natraject voor een intensievere deeltijd of klinische behandeling. Het kan ook een op zichzelf staand traject zijn.

Cliënt tevredenheid

Gemiddeld rapportcijfer 2016 door cliënten gegeven: 7.52. 

In een groep:

 • Transactionele Analyse (TA) 
 • Intensive Short Term Psychotherapy (ISTDP)
 • Tweedaagse deeltijdbehandeling voor jongeren
  • Voor adolescenten van 14 t/m 18 jaar: Bestaat uit een combinatie van groepspsychotherapie, vaktherapie (creatieve therapie en beweging) en 3- of 4-wekelijks systeemtherapie (gezinsgesprek). De behandeling duurt maximaal 12 maanden. De groep bestaat uit maximaal 9 personen. Meer informatie over deeltijd adolescenten
  • Voor jongvolwassenen van 18 t/m 23 jaar:
   Bestaat uit een combinatie van groepspsychotherapie, vaktherapie, sociotherapie en (maandelijks) systeemtherapie. De behandeling duurt 12 maanden. De groep bestaat uit maximaal 9 personen.

Voordeel van behandeling in een groep is de wederzijdse herkenning en erkenning van problemen van je groepsgenoten, wat een versterkend effect heeft in de behandeling.

Ik wil hulp!