Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Onderzoek vechtscheidingsbehandeling Kinderen uit de Knel

Onderdeel van: Onderzoekslijn Systeeminterventies

Onderzoeksteam:
Dr. Rachel van der Rijken (senior onderzoeker), Prof. dr. Ron Scholte.
Dit multicenter onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit, Academische Werkplaats Kindermishandeling, Lorentzhuis, Kinder- en Jeugdtraumacentrum en Universiteit Utrecht.

Startjaar: 2014

Contactpersoon: Rachel van der Rijken
E-mail: r.vanderrijken@ru.nl

Samenvatting
Kinderen uit de Knel is een groepsbehandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar uit gezinnen die kampen met ernstige vechtscheidingsproblematiek. De kinderen/jongeren zitten door de vechtscheiding dusdanig ernstig in de knel, dat dit leidt tot symptomatologie dan wel een hoog risico hierop. De behandeling is ontwikkeld door het Lorentzhuis in samenwerking met het Kinder- en Jeugdtraumacentrum en bestaat uit een Multi Family Therapy (MFT) poliklinische gesloten behandelgroep voor 5 à 6 ouderkoppels en parallelle groepsbijeenkomsten voor de kinderen. Doel van de oudergroep is het beter samenwerken van de ouders in het belang van de kinderen. De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Uitgangspunt hierbij is dat de ouders een beter team zullen gaan vormen in de zorg voor hun kind(eren). Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. Door de opvoedingssituatie te verbeteren, wordt tevens symptoomreductie bij het kind beoogd.

Er is weinig bekend over de specifieke kenmerken van vechtscheidende ouders vergeleken met andere scheidende ouders. Meer kennis hierover is van belang om effectieve interventies te kunnen ontwikkelen. Naar de effectiviteit van Kinderen uit de Knel is nooit eerder onderzoek gedaan. Daarom werkt de Viersprong mee aan het multicenter onderzoek “Ouderschap na scheiding en Kinderen uit de Knel”. Het eerste doel van dit onderzoek is te achterhalen welke factoren een rol spelen bij conflicten en opvoeding na een scheiding. Specifiek wordt gekeken naar de invloed van het sociale netwerk, negatieve attributies, tegenstrijdigheid van doelen, gevoelens van ongelijkheid en gevoelens van strijd in het belang van het kind. Het tweede doel is de effectiviteit van Kinderen uit de Knel te onderzoeken. Daartoe worden de resultaten van de behandelde gezinnen vergeleken met een controlegroep van gezinnen die een echtscheiding hebben doorgemaakt zonder escalaties en noodzaak tot interventies. Aangenomen wordt dat de behandelde gezinnen na afloop van Kinderen uit de Knel even goed functioneren als de gezinnen uit de controlegroep. Met de onderzoeksresultaten kunnen de begeleiding en behandeling van gezinnen waarbij de scheiding moeilijk verloopt, verder verbeterd worden.

Publicaties:

Schoemaker, K., De Kruijff, A., Van der Rijken, R., Kluwer, E., Bom, H., Van Lawick, J., Visser, M., & Finkenauer, C. (2015). Vechtscheidende ouders – Wie zijn dat? Systeemtherapie, 27, 145-159.

Naar informatie over de behandeling Kinderen Uit de Knel (KUK).

<- Onderzoek