Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

De Viersprong bundelt krachten met zorgverzekeraars

Maandag 10 juli vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats tussen de Viersprong en genodigde zorgverzekeraars a.s.r. verzekeringen, CZ, DSW Zorgverzekeraar, Menzis, Coöperatie VGZ, en Zilveren Kruis. De bijeenkomst was een initiatief van de raad van bestuur van de Viersprong.

Samen kijken naar actuele vraagstukken

De Viersprong wil op een duidelijk andere manier samen de schouders zetten onder vraagstukken die er in de GGZ toe doen. Dat doen we om te komen tot de juiste behandeling, op het juiste moment, op de juiste plaats en voor de juiste duur aan mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek. We leven immers in een wereld waarin de schaarste in de sector en de hoge vraag naar zorg ons vragen om op creatieve manieren met dezelfde mensen meer mensen beter te maken. De Viersprong wil daarom ‘kennisdeling’ naar een volgend niveau tillen en zet daarmee een nieuwe stap in een vertrouwde traditie.

Nieuwe koers

De toelichting op onze nieuwe koers Samen Duidelijk Anders gaf een uniek kijkje in de keuken van de Viersprong als TOPGGz organisatie. De koers laat zien hoe we met gepassioneerde professionals en wetenschappelijke, flexibele en innovatieve behandelingen gaan voor TOPGGz kwaliteit. Daarnaast kwamen onderwerpen aan bod zoals kwaliteitsborging, vroegsignalering en detectie, het vergroten van de toegankelijkheid van zorg, wachttijden en de ontwikkeling van nieuwe methodieken.

Snel duidelijkheid geven

Zorgverzekeraars kregen een blik op het intakeproces, gericht op de positieve impact van snel duidelijkheid geven over de geschiktheid voor een behandeling. Onze ervaring is dat cliënten vooral willen weten òf ze in aanmerking komen voor een behandeling die bewezen effectief is. En of zij op de juiste plaats, de juiste behandeling voor de juiste duur gaan krijgen.

Dank aan de aanwezige zorgverzekeraars voor hun deelname aan deze vruchtbare bijeenkomst en belangstelling om met elkaar en de Viersprong over deze thema’s in gesprek te blijven.