Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Thuis Best logo
Lees voor
Translate

Sneller thuis met ThuisBest in Zuidoost Brabant

Sinds juni 2023 leveren de Viersprong en Combinatie Jeugdzorg samen een ThuisBest-team om uithuisplaatsing van jongeren met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 13-18 jaar zo veel mogelijk te beperken. MST Nederland levert hiervoor een aangepast programma, waarmee ThuisBest Zuidoost-Brabant als eerste gaat werken. De Viersprong werkt mee in het team en doet tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak. Gemeenten uit inkoopregio ‘Een 10 voor jeugd’ steunen het onderzoek ThuisBest met een subsidie van 190.000 euro. De eerste resultaten worden begin 2024 verwacht.

Zo thuis mogelijk

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing niet te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer jongeren vastlopen op school of thuis en ouders overbelast zijn. ThuisBest combineert multisysteemtherapie aan huis met een korte plaatsing in een behandelgroep. De behandeling beperkt de tijd dat een kind uit huis is en ondersteunt zo beweging naar 0 uithuisplaatsingen voor jongeren van 13-18 jaar.

De Viersprong ontwikkelde zorgtraject Thuisbest eerder als tussenstap voor een snelle terugkeer naar huis vanuit gesloten plaatsingen. Dat deed zij samen met Koraal, Via Jeugd en Prisma. MST Nederland heeft het traject nu beschreven voor een brede toepassing vanuit open plaatsing. In de nieuwe samenwerking met Combinatie Jeugdzorg koppelt de Viersprong haar specialistische kennis en expertise op het gebied van de behandeling aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit.

Hoe het werkt

Het gezin gaat samen met een MST therapeut aan de slag om de factoren die het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen in kaart te brengen. Ook werkt ThuisBest aan het herstellen van de balans tussen draagkracht en draaglast van ouders. Daarnaast bekijkt de therapeut hoe jongere, gezin en netwerk mee kunnen helpen bij de verandering die nodig is. Door de intensieve samenwerking tussen de behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg en het MST team van de Viersprong worden alle delen van het zorgtraject versterkt. ThuisBest is hierdoor korter, ouders kunnen de opvoeding van hun kind zelf weer oppakken en jongeren voelen zich gesteund door hun omgeving.

Eerste ervaringen

Inmiddels werken de eerste gezinnen samen met het ThuisBest-team hard aan de thuiskomst van hun jongeren. Tijdens het verblijf op de groep werken alle betrokkenen intensief samen aan de doelen om de terugkeer naar huis zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daarbij is er veel afstemming en verbinding tussen de verschillende partijen. Hoewel de jongere in de eerste weken niet thuis verblijft, is er wel zoveel mogelijk aandacht voor school, vrienden en sportclubs en zal de jongere zo veel mogelijk naar zijn eigen school en vrijetijdsbesteding gaan. De eerste resultaten worden begin 2024 verwacht, wanneer de gezinnen hun ThuisBest-traject afronden.