Lees voor
Translate

Wat houdt e-GITPD in?

e-GITPD is een digitale variant van GIT-PD. GIT-PD is de afkorting van Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders en werd ontwikkeld om de behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Op dit moment wordt het programma als alternatief aangeboden voor cliënten die op de wachtlijst staan. 

Meer informatie vindt u in deze informatiebrochure.
RIVM informatie coronavirus
Lees voor
Translate

Coronavirus in Nederland, informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers van de Viersprong

8 november 2021

Zorg loopt door, ruimte voor nieuwe casuïstiek

Onze zorg is tijdens de coronacrisis steeds doorgegaan en blijft doorgaan: face-to-face, via videobellen of via telefonisch contact! Op onze locaties en bij gezinnen thuis houden we ons aan de richtlijnen van AKWA ggz, de Rijksoverheid en het RIVM. We houden 1,5 meter afstand, dit blijft een veilige afstand.

Sinds corona in Nederland is, is het aantal doorverwijzingen naar de ggz fors gedaald, maar de problematiek is er wel degelijk. Het lijkt dat sommige cliënten twijfelen zich bij ons aan te melden. De Viersprong medewerkers zetten zich nog altijd in om goede en veilige zorg te verlenen in deze spannende tijd. Cliënten zijn van harte welkom!

We hebben daarbij aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers, een goede voortgang van de behandelingen én de beschikbare capaciteit op onze locaties en mogelijkheden voor behandeling in de thuissituatie. Digitale contacten blijven een belangrijk onderdeel van onze behandelingen.

Behandelingen worden hierdoor mogelijk op een andere manier ingevuld dan beschreven op onze website, maar we blijven continuïteit van onze specialistische zorg bieden. We kunnen ons voorstellen dat in deze hectische periode de spanningen bij cliënten en in gezinnen oplopen en dat zij behoefte hebben aan ondersteuning.

Stel uw verwijzing niet uit
We merken dat er sprake is geweest van het uitstellen van zorgvragen en verwijzingen vanwege de coronacrisis. Ook zien we, nu de maatschappij weer meer opengaat, dat mensen meer en meer geconfronteerd worden met hun problematiek. We maken ons zorgen over kinderen en jongvolwassenen. We zien een toename van het aantal jongvolwassen cliënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, waarbij ook sprake is van forse gezinsproblemen. Daarnaast merken we dat er toenemend sprake is van forse verwaarlozing van kinderen in gezinnen die ook voor corona al kwetsbaar waren. Scholen richten zich op dit moment mogelijk meer op kinderen met leerachterstanden en kunnen daardoor te laat opmerken dat kwetsbare kinderen ook emotionele problemen kennen en er complexe gezinssituaties zijn ontstaan het afgelopen jaar. 

Wachttijden verschillen
Ook bij de Viersprong ontstaan hierdoor wachtlijsten. Het kan zijn dat de wachttijden voor intakes of voor sommige behandelingen opgelopen zijn. Bij weer andere behandelinterventies is weer sneller ruimte. Dat betekent dat we nog steeds nieuwe casussen aan kunnen nemen en voor sommige behandelprogramma’s de wachttijden mogelijk korter zijn dan verwacht. Aarzel dus niet en meld uw cliënt bij ons aan. Wij staan voor u klaar om uw verwijzing op te pakken. De actuele wachttijden vindt u op: www.deviersprong.nl/wachttijden.

Voor vragen over uw casus of over de invloed van corona op de wachttijden en onze behandelingen kunt u contact opnemen met het Klantburo. Onze openingstijden staan op www.deviersprong.nl/klantburo.

RIVM informatie coronavirus
Lees voor
Translate

Coronavirus in Nederland, informatie voor cliënten

31 januari 2022

Onze zorg blijft tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk doorgaan: face-to-face, via videobellen of via telefonisch contact. Op onze locaties en bij gezinnen thuis houden we ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. We geven elkaar daarbij de ruimte en houden 1,5 meter afstand. 

U bent of komt in behandeling bij de Viersprong en u maakt zich misschien ongerust. Kan ik besmet raken? Gaan mijn afspraken wel door? Hoe ziet mijn behandeling er nu uit? De Viersprong vindt het belangrijk dat uw behandeling zoveel mogelijk doorgaat op een veilige manier. Op deze pagina kunt u lezen hoe de Viersprong dit doet. Maakt u zich ongerust of heeft u vragen? Bespreek het met uw behandelaar. 

Face-to-face behandelingen 
Op al onze locaties en bij gezinnen thuis zijn face-to-face behandelingen mogelijk. We hebben daarbij aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en medewerkers. Daarom geven we (nog) geen handen en houden 1,5 meter afstand, dit blijft een veilige afstand.

Mondmaskers 
Op onze locaties vragen we aan medewerkers en cliënten om bij binnenkomst een mondmasker op te zetten. Wanneer je zit (wachtkamer, spreekkamer, groepsruimte) mag dit masker af. In sommige situaties zal onze medewerker ook tijdens het zitten het masker ophouden, omdat specifieke regelingen voor zorgmedewerkers dat voorschrijven.

Digitale en blended behandelingen
De Viersprong probeert zoveel mogelijk terug te keren naar de situatie van vóór de coronacrisis toen al onze contacten face-to-face plaatsvonden. In sommige situaties kan dat nog niet door ruimtegebrek en/of andere veiligheidsvoorschriften en moet het contact met u via een videoverbinding plaatsvinden. Bij het maken van de afspraak wordt u daarover geïnformeerd. 

Daarnaast komt het voor dat sommige cliënten hun behandeling geheel of gedeeltelijk via videobellen willen starten of voortzetten. Ook onze behandelaren hebben positieve ervaringen met deze manier van werken. De Viersprong heeft besloten van deze wensen en ervaringen gebruik te maken en heeft digitale behandeling toegevoegd aan haar behandelaanbod. Cliënten kunnen samen met hun behandelaar bespreken wat zij graag willen. Andere cliënten hebben juist een sterke voorkeur voor direct contact op de zorglocatie. Deze vorm blijven we uiteraard ook aanbieden.

Behandelingen in de thuissituatie, geef elkaar de ruimte
Onze gezinsgerichte behandelingen, zoals MST, worden zoveel mogelijk face-to-face uitgevoerd. Hierbij worden de geldende veiligheids- en hygiëne richtlijnen gehandhaafd. De basisregel ‘geef elkaar de ruimte’ blijft heel belangrijk. Houd 1,5 meter afstand, dit blijft een veilige afstand. Ook bij deze behandelingen is het mogelijk (een deel van) de behandeling via videobellen te doen. Therapeuten maken in overleg met de gezinnen passende afspraken over de behandelwijze en komen met alternatieven wanneer face-to-face behandeling in de thuissituatie niet of niet helemaal mogelijk is, maar eventueel wel op een andere locatie. 

Behandelingen in de kliniek
De KST-A voor jongeren en de KKP-TA en KST-V voor volwassen cliënten in Halsteren worden faceto-face uitgevoerd. Dat betekent dat de behandelprogramma’s zoveel mogelijk doorgang vinden, echter soms zijn ook hierin op basis van regelgeving aanpassingen nodig.

Hygiëne maatregelen
Met de volgende maatregelen willen we verspreiding van het coronavirus voorkomen. Deze gelden zowel voor medewerkers als voor cliënten. Wij vragen uw medewerking zowel op onze locaties als bij de behandelingen thuis.

 • Was uw handen regelmatig en goed, zowel voor start als na afronding van het gesprek. 
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes die u meteen na gebruik weggooit. 
 • We willen u uiteraard blijven begroeten, maar we schudden nog geen handen. 
 • Houd 1,5 meter afstand, dit blijft een veilige afstand. 
 • Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen in onze gangen en wachtruimten. Wanneer u zit, mag u deze af doen.  
 • Er vinden geen face-to-face afspraken plaats wanneer u hoest, niest, kortademig bent of koorts heeft of indien u na een mogelijke besmetting quarantaine zou moeten houden volgens de instructies van de GGD. Een digitaal contact kan dan natuurlijk wel plaatsvinden.  
 • Volg de reisadviezen van de Rijksoverheid (nederlandwereldwijd.nl). Wanneer u een oranje gebied/land heeft bezocht, is het pas mogelijk na de geadviseerde thuisquarantaine periode face-to-face afspraken te hebben op de Viersprong. Informeer uw behandelaar hierover, zodat u nadere afspraken kunt maken.  

Vragen?
Wanneer u nog vragen hebt naar aanleiding van dit bericht neemt u hierover dan in eerste instantie contact op met uw intaker/behandelaar. Mocht u er dan nog niet uitkomen, stuurt u uw vraag dan naar het volgende mailadres: klantburo@deviersprong.nl. 

Lees voor
Translate

Cliëntervaring Deeltijd Jongvolwassenen

Laura leerde dat zij haar emoties mag uiten en raakte haar angst kwijt

Al jaren zag ik allerlei psychologen, psychiaters, instellingen en behandelaren. Maar nog leefde ik puur vanuit mijn hoofd en vanuit angst. Van mijn 13e tot ongeveer mijn 20ste worstelde ik met de eetstoornis anorexia nervosa. Ik was een echte controleerder en legde mezelf strenge regels op. Na een lange wachttijd kwam ik in de deeltijdgroep jongvolwassenen van de Viersprong.

Het leven als een strijd om mijn gewicht

Mijn eetstoornis  bepaalde wat ik wel en niet mocht eten,  hoeveel ik mocht eten, hoeveel ik daarvoor moest sporten en vooral wat ik niet mocht. Iedere dag was een strijd met mezelf. Een strijd die op den duur over leven en dood ging. Mijn haren vielen uit, ik menstrueerde niet, had altijd koude en blauwe handen en voeten, had donsharen op mijn armen en benen en piekerde nachtenlang. Jarenlang had ik mezelf uitgehongerd en daarmee mijn gevoel op een laag pitje gezet. Na mijn behandeling in een eetstoorniskliniek werd ik ontslagen met een normaal gewicht.

Na overwonnen eetstoornis koken en eten door jonge vrouw

Mijn gewicht is ok, maar nu verschuift het naar strijd om angst

De eetstoornis zat echter nog steeds in mijn hoofd. Ik kreeg angst- en depressieve klachten en zag het leven soms niet meer zitten. Hartkloppingen, bang om fouten te maken, heftige gevoelens van paniek en angst werden de dagelijkse sleur van mijn leven. De Viersprong was mijn redding. Hier veranderde ik van een angsthaas naar iemand die haar emoties begon te delen. Ruim 10 jaar had ik niet gehuild. Ik moest altijd sterk zijn van mezelf, mocht me niet kwetsbaar opstellen en huilen kon al helemaal niet.

Wat ik leerde in therapie

In therapie leerde ik mijn emoties te gaan uiten en delen. In het begin vond ik dit onwijs eng en confronterend. Jørgen mijn behandelaar hield me keer op keer een spiegel voor. Dit was wat ik nodig had. Niet iemand die me zielig vond en met me mee praatte, maar iemand die me de realiteit liet zien en me hier op een andere manier over liet nadenken. Ik voelde me gezien. Ik voelde me gehoord en eindelijk kon ik zijn wie ik was. Al die tijd had ik mijn gevoel in de doofpot gestopt.

Uiten van mijn emoties als sleutel voor herstel

Het mogen uiten van mijn emoties is voor mij de sleutel geweest naar mijn herstel. Het mogen zijn wie ik ben, met mijn kwaliteiten en mijn kwetsbaarheden.

 

Meer weten?

 • Meer informatie over de Deeltijdbehandeling voor jongeren bij de Viersprong in Halsteren lees je hier.
 • Laura helpt nu zelf mensen die worstelen met eetproblemen. Contact opnemen met Laura? Kijk op haar website

 

Lees voor
Translate

Een moeder vertelt over haar ervaringen met MST

Je kind thuis niet meer te houden. Je kind gaat ook niet naar school. Hoe kun je als ouder geholpen worden?  

Daniël (15) werd verwezen naar de Viersprong MST, nadat zijn moeder bij Bureau Jeugdzorg wanhopig aan de bel trok. Want Daniël zat ‘aan de grond’, en daarmee ook zijn ouders. Zijn moeder vertelt:

“Hij gebruikte drugs, stal thuis en buitenshuis, kwam ‘s avonds niet opdagen en bleef nachten weg van huis, hield zich niet aan afspraken en ging af en toe niet naar school. Dit ging ons opbreken en ook met Daniël ging het heel erg slecht. Er moest iets gebeuren.

Ik had op dat moment alles aangegrepen, want als je kind zo jong ’s nachts wegblijft, ben je de wanhoop nabij. Wanneer je hem ‘s nachts probeert te traceren, wanneer je uit je omgeving de verhalen hoort en wanneer je het vermoeden krijgt dat er drugs in het spel is, moet er iets gebeuren. Hij mocht niet verder afglijden. We waren bang dat er op een dag een agent voor de deur zou staan om te vertellen dat Daniël er niet meer was. Want hij kwam toch in contact met mensen uit de drugswereld. Want wat zou er gebeuren als hij ze op een dag niet kon betalen?”

“Wij moesten als ouders grenzen gaan stellen en de regie terugkrijgen. Ik had alle hoop opgegeven”

Het was de grootste nachtmerrie van Daniëls moeder dat het verkeerd zou aflopen met haar zoon, dus volgde een intakegesprek voor een MST-behandeling bij de Viersprong. MST is een behandeling die plaatsvindt thuis en waarbij de behandelaar, ouders en kind intensief samenwerken. Het werd haar al snel duidelijk dat dit een grote inspanning van hen als ouders zou vragen en dat er heel veel zou moeten veranderen: “Dat je hem dingen moet gaan verbieden en dat je al weet wat zijn reactie gaat worden. Het stellen van regels zou onze zoon agressief maken, daar was ik bang voor en ik ging daardoor twijfelen: zouden we dit wel gaan redden? Maar er moest iets gebeuren. We moesten het een kans geven, want dit gaat om je kind en daar doe je alles voor. Nu we deze behandeling  hebben gedaan zou ik het andere ouders zeker aanraden.”

Wat is nu zo specifiek aan een MST-behandeling? 

“We waren in het gezin steeds bezig geweest met sussen: we deden alles om Daniël tevreden te houden om te zorgen dat er geen uitbarstingen waren in het gezin, want we hebben ook andere kinderen die erg van zijn agressie onder de indruk waren. Tijdens de intake hoorden we dat we met dit sussen moesten gaan stoppen en in plaats daarvan nee moesten gaan zeggen. Dat zijn we gaan doen.

“Stoppen met sussen en starten met ‘nee’ zeggen”

Wanneer we vervielen in ons oude gedrag van sussen en Daniël tevreden houden, werden we door de therapeut weer bij de les gehaald. We kregen daardoor niet de kans om het te laten verzwakken.

Dat is wat MST doet: Dat je op het moment dat je afstapt meteen weer bij de les gehaald wordt. Als ik Daniël dan bijvoorbeeld moest bellen om hem bv. tot iets te dwingen en dat liever niet deed omdat ik bang was dat er problemen van kwamen, dan moest ik van de MST-therapeut doorzetten en hem toch bellen. Op het moment zelf was dat weleens vervelend, maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk heel veel gebracht. Ik werd door de therapeut ook geholpen in hoe ik met hem het telefoongesprek moest voeren. Ik moest het bijvoorbeeld kort en bondig houden. Dan had ik mijn punt voldoende duidelijk gemaakt. En dat bleek te werken.”

Kleine stapjes

“Wat mij hielp om toch door te zetten, is dat ik wilde dat het met mijn kind goed ging en dat ik zag dat we kleine stapjes vooruit gingen, soms een stapje terug, maar dan weer verder vooruit. Ik ging gedurende het proces zien dat we zelf weer kleine stukjes gebied gingen terugwinnen. Het hielp enorm dat we daar complimenten voor kregen van de MST-therapeut. We kregen het te horen als we het fout deden, maar we kregen het ook dubbel en dwars te horen als we het goed deden. Dat geeft je dan zo’n enorme boost om door te gaan.”

Hoe kan het dat je iets dat je eigenlijk niet wilde toch deed?

“We werden door de therapeut gemotiveerd tot ander gedrag. We kregen handvaten hoe iets aan te pakken. Dit waren kleine dingen, waardoor het te overzien was, en daardoor hele kleine stapjes waren. Als je het dan doet, en je wint terrein, is het heel motiverend om door te gaan.

Wij moesten als ouders grenzen gaan stellen en de regie terugkrijgen. Ik had alle hoop opgegeven, maar met MST is dit gelukt!”

Naar Behandeling MST

Lees voor
Translate

Cliënt ervaring met de 3-maandsbehandeling TA Klinisch (KKP)

Cliënt ervaring: “Mijn behandeling bij de Viersprong is het zwaarste én beste wat ik in mijn leven heb gedaan…Met deze behandeling heb ik vijf jaar psychotherapie in drie maanden kunnen doen.”

“Ik ben een vrouw van 39, getrouwd en moeder van twee kinderen en werk als projectmanager in de zorg. Ik ben bij de Viersprong behandeld in KKP (kortdurende klinische psychotherapie, inmiddels heet dit TA Klinisch). In de afgelopen 20 jaar kreeg ik steeds vaker en langduriger sombere periodes, met uitval en burn-outs tot gevolg. Ik krabbelde steeds wel weer op, maar zag de toekomst ook steeds somberder in. De laatste 10 jaar sprak ik regelmatig een psycholoog. Alle inzichten in mijn pestverleden en kille thuis en daaruit voortvloeiende overlevingsmechanismen hielpen in eerste instantie, maar ik bleef vastlopen.

Als ik mijn behandeling bij de Viersprong in één zin moet samenvatten als cliënt ervaring: als het zwaarste én beste wat ik in mijn leven heb gedaan. Ik heb de Viersprong gedurende het hele proces, van intake en/ diagnose tot en met de nabehandeling als een hele professionele, betrouwbare partner ervaren en mijn behandelteam daarop aanvullend als erg betrokken en gedreven.

Alle inzichten in mijn pestverleden en kille thuis en daaruit voortvloeiende overlevingsmechanismen hielpen in eerste instantie, maar ik bleef vastlopen.

Na een zorgvuldig intakeproces bij de Viersprong, kreeg ik de diagnose: een combinatie van een drietal persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkeld ten gevolge van langdurig en groot emotioneel tekort in mijn jeugd. Het behandeladvies en de keuze voor KKP werden in nauw overleg besproken en gemaakt, rekening houdend met wat het beste voor mij en mijn thuissituatie was. Al met al duurde het zo’n 9 maanden van verwijzing incl. mijn motivatiebrief via de huisarts tot daadwerkelijke start van de behandeling. Ik heb dit niet als erg lang ervaren: De keuze om de motivatiebrief te schrijven en later de diagnose, waren belangrijke ankers voor mij. Voor de keuze voor KKP hadden ik en mijn thuisfront tijd nodig.

In de maanden tussen plaatsing op de wachtlijst en daadwerkelijke start, waren er enkele “oriëntatie dagen” en altijd de mogelijkheid om bij nood aan de bel te trekken. Achteraf gezien zat het hele voortraject heel goed en weloverwogen in elkaar. Ik heb me hierdoor vanaf het eerste contact vertrouwd, niet meer alleen, en geholpen gevoeld.

De behandeling zelf was heel intensief, in feite woonde en leefde ik 3 maanden lang van zondagavond tot vrijdagmiddag in een “ander” thuis. Naast de dagelijkse therapieblokken, vormde ik met de andere cliënten in de groep (mijn huisgenoten) en een vast, klein team van therapeuten, als het ware een groot gezin. In deze “24/7” setting werd je aangemoedigd en uitgedaagd om 100% van de tijd alles te zeggen wat je denkt en voelt en lag dat wat je zei en deed continu onder een vergrootglas.

Ik heb weer leren voelen en liefdevol naar mezelf kijken. En nu, weer terug in de dagelijkse praktijk, merk ik dat ik mijn oude overlevingsmechanismen niet meer nodig heb.

Alles in de behandelomgeving was georganiseerd op veiligheid én confrontatie. Daardoor heb ik ontzettend veel kunnen leren én ervaren. Er was ”geen ontsnappen aan”, niet door de hele setting van de behandeling en niet door de therapeuten, en juist dat was zo goed. Gewoonlijk na een uur of dagdeel psychotherapie ga je weer naar huis en verlies je jezelf vaak in de dagelijkse praktijk voordat je de kans hebt om wat je aan inzicht hebt opgedaan ook daadwerkelijk toe te passen en te ervaren.

Ik ben tijdens de KKP, naast herbeleven en verwerken van mijn verleden, al mijn dagelijkse problemen tegengekomen en heb heel veel kunnen oefenen met nieuw gedrag. Ik heb weer leren voelen en liefdevol naar mezelf kijken. En nu, weer terug in de dagelijkse praktijk, merk ik dat ik mijn oude overlevingsmechanismen niet meer nodig heb. Ik heb weer levensenergie, ben niet meer somber over de toekomst. Wanneer ik nu bang of verdrietig ben, herken ik waar het vandaan komt en kan ik dankzij de behandeling bij de Viersprong kiezen tussen “oud” en “nieuw” gedrag. Van beide heb ik tijdens de KKP kunnen ervaren wat het met me doet en me oplevert. Natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, waarbij het nabehandelingstraject bij de Viersprong in de eerste onzekere maanden wederom een  belangrijke houvast is.

Mijn stellige idee is dat ik met deze behandeling vijf jaar psychotherapie in drie maanden heb kunnen doen.

Ik weet niet hoe het nu met me zou gaan zonder deze behandeling bij de Viersprong, maar mijn stellige idee is dat ik met deze behandeling vijf jaar psychotherapie in drie maanden heb kunnen doen én me vele nieuwe sombere periodes en uitval bespaard zijn gebleven.”

Lees meer over de 3-maandsbehandeling TA Klinisch (KKP)

Lees voor
Translate

Ik overweeg een opname, maar hoe gaat dat als je kinderen hebt? Is er een mogelijkheid om ze met enige regelmaat te zien?

Bij een opname ga je alle of de meeste weekeinden naar huis. Dan kun je de kinderen zien. Maar er kunnen andere redenenen zijn om toch niet voor een opname te kiezen, bijvoorbeeld wanneer je geen goede opvang hebt voor de kinderen, of omdat een opname voor jou niet de aangewezen behandelvorm is. Tijdens de intake worden dit soort vragen allemaal meegenomen.

Lees voor
Translate

Door wie word ik behandeld?

Door wie word ik behandeld?

Over onze behandelaren

 • De Viersprong is een instelling voor hoogspecialistische GGZ. Om die reden zijn op al onze afdelingen hoogopgeleide specialisten werkzaam, zoals een klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut en Gz-psycholoog. Zij vervullen de rol van eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar en kunnen ook je directe behandelaar zijn.
 • Afhankelijk van de behandelmethode of hoe intensief de behandeling is (enkel poliklinische gesprekken, behandeling gedurende een aantal dagdelen per week of een opname) zijn er uitvoerend hoofdbehandelaren, zoals de psycholoog NIP K&J en de Orthopedagoog Specialist NVO, en medebehandelaren, zoals een sociotherapeut bij je behandeling betrokken. Zij werken altijd in een team, waarin zij regelmatig overleggen en samen over het beloop en de kwaliteit van jouw behandeling waken.
 • Onze behandelaren zijn ingeschreven in het register of bij de vakvereniging van de specifieke behandelvorm die zij uitvoeren (MBT register, schematherapie register, VGCT, NVGP, NVRG).
 • Een aantal van onze behandelingen maakt daarnaast gebruik van een kwaliteitssysteem dat bewaakt of de behandeling goed wordt uitgevoerd (kwaliteitssystemen MBT en MST)
Lees voor
Translate

Hoe weet ik of deze behandeling echt werkt?

Graag wil je weten of een Viersprong behandeling echt bij je gaat werken

Misschien ben je al eerder behandeld. Misschien heeft dat voor een deel geholpen en misschien vond je het effect juist wat klein. De Viersprong biedt bewezen effectieve behandelmethoden die veel cliënten verder helpen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier meer over het onderzoek dat de Viersprong doet.

Ook zijn er factsheets over enkele behandelprogramma’s, waarin de resultaten van de behandeling staan: